dongcong.net
 
 


CON CHÚA LÀM NGƯỜI
Lễ giáng sinh

Trong ngôi nhà thờ (Holy House of Loreto) Đức Mẹ tại Loreto, nước Ý có chữ đề: “Hic Verbum caro factum est - Ngôi Lời đã nhập thể làm người”. Tuy ngôi nhà đơn sơ nhưng chứa chấp Con Thiên Chúa làm người, nghĩa là Ngôi Hai Thiên Chúa mặc xác con người, trở nên một Con Trẻ do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Một Ngôi Vị Thiên Chúa biến thành người phàm. Ngài là Thiên Chúa mặc xác loài người. Công Đồng Nicê năm 325 đã tuyên nhận “Ngài là Thiên Chúa được sinh ra, chứ không được sáng tạo”. Công Đồng Ephêsô tuyên xưng rằng: “Ngôi Lời đã kết hợp với thân xác để trở thành Con Người”. Tóm lại: Đức Tin dạy chúng ta phải luôn tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật.

Một số người lạc giáo chủ trương Chúa Giêsu chỉ có bản tính Thiên Chúa. Công Đồng Chalcedon đã công bố: “Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài đồng bản tính với Chúa Cha và đồng thể với nhân loại, ngoại trừ tội lỗi. Được Chúa Cha sinh ra từ đời đời và được sinh ra bởi Đức Mẹ Thiên Chúa vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”. Công Đồng Vatican II đã xác định: “Con Thiên Chúa đã làm với 2 bàn tay, đã suy nghĩ với trí tuệ con người, hành động với ý chí con người và yêu mến với trái tim con người. Ngài giống chúng ta ngoại trừ tội lỗi” (GS 22.2). Tóm lại: Giáo Hội tuyên xưng: một cách thể lý là Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Ngài là Con Thiên Chúa làm người, là anh em chúng ta nhưng vẫn là Thiên Chúa chúng ta.

Trong ánh sáng của ngàn năm thứ ba (2004) năm sinh nhật Chúa, chúng ta hãy sửa soạn một món quà tinh thần là chuẩn bị Mừng Chúa Hài Nhi “Món quà tinh thần khiêm nhượng, đơn sơ, bác ái, món quà mà Chúa Giêsu thích nhất là nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa và là người thật”. Năm nay mừng sinh nhật Chúa chúng ta đừng quên sắm cho Chúa món quà trọng ấy (26.12.2004).

Lm. Thu Băng, CMC

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)