Lm Nguyễn Việt Hùng, New York

LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
(Lc 2, 16-21)

Mục đồng vội vã ra đi,
Tìm nơi hang đá, Hài Nhi ra đời.
Be-lem nhỏ bé, Thành ơi,
Giáng Sinh Cứu Chúa, cao vời uy linh.
Nằm trong máng cỏ an bình,
Mẹ cha ôm ấp, hết tình vì yêu.
Màn đêm lặng lẽ cô liêu,
Thiên Thần ca hát, thiên triều giáng ân.
Đơn sơ khấu bái thiện chân,
Mục đồng cúi lạy, thần dân tôn thờ.
Ma-ry, Mẹ Chúa mong chờ,
Suy tư sâu lắng, vô bờ tin yêu.
Nhiệm mầu cao cả huyền siêu,
Ma-ry ghi nhớ, mọi điều Chúa ban.
Tám ngày hạnh phúc thiên nhan,
Đặt tên Con Chúa, ngập tràn phúc thay.
Giê-su danh thánh từ nay,
Đúng lời Kinh Thánh, Danh này cao sang.
Tầng trời bừng sáng ca vang.
Thánh Danh Chúa Cả, mở đàng quang vinh.

Ngày đầu năm Dương Lịch, ngày dành riêng để Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi Đức Maria cộng tác vào công trình cứu độ. Maria đã đáp lời Xin Vâng. Qua hiệu qủa công trình cứu độ của Chúa Giêsu, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn và thánh thiện.

Đức Maria đã sống phó thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi ngày, Maria sống trong ân sủng vì có Chúa ở cùng. Maria đã trải qua bao gian khó giữa trần đời. Đức Maria không khoe khoang ơn phúc lạ và không than van kêu trách số phận. Maria âm thầm đón nhận thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa với niềm tin tuyệt đối. Đức Maria xứng đáng với danh hiệu là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của chúng sinh.

Giáo Hội kính dâng Mẹ ngày đầu tiên của Năm mới. Chúng ta biết nhà có mẹ là nhà có mái ấm và có tình thương. Có mẹ chúng ta có tất cả. Giáo Hội Công Giáo có Mẹ. Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, đây là tín điều đã được tuyên tín. Qua lời xin vâng khi thiên thần truyền tin, Mẹ Maria đã trở thành Mẹ của Con Chúa. Khi Mẹ đến viếng thăm chị họ Isave, bà đã lên tiếng ngợi khen: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm.
Mẹ Maria đã sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Người Con có hai bản tính không thể tách rời: Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu bao gồm trọn vẹn cả hai bản tính. Chúa Giêsu vừa là người, vừa là Chúa, nên Đức Mẹ là Mẹ của Con Chúa.

Ơn làm Mẹ hoàn toàn là hồng ân Thiên Chúa ban cho Mẹ. Không do công lênh của con người, mà do tình yêu của Chúa ban cho con người. Mẹ đã xin vâng theo thánh ý Chúa mọi lúc trong cuộc đời. Thái độ khiêm tốn nơi Mẹ đã trở nên nguồn ân sủng cho mọi người. Mẹ đã trải qua muôn vàn khó khăn từ khi nói lời Xin Vâng cho đến khi đứng dưới chân thập giá nhìn con mình đớn đau trút hơn thở cuối cùng. Mẹ giữ kín và suy niệm tất cả những gì xảy ra trong đời và vâng theo thánh ý Chúa.

Giáo Hội đã biệt kính Đức Mẹ qua các danh hiệu: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mỗi năm Giáo Hội dành riêng hai tháng, tháng 5 và tháng10, để dâng kính Đức Mẹ. Trong năm có 18 lễ kính Đức Mẹ, ngoài ra còn kính nhớ vào các thứ bảy đầu tháng và các việc sùng kính riêng. Giáo Hội đã tôn vinh danh Mẹ qua rất nhiều tước hiệu khác nhau.

Chúng ta có Kinh Cầu Đức Bà và tôn vinh Mẹ trên 70 danh hiệu khác nhau. Đức Mẹ hiện ra nhiều lần với con cái loài người, 39 lần hiện ra chính thức được Giáo Hội chuẩn nhận. Ngoài ra còn rất nhiều lần Đức Mẹ hiện ra riêng tư và ban phát muôn ơn lành qua việc chữa bệnh cả hồn lẫn xác.

Không có đau khổ nào của các bà mẹ trần thế có thể sánh ví được với những khổ đau của Mẹ. Mẹ đã chịu đựng tất cả và mẹ đã trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu cho chúng ta. Chúng ta cùng Mẹ dâng lời chúc tụng ngợi khen lòng Chúa bao dung. Chúng ta rất vui mừng vì chúng ta có Mẹ ở bên. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con đến gần Chúa, để chúng con cùng chia xẻ niềm vui ơn Chúa Cứu Độ.

NGÀY 2 THÁNG 1
(Ga 1, 19-28)
TIỀN HÔ
Gio-an nhân chứng Nước Trời,
Tu thân rừng vắng, vào đời truyền rao.
Tiên tri, không phải tự cao,
Tiếng kêu hoang địa, Chúa trao lời mời.
Dọn đường sửa lối cho Người,
Thực hành phép rửa, cứu người lầm than,
Cuộc đời khắc khổ gian nan,
Hạ mình phục vụ, kêu van thức thời.
Đón mừng Cứu Chúa xuống đời,
Thổi loa báo trước, cao vời thánh nhân.
Đến sau, có trước gian trần,
Ngôi Lời Con Chúa, hạ thân cứu đời.
Giê-su cao trọng tuyệt vời,
Thần nhân bản tính, rạng ngời cao siêu.
Xả thân hiến mạng vì yêu,
Cửa Trời rộng mở, ban nhiều ân thiêng.

NGÀY 3 THÁNG 1
(Ga 1, 29-34)
CHIÊN CHÚA
Đây Chiên Thiên Chúa giáng trần,
Làm người dương thế, canh tân cõi lòng.
Gio-an thanh tẩy nước dòng,
Ki-tô Cứu Thế, rửa trong Thánh Thần.
Quyền năng tha thứ tội trần,
Thần Linh thánh ái, thiện chân mỹ hoàn.
Thiêng liêng quyền phép khôn ngoan,
Tỏ mình hiện hữu, hoàn toàn vì yêu.
Tin mừng mạc khải huyền siêu,
Nhiệm mầu khai mở, thiên triều cao sang.
Gio-an làm chứng hô vang,
Con Chiên xóa tội, thiên đàng phú ban.
Tội nhân sám hối cầu van,
Ăn năn chừa cải, Chúa ban phúc lành.
Tin yêu phó thác lòng thanh,
Phụng thờ kính Chúa, xứng danh con Trời.

NGÀY 4 THÁNG 1
(Ga 1, 35-42)
CHIÊN CHÚA
Gio-an giới thiệu môn sinh,
Đây là Chiên Chúa, quang vinh rạng ngời
Hai người trong nhóm nghe lời,
Bỏ thầy theo Chúa, vào nơi thanh bần.
Đến xem nơi ở dưới trần,
Đơn sơ nghèo khó, tinh thần thảnh thơi.
An-rê nhận biết Ngôi Lời,
Tin mừng loan báo, gọi mời anh đi.
Phê-rô sánh bước ngại chi,
Giê-su Cứu Chúa, từ bi đón mời.
Si-mon là đá rạng khơi,
Dựng xây Giáo Hội, trong đời trần gian.
Truyền rao chân lý trao ban,
Cứu nhân độ thế, sẻ san Tin Mừng.
Muối men nhân chứng không ngừng,
Hy sinh chịu chết, chớ đừng than van.

NGÀY 5 THÁNG 1
(Ga 1, 43-51)
ĐẾN XEM
Thành Na-za-rét xa xưa,
Nơi nhà Chúa ở, lưa thưa ít người.
Dân nghèo lao động một đời,
Yên bình êm ả, một thời thành nhân.
Hội đường bé nhỏ làng dân,
Trau dồi kiến thức, xa gần đó đây.
Giê-su chí thánh là Thầy,
Ba mươi ra giảng, ngất ngây lòng người.
Tông đồ Chúa gọi tươi cười,
Chúa nhìn đã biết, cõi đời mọi nơi.
Trong tâm thấu tỏ rạng ngời,
Tín thành chính trực, gọi mời chứng nhân.
Trở thành môn đệ cận thân,
Tin vui loan báo, hiến thân theo Ngài.
Đến xem dấu lạ thiên thai,
Tiên tri thượng giới, Ngôi Hai Chúa Trời.

NGÀY 6 THÁNG 1
(Mc 1, 6b-11)
ĐẤNG CỨU THẾ

Gio-an loan báo Tin Mừng,
Dọn đường đón Chúa, tôn xưng uy quyền.
Đến sau, có trước, mọi miền,
Quyền cao chức cả, trước tiên muôn loài.
Tôi đây không xứng với Ngài
Dây giầy tháo cởi, đoái hoài dủ thương.
Kêu mời sám hối đổi đường,
Thực thi phép rửa, vấn vương tội đời.
Bên sông dòng nước gọi mời,
Cải tà quy chánh, thói đời vùi chôn.
Đón mừng Cứu Chúa thiên tôn,
Thánh Thần Ngài rửa, tâm hồn sạch trong.
Giê-su dìm xuống nước dòng,
Bước lên khỏi nước, trong lòng vui say.
Bầu trời rộng mở hôm nay,
Con Ta Yêu Dấu, đẹp thay nhiệm mầu.

NGÀY 7 THÁNG 1
(Ga 2, 11-12)
TIỆC CƯỚI
Ca-na tiệc cưới trong làng,
Cô dâu chú rể, họ hàng chung vui.
Bà con lối xóm tới lui,
Tiệc mừng chiêu đãi, ngọt bùi có nhau.
Cụng ly uống rượu cạn mau,
Chủ nhà bối rối, nỗi đau ngại ngùng.
Ma-ry tỏ dấu thương cùng,
Gia nhân vẫy gọi, nước thùng đổ dư.
Cầu van Con Mẹ nhân từ,
Tiệc nhà thiếu rượu, riêng tư khách mời.
Dủ thương tuyên phán một lời,
Rượu ngon chan chứa, tuyệt vời ân ban.
Niềm vui tràn ngập tỏa lan,
Hôn nhân hạnh phúc, chứa chan ân tình.
Gia đình êm ấm bình sinh,
Mẹ thương, Chúa giúp, quang vinh rạng ngời.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

 

December 29, 2016