dongcong.net
 
 

Suy Niệm Chúa nhật thường niên

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA KITÔ VUA
VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA KITÔ -Mt 25,31-4

Trên thế giới ngày nay, chỉ còn một số nước có vua, nhưng vua thực ra chỉ để cho có vị và hình thức, chứ thực quyền nằm ở tay tổng thống hoặc thủ tướng mà thôi. Do đó, danh từ vua thực sự không gây được ấn tượng cho chúng ta được bao nhiêu. Bởi vì xưa thời phong kiến đã có những vị vua tàn bạo, làm khổ dân lành. Chính vì thế, lễ Chúa Giêsu Vua thoạt nghĩ, xem ra khó gây cảm hứng và ấn tượng khi chúng ta nghĩ tới  những vị vua chúa đã có một thời làm mưa làm gió trên nhiều đất nước. Tuy nhiên, Chúa Giêsu Vua lại hoàn toàn khác, bởi vì Vương Quyền của Ngài không thuộc trần gian này. Chúa là Vua vì Ngài là Thiên Chúa và Ngài là Tình yêu.

CHÚA GIÊSU LÀ VUA, VÌ NGÀI LÀ THIÊN CHÚA :
Chúng ta vẫn còn nhớ rất kỹ trong vụ án của Chúa Giêsu. Philatô sau khi trao đổi với người Do Thái ngoài phủ đường. Ông vào trong và cho truyền điệu Đức Giêsu Kitô đến. Ông hỏi Chúa Giêsu :” Ông mà lại là Vua dân Do Thái ? “. Câu hỏi này của Philatô minh chứng Ông đã biết trước điều mà người Do Thái cáo tội Chúa Giêsu. Đối với Philatô cũng như trong bản cáo trạng của người Do Thái đã tố Chúa Giêsu, thì tước hiệu “ Vua Do Thái “ mang ý nghĩa chính trị. Đáp lại lời của Philatô, Chúa Giêsu đặt câu hỏi :” Tự mình ông, ông nói thế, hay có ai khác đã nói với ông về Tôi ? “. Chúa Giêsu muốn phân biệt từ Vua về tôn giáo và từ Vua có nghĩa chính trị. Nếu Philatô hiểu theo nghĩa chính trị, Chúa Giêsu sẽ phủ nhận, còn nếu Philatô hiểu theo nghĩa tôn giáo, tức là Vua Mêsia của dân Do Thái, thì Ngài sẽ nhận. Chúa Giêsu nói rõ cho Philatô biết Ngài có một Nước, nhưng nước Ngài không thuộc thế gian này.Nước của Chúa Giêsu không mang sắc thái chính trị như Philatô và người Do Thái nghĩ.” Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thì bộ hạ của Tôi đã cố chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Do Thái “. Philatô hỏi tiếp:”Vậy thì ông là Vua sao ? “. “ Ông nói đó : Tôi là Vua !”. Đây là lời khẳng định hết sức long trọng và quan trong của Chúa Giêsu vì Ngài xác nhận :” Tôi là Vua “.Chúa Giêsu cứ từ từ giải thích cho Philatô ý nghĩa Vương quyền của Ngài :” Chính vì lẽ này mà Tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà Tôi đã đến trong thế gian : Ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng Tôi “( Ga 18,37 ). Đức Giêsu là Thiên Chúa bởi vì chính Thiên Chúa đã sai Ngài đến thế gian:” Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế ( đó ) đến nỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời” ( Ga 3, 16 ). Đức Giêsu là Thiên Chúa độc nhất, vô cùng thánh thiện, vô cùng công minh, Ngài luôn chạnh thương và giầu lòng thương xót.

CHÚA GIÊSU LÀ VUA, VÌ NGÀI LÀ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU :
Thánh Gioan đã nói “ Thiên Chúa là Tình Yêu “. Chúa Giêsu là Vua, nhưng là Vua khiêm nhượng, hiền từ, Ngài ngồi trên lưng lừa để vào Giêrusalem. Ngài tạo lập một Vương Quốc toàn Kitô hữu sống tình yêu. Ngài là Vua Tình Yêu, Vua phục vụ, không ai trên thế gian này yêu thương như Ngài. Bởi vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Đức Giêsu đã gánh hết tội cho thế gian, chết cho thế gian để nhân loại được giải thoát, được ơn cứu độ :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”  (Ga 15, 13 ). Chúa Giêsu yêu thương như người cha đón nhận người con hoang đàng, phung phá trở về ( Lc 15, 11-13 ). Chúa hy sinh cho đàn chiên, bảo vệ đàn chiên ( Ga 10, 11 ). Ngài đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Ngài yêu thương tha thứ cả người tội lỗi bị con người kết án tử hình ( Ga 8, 1-11 ).Chúa Giêsu yêu thương cả kẻ thù ( Mt 5, 43-48 ). Chúa Giêsu quảng đại tha thứ và tha thứ không giới hạn, tha thứ không ngừng. “ Tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ mọi người “ ( Mc 10, 42-45 ). Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa duy nhất như trong mười giới răn, Ngài dạy nhân loại :” Thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự “ ( Giới luật thứ I ). Tuy là Thiên Chúa tối cao, nhưng Ngài đã hủy mình ra không, nhận kiếp người phàm, ngọai trừ tội lỗi ( Philip 2, 6-8 ). Chúa Giêsu chính là Tình Yêu vì Ngài luôn vâng lời Thiên Chúa Cha, tự nguyện phục vụ nhân loại, rửa chân cho các môn đệ. Chúa là Tình Yêu nhưng Ngài luôn muốn mọi người đáp trả lại Tình Yêu của Ngài.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ :
Vương Quốc của Chúa Giêsu là Vương Quốc của sự thật, công lý. Do đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi để trở nên một bí tích tình yêu cho Vương Quốc của Chúa Giêsu, trở nên một dấu chỉ cho thế giới về những gì mà Vương Quốc sự thật của Thiên Chúa làm trong trần gian này.Vương Quốc của Chúa Giêsu thuộc về mỗi Kitô hữu, và chính Vương Quốc của Chúa Giêsu sẽ mang lại cho con người, cho mỗi Kitô hữu, cho Giáo Hội sự sống mới, sự sống hoàn hảo khi Chúa Kitô đến lần sau hết trong vinh quang của Ngài. Do đó, Chúa nhật Chúa Kitô Vua mời gọi mọi Kitô hữu, mời gọi Hội Thánh trung thành với Đức Kitô.

Lạy Chúa Kitô Vua, xin cho chúng con được trung thành với Ngài.
Xin cho chúng con nhận biết Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc Tình Yêu, Sự Thật và Ân Sủng.

Xin cho chúng con càng lúc càng nhận ra Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc của Sự Thánh Thiện và Vương Quốc của Sự Sống, Vương Quốc của Bình An, Công Bình và Chân Lý. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :
1-Tước hiệu “ Vua Israel “ ( Ga 1, 49 ) có nghĩa gì ?
2-Tước hiệu “ Vua dân Do Thái “ ( Ga 18, 34 ) có nghĩa gì ?
3-Vương Quốc của Đức Giêsu là Vương Quốc nào ?
4-Philatô có để ý gì về Vương Quốc của Chúa Giêsu theo nghĩa “ Vua dân Do Thái không ? “.
5-Chúa Giêsu là Vua theo nghĩa nào ?

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT

 

CHÚA GIÊSU, VUA VŨ TRỤ, năm A
Mt 25, 31-46

LỄ CHÚA GIÊSU LÀ VUA

Năm phụng vụ bao giờ cũng kết thúc bằng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Bởi vì, năm Phụng vụ trình bầy xuyên suốt cho chúng ta hiểu về lịch sử ơn cứu độ từ ngày Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, tạo dựng con người cho đến khi Ngài hoàn tất Vương quyền của Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mô tả cho các môn đệ, cho chúng ta về ngày Cánh Chung. Chúa sẽ ngự trị trong vinh quang.Muôn dân sẽ qui tụ chung quanh Ngài. Ngài sẽ tách biệt kẻ lành, người dữ…Chúa là Vua tình yêu, Ngài sẽ xét xử nhân loại theo lẽ công minh của Ngài…

Chúa Giêsu là Vua nhưng là Vua lòng mọi người. Nước Thiên Chúa không thuộc thế gian này. Nước của Ngài là nước tình thương. Do đó, ngày Chung Thẩm, Thiên Chúa sẽ ngự trị trong vinh quang, có các thiên thần theo hầu Ngài. Ngài sẽ ngự lên ngai vinh hiển và xét xử muôn dân nước theo lòng nhân từ của Ngài. Ngài sẽ tách biệt họ như Mục tử tách biệt chiên và dê. Chiên bên phải và dê bên trái.Đức Giêsu ừa là Vua Vũ Trụ, vừa là Vị Thẩm Phán thế gian. Chúa công minh chính trực tuyển lựa những thần dân của Ngài một cách bất ngờ đến nỗi những người hiền lành, khiêm nhượng, ngoan đạo cũng không hề ngờ tới :” Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu ? “ ( Mt 25, 37-39 ). Chúa đồng hóa với những người thấp hèn, nghèo khổ, Ngài đồng hóa với những người đói, người khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu, tù đầy. Xem ra những người này, hằng ngày chúng ta vẫn được tiếp xúc, cận kề, những nhiều khi chúng ta lại làm ngơ, giả điếc, nhiều lần chúng ta đã nhắm mắt, làm ngơ, để mặc họ. Thế nên, tiêu chuẩn để được cứu rỗi, tiểu chuẩn để vào Nước Trời thật giản đơn : chúng ta hãy đối xử tốt, thực hành những nghĩa cử yêu thương, những cử chỉ tốt đẹp đối với những kẻ khó nghèo, neo đơn, cô thân cô thế bởi vì chính Chúa đã đồng hóa mình với họ:” Mỗi lần các ngươi làm cho một người bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta “ ( Mt 25, 40 ).

Ngày phán xét, Chúa sẽ tách biệt chiên, dê, người lành kẻ dữ, người thánh, kẻ gian ác, người hiền, kẻ hung ác vv…Tất cả những người này đều được Chúa đo lường, phán xét vì việc sẵn sàng làm hay không làm những việc thiện, những cử chỉ yêu thương cho những người đang cần giúp đỡ. Người ta có được cứu độ hay bị trầm luân trong lửa hỏa ngục đời đời cũng dựa vào tiêu chuẩn làm hay không làm những nghĩa cử bác ái, yêu thương đối với những người nghèo, những con người cùng khổ. Vâng, xa rời người nghèo, những kẻ đói khổ, cùng cực, không chạm đến nỗi đau của họ, không làm một nghĩa cử yêu thương đối với họ là một trọng tội. Người ta chỉ có thể nhận lãnh phần thưởng nếu biết nhận ra Chúa nơi những con người nghèo, nơi những con người cô thân cô thế và sẵn sàng giúp đỡ họ.

Xin mượn lời của Olivier Lebouteux để kết luận bài suy niệm này :” Đã là người thì dù là Kitô hưu hay không, dù là người có tín ngưỡng hay người không nhìn nhận có một Thần nào, ai ai cũng sẽ chạm mặt với Đức Kitô: hoặc là lúc bình sinh nhờ đức tin, hoặc là vào thời sau hết.Bấy giờ, sự thật về con người chúng ta sẽ hiển hiện trong ánh sáng chan hòa.Mỗi một hành vi của chúng ta sẽ được xét theo thực chất của nó. Điều lạ là cảnh phán xét này có vẻ dành nhiều bất ngờ cho cả những ai nghĩ mình đã nhận biết Chúa rồi lẫn những ai tưởng chừng đang khám phá ra Chúa. Mỗi một hành vi trong đời chúng ta đều đưa chúng ta hướng về Đức Giêsu hoặc là đẩy chúng ta ra xa Người. Chính Người là nguyên thủy và cùng tận của mọi sự, và điều này là đúng cho toàn thể nhân loại. Đôi khi chúng ta tự hỏi, chung cục nào được dành cho nhân loại trong kế hoạch của Thiên Chúa, do có nhiều tín ngưỡng như thế ; cuối cùng, chính trên cơ sở tấm lòng nhân ái thời bình sinh mình đã tỏ ra trong lối sống của mình, mà mỗi người sẽ được mời tham dự ( hay không ) vào sự sống của Thiên Chúa. Khi đến chia sẻ cuộc sống của chúng ta, Đức Giêsu đã kết thân với mỗi một người trần thế, đã trở nên hiện diện nơi kẻ nhỏ bé nhất, nơi mọi kẻ đói khát.Nhưng chúng ta thì khó lòng nhận ra Người qua những khuôn mặt bị biến dạng, chịu lăng nhục, bởi chúng ta không tự mình nghĩ ra đó là những hình ảnh của Người. Đừng tìm Người ở những nơi Người không có mặt, e rằng chúng ta có thể đi bên cãnh Người mà không thấy Người “.

Lạy Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ, xin giúp chúng con luôn biết tin nhận Chúa là Vua tình yêu nhưng cũng là Vị Thẩm Phán chí công luôn xét xử muôn dân theo lẽ công minh và lòng nhân từ. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Chúa Giêsu là Vua thế nào ?
2.Tại sao lại gọi Chúa là Vua Vũ Trụ ?
3.Chúa Giêsu xét xử con người bằng phương cách nào ?
4.Tiêu chuẩn để được vào Nước Thiên Chúa ?

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)