dongcong.net
 
 

Suy niệm

PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU

(Suy niệm Lễ Mân Côi)


Mọi tội lỗi của con người đều do một cội rễ mà sinh ra, đó là tội không vâng lời Thiên Chúa. Sở dĩ thủy tổ loài người là A-đam và E-và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, phải chịu đau khổ và phải chết, để lại hậu quả tai hại cho con cháu đời sau... là vì hai ông bà đã không vâng lời Thiên Chúa, không đi theo đường lối Ngài. 

Sự bất tuân nầy cũng giống như tàu đi trật đường rầy.  Một khi nguyên tổ là đầu tàu đi trật đường rầy, cả đoàn tàu là muôn vàn con cháu cũng bị lao vào vực thẳm. Thánh Phao-lô đã xác nhận điều nầy khi nói: "Thật vậy, vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân." (Rôma 5, 19)

Vậy muốn cứu loài người khỏi tội, khỏi đau khổ và sự chết, thì vấn đề tiên quyết là phải diệt trừ tận gốc căn nguyên gây nên tội, đó là việc bất phục tùng Thiên Chúa. 

Kinh Mân Côi được xem là phương thuốc thần diệu để diệt trừ tận gốc căn bệnh trầm kha nầy vì dạy ta biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa như Mẹ Maria và Chúa Giê-su. 

Gương vâng phục của Mẹ Maria 

Dù được Thiên Chúa đưa lên địa vị cao vời làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ Maria vẫn tự coi mình là người nữ tỳ hèn mọn, sẵn sàng vâng theo lệnh Chúa truyền.  Mẹ đã thưa với sứ thần Gáp-ri-en rằng: "Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Đó là bài học vâng phục mà Mẹ Maria dạy chúng ta qua mầu nhiệm vui. 

Sự vâng phục trong tinh thần khiêm tốn của người nữ tỳ nơi Mẹ Maria đã làm đẹp lòng Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Mẹ, ban cho Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác (gẫm thứ tư thuộc năm sự mừng) rồi lại trọng thưởng Mẹ trên thiên quốc (gẫm thứ năm thuộc năm sự mừng). 

Gương vâng phục của Chúa Giê-su 

Song song với tấm gương vâng phục của Mẹ Maria là tấm gương vâng phục sáng ngời của Chúa Giê-su trong mầu nhiệm thương. 

Trong Vườn Dầu, khi Chúa Giê-su phải đối diện với cái chết gần kề, dù bản năng sinh tồn tham sinh uý tử đòi phải được sống bằng mọi giá, dù phải "lâm cơn xao xuyến bồi hồi, và mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất (Luca 22, 44)… thì Chúa Giê-su cũng xin thưa với Cha: “Xin đừng làm theo ý Con, mà làm theo ý Cha!” (gẫm thứ nhất năm sự thương) 

Kế đó, khi bị đưa ra toà xét xử, và dù phải chịu đòn vọt tơi bời (gẫm thứ hai năm sự thương), Chúa Giê-su vẫn cắn răng chịu đựng với ước nguyện “Xin cho ý Cha thể hiện.” 

Sau đó, quân dữ bện vòng gai làm như một thứ “vương miện”, chụp lên đầu Chúa Giê-su, lại còn thay nhau xỉ nhục Ngài, khạc nhổ, phỉ báng Ngài... (gẫm thứ ba năm sự thương), bản tính tự nhiên đòi Ngài phải ra tay rửa nhục, thế nhưng Chúa Giê-su vẫn bằng lòng chịu đựng và xin thưa với Cha: ‘Xin đừng theo ý Con, mà làm theo ý Cha.” 

Dù đã đến lúc sức tàn lực kiệt, lại phải vác lấy thập giá nặng nề, lảo đảo bước lên đồi Can-vê như một tên tử tội khốn nạn nhất, phải ngã xuống nhiều lần (gẫm thứ tư), Chúa Giê-su vẫn xin vâng: “Xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha.” 

Dù Chúa Giê-su phải chịu đóng đinh trần truồng, đau đớn và tủi nhục trên thập giá, chịu bao kẻ qua lại thách thức nhạo cười (gẫm thứ năm), bản tính tự nhiên đòi Ngài phải xuống khỏi thập giá, đòi phải báo thù… nhưng Chúa Giê-su không làm theo ý mình mà vẫn một lòng vâng theo ý Cha. 

Như thế, từ gẫm thứ nhất cho đến thứ năm thuộc mầu nhiệm thương, rực sáng lên tấm gương vâng phục của Chúa Giê-su. 

Sự vâng phục đến mức tuyệt đối của Chúa Giê-su rất đẹp lòng Thiên Chúa Cha nên Chúa Cha đã cho Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển (gẫm thứ nhất và thứ hai năm sự mừng) và siêu tôn Chúa Giê-su vượt bậc: “Chính vì thế, Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu...” (Philíp 2, 9) 

Như thế, kinh Mân Côi chứa đựng bài học vô giá về đức vâng lời qua tấm gương vâng phục của Chúa Giê-su và Mẹ Maria. 

Vâng phục Thiên Chúa là phương thuốc diệt trừ tận gốc cội rễ của mọi tội lỗi là sự bất phục tùng Thiên Chúa; vâng phục Thiên Chúa là phương thế giúp con người khỏi sa đoạ và là con đường dẫn đưa nhân loại về cõi trời. 

Phương thuốc thần diệu đó đã được Mẹ Maria và Hội Thánh trao vào tay mỗi người chúng ta qua tràng chuỗi Mân Côi. Ước gì mỗi người vui lòng đón nhận phương dược Mẹ ban để diệt trừ tận căn mầm mống tội lỗi ngay trong lòng mình. 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

- dongcong.net October 2, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)