dongcong.net
 
 

Suy Niệm- Lm Nguyễn H. Lợi, DCCT

LỄ HIỂN LINH, năm A
Mt 2, 1-12

DÕI THEO ÁNH SAO

Ánh sao lạ lung linh trên bầu trời năm xưa đã dẫn ba nhà Đạo sĩ Đông Phương đến Bêlem để tìm gặp Hài Đồng Giêsu, Đấng Cứu Thế mới sinh ra.Ánh sao dẫn đường cho ba nhà Đạo sĩ tới Bêlem vẫn là ánh sao đang dẫn chúng ta trên vạn nẻo đường để gặp Chúa Giêsu.Ngôn sứ Isaia đã tiên báo cách đó 600 năm trước đã được thực hiện:” …Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh mà tiến bước…Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:tất cả những người từ xơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa “.

Ba nhà Đạo sĩ trung thành theo ánh sao :” Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến triều bái Người “.Ánh sao đối với chúng ta là đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô, là ý muốn của Thiên Chúa. Ánh sao là chính Chúa Kitô soi chiếu chỉ đường dẫn lối cho mọi dân tộc, mọi người bước đi.Ánh sao dẫn đường năm xưa cho ba nhà Đạo sĩ vẫn luôn chiếu sáng, vẫn luôn chỉ đường, dẫn lối, nhưng sở dĩ chúng ta không nhận ra Chúa vì chúng ta còn yêu chuộng bóng tối hơn sự sáng, con mắt tâm hồn chúng ta còn để cho những dục vọng, ích kỷ, cái đà của hận thù, ghen ghét che khuất chúng ta.Ba nhà Đạo sĩ đã dám liều mình, đã không sợ gian khổ, khó khăn, thử thách và đe dọa, phỉnh lừa mới gặp được Hài Đồng Giêsu nơi Hang đá máng lừa Bêlem. Do đó, chúng ta muốn gặp được Chúa, chúng ta cũng phải dẹp bỏ những dục vọng, những dễ dãi, hưởng thụ và đừng sợ khó nguy, gian khổ…Vâng, như ba nhà Đạo sĩ, chúng ta sẽ gặp được Hài Đồng Giêsu, đồng thời chúng ta cũng gặp được chính Mẹ Maria, Đấng đã được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang Chúa Giêsu và sinh hạ Chúa Giêsu, nhưng Mẹ còn có sứ mạng cao cả là trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại, cho chúng ta. Chúng ta cũng gặp thánh Giuse, Đấng được Thiên Chúa chọn để bảo vệ Mẹ Maria và dưỡng nuôi Chúa Giêsu trong những năm ở gia đình Nadaret. Ba nhà Đạo sĩ trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.Thánh Mattheu viết tiếp :” Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến “. Ba nhà Đạo sĩ đã dâng cho Hài Đồng Giêsu những đặc sản quí của địa phương, phương Đông. Họ dâng với tất cả tấm lòng, với tất cả lòng tôn kính mến yêu của họ.Bởi vì, Hài Nhi mà ánh sao dẫn đường cho họ tới triều yết là Vị Cứu Tinh, là Vua Dân Do Thái…Đức tin của ba nhà Đạo sĩ càng lúc càng thâm sâu vì dõi theo một ánh sao các vị đã gặp được Đấng Cứu Độ và rồi họ đã thờ lạy Chúa, đồng thời đã được mộng báo không trở lại với Hêrôđê, vì Hêrôđê sợ mất ngôi muốn giết Hài Đồng Giêsu. Mỗi người chúng ta cũng dâng kính Ngài tấm lòng đơn sơ, trong sạch của chúng ta, hương thơm lời cầu nguyện của chúng ta, và mộc dược hy sinh hằng ngày của đời sống của chúng ta.

Cuộc hành trình đi theo ánh sao của ba nhà Đạo sĩ tìm gặp Chúa Giêsu là cuộc hành trình đức tin. Cuộc hành trình đức tin ấy vẫn theo đuổi đời sống của chúng ta bởi muốn gặp được Chúa, chúng ta phải đẩy xa tội lỗi khỏi tâm hồn chúng ta và mở rộng lòng đón nhận ân huệ của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa.Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường.Xin dủ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển ( Lời nguyện nhập lễ, lễ Hiển Linh ).

Lạy Hài Đồng Giêsu, chúng con cầu nguyện cho các nhà truyền giáo bởi chính nhờ họ mà đức tin đã đến với chúng con, nhờ các Ngài mà Chúa đã tỏ mình cho chúng con hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Ba nhà Đạo sĩ còn được gọi bằng những tên nào nữa ?
2.Các ngài đi đâu đến ?
3.Các Ngài đã đến Bêlem bằng cách nào ?
4.Các Ngài đã dâng cho Hài Đồng Giêsu những gì ?

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

Ánh sao dẫn đường
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 1/2/2017

Lễ Chúa Hiển Linh, năm A
Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Ánh sao dẫn đường

Hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, cho mọi người, cho thế giới mà đại diện là ba nhà đạo sĩ, trong đó có tất cả chúng ta. Tin Mừng thánh Matthêu Viết :” Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện “ ( Mt 2, 2 ). Ánh sao xuất hiện trên trời dẫn đường chỉ lối cho ba nhà đạo sĩ tìm tới hang đá Bêlem gặp gỡ Hài Đồng Giêsu.

Vâng, ba nhà đạo sĩ từ phương Đông dõi theo một ánh sao. Ánh sao chính là người dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ đi tìm gặp Hài Đồng Giêsu. Ba nhà đạo sĩ là những người ngoại, những người chưa được biết Chúa, những người mà dân Do Thái xưa cho là sống ngoài, không thuộc phe mình. Tuy nhiên, những người ngoại giáo này lại là những người được ánh sao lạ dẫn đường. Họ đã có một niềm tin dù rằng đức tin của họ vẫn còn ẩn khuất. Họ đã lên đường khác với những điều mà thánh Gioan đã viết về những người Do Thái ” Ngài đã đến nơi nhà của Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài “. Cái bi đát là Ngôi Lời đã nhập thể và nhập thế :” Chúa Giêsu đã được sinh ra nơi đất nước Do Thái “, nhưng chính những người Do Thái, những người Chúa chọn lại không nhận ra Ngài, không đón tiếp Ngài. Ba nhà đạo sĩ đã hoàn toàn khác với những người nhà tức là những Pharisêu, Kinh sư, Biệt phái…Những người bị coi là vô đạo lại đi tìm gặp Đấng Cứu Thế đúng như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo từ nhiều năm trước nay đã thành hiện thực :” Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước…Lạc đà từng đàn rợp đất, lạc đà của người Mađian và Êpha, hết thảy từ Saba kéo đến, mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Chúa “ ( Is 60, 1-6 ). Ba nhà đạo sĩ trên đường đi đã gặp biết trở ngại, khó khăn.Có lúc ánh sao lạ hiện ra rõ ràng, những có lúc ánh sao lạ ấy hầu như mất hút. Đêm hôm ấy, có lẽ đã có biết bao nhiêu người trên thế giới này đã nhìn lên bầu trời, có lẽ họ đã nhìn thấy biết bao nhiêu ánh sao, biết bao nhiêu vì tinh tú sáng rực bầu trời, nhưng họ đã không nhìn thấy ánh sao lạ như ba nhà đạo sĩ để có thể dõi theo ánh sao để đi tìm gặp Hài Đồng Giêsu:” Đấng Cứu Độ, đang được Mẹ Maria vấn tã đặt trong hang đá Bê Lem “. Ba nhà đạo sĩ vẫn trung kiên dò hỏi nơi này nơi kia, có lúc họ đã gặp khó khăn khi ánh sao khuất bóng, họ đã tránh được cạm bẫy nham hiểm, độc ác của vua Hêrôđê, bề ngoài xem ra nhân nghĩa, nhưng lòng đầy gian tham, ác độc…Ba nhà đạo sĩ đã không bị lừa và tỉnh thức để nhận ra những lời đường mật của Hêrôđê quả là giả bộ, lừa lọc. Nên, khi đã tới được hang đá Bêlem, họ đã cung tiến Vua Giêsu : Vàng, Nhũ Hương và Mộc Dược là ba báu vật quý giá của phương Đông và họ đã không trở về đường cũ để gặp lại Hêrôđê. Ánh sao dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ chính là người dẫn đường đưa họ đến gặp Hài Đồng Giêsu. Ánh sao lạ cũng lạ lùng là không kêu to, la lớn, mà chỉ âm thầm hiện ẩn trong thầm lặng chiếu sáng cuộc lữ hành của ba nhà đạo sĩ.

Ba nhà đạo sĩ đã gặp được Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Họ đã vui mừng, hạnh phúc vì chính lòng tin ẩn tàng thâm sâu của họ đã mách bảo họ :” Họ đã gặp được Đấng Cứu Thế muôn dân hằng trông đợi “. Tin mừng không viết mẹ Maria, thánh Giuse đã nói gì với họ và họ đã nói gì với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và thánh Giuse, nhưng chính thái độ cung kính, bái quỳ, dâng những báu vật quý giá của địa phương, của phương Đông đã nói lên lòng tin sâu xa của họ và sự kính trọng thâm sâu của họ đối với Đấng Cứu Độ Giêsu.

Lễ Hiển Linh là lễ Giáng Sinh của Giáo Hội Đông Phương, lễ Giáng sinh của người ngoại và cũng là lễ Chúa tỏ mình thực sự, rõ ràng cho chúng ta bởi vì Thiên Chúa hằng ngày vẫn tỏ mình ra cho chúng ta, không phải là bằng những ánh sao, hay những đốm mắt hỏa châu sáng rực bầu trời. Ngài vẫn tỏ mình ra cho chúng ta trong những biến cố vui buồn của cuộc đời chúng ta. Ngài vẫn tỏ mình ra cho nhân loại, cho mọi người, cho chúng ta qua những cảnh vật, những tạo dựng của Ngài như mặt trời chiếu sáng, vầng trăng đẹp vằng vặc trên bầu trời, Ngài tỏ mình ra qua những cảnh hùng vĩ của núi đồi, biển khơi. Ngài tỏ ra cho chúng ta qua tiếng nói của lương tâm, của tâm hồn. Ngài tỏ mình ra qua những việc từ thiện bác ái, qua ánh mắt, nụ cười vv… Ngài hiện diện và tỏ ra cho con người ngay trong cõi nhân sinh của cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta có nhận ra Ngài hay không ? Đó mới là điều đáng nói hay nhiều khi vì quá mải mê với việc làm ăn vất vả, với danh vọng, tiền bạc…mà chúng ta quên không tìm kiếm Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn mau mắn, nhanh nhẹn, nhiệt thành, can đảm đi tìm gặp Chúa như ba nhà đạo sĩ khi xưa đã hết lòng nhiệt tâm đi tìm gặp bằng được Chúa. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Ba nhà đạo sĩ từ đâu đi tìm gặp Hài Đồng Giêsu ?
2.Ánh sao lạ là gì ?
3.Ba nhà đạo sĩ có gặp khó khăn khi dõi theo ánh sao lạ để tìm gặp Hài Đồng Giêsu ?
4.Vua Hêrôđê có thật lòng không ? Vì sao ? Thái độ của ba nhà đạo sĩ ?

 

CHÚA TỎ MÌNH

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH, năm A

Mt 2, 1-12

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa to mình ra cho thế giới, cho con người, cho mọi người mà đai diện là ba nhà đạo sĩ, trong đó có tất cả chúng ta. “ Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện “ ( Mt 2, 2 ). Ba nhà đạo sĩ cứ dõi theo ngôi sao lạ mà đi tìm gặp Hài Đồng Giêsu tại Hang đá Bêlem.

Con Thiên Chúa giáng sinh làm người đã tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ đến từ phương Đông. Đây là những người ngoại giáo, những người được coi là ở ngoài, những người không hề biết gì về đạo. Do đó, lễ Hiển Linh được coi là lễ Sinh Nhật của người ngoại đạo. Tuy nhiên, thánh Gioan trong đoạn khởi đầu Tin Mừng đã viết: ” Ngài đã đến nơi nhà của Ngài mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài “. Đây là cái bi đát của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời ngôn sứ Isaia từ 600 năm trước đã được thực hiện: “ Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước…Lạc đà từng đàn cho rợp đất lạc đà của người Mađian và Êpha, hết thảy từ Saba kéo đến, mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Chúa “ ( Is 60, 1-6 ). Ba nhà đạo sĩ đã trung thành đi theo ngôi sao lạ và họ đã gặp được Hài Nhi Giêsu.

Đêm hôm ấy, có lẽ cũng có vô số người nhìn lên bầu trời và đã thấy vô số các vì tinh tú, những ngôi sao lấp lánh trên trời, nhưng họ đã không thấy và nhận ra ngôi sao lạ để có thể đi tìm gặp Đấng Cứu Thế mới sinh ra tại Bêlem. Ba nhà đạo sĩ đã không chỉ bằng lòng khi nhận ra ngôi sao lạ mà còn chuẩn bị lễ vật: vàng, hương và mộc dược là ba vật quí của miền phương Đông để triều bái, cung tiến Vua Giêsu. Và trên đường đi đã có lúc ba nhà đạo sĩ đã không nhìn thấy ánh sao dẫn đường, họ đã hết lòng hỏi thăm người này người kia để tiếp tục tìm kiếm. Họ cũng đã gặp nhiều cạm bẫy của những con người lòng nham hiểm, xấu xa, một Hêrôđê giả bộ ân cần nhưng thâm sâu thì đầy ghen tỵ, ác hiểm. Ba nhà đạo sĩ đã một lòng, can đảm và hăng say vượt biết bao dặm trường, cuối cùng họ đã tới nơi gặp được Hài Nhi Giêsu đang nằm trong Hang đá Bêlem khó nghèo. Nhưng các Ông đã sấp mình, cung kính dâng lễ vật cho Hài Đồng Giêsu với tấm lòng thành, dạ hân hoan, toại nguyện.

Thái độ của các nhà đạo sĩ là thái độ của lòng tin đích thực. Trong khi ấy những Kinh sư, Thượng tế là những người thông hiểu Kinh Thánh, Lề Luật nhưng họ lại đóng lòng lại, không chịu mở mắt ra để nhìn, để thấy, họ cứ ngồi lì tại chỗ. Họ tự coi như những người có đạo nhưng thực tế họ lại đang ở ngoài. Còn những người bị coi là vô đạo, ở ngoài lại là những người đã tìm gặp được Chúa.

Đối với chúng ta, ngôi sao lạ là ý muốn của Thiên Chúa, là đức tin vào Chúa Kitô, là ánh sáng của Chúa Kitô soi chiếu vào cuộc đời chúng ta và dẫn đường cho chúng ta đi về Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều khi mắt chúng ta bị che khuất không nhìn ra ánh sáng của Chúa Kitô soi sáng, bởi những đà cản của ích kỷ, của tâm địa hẹp hòi, ích kỷ của chúng ta. Để có thể tìm gặp được Chúa Kitô, chúng ta phải liều mạng như các nhà đạo sĩ, ra khỏi con người của chúng ta là thích hưởng thụ, thích dễ dãi, sợ gian khổ vv…

Các nhà đạo sĩ đã gặp được Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Họ đã bái chào và cung tiến cho Hài Đồng Giêsu lễ vật quí giá của địa phương họ. Họ đã thực sự gặp được Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Bởi vì, Chúa đến trần gian có cha có mẹ, Chúa đến gian trần trong một gia đình. Chúng ta không thể gặp Chúa Kitô khi tách rời Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Các nhà đạo sĩ dâng Chúa Giêsu: vàng, nhũ hương và mộc dược. Chúng ta cũng dâng Chúa Kitô tấm lòng vàng, hương thơm của lời cầu nguyện, mộc dược hy sinh để mưu ích cho các linh hồn.

Lễ Hiển Linh là lễ Giáng Sinh của người ngoại, nhưng cũng là lễ mà mọi người chúng ta phải ý thức vai trò, trách nhiệm của chúng ta là truyền giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà truyền giáo vì nhờ họ mà nhiều người và chính chúng ta mới nhận biết được Chúa, nhờ họ mà chúng ta mới có niềm vui hiển linh. Đó là Chúa đã tỏ mình cho chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho lục địa Á Châu của chúng ta bởi vì Chúa đã tỏ mình ra cho mọi người từ 2010 năm rồi nhưng dân tộc Á Châu vẫn còn rất ít người nhận ra Chúa như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết trong Tông Huấn: ” Giáo Hội tại Á Châu: ” Tham vọng duy nhất của Giáo Hội là tiếp tục sứ mạng phục vụ và yêu thương của mình, để tất cả dân Á Châu “ có sự sống và sống dồi dào”( Ga 10, 10 ).

Lạy Chúa Giêsu, xin biến chúng con mỗi Kitô hữu trở nên một ngôi sao lạ dẫn đường cho nhiều người tìm và gặp Chúa Cứu Thế. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)