dongcong.net
 
 

Chúa nhật thường niên, năm A

179.  CN 23 thường niên  -  năm A. 

Ngày 2.8.2014

Hiệp nhất cùng Thượng Đế

Lung Linh

Nhận ra sự hiện hữu của Thượng đế

 

Một kẻ cầu đạo thỉnh ý Linh Sư:

Thưa  thầy, con có thể làm gì để nhận ra sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa?

Linh Sư trả lời cách cả quyết:

Hãy  thanh tấy tâm hồn con bằng chiêm nhiệm,

chứ đừng bôi nhọ chúng bằng những diễn từ đạo giáo.

Hướng vể những môn đệ  trí thức, ngài nói thêm với vẻ châm biếm:

Đừng vắt óc ra để giải thích lời Chúa mà cần phải tập trung cái nhìn để nhận ra Chúa thực sự sống trong mình.

Tìm Chúa trong tĩnh lặng

 

Muốn hội nhập với Thượng Đế, phải sống trong tĩnh lặng.

Đệ tử nêu ước nguyện:

-                     Thưa thầy, con muốn tìm kíếm Thượng Đế trong kinh nguyện.

Linh Sư đáp:

-                     Ước nguyện của con là phi lý.

-                     Thưa thầy, tại sao vậy?

-         Bởi vì nếu con cầu nguyện như một tôi tớ trước một ông chủ

Hoặc tệ hại hơn,   đọc kinh rang rang hay hát ngợi khen Ngài vang trời

nhưng tâm hồn rỗng không hoặc vẫn nghĩ đủ mọi thứ trên đời…khiến tâm hồn con xao động. Con sẽ chẳng bao giờ gặp Ngài.

Con hãy tìm kiếm sự thinh lặng nội tâm…

Như thế, Thượng Đế sẽ tỏ mình ra cho con, và con sẽ cùng Người nên một.

 

Chúa sống trong ta

 

Một vị giảng thuyết không ngừng điệp khúc:

-                     Chúng ta phải đem Thiên Chúa vào trong đời sống chúng ta.

Linh Sư phản bác:

-                     Thiên Chúa vn hiện diện trong đời sống.

Việc quan trọng  của chúng ta chỉ là nhận ra sự hiện diện của Người.

Thánh Phaolô xác quyết điểu này,

“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống,

mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Nước trời không có chỗ chứa cho 2 người.

 

Lần kia đệ tử thắc mắc:

- Thưa thày, tại sao Lạy Chúa, lạy Chúa...không được vào nưóc trời..

- Vì nước trời không có chỗ cbứa cho 2 người

- Có nghĩa là sao ạ?

- Vì con người tự nhận mình là tôi tớ đối ông ông chủ Chúa..

nên mới thân thưa: Lạy Chúa..Lạy Chúa..

- À,  con hiểu rồi, người ta thích phân biệt Chúa ra Chúa, tôi tớ ra tôi tớ ..

như vậy rõ ràng là 2… chứ không thể là một!!!!

- Đúng vậy. Con nên nhớ:

Nước trời không có chỗ chứa  cho 2 người.

HỌP NHAU CẦU NGUYỆN..

SAO CHẲNG THẤY THẦY  ĐÂU!!!

 

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy,

thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18:20)

 

LUNG LINH

 

- Họp nhau cầu nguyện..sao chẳng thấy Thầy đâu!!!

- Trời ạ, lời Thầy Giêsu xác định rõ ràng

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy,

thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt 18:20)

… vậy mà anh dám nói ngược ngạo như thế ư?

- Tôi đâu dám ngược ngạo, tôi chỉ nói lên thực tế..

Này nhé, trong một cộng đoàn, hàng chục nhóm hội họp cầu nguyện với nhau hàng tuần..cả hàng trăm lần rồi. …..

Nhưng thật đáng tiếc!!!

Họ chỉ thấy nhau

Họ chỉ đọc kinh như máy

Họ chỉ rống lên hát theo thói quen

Thậm chí chia sẻ Lời Chúa theo kiểu suy diễn linh tinh.

Sau đó, ai về nhà nấy…Y như cũ, chẳng có gì đổi mới!!!

Lý do: Chẳng thấy Thầy hiện diện tại cuộc họp và cùng đồng hành với mình trong cuộc sống thường ngày, thành thử ra: 

“Mạnh Chúa, Chúa sống. Mạnh tôi, tôi sống”.

Tình trạng này kéo dài cả 10 năm trời mà sức sống của thành viên chẳng thấy khấm khá lên ..

Thậm chí vì cách lãnh đạo của trưởng làm sao đó khiến cho mọi người hầu như mất lửa!!

 

Rõ ràng là

 Cả chục người họp lại nhân danh Thầy,

Thế mà chẳng thấy Thầy đâu!!!.

Nếu bảo chẳng thấy Thầy đâu.  Như vậy Thầy đi đâu mới được chứ???

Trời, oan cho Thầy quá. Thầy đâu phải thi sĩ lang thang theo cánh mây trời… thả hồn mình ngao du sơn thủy đó đây.

Thầy sống ngay trong trong lòng mỗi người.

Thầy là mối giây yêu thương liên kết mọi người với nhau trong tình anh em con một Cha. Nhưng tiếc một điều:

Chúng tôi không nhận ra điều ngọt ngào này.

Vì thế, tuy Thầy hiện diện trong mỗi người, nhưng Chúng tôi lại vô tình làm lơ, coi như Thầy không hề có mặt trong Đền Thánh Linh hồn của mình.

Chúng tôi chẳng quan tâm gì tới “Lời hứa của Thầy” năm xưa:

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28:20).

Chính vì thế mới dẫn tới hậu quả chán chường như vậy.

Do đó, vấn đề quan trọng trước mắt là:

nhìn thẳng vào thực tế  và anh dũng chấp nhận tình trạng khốn khổ này……

 

Phần đông Chúng ta sống như đàn cừu. Ai sao tôi vậy. Chẳng bao giờ đặt vấn đề cuộc sống đạo của mình hiện tại ra sao.

Chẳng bao giờ anh em ngồi lại với nhau để đặt ra những câu hỏi đại lọai như sau:

-  Bảy năm chia sẻ Lời Chúa với nhau, tại sao chúng ta vẫn chẳng tiến được một bước nàonhỉ???

-  Tám năm sống trong cộng đoàn, tại sao tình ta với Chúa cứ dậm chân tại chỗ vậy???

-  Mười năm dấn thân Loan Báo Tin Mừng, tại sao trong lòng ta vẫn chưa cảm nhận được niềm vui, bình an, hạnh phúc thực sự ???

Thế thì sao lại gọi là Loan Báo Tin Mừng cho được? Loan báo Tin Buồn thì có!

Một khi đã truy vấn niềm Tin của mình, anh em mới quyết tâm đi tìm câu trả lời cho chính mình.

Nếu quyết tâm tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm thấy.

Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:10) 

Không có quyết tâm này,dù họp nhau cầu nguyện cả ngàn lần…

Thầy vẫn không có ở đó đâu…

  

Tâm linh vàođời - lung linh August 14, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)