dongcong.net
 
 

Suy Niệm Chúa nhật thường niên

Kết Trái Đâm Hoa
Mt 21,33-43
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi,CSsR

Bóng tối và ánh sáng vẫn đan xen nhau hoài hoài và mãi mãi. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng càng lúc càng trở nên gay gắt,quyết liệt. Chúa Giêsu trong cuộc hành trình tiến về Giêrusalem để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc của Ngài, đã phải đương đầu với bóng tối, với các lực lượng của sự dữ. Bóng tối ở đây, trong các dụ ngôn Chúa Giêsu trưng ra trong các chúa nhật vừa qua, đã chỉ ra rằng Chúa Giêsu cũng phải đương đầu với những khó khăn, thử thách, những cạm bẫy xem ra hết sức nguy hiểm. Ngài ám chỉ đến các biệt phái, các người Pharisiêu, những thượng tế và những người lãnh đạo tôn giáo thời đó. Chúa Giêsu phê bình những người Pharisiêu từ chối đón nhận sứ điệp Tin Mừng Ngài mang lại và Chúa nhắm tới việc Ngài thiết lập Giáo Hội của Ngài.

I. TIN MỪNG ĐỨC KITÔ
Sứ điệp Đức Kitô loan báo cho nhân loại là tình yêu cứu độ. Chúa chọn dân ưu tuyển là dân tộc Do Thái. Cả lịch sử dân Chúa luôn được Chúa ân cần săn sóc, giữ gìn. Lịch sử của dân Israen là lịch sử tình yêu, Chúa tuyển chọn dân Israen để yêu thương họ và làm cho họ nên một dân tộc thánh thiện.

Tuy nhiên, như bài đọc I cho thấy : chính con một Thiên Chúa đã đến trong lịch sử dân được tuyển chọn,nhưng họ không tiếp nhận Ngài. Họ và đích xác họ đã giết Ngài trên thập giá. Các ngôn sứ của Chúa những người đi trước cũng đã bị họ loại trừ và giết chết: "như vậy máu của những người công chính đã đổ xuống đất, từ máu ông A-bel, người công chính đến máu ông Giakaria".

Thánh Matthêô trong Tin Mừng (Mt 21,33-43) đã ghi lại dụ ngôn những người tá điền thuê mướn vườn nho,từ chối đóng huê lợi cho ông chủ. Và đã thực hiện mọi thủ đoạn như giết các đầy tớ được ông chủ sai tới. Chúng còn đương nhiên,ngang ngược khi thấy ông chủ sai chính con một của mình tới, chúng nói: "đứa con thừa tự, nào chúng ta giết nó đi và chiếm đoạt tài sản của chủ". Lời đe dọa và âm mưu thủ đoạn của bọn tá điền gian ác đã phải lãnh hình phạt thích đáng. Ông chủ sẽ tru diệt bọn tá điền hung ác và cho người khác thuê mướn vườn nho để sau này nộp huê lợi cho ông chủ. Chúa Giêsu đã ám chỉ bọn Pharisiêu, thượng tế, ký lục và biệt phái qua hình ảnh các tá điền. Họ đã giết chết các ngôn sứ mà Chúa gửi tới, sau cùng chính bọn họ đã giết chết con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô bằng chết khổ hình trên thập giá. Họ đã kết án Chúa bằng một bản án vô cùng bất công.Nhưng Chúa đã nói: " khi nào Ta bị treo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta ".

Qua dụ ngôn chủ thuê thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu đã vạch đích danh bọn Pharisiêu và giới lãnh đạo tôn giáo thời đó sẽ phải lãnh nhận trách nhiệm về hành vi của họ, họ sẽ bị tước hết quyền và chỗ trong lịch sử cứu độ, chỗ đứng đó sẽ được trao cho Giáo Hội của Chúa, cho dân mới của Chúa nghĩa là dân Israen còn sót lại, cho những người mà giới lãnh đạo tôn giáo Israen đã loại bỏ, khử trừ một cách tàn nhẫn, không thương tiếc và những người dân ngoại mà dân Do Thái khinh khi, ghen ghét, ghép vào thành phần vô đạo. Chúa Giêsu đã không coi họ là người nhà vì tính cách phản bội của họ. Giờ đây địa vị người nhà được trao cho một dân mới: "Phiến đá thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường". Một dân mới xuất hiện và một Hội Thánh do Chúa thiết lập đã ra đời.

II. VẪN LÀ MỐI ƯU TƯ LO SỢ
Giáo Hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập luôn vững bền giữa trăm chiều thử thách.Vì Chúa đã hứa: "Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế". "Hoặc không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được ". Chúa vẫn hiện diện trong Giáo Hội. Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, hướng dẫn.

Tuy nhiên, Giáo Hội gồm những người thánh, nhưng vẫn đan xen những người tội lỗi. Bóng tối và ánh sáng vẫn tranh nhau sinh tồn. Giáo Hội Chúa cũng có lúc bị thử thách, cũng có khi muốn đi vào vết cũ của những người Pharisiêu muốn tìm vinh danh cho mình mà quên đi con đường theo Chúa là con đường hẹp, con đường thập giá. Giáo Hội Chúa vẫn có những Phêrô, cương quyết theo Chúa,nhưng yếu đuối lại chối Chúa, vẫn có những Tôma đòi Chúa chỉ đường đi rồi mới theo.Giáo Hội Chúa vẫn có những Gioan và Giacôbê nói nhỏ với mẹ, tới xin xỏ Chúa được ngồi bên hữu và bên tả Chúa. Họ có biết đâu vương quyền của Chúa phải kinh qua cay đắng, khổ cực. Giáo Hội Chúa vẫn có sự tranh dành ngôi vị như các tông đồ trên đường đi với Chúa, đã tranh cãi xem ai làm lớn, ai làm bé trong vương quốc của Thầy mình.

Chúa Giêsu muốn mọi thành phần Giáo Hội hãy thực hiện: " Bất cứ gì anh em học được nơi Tôi,anh em hãy đem ra thực hành"( Bài đọc 2 ) hay "Thầy là cây nho đích thực,các con là cành.Cành lìa cây sẽ khô héo và chết. Không có Thầy chúng con chẳng làm được gì" ( Ga 15 ).

Giáo Hội là mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội làm con Chúa. Người Kitô hữu đích thực là người sống lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống. Người Kitô hữu dễ rơi vào cái mác, cái nhãn người nhà, người ở trong mà cuộc đời mình chẳng ra gì vì họ đang lâm vào con đường của người biệt phái. Giáo Hội sẽ luôn đứng vững khi Hội Thánh sống Tin Mừng, sống đúng giáo lý chân chính của Chúa để lúc nào vườn nho của Chúa cũng kết trái đơm hoa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết sống Tin Mừng cứu độ của Chúa.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi,CSsR

dongcong.net

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)