Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A
 
 


ĐƯỢC KÊU GỌI NÊN THÁNH

Thánh Phaolô viết: "Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên Thánh; tức là được tiền định nên giống Chúa trong sự thánh thiện" (xem Rom 8:29).

I. CHÚA TRUYỀN PHẢI NÊN THÁNH

Trong sách Levi Chúa đã truyền dạy: "Chúng con hãy nên Thánh, vì Ta là Thánh" (Lv. 11:45). Thánh Phaolô cũng nhắc lại cho chúng ta thánh lệnh đó khi nói với chúng ta rằng: "Thánh ý Chúa là muốn cho anh chị em nên Thánh" (I Thess 4:3). Giáo Hội qua Công Đồng Vaticanô II với quyền giáo huấn Chúa trao, đã nhắc lại cho con cái trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân: "Mọi Tín Hữu bất cứ bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu mời tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô Giáo và tới sự thánh thiện" (L. G. # 40). Chúa Kitô khi nhắc lại thánh lệnh đó, Ngài còn nêu cho chúng ta mẫu gương thánh thiện và truyền cho chúng ta phải họa theo: "Chúng con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là Đấng thánh thiện" (Mt 5:48). Như thế, mẫu gương thánh thiện của chúng ta là chính Thiên Chúa cao cả.

II. CÁC THÁNH ĐÃ NÊN THÁNH

Mọi người chúng ta bất cứ ở chức vị, địa vị, nghề nghiệp, lứa tuổi nào đều có thể nên Thánh được; vì Chúa không bao giờ truyền làm một điều mà chúng ta không có thể thực hiện được. Nếu lệnh Chúa truyền đó là điều khó khăn đối với bản tính tự nhiên con người, thì Chúa lại ban ơn trợ giúp đủ để chúng ta có thể thực hiện, trừ khi chúng ta không muốn hoặc chống lại ơn Chúa ban.

Chính Thánh Augustinô đã luôn tự hỏi mình: "Ông nọ bà kia nên Thánh được sao tôi lại không nên Thánh được?" Vì lời tự vấn đầy nghị lực đó đã luôn phấn khích, mà ngài đã từ một chàng thanh niên trác táng, theo các bè rối lạc đạo, đã trở nên một vị Đại Thánh, Một Giám Mục và Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội. Do đó, mà chúng ta có thể tìm thấy trong Giáo Hội có đủ một bậc người, mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi đều có các vị Thánh như gương mẫu cho mỗi người chúng ta noi theo bắt chước.

Thánh Tôma tiến sĩ, một vị thông thái đã nên Thánh.

Thánh Terexa Nhỏ, một Nữ Tu tầm thường sống trong 4 bức tường kín nhà Dòng cũng đã nên thánh.

Người kẻ trộm, bị đóng đánh cùng với Chúa Giêsu, nhưng với lòng sám hối tội lỗi chân thành đã nên Thánh, từ kẻ ăn trộm của cải trần gian đến kẻ ăn cướp được cả Nước Trời.

Mettolbot, một chàng trai nghiện ngập nhậu nhẹt li bì cũng đã nên Thánh. Tiểu sử ngài đã đang tựa đề: "Từ say rượu tới say Chúa".

Goretty, một cô bé 12 tuổi đã sẵn sàng chịu chết để bảo vệ đức trinh khiết đã được hiến dâng cho Chúa.

Đaminh Savio, một cậu bé mới 10 tuổi đã nên một Thánh.

Phải kể đến biết bao vị anh hùng tử đạo Việt Nam đã sẵn sàng chết vì Đức Tin, để chứng minh lòng trung kiên với Thiên Chúa...

Một hôm, Thánh Bonaventura vừa đi ngang qua nhà bếp lúc một Thầy Trợ Sĩ đang nấu đồ ăn; vừa thấy Thánh Nhân, Thầy đã lớn tiếng kêu lên: "Chớ gì tôi được thông thái như Cha Bonaventura của tôi, để tôi được yêu mến Chúa như ngài". Thầy Dòng đơn sơ này tưởng rằng phải thông thái hiểu biết Chúa như Thánh Bonaventra mới mến Chúa và nên Thánh được. Thánh Nhân đã trả lời: "Thầy ơi, Thầy lầm rồi, không cần phải thông thái như Bonaventura mới mến Chúa được, một bà lão nhà quê dốt nát cũng có thể yêu mến Chúa và nên Thánh được". Nghe thấy thế, Thầy Dòng đã sung sướng nhảy bổ tếu lên và chạy ra ngoài làng xóm, kêu lớn tiếng: "Hỡi các bà lão nhà quê, các bà cũng có thể yêu mến Chúa như Cha Bonaventra của tôi". Sau đó, mọi người đều thấy Thầy bay bổng lên trong cơn xuất thần lâu giờ trước sự kinh ngạc và mến phục sự thánh thiện của một Thầy Dòng khiêm nhu.

III. PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH

Làm thế nào để có thể nên Thánh được khi chúng ta chỉ là những con người tầm thường, đầy khuyết điểm, nhiều tính mê nết xấu với những bản năng luôn hướng hạ? Các vị đã đạt tới đích thánh thiện như chúng ta đã thấy, cũng chỉ là những con người tầm thường như chúng ta, có khi còn là những tội nhân đã từng sống đời trụy lạc bề bối... nhưng các ngài cũng đã nên Thánh được. Vậy các ngài đã dùng những phương thế nào để đạt tới đích thánh thiện như vậy? Chỉ có một phương thế rất đơn sơ dễ dàng để nên Thánh mà ai trong chúng ta cũng thể thực hiện được đó là: "Làm mọi việc thông thường một cách khác thường". Chúa không đòi chúng ta phải thông thái, phải làm nhiều việc lớn lao, phải ở địa vị cao, chức quyền lớn, hay là những vị có bẩm tính thánh thiện ngay từ lòng mẹ... Chỉ cần chu toàn mọi nhiệm vụ to nhỏ tầm thường hằng ngày trong bậc mình vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta tội lỗi ư? Thánh Phêrô nói: "Tình Yêu xóa mọi tội lỗi". Giá trị công phúc không phải là do làm các việc lớn lao anh hùng, nhưng là do lòng yêu Chúa lớn lao. Thánh Têrêxa nhỏ đã quả quyết: "Chỉ có tình yêu là đáng kể". Như vậy mọi người chúng ta đều có thể nên Thánh được. Là những vị gia trưởng, các bà mẹ, các bà vợ, các người con, mọi thành phần xã hội đều có thể nên Thánh.

Kết Luận

Xin Mẹ giúp chúng con biết thánh hóa đời sống chúng con, bằng cách làm mọi việc tầm thường hằng ngày, với một lòng yêu mến Chúa lớn lao phi thường như Mẹ và các Thánh đã thực hiện, để Chúa được vinh danh và hài lòng với chúng con.

Lm. Minh Vận, CMC

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)