Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A
 
 


NƯỚC TRỜI LÀ CỦA CHÚNG TA

Có bao giờ bạn bị thất sủng chưa? Nhất là sự thất sủng ấy lấy đi danh giá, địa vị hay quyền lợi của bạn. Danh giá, chức vụ hay quyền lợi càng cao, càng sáng giá, càng nhiều thì sự mất mát và đau khổ càng lớn lao. Qua những biến cố ấy, đã có nhiều người mất ăn, mất ngủ, tự tử, hoặc có thể đem đến tâm bệnh. Nhưng đó chỉ là những giá trị, địa vị, và danh giá của thế giới vật chất. Còn nếu như thất sủng xẩy ra trong lãnh vực tâm linh, thí dụ, như bị mất ơn sủng, mất cơ hội tham dự Nước Trời thì đó là một mất mát lớn lao mà con người không thể lường được. Về vấn đề này, Chúa Giêsu đã nói: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được ích gì. Lấy gì mà đổ được linh hồn” (Mt 16:26).

Đọc lịch sử cứu độ, chúng ta đã thấy người Do Thái hay dân tộc Do Thái ngay từ đầu đã được Thiên Chúa Giavê tuyển chọn và rất mực cưng chiều. Để thiết lập nên đất nước Do Thái, miền đất chảy sữa và mật, Thiên Chúa đã thẳng tay tiêu diệt mọi kẻ thù của họ. Ngài đã giải thoát họ khỏi ách thống trị người Ai Cập. Đã đem họ về sau thời gian lưu đày tại Babilon. Ngài đã ký kết với các tổ phụ họ những giao ước mà ngàn đời vẫn còn đó. Một trong những giao ước quan trọng nhất, là Thiên Chúa đã tuyển chọn dân này để từ dòng giống Do Thái, Đức Kitô – Con Thiên Chúa – sẽ giáng trần. Vậy mà hôm nay, chính người con ấy – Đức Kitô – mà các tiên tri, tổ phụ của họ mong đợi đã đến, đã thiết lập nước Người ở giữa họ đã tuyên bố lấy đi cái vinh dự ấy, lấy đi niềm mong đợi ấy để trao vào tay người khác: “Vì lý do đó, ta nói thật với các ngươi, nước Thiên Chúa sẽ bị lấy mất khỏi các ngươi và trao cho dân tộc khác để làm cho phong phú” (Mt 21:43).

Tại sao Chúa Giêsu lại thẳng tay với bọn luật sỹ, Pharisiêu, Biệt Phái, kỳ lão và thượng tế như vậy? Tại sao Ngài nỡ cất khỏi họ Nước Thiên Chúa – ơn cứu độ – để trao cho dân tộc khác? Lý do giản dị, vì họ không hưởng dùng cái đặc ân mà chính cha ông, các tổ phụ họ đã mong đợi. Những giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với các tổ phụ họ, họ đã lạm dụng, và đã xử dụng như những phương tiện nhằm phổ bày quyền lực, danh giá, và thỏa mãn tính tự ái. Những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ, đã thề hứa với cha ông họ không đem lại cho họ sự sống đời đời là điều mà Ngài cho là quan trọng, và chính lý do ấy, Ngài đã xuống trần. Họ có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, vì họ đã không thấy và nghe những điều mà các tiên tri họ mong được thấy và được nghe như có lần Chúa Giêsu đã nói với họ.

Thiên Chúa đã lấy đi các đặc ân của họ, nhưng Ngài đã không hoàn toàn hỷ bỏ những giao ước mà Ngài đã ký kết với các tổ phụ họ. Và vì thế, Ngài chỉ tuyên bố lấy Nước Thiên Chúa đi khỏi những lòng trí kiêu căng, tự phụ và hẹp hòi mà đại diện cho nhóm người này là bọn Biệt Phái, Pharisiêu, luật sỹ, thượng tế và kỳ lão. Riêng với những ai thành tâm tìm kiếm chân lý, thì Ngài vẫn ở đó để tỏ mình ra cho họ. Và đó cũng là lý do mà Kitô hữu chúng ta hôm nay được ơn nhận biết Ngài. Được ơn đón nhận ơn cứu độ từ lòng thương xót của Ngài.

Nhưng trước những đặc ân nhưng không ấy, Kitô hữu chúng ta phải làm gì, và sẽ sinh lợi như thế nào. Hay cũng như những Biệt Phái, Pharisiêu, thượng tế, kỳ lão, và luật sỹ thời Ngài, chúng ta cũng làm ngơ trước tiếng mời gọi của Ngài, cũng coi thường và không đón nghe lời chân lý mà Ngài muốn nói với chúng ta.

Để được đón nhận và xứng đáng với hồng ân Nước Trời, điều mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi Kitô hữu chúng ta, là phải biết làm phong phú, làm triển nở và dồi dào ơn ấy như những tá điền lương thiện, và cần cù chịu khó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải sống mật thiết với ơn ấy. Phải biết đón nhận ơn ấy với lòng biết ơn. Và sau khi đã đón nhận với lòng biết ơn, thì phải làm cho ơn ấy được phát triển dồi dào trong chính cuộc sống mình, cũng như làm cho mọi người chung quanh biết và đón nhận ơn ấy nữa.

Tuy nhiên để sống mật thiết với ơn Cứu Chuộc, Kitô hữu chúng ta phải mật thiết với Đức Kitô. Hình ảnh của sự mật thiết này đã được Chúa Giêsu dùng trong ví dụ thân nho và cành nho. Cành phải dính liền với cây, và cây dính liền với cành. Cao hơn nữa, Ngài đã dùng hình ảnh chính Ngài ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Ngài. Một sự hiệp thông mở đường cho Chúa Giêsu được trưởng thành trong đời sống mỗi Kitô hữu. Mối giây mật thiết giữa người Kitô hữu và Chúa Giêsu ấy có thể tìm thấy và thực hiện được mỗi ngày khi chúng ta rước Thánh Thể. Năm Thánh Thể, theo Đức Gioan Phaolô II là một dịp để chúng ta tất cả tìm về nguồn sức sống thần linh, và để đào sâu, học hỏi và mật thiết với Chúa Giêsu. Và đây là một thực hành đúng nghĩa nhất cho sự mật thiết giữa người Kitô hữu và Chúa Giêsu. Còn hơn là cành nho và thân nho, nó giống như sự mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, nghĩa là, sau khi rước lễ, người Kitô hữu được tan nhập vào Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng hòa tan trong người ấy.

Tiếp đến là sự biết ơn về ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho. Như Đức Maria đã cất tiếng ngợi khen khi được mời tham dự vào mầu nhiệm cứu độ: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”, bởi vì “Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại”, mà sự trọng đại nhất là mạc khải tình thương và ơn cứu độ cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Và để làm cho Chúa được nhận biết, cũng cùng một ý nghĩa của sự kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, người Kitô hữu mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa là mỗi lần được nuôi dưỡng bằng sức sống Thánh Thể. Sức sống thần linh này sẽ tăng bổ và Giêsu-hóa sự trưởng thành của Người nơi mỗi Kitô hữu. Qua đó, những người chung quanh có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong chính cuộc sống và con người mỗi Kitô hữu. Đây là một việc làm phong phú, sinh hoa trái thiêng liêng mà Chúa Giêsu đã nhắc tới khi Ngài tuyên bố cất Nước Trời khỏi tay những người Do Thái ương ngạnh, kiêu căng, tự phụ, và từ chối Ngài mà ban cho chúng ta.

Đời sống Kitô hữu, do đó, phải là một phản ảnh trung thực hình ảnh và ân sủng của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta. Cùng với lời chúc tụng, ngợi khen và biết ơn trong chính cuộc sống mình. Chỉ có thế, người Kitô hữu mới sinh hoa trái, mới làm phong phú những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta một cách nhưng không và rộng rãi. Và lúc đó, Nước Trời mới thật là của chúng ta.

T.s. Trần Quang Huy Khanh

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)