dongcong.net
 
 


Đức tin và cuộc sống
(Mt 2,1-12)

Chúa nhật Lễ Hiển Linh

Cha Kard Rahner, một nhà thần học lỗi lạc, đã đưa ra một nhận xét có vẻ mâu thuẫn và ngược đời. Ngài nói rằng: “Có những kitô hữu ‘ngoại đạo’, trái lại có những người bên lương mà lại ‘có đạo’.

Để dễ dàng đánh giá đúng nhận định trên, chúng ta hãy đưa sự kiện Chúa sinh ra tại Bêlem để phân tích và tìm hiểu. Khi Chúa sinh ra tại Bêlem, tại sao dân thành Giê ru sa lem cùng với vua Hêrode là những người có đạo lại không nhận biết, không tìm được Chúa Hài nhi ở kề bên mình? Trái lại ba nhà đạo sĩ là những kẻ ngoại giáo , ở tít mãi xa xôi, lại nhận ra và tìm thấy Chúa !

Sở dĩ có hậu quả trái ngược nà là do niềm tin vì khi có một đức tin sống động con người dễ dàng nhận ra và tìm thấy Chúa trong đời mình, trái lại khi có một đức tin ‘chết’ thì không thể nhận biết Chúa được.

Đối với người Do thái bấy giờ là dân Chúa tuyển chọn lâu đời, đáng lẽ ra họ phải đặt trọng tâm vào niềm tin ở Thiên Chúa và Lời Người là ChúaGiêsu, song Chúa đã không gặp được một niềm tin sống động nơi họ nên họ đã không tìm thấy Chúa. Có thể nói đức tin của họ là một đức tin chết, nghĩa là một đức tin chỉ dựa vào những hình thức lễ nghi bên ngoài hơn là thấm nhuầm vào nội tâm, chi dựa vào luật lệ để tìm sự cầu an cho bản thân hơn là cố gắng hy sinh mọi sự để phục vụ Chúa và tha nhân.

Trái lại niềm tin của các nhà đạo sĩ, tuy gọi là ngoại đạo, nhưng lại là một niềm tin ‘sống’ và nhờ niềm tin này mà họ đã tìm thấy Chúa. Để gọi là một niềm tin ‘sống’ phải có những đặc tính sau đây:

+Phải có thái độ và tinh thần căn bản là sống trong tình trạng báo động để nhận ra dấu hiệu có thể dẫn đưa Chúa. Giữa trăm ngàn công việc với bao biến cố trong cuộc sống, chúng ta có thể thao thức nhận ra những dấu hiệu mời gọi của Chúa để nhận ra Ngài không ? Dấu hiệu mời gọi của Chúa thì không thiếu mà chỉ tại chúng ta thiếu một tâm hồn nhạy bén tìm được ý Chúa mà thôi.

+Khi đã nhận ra được dấu hiệu của chúa rồi thì điều kiện kế tiếp là phải lên đường tìm kiếm, nghĩa là ta phải ra khỏi tình trạng an vui tọa hưởng của mình. Nói rõ hơn, muốn sống đúng đức tin đòi hỏi , muốn gặp được Chúa đích thực , ta phải từ bỏ tình trạng sống yên thân, cầu an, phải ra sức dẹp bỏ những rào cản ích kỷ, kiêu căng, ươn lười.

+Thao thức tìm kiếm, hy sinh từ bỏ mọi sự để tìm Chúa chưa đủ. Vì việc tìm Chúa và nhận ra Ngài không phải làm một lần mà là suốt đời, không phải dễ dàng, nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn. Do đó, phải có một lòng trung kiên bền đỗ tới cùng, luôn hy vọng mà không bao giờ chán nản, luôn tin tưởng và cậy trông.

Niềm tin là ơn cứu sống cho con người khi niềm tin đó thôi thúc con người ra sức tìm gặp được Chúa trong cuộc sống. Không có thứ niềm tin luôn đóng băng vì nó biến con người thành vô dụng và đồ phế thải. Đúng như lời Chúa nói: “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy...”

Quê Ngọc, Đừng chế giễu Chúa, tập một

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)