Chúa Nhật Năm A
 
 


Suy niệm Chúa nhật năm A
lm xuân nguyên

Chúa nhật 14 thường niên, năm A
BÉ MỌN, KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH

Nhiều khi tò mò, chúng ta tự hỏi tại sao Chúa Giêsu Kitô thường hay đề cao các đặc tính bé mọn, khiêm tốn, hiền lành..., những đặc tính rất thường ngược lại với cách sống của con người ngay từ lúc được tạo thành! Trước hết, sự thật trái ngược này đã được sách Sáng Thế Ký thuật lại khi Tổng lãnh Lucifer thấy mình sáng láng đã phản lại Thiên Chúa, và tổ tông loài người cũng vì muốn thử bằng Thiên Chúa nên đã phạm cùng lỗi giống như Lucifer! Tất cả đều bị hình phạt tương xứng với các hành động kiêu căng của mình. Vì Thiên Chúa đã phán với dân Israel qua ông Mosê rằng: Chỉ có mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất, và không có Chúa hay thần nào khác ngoài Ngài; và do đó chỉ được thờ phượng duy nhất một mình Ngài.

Và khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho nhân loại, câu khởi đầu của Ngài là kêu gọi ăn năn sám hối. Điều cần sám hối trước tiên là phải từ bỏ đường lối loài người, để nhận đi vào đường của Thiên Chúa. Đó là con đường tự hạ của Chúa Kitô làm người, chịu mọi đau khổ gian truân của kiếp người, chịu bỏ vạ cáo gian, chịu lên án bất công và chịu chết tất tưởi trên thập giá, để yêu thương và đổi lại sự sống cho nhân loại đã lỡ lầm phạm tội kiêu căng chối bỏ Thiên Chúa. Như thế cái giá cứu chuộc của Chúa Kitô chính là cái giá của con đường khiêm hạ, hiền lành, nhân hậu như con chiên bi đem đi giết; và vì thế không lạ gì, Chúa Kitô luôn nhắc nhở con người cần phải học và mang lấy ách của Ngài, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nhờ đó con người mới có thể cảm thông và cảm nhận sự quí giá của ơn cứu chuộc.

Ngoài ra, điều Chúa Giêsu cầu nguyện trong Phúc âm hôm nay xác định rõ ràng giá trị của những người bé mọn, hiền lành và khiêm nhường, vì họ được Thiên Chúa Cha yêu mến và mạc khải cho chân lý Nước Trời, nhất là chân lý sâu thẳm về Con Thiên Chúa làm Người. Những người bé mọn, khiêm nhường và hiền lành sẽ nhận ra ngay, còn những kẻ tự mãn coi mình thông thái sẽ trở nên mù tối trước những mạc khải ấy. Vì thế, chúng ta có thể nói các tông đồ của Chúa Giêsu chọn từ nhóm dân chài ít học lại được diễm phúc hơn bội phần các thầy thông luật và Pharisiêu của dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu đã cho biết rõ khi cầu nguyện: “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha!”” Nếu chính Chúa Cha đã muốn điều đó, và Chúa Giêsu đã theo con đường khiêm hạ, bé mọn và hiền lành, thì những người theo Chúa sẽ không thể chọn lựa khác hơn khi họ thực sự muốn được ơn cứu độ và muốn làm môn đệ của Ngài.

Lm. Raphael Xuân Nguyên

 

lm Raphael Xuân Nguyên - dongcongnet

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)