dongcong.net
 
 

SUY NIỆM Tin Mừng của Lm Nghĩa

ĐẾN TẬN CÙNG CÕI ĐẤT!

(Chúa Nhật II TN A) January 16, 2014

“Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc của Giacob, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6). Xin thử hỏi ai là người mà ngôn sứ Isaia đã truyền đạt những lời của Thiên Chúa trên đây? Trong thân phận loài người hhữu hạn và bất toàn thì hình như chẳng một ai dám tự hào nhận mình chính là người tôi trung của Thiên Chúa và xứng đáng cũng như đủ khả năng đảm nhận sứ vụ to lớn và cao cả là làm ánh sáng muôn dân và đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng cõi đất.

Kitô hữu chúng ta tin nhận rằng duy chỉ mình Chúa Kitô mới xứng đáng với vai vị cao cả ấy và chỉ mình Người mới đủ khả năng thực hiện sứ vụ trọng đại ấy. Hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa đã ứng nghiệm nơi Chúa Kitô, Đấng làm người. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng thích, chẳng muốn, này con xin đến để thực thi ý Ngài (x. Tv 39). Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã lấy lại ý lời Thánh Vịnh trên đây để đặt vào môi miệng của Đấng bỏ trời cao đi vào trần gian trong thân phận loài người để thực thi thánh ý Thiên Chúa. “Khi vào trần gian Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Bài Tin mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật II TN A này tường thuật lời giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả cho dân Chúa xưa về Đức Giêsu. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” và Ngài chứng thực rằng Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, vì Ngài đã thấy Thần Khí ngự xuống trên Người và chính Người, Giêsu là Đấng sẽ làm phép rửa nhân loại chúng ta trong Thánh Thần (x.Ga 1,29-34).

Giêsu Kitô, người tôi trung của Thiên Chúa là ánh sáng của thế gian. Ai theo Người thì sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống (x.Ga 8.12). Ánh sáng mà Người đem vào trần gian là ánh sáng chân lý như lời Người khẳng định trước Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 19,27). Ai nghe tiếng Người và thực thi lời Người sẽ là môn đệ của Người. Họ sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát họ khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Như thế có thể nói rằng một vũ khí để Con Chiên Thiên Chúa dùng để xoá bỏ tội trần gian chính là ánh sáng chân lý. Không sợ sai lầm để nói rằng tội lỗi của nhân trần là thành quả lớn của thần dữ vốn là cha của sự gian dối. Và khi ánh sáng chân lý xoá tan bóng tối của sự dối gian thì tội lỗi nhân gian được xoá bỏ.

Giêsu Kitô, người tôi trung của Thiên Chúa là Đấng đem ơn cứu độ cho đến tận cùng cõi đất. Ơn cứu độ là hạnh phúc vĩnh cữu mà Thiên Chúa tặng ban cho loài người. Ơn cứu độ là việc Thiên Chúa cho loài người được hiệp thông vào sự sống thần linh. Để thực thi công trình này thì thánh Gioan Tẩy Giả đã loan báo rằng Đức Giêsu sẽ thanh tẩy nhân loại chúng ta bằng Thánh Thần. Trong niềm tin, chúng ta tuyên xưng Thánh Thần chính là nguồn Tình Yêu bản vị giữa hai Ngôi cực thánh là Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Thần là Tình Yêu hướng tha, làm phát sinh sự sống.

Khi thanh tẩy nhân gian bằng Thánh Thần, thì Chúa Kitô trao ban cho nhân loại chúng ta nguồn tình yêu vĩnh cửu. Tác giả Tin Mừng thứ tư đã nhận ra nguồn tình yêu ấy được trao ban từ trái tim bị đâm thâu của Đấng cứu độ trên đồi Gôngôta (x.Ga 19,31-37). Thần dữ không chỉ là cha của sự gian dối mà còn là tên sát nhân, là nguồn cội của mọi sự chết chóc và độc ác. Nó đã bị đánh bại bởi Trái Tim bị đâm thâu của Đấng đến thế gian này không phải để được người ta hầu hạ mình nhưng để hầu hạ người ta và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người (x.Mt 20,28).

“Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Sau khi nói câu này với các môn đệ thì Đấng Phục Sinh đã thổi hơi và ban Thánh Thần là Thần Chân Lý và là Nguồn Tinh Yêu cho các ngài. Thánh Phaolô quả quyết rằng bởi thánh ý Thiên Chúa, ngài đã được chọn làm tông đồ (x.1Cor 1,1). Và chúng ta cũng có thể khẳng định rằng qua bí tích Thánh Tẩy, mỗi người Kitô hữu chúng đều được vai vị và chức vụ của Đấng Cứu Thế, làm người tôi trung của Thiên Chúa, làm chiên của Thiên Chúa. Dù chẳng muốn ảo tưỏng vì cao ngạo, nhưng vấn đề phải đặt ra là chúng ta có sống vai vị cao cả ấy và thực thi sứ vụ vinh dự ấy trong sự thật và với tình yêu dâng hiến như thế nào để một cách khiêm nhu, có thể trở thành ánh sáng cho môi trường chúng ta đang sống và thành người chuyển thông ơn cứu độ cho người sống cận kề chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)