Lễ Giáng Sinh
 
 


VỊ CỨU TINH SIÊU VIỆT

Edward là một Vua Anh Quốc, ngài rất thương dân tộc Wales là một thuộc địa của ngài, nhưng dân Wales vẫn cảm thấy không được hài lòng vì phải sống lệ thuộc, nhiều lần họ đã dâng thỉnh nguyện lên nhà Vua, xin ban cho họ được quyền tự trị. Vua Edward đã hứa cho họ một vị Hoàng Tử. Năm 1284, Hoàng Hậu đã sinh hạ một Hoàng Tử tại cung điện Carnanvon trong đất thuộc địa Wales. Vua Edward giữ lời đã hứa và đặt tên cho Hoàng Tử là Wales. Dân Wales vô cùng sung sướng, họ đồng thanh tung hô: "Hoàng Tử Wales là Vua chúng tôi; danh hiệu ngài là tên của xứ sở chúng tôi, ngài sinh hạ trong phần đất của chúng tôi. Chúng tôi tôn nhận và suy phục ngài".

Từ thời niên thiếu, Hoàng Tử Wales chơi thân với một cậu bạn nghèo rất giống mình là Tom Canty. Hoàng Tử Wales rất muốn được hưởng cái phong cảnh hữu tình và nếp sống tự nhiên ngoài cung điện, nên xin Tom Canty đổi cảnh. Vì thương Hoàng Tử, nên Tom sẵn sàng. Thế là Hoàng Tử mặc bộ đồ thường dân của Tom và tự do đi khắp nơi trên lãnh thổ của mình; còn Tom thì mặc phẩm phục Hoàng Tử sống trong cung điện. Ít lâu sau, Hoàng Đế Edward băng hà; nghe tin Phụ Vương từ trần, Hoàng Tử wales liền trở về hoàng cung, nhưng không ai chấp nhận, lại còn bị kết tội là phạm thượng và bị tống giam vào ngục thất. Còn Tom thì rất lo sợ vì sắp đến ngày phải chịu phong vương, cậu gắng khôn khéo phúc trình sự thật và xin thỉnh mời Hoàng Tử Wales trở về nhậm chức. Hoàng Tử Wales được phong vương, lên ngôi Hoàng Đế Anh Quốc và để nhớ ơn bạn, tân Hoàng Đế cũng phong Tom Canty làm Lãnh Chúa xứ Wales cùng được hiển trị với ngài.

I. THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG TRẦN GIAN

Hôm nay, nhất là trong đêm cực thánh này, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ và tất cả nhân loại khắp thế giới, hân hoan long trọng mừng đại lễ kính mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, một mầu nhiệm vĩ đại và cao cả nói lên tình thương yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Thánh Gioan Tông Đồ đã phải sung sướng ngây ngất kêu lên: "Ôi Thiên Chúa thương yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một Yêu Dấu của Người cho chúng ta, để tất cả những ai tin vào Con của Người thì được Ơn Cứu Độ và được muôn đời hằng sống" (I Jn 4:9). Thế là khi thời gian trông đợi của các tổ phụ đã viên mãn, lời tiên tri Isaia đã tuyên sấm từ ngàn xưa đã được thực hiện: "Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết... Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta. Ngài lãnh nhận mọi vương quyền trên vai và nhân loại sẽ tôn danh Ngài là Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha muôn thuở, Ông Vua thái bình" (Is 9:2-4,6-7).

Không phải chỉ như Hoàng Đế Edward thương yêu, ban Hoàng Tử Wales đến cai trị Anh Quốc và các thuộc địa, mưu cầu hạnh phúc trần gian mau qua cho dân tộc ngài; trái lại, tình thương yêu của Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta còn trổi vượt gấp trăm ngàn lần, Người ban chính Con Một Yêu Dấu, là Thiên Chúa đồng bản tính và quyền năng như Người, đến trần gian làm Đấng Cứu Độ, ban sự sống chân thật và hạnh phúc đời đời cho chúng ta.

II. CHÚA KITÔ, VỊ CỨU TINH SIÊU VIỆT

Chiêm ngắm chân dung siêu phàm của Chúa Kitô, tìm hiểu Sứ Mạng Cứu Thế và thành quả tốt đẹp Ngài đã thu lượm được, tất cả nhân loại mọi nơi và mọi thời, đều phải hết lòng khâm phục, suy tôn Ngài là một nhà đại cách mạng, một Vị Cứu Tinh Siêu Việt chưa hề thấy trong lịch sử nhân loại.

Cuộc cách mạng của Chúa Kitô không thấy có một bạo động giết người cướp của, hoặc một cuộc xuống đường tranh đấu hay một cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi; cũng không có một âm mưu đòi lật đổ một chính thể như thường thấy nơi các cuộc cách mạng chính trị trần gian. Đường lối cách mạng của Chúa Kitô là an bình, là yêu thương, là nhân từ tha thứ, là thi ân giáng phúc... Chủ thuyết cách mạng của Chúa Kitô nhằm tiêu diệt mọi đồi phong bại tục, triệt hạ mọi bất công xã hội, lật đỗ mọi chế độ lỗi thời, cổ hủ, quét sạch mọi tàn tích dị đoan, mê tín, đồi bại, để giải phóng toàn diện con người khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục; ngõ hầu có thể đổi mới thế giới, canh tân các dân tộc, làm cho trái đất này nên đáng yêu hơn, nâng cao phẩm giá con người, đúng với địa vị siêu đẳng làm con Thiên Chúa.

Để thực hiện chủ thuyết đó, Chúa Kitô đã dùng lời giảng dạy, khuyên nhủ, truyền ban các mệnh lệnh, nhất là Ngài dùng chính việc làm và nêu cao mẫu gương đời sống thánh thiện của Ngài cho nhân loại noi theo bắt chước.

1. Ý Thức Phẩm Giá Con Người: Chính mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người, dạy cho chúng ta biết ý thức phẩm giá con người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Người. Chúa Kitô đã không nệ hạ mình mặc lốt phàm nhân, dưới hình tôi tá, sinh bởi một Trinh Nữ tầm thường nơi hang lừa máng cỏ, như một hài nhi non nớt yếu đuối sống nếp sống con người như chúng ta, để nâng chúng ta lên với Ngài. Ngài còn hiến thân chịu chết để nên giá cứu chuộc, giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục, dẫn chúng ta ra khỏi những lầm lạc, mê tín dị đoan và tôn thờ ngẫu tượng. Ngài nhắc lại thánh luật Thiên Chúa đã truyền là phải tôn thờ duy một Thiên Chúa và chỉ phụng sự một mình Ngài: "Con hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn con" (Mt 22:37). Chúa đã nâng chúng ta lên địa vị cao cả làm con Thiên Chúa, làm Hoàng Tử, Công Chúa của Đấng Thiên Hoàng, cho chúng ta được hưởng tình cha con và được thừa hưởng gia nghiệp Thiên Quốc vĩnh cửu xứng với chức phận làm con của Người.

2. Chế Độ Nam Nữ Bình Quyền: Chúa đem đến cho bậc hôn nhân một giá trị cao cả, bằng cách thiết lập một giao ước vĩnh viễn và nâng hôn nhân lên hàng Nhiệm Tích ban ơn thánh. Chúa cổ võ chế độ nam nữ bình quyền, nhắc lại luật "Nhất phu nhất phụ" Thiên Chúa đã ban hành ngay từ khi tạo dựng nguyên tổ Adam Evà, cực lực phản đối chế độ đa thê, là chế độ chà đạp nhân phẩm người phụ nữ, như một thứ đồ mua bán, một thứ trò chơi dâm ô, hoặc tôi tớ phục vụ... Hơn nữa, Chúa còn đề cao tình yêu hôn nhân bằng cách so sánh với chính hình ảnh tình yêu cao cả của Chúa Kitô và Hội Thánh Người (xem Eph 5:22-31).

3. Chế Độ Tự Do Chân Chính: Chúa đến để dạy cho nhân loại biết tôn trọng sự tự do chân chính, là món quà quí báu Chúa đã tặng ban cho con người. Ngài ban hành một Giới Răn Mới, là giới luật truyền buộc con người phải tôn trọng lẫn nhau, coi nhau như anh chị em một nhà, cùng được hưởng quyền làm con một Cha Chung trên trời, được đồng hưởng một gia nghiệp Thiên Quốc Vĩnh Cửu Chúa hứa ban. Giới Răn Mới đó cực lực phản đối chế độ nô lệ, là chế độ phản lại nhân bản, coi thường nhân phẩm và địa vị con người. Số phận người nô lệ chẳng khác thân trâu ngựa, từng bị giới chủ nhân, người quyền thế chà đạp; họ bị tước đoạt mọi nhân quyền, kể cả quyền sinh sống. Chủ nhân hoàn toàn định đoạt số phận gia nô, đánh đập, bán đổi và giết chết bất cứ lúc nào.

III. GIÁO HỘI, MỘT VƯƠNG QUỐC CÔNG CHÍNH

Là một Vị Cứu Tinh các dân tộc, là Đấng Cứu Độ thế giới, là Vua Vũ Trụ, là Chúa các tâm hồn, là Cha Nhân Ái của chúng ta, Chúa đã thiết lập Giáo Hội, như một Vương Quốc công bình, chính trực và thánh thiện, liên kết chúng ta nên một Dân Thánh của Chúa, để chúng ta lãnh nhận sứ mạng cao cả Chúa ủy thác, duy trì sự nghiệp Chúa đã tạo lập, truyền bá chủ thuyết Chúa đã ban hành và nêu cao mẫu gương đời sống thánh thiện khả ái của Chúa, như một kim chỉ nam, một luật sống hướng dẫn và chinh phục các tâm hồn.

Chúng ta là những thần dân, là những người con yêu dấu của Chúa, chúng ta có nghĩa vụ phải sống và trao ban Ơn Cứu Độ, Sự Bình An, Tình Yêu Thương của Chúa Cứu Thế đến cho mọi người, mọi dân tộc, mọi tâm hồn, đặc biệt cho những anh chị em thân yêu của chúng ta đang hiện diện nơi đây, cùng tham dự Thánh Lễ trọng thể mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay.

Kết Luận

Để sứ điệp Hoà Bình mà muôn cơ binh Thiên Thần đang vang lên trong Đêm Giáng Sinh: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm" (Lc. 2:14), chúng ta hãy chân thành cầu chúc nhau, được tận hưởng niềm hân hoan hạnh phúc chân thật của con cái Chúa, hạnh phúc của những người thành tâm thiện chí.

Lm. Minh Vận, CMC-2005

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)