Số 297. Vọng Giáng Sinh 24.12 - năm A

 

Số 297. Vọng Giáng Sinh 24.12 - năm A.

Cứ bình tâm ngồi nơi tối tăm
Và trong bóng tử thần

Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng rút gọn theo Luca 1: 73 - 79
67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :……..
…….73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74
và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75
để ta sống thánh thiện
công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người  suốt cả đời ta.
76
Hài Nhi hỡi,
con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77
bảo cho dân Chúa biết :
Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông
tự chốn cao vời viếng thăm ta,

79
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”


Hiện nay, tôi đang ngồi trong nơi tối tăm ? hay trong ánh sáng?
Hầu hết các linh mục và các tu sĩ nam nữ và một số các vị đạo đức trong các cộng đoàn, thành viên hội đồng giáo xứ hoặc trong ban phục vụ các hội đoàn có thể ngẩng cao đầu hãnh diện và nhủ lòng mình rằng:

Chắc là mình đang đi trong ánh sáng.
Lý do

Mình sẵn sàng hy sinh công sức, tiền của thậm chí bỏ hẳn gia đình cả tuần để lo cho công trình của Chúa…hoặc công việc nhà Chúa…

Mình đang sống đời thánh hiến, thức khuya dậy sớm đọc kinh cầu nguyện cho cả thế giới… tổ chức giáo dục, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng thành những con ngoan của Chúa !!!

Mình truyền phép Thánh Thể mỗi ngày – một sứ vụ thánh thiện tột cùng… không một công trạng nào có thể sánh bằng

Thiên thần tha hồ ghi công phúc vào cuốn Sổ Vàng mỏi cả tay !!!
Như thế chắc là mình không thể ngồi trong nơi tối tăm như hàng triệu triệu những người không gắn bó với Giáo xứ hoặc những hạng người khô khan nguội lạnh!!!!
Nhưng vấn đề là có chắc là mình đang đi trong ánh sáng không?

Gioan trả lời rất rõ, rất nền tảng và rất chuẩn qua thơ thứ nhất chương 1: 7
1Ga 1:7    Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

Chà… TIÊU CHUẨN để biết mình đi trong ánh sáng
Chính là  cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng
khiến cho tất cả công phúc trên đều lập tức trở thành VÔ GIÁ TRỊ
vì chúng chẳng dính dáng gì tới vấn đề như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng
Kết luận đương nhiên…. hóa ra là:
dù tôi sẵn sàng hy sinh công sức, tiền của..
sống đời thánh hiến..
truyền phép Thánh Thể mỗi ngày…
tôi vẫn không thể cảm nhận được mình đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

có nghĩa là TÔI KHÔNG đang đi trong ánh sáng.
Cũng có nghĩa là tôi đang ngồi trong nơi tối tăm – trong bóng tối tử thần
Thì ra là… bấy lâu nayTôi vẫn cứ bình tâm ngồi nơi tối tăm…
Và trong bóng tử thần…
Thế mà... nào tôi đâu có hay !!!    

December 22, 2016