Suy Niệm Thường Niên

Chúa nhật 16 Thường niên, năm A

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Chúa Nhật 16 TN-A-2017

Lm Hữu An

SỨC SỐNG CỦA HẠT GIỐNG

CN 16 A


Lm Giuse Nguyễn Hữu An 2017

July 8, 2020

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

July 8, 2020