CN 2 Thường Niên Năm A
 
 


Đây Chiên Thiên Chúa!

Thời đại nào cũng vậy, khi con người đương đầu với thử thách đau khổ trong cuộc sống thì luôn hy vọng có một giải pháp hay một người nào đó có đủ tài năng đức độ giúp cho xã hội thoát khỏi cảnh đau thương cùng khốn. Vì thế người Do Thái mong đợi vị cứu tinh của họ đến để giải thoát khỏi ách đô hộ của người La Mã.

Tiên tri Isaia đã nói đến ơn cứu độ của Chúa không nhằm giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của chế độ này hay chế độ khác mà giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Do đó, khi Gio an thấy Chúa Giêsu đến gần đã lớn tiếng kêu lên: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài..." Quả thật Chúa đến như vị cứu tinh giải thoát con người khỏi vòng xiềng xích của tội lỗi. Vì qua bí tích rửa tội chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên một tạo vật mới, qua bí tích rửa tội chúng ta đã trở nên phần thân thể Chúa Giêsu, được mời gọi làm con Chúa. Mỗi người chúng ta phải nhận thức được sự cao quý của bí tích rửa tội đã cho chúng ta tham dự vào công cuộc cứu chuộc của Chúa.

Khoa học ngày càng tiến bộ để phục vụ con người, giúp cho con người có đời sống thoải mái, dễ chịu hơn. Nhưng thực tế khoa học đã và đang làm cho con người xa Chúa vì thích hưởng thụ, không muốn bị lệ thuộc, và quên đi Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa; Đấng đã sáng tạo nên mọi sự. Khoa học cũng gây nên nhiều tội ác khác khiến cho con người sống trong lo âu, sợ hãi.

Một tội ác ghê gớm là giết hại thai nhi đã được tòa án tối cao của Hoa Kỳ cho phép vào tháng Giêng năm 1973. Kể từ đó đến nay mỗi năm có hơn một triệu thai nhi đã bị cướp mất sự sống, các thai nhi bị đầu độc, cắt xén và ném vào thùng rác. Thân thể Chúa Kitô đang bị xúc phạm nặng nề vì hành động vô luân này. Tội ác này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?

Chúa đến như một con chiên hiền lành, con chiên của công lý, con chiên của bình an. Nhưng bầy sói dữ đã không để cho con chiên được sống. Máu chiên đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi. Chúa đã chết như con chiên hiền lành được thiêu đốt làm của lễ dâng cho Đức Chúa Cha để đền bù tội lội của nhân loại.

Là chi thể Chúa Kitô, chúng ta không thể ngồi chờ để nhìn xem có người nào đó sẽ hành động, mà chính chúng ta phải hành động bằng cách sống công bằng, thực thi đức bác ái, lên tiếng chống lại các tệ đoan của xã hội, tham gia các đoàn thể để đời sống đạo đức mỗi ngày thêm tốt lành hơn, siêng năng cầu nguyện và nên gương sáng cho mọi người trong gia đình. Mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn thưa: "Lạy Chúa, này tôi xin đến, để thực thi ý Chúa" (TV 39:8a)

Pt. Trần Luận 2005- NSTTDM

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng
Rm 10:14-15

“Làm sao người ta tin Đấng họ không được nghe? Làm sao nghe được nếu không có ai rao giảng? Làm sao rao giảng nếu không được sai đi?... Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (Rm 10:14-15)

Thánh Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đi rao giảng kêu gọi người ta sám hối và nhận phép rửa để tỏ lòng sám hối, dọn sẵn con đường cho Đức Chúa... (Jn 1:23). Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ông đã giới thiệu: ''Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội thế gian... Ngài rửa chúng ta bằng Thánh Thần...''(Jn 1: 29-33)

Làm phép rửa trong Thánh Thần, chỉ công việc thiết yếu của Đức Giêsu là xoá bỏ tội lỗi bằng cách tuôn đổ Thánh Thần là dòng nước đem lại sự sống mới xuống những ai lãnh nhận phép rửa. Và chính Thánh Thần đã sức dầu Đức Giêsu làm Đấng Mê-si-a. Làm Kitô hữu không chỉ là tuân giữ các giới răn, xa lánh tội... chúng ta đã được sức dầu Chúa Thánh Thần để được sai đi, để thi hành sứ mạng ngôn sứ, rao giảng về Thiên Chúa và ơn cứu độ cho mọi người. Chúa Thánh Thần làm cho ta trở nên ánh sáng cho trần gian, để ơn cứu độ của Ngài được loan truyền khắp hoàn cầu. Và đời sống của một Kitô hữu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thi hành sứ mạng ngôn sứ cho người khác. Và chỉ trong Thánh Thần chúng ta mới có thể rao giảng, và sự rao giảng của ta mới đem lại hoa trái. Vì Thánh Thần ban cho ta sự hiểu biết, khôn ngoan, sức mạnh, Tình yêu và can đảm để rao giảng. Có những người rao giảng bằng cách thuyết giảng, dâng Thánh Lễ, có những người thi hành sứ mạng bác ái, dạy học, có những người chuyên cầu nguyện, có những linh mục rao giảng cho các tù nhân... nhưng quan trọng nhất là sự rao giảng phải được kết hợp bằng chính cuộc sống đức tin, tình yêu, và sự tha thứ của mình.

Phim ''Les Miserables'' diễn tả một tên tù khổ sai vượt ngục và trốn vào nhà một vị Giám mục. Vị Giám mục đã dọn cho anh ăn tối, dọn phòng cho anh ngủ. Đang đêm, anh lẻn sang phòng vị Giám mục, tưởng là ngài đã ngủ say, lấy trộm mấy đồ thánh bằng vàng. Vị Giám mục chỉ biết nhìn anh cách thương cảm và để anh tự do trốn đi. Nhưng trên đường đi anh đã bị cảnh sát chận bắt và dẫn anh đến để vị Giám mục xác nhận tội ăn cắp đồ thánh của nhà thờ. Vị Giám mục chỉ cười và nói: “Những đồ vật này tôi đã tặng anh ấy.” Với tài sản ấy anh đã từ từ tạo dựng cơ nghiệp và giúp đỡ những người nghèo khổ. Anh luôn biết ơn vị Giám mục nhân từ đã cho anh cơ hội tạo dựng lại cuộc đời.

Qua tình yêu của chúng ta người đời nhận biết một Thiên Chúa yêu thương mà chúng ta tôn thờ, chúng ta rao giảng, ôm ấp trong con tim và trong cuộc sống

Sr. Tố Nhung 2008 - NSTTDM

January 18, 2014

CN II TN/ A by trịnh ngọc Danh 2014

Bài đọc 1 : ( Is. 49: 3, 5-6). Bài đọc 2 : ( 1 Cr. 1: 1-3)
Tin Mừng : ( Ga. 1: 29-34)

NHÂN CHỨNG VỀ ĐỨC KITÔ

Khi thấy ông Gioan làm phép rửa và kêu gọi ăn năn sám hối, người Do thái từ Giêrusalem đã cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: " Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn: " Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ lại hỏi: " Vậy ông có phải là Êlia hay là một vị ngôn sứ nào chăng?" Ông cũng từ chối. Và họ hỏi tiếp: "Thế ông là ai?" Ông trả lời: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi." Họ lại hỏi: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay một vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người".

Hôm sau, thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian...Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: " Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần". Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn".( xem Ga. 1: 19-34)

Trước khi bước vào cuộc sống công khai, Đức Giêsu không muốn tự mình giới thiệu về mình, nhưng Ngài muốn nhờ một người khác làm thay công việc ấy.Người ấy chính là ông Gioan.Ông có đủ uy tín, thánh thiện để làm việc ấy. Việc Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan trước khi đi vào cuộc sống công khai là để qua ông, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết Thiên Chúa là Đấng nào và Đấng Mêsia là ai. Ông là người được tiên báo cho biết dấu hiệu nào để nhận ra Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, và ông đã giới thiệu với dân chúng Đấng ấy là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Đấng ấy đến sau ông, nhưng có trước ông và cao trọng hơn ông; phần ông, ông tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa.Dù ông được nhiều người biết đến và ca tụng, nhưng ông một mực từ chối tất cả những danh hiệu nào người ta gán cho ông.Ông chỉ có một mục đích là làm chứng và giới thiệu Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, dọn đường cho Đấng ấy đến.

Trong cuộc sống công khai, Đức Giêsu đã tự giới thiệu mình với dân chúng.Và sau khi chịu chết, phục sinh và lên trời, Ngài lại muốn chúng ta, những người Kitô hữu, những môn đệ của Ngài tiếp tục công việc làm chứng và giới thiệu Ngài với muôn dân để tất cả cũng được đón nhận ơn cứu độ.Nhưng chúng ta đã làm chứng và giới thiệu Ngài với người khác như thế nào qua hai câu chuyện sau đây?

Có một câu chuyện kể rằng:

Một Rabbi già nằm trên giường bệnh. Bên giường ông, các môn đệ đang xầm xì với nhau.

Một người trong họ nói:

- Từ thời Salomon đến giờ, chưa có ai khôn ngoan như thầy.

Một người khác nói:


- Và cả đức tin của thầy nữa, nó mạnh mẽ không kém đức tin của tổ phụ chúng ta là Abraham.

Người thứ ba nói:

- Sự kiên nhẫn của thầy cũng không thua gì của ông Gióp.

Người thứ tư tiếp lời:

- Chỉ có ông Môisê mới có thể so sánh với thầy về mức độ hoán cải sâu xa với Chúa như vậy.

Vị Rabbi có vẻ trằn trọc. Khi những môn đệ đi rồi, vợ ông hỏi:


Anh có nghe họ ca tụng anh không?

Rabbi trả lời:

- Có chứ!

Người vợ thắc mắc:

- Vậy sao trông anh có vẻ khó chịu thế?

Người chồng trả lời:

- Vì chẳng ai đề cập đến tính khiêm nhường của anh cả!

Lại một cậu chuyện khác:

Một người nọ sống đạo đức đến nỗi các thiên thần phải nhảy mừng khi trông thấy anh.Nhưng anh thì lại chẳng bao giờ nghĩ mình là người thánh thiện.Anh sống vô tư, làm những công việc thường ngày, tỏa hương đạo đức cách tự nhiên.Anh không bao giờ nghĩ đến quá khứ của người khác.Anh nhìn người khác bằng chính thực tại của họ.Anh nhìn vào tận vẻ đẹp thâm sâu của người khác như hồn nhiên, đơn sơ, chất phát không biết gì về điều họ đang làm.Vì thế, anh yêu thương tha thứ cho tất cả những ai anh gặp, và anh chẳng cảm thấy gì là phi thường trong những chuyện ấy. Đó là cách anh nhìn con người.

Ngày nọ, một thiên thần đến nói với anh:

- Tôi được Thiên Chúa sai đến với anh. Anh hãy xin bất cứ điều gì anh muốn, anh sẽ được toại nguyện.Anh có muốn xin được ơn chữa bệnh không?

Anh trả lời:

- Không. Việc ấy để Thiên Chúa làm.

Thiên thần lại hỏi:

- Thế anh có muốn được ơn đưa các tội nhân trở về đường ngay chính không?

Anh trả lời:

- Không. Đánh động con tim của người ta không phải là việc của tôi. Đó là việc của các thiên thần.

- Có phải anh muốn trở thành một tấm gương nhân đức để mọi người bắt chước anh không?

- Không. Làm như thế, tôi sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của người khác.

-Vậy anh muốn gì? Thiên thần hỏi.

- Tôi muốn ân sủng của Thiên Chúa. Có ân sủng là tôi có tất cả.

Thiên Thần bảo anh:

- Không được. Anh phải xin một phép lạ nào đó cơ! Nếu anh không xin, anh sẽ bị ép phải nhận đấy.

- Vậy thì tôi xin điều này: Xin cho tất cả những điều tốt lành được thực hiện qua tôi sao cho tôi không hề biết về những điều ấy.

Thế là Thiên Chúa quyết định rằng chiếc bóng thánh thiện của con người này sẽ có năng lực chữa bệnh bất cứ khi nào nó đổ về phía sau lưng anh. Từ đó, bất cứ nơi nào bóng anh đổ xuống, miễn là lưng anh quay về phía đó, thì những bệnh nhân được chữa lành, đất trở nên màu mỡ, các dòng suối làm nảy sinh sự sống, và vẻ sinh động trở về với những nét mặt vốn rầu rĩ do những gánh nặng cuộc đời.

Nhưng con người thánh thiện ấy không hề biết gì về điều này, bởi vì người ta quá tập trung chú ý đến chiếc bóng của anh đến nỗi họ không chú ý gì đến anh.

Thế là ước mơ của anh đã trở thành hiện thực: những điều tốt lành được làm qua anh, còn chính anh thì được lãng quên.
Mang danh Kitô hữu, chúng ta được đồng hóa với Đức Kitô trong cùng một thân thể, cùng đồng hành với Ngài trong suốt cuộc sống. Chúng ta được kêu gọi trở thành ánh sáng và muối ướp thế gian, được kêu gọi trở thành môn đệ của Ngài, được giao nhiệm vụ đi rao giảng tin vui cứu độ cho hết mọi người trong yêu thương và phục vụ.Thế nhưng trong thực tế, đôi khi chúng ta lại quên nhiệm vụ làm chứng và giới thiệu Đấng đang đồng hành với chúng ta. Chúng ta tự mãn mang danh Kitô hữu so với người khác, tìm vinh danh mình hơn là làm chứng và giới thiệu Đấng đang đồng hành với chúng ta.Sống kép kín và tự mãn với ơn cứu độ đã được đón nhận là sống thiếu yêu thương và phục vụ.Chúng ta làm cho mình lớn lên bằng tự phụ tự mãn với chính mình hơn là làm cho Đức Kitô vượt lên trên chúng ta.Chúng ta giới thiệu cái tôi của mình, cái nhãn Kitô hữu của mình thay vì giới thiệu, làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Bài học khiêm nhu của thánh Gioan: " Tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài" cũng là tinh thần, thái độ chúng ta phải có khi giới thiệu và làm chứng về Đức Kitô vậy!

 

THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

 CN 2 TN-A

Tội, có thể nói là điều ghê tởm mà con người xa lánh. Nói đến kẻ có tội, càng khiến người ta khó chịu. Nhưng phạm tội, thì lại chẳng loại trừ ai. Lỗi lầm con người mắc phải, kẻ thì chê ghét, người lại coi thường. Nhiều kẻ dường như chẳng biết sợ tội là gì. Và cứ vậy đời nọ đến đời kia, hậu quả của tội khiến nhân loại bất hạnh đến chừng nào.

          Trước những khốn quẫn của tội lỗi đem lại, con người cần biết bao đến sự cứu giúp. Ở trong hoạn nạn, rủi ro, người ta cần biết bao đến sức mạnh quyền lực đến ngoài mình. Và loại trừ Thiên Chúa, ai có thể cứu nhân loại thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi?

          Nếu nói nhân loại tự sức mình không thể nào hạnh phúc, nếu cứ cậy dựa vào của cải vật chất, chức tước, địa vị, tiền tài, sự nghiệp… thì muôn đời chẳng bao giờ hết tội, cũng chẳng bao giờ hạnh phúc đích thực thì Thiên Chúa chính là hạnh phúc, là chốn giải thoát. Ngài yêu nhân loại đến nỗi ban chính Con Một đến thế gian làm vật hi sinh, vật hiến tế, đền thay tội lỗi muôn người.

          Khi gặp khó khăn vì tội, có người bênh vực, cứu  hộ mình thì còn gì hạnh phúc sung sướng cho bằng. Đó chỉ là những thử thách vụn vắn, hạnh phúc nho nhỏ. Niềm vui mà Thiên Chúa ban cho con cái loài người còn cao lớn hơn biết chừng nào. Giá máu Đức Giêsu đổ ra để cứu chuộc nhân loại ban cho họ hạnh phúc đời đời, niềm vui vĩnh cửu mà chẳng ai, chẳng gì có thể lấy mất được, thật cao lớn biết bao nhiêu.

          Và chính ông Gioan được sai đến để loan báo và làm chứng về sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29). Niềm tin và niềm xác tín mạnh mẽ ấy không phải ai ai cũng có được. Chính Gioan đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Đức Giêsu nên ông đã tin: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1, 34). Còn niềm tin của mỗi người chúng ta ngày nay thì sao?

          Thế giới vật chất, con người trần gian không tin Thiên Chúa đã đành, người tín hữu Kytô, được khoác trên mình tấm áo làm con Thiên Chúa, mang lấy hình ảnh của Ngài, được cứu chuộc bằng chính giá máu của Đức Giêsu, cũng không tin điều ấy hay sao? Thiên Chúa còn phải làm gì hơn nữa để nhân loại tin đây?

          Tin và sống, kẻ không tin đã vậy, người có tin cũng chẳng ra sao. Hơn bao giờ hết, nhân loại đang đứng trước vực thẳm của niềm tin và lòng mến. Nếu đã một lần được sinh ra làm người, được lớn lên và trưởng thành, chắc chắn không ít lần họ được mặc khải cho biết quyền năng và tình thương nhưng không của Thiên Chúa, nhưng chẳng biết đến bao giờ, người ta mới có thể tuyên tín: Tôi đã thấy, tôi xin làm chứng…

          Lạy Chúa, con đã nhìn thấy biết bao tình thương và lòng nhân hậu Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc đời con. Cảm ơn Ngài đã hi sinh chết cho con, cứu chuộc con khỏi vũng lầy tội lỗi. Chỉ cần sống để mà trả bấy nhiêu ơn ấy thôi cũng chưa đủ, nói gì đến những hồng ân Chúa ban tặng hằng ngày. Xin giúp con, hãy quên đi những vất vả lao động, bất toàn của cuộc sống, chỉ vì ân huệ Thiên Chúa trao tặng cao vời hơn biết bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ được như vậy, cũng đủ minh chứng cho người thân cận nhận biết Đấng Thiên Chúa sai đến chính là Thiên Chúa cứu độ.

 M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

Đây là Chiên Thiên Chúa
- Xin đừng chú ý đến tôi - tôi chỉ là một chứng nhân mà thôi!
 

Khi Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình ông liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1:29).  Chiên Thiên Chúa có ba ý nghĩa chính trong Thánh Kinh: một là con Chiên Vượt Qua cho dân chúng ăn thịt và lấy máu để cứu dân Chúa khỏi cảnh nô lệ cùm gông ở Ai Cập (XH 12); hai là Người Đầy Tớ Đau Khổ bị đem đi giết để làm lễ đền tội (Is 53:7, 10); và ba là Con Chiên Toàn Thắng - người sẽ đập tan Satan và mọi gian tà trên trần thế (KH 5; 7; 17:14).   

Con chiên được sát tế trên bàn thờ là một chỗ đặt ở trên cao (ST 8:20; 13:8; 26:25; 33:20).  Chúa Giêsu là con Chiên Thiên Chúa đã được sát tế trên bàn thờ Thánh Giá được cũng được dựng lên ở trên cao.  Con chiên này phải là con chiên không tỳ ố, hay là con chiên hoàn hảo (ST 7:23; LV 11:47; 14:4; 20:25; NL 14:11, 20); vậy, khi Chúa Giêsu được Gioan chỉ điểm: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” có nghiã rằng Ngài là con chiên không tỳ ố đó.  Hơn nữa, con chiên là con vật hiền lành, nó thường bị thương tổn và nó không tấn công hay làm hại ai... con chiên là một biểu tượng chung cho sự vô tội.  Chúa Giêsu chính là con chiên vô tội và hoàn hảo đến từ trời và sẽ chịu sát tế để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. 

Gioan đã không bao giờ muốn người ta chú ý về ông: khi bị chất vần về nguồn gốc và thân thế của mình, ông đã thẳng thắn tuyên bố rằng - “Tôi không phải là Đức Kitô hay một ngôn sứ… tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc ‘Hãy chuẩn bị đường Đức Chúa cho thẳng ngay’” (Ga 1:19-23).  Ông còn nói thêm là ông không xứng đáng cởi dây giầy cho Ngài (Ga 1:26-28); ông chỉ muốn người ta chú ý về Chúa Giêsu khi chỉ cho họ về Chúa - “Đây Chiên Thiên Chúa”; và ông còn muốn các môn đệ của cũng hướng về Ngài (Ga 1:29, 36)… Thậm chí, khi các môn đệ của ông phàn nàn rằng Người được ông làm chứng bây giờ đang trở thành nổi tiếng, Gioan đã trả lời như sau: “Người phải được nổi bật lên và ta phải lu mờ đi” (Ga 3:25-30).  

Tôi chỉ là một nhân chứng mà thôi (Ga 1:7, 15, 19, 32): Gioan đã trung thành tới cùng trong sứ mạng làm nhân chứng cho Chúa Giêsu.  Người làm chứng nhân nhiều khi phải chấp nhận khổ đau, hy sinh và thánh giá, và có thể phải chấp nhận hậu quả tang thương là cái chết… chữ “tử vì đạo” được dịch ra từ chữ “μαρτυρos” có nghĩa là “chứng nhân”.  Gioan đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng được xức dầu trong Chúa Thánh Thần và được soi sáng là Ngài sẽ làm phép rửa bằng lửa và Chúa Thánh Thần chứ không bằng nước như ông.  Ông đã sống khiêm nhường với sứ mạng của mình trong khi nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu và Tin Mừng phải là trọng tâm cốt yếu của sứ điệp mà những ai muốn làm chứng nhân phải ghi nhớ… Bạn có sẵn sàng chịu tử vì đạo hay không?  Hãy noi gương ông khi chúng ta thi hành sứ mạng và truyền rao sứ điệp của Chúa!      

LM JP Vũ Minh 

Behold the Lamb of God - It’s not about me - I am only a witness!

 When John saw Our Lord Jesus coming toward him, he said: “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world” (Jn 1:29).  Lamb of God has three important meanings in the Bible: one is the Paschal Lamb being killed for food that nourishes God’s people in their exodus and its blood saves them for God’s punishment on the Egyptians (Ex 12); lamb also represents the Suffering Servant being led to the slaughter as a sin-offering (Is 53:7, 10); and the “Lamb of God” is the symbol of the victorious apocalyptic lamb who would destroy Satan and all evil in the world (Rev 5-7; 17:14). 

The sacrificial lamb is killed on the altar which is set on high (Gen 8:20; 13:8; 26:25; 33:20).  Our Lord Jesus is the Lamb of God who dies on the altar of the cross which is also raised up on high.  This lamb must be spotless and without blemish (Gen 7:23; Lev 11:47; 14:4; 20:25; Deut 14:11, 20); hence, when John singles out Our Lord as “the Lamb of God, who takes away the sin of the world”, it means that Our Lord is that unblemished lamb.  Moreover, lamb is a meek animal, it often suffers violence and it does not attack or hurt anyone… lamb is often a symbol of innocence.  Our Lord Jesus is indeed that innocent lamb from heaven which will be sacrificed in order to redeem the world from sin. 

John has never wanted people to focus on him: when he was questioned about his identity and origin, he frankly said, “I am not the Christ (anointed) or a prophet… I am only a voice of one crying out in the desert – ‘Make straight the way of the Lord’” (Jn 1:19-23).  John also reaffirmed that he was not worthy to untie the Chosen One’s sandal strap (Jn 1:26-28).  He only wanted people to focus on Our Lord when he pointed the Lord to them - “Behold, the Lamb of God”; and he also guided his disciples toward Our Lord (Jn 1:29, 36).  Even when his disciples complained that the Man to whom you testified was becoming more noticeable, John simply answered: “He must increase and I must decrease” (Jn 3:25-30). 

I am only a witness (Jn 1:7, 15, 19, 32): John was faithful in his mission to the end as a witness for Our Lord.  A witness must be ready to accept suffering, sacrifice and the cross - and if required - he must endure the ultimate consequence of the mission which is death… the word “martyr” is translated from “μαρτυρos”, which is “witness”.  John recognized Our Lord Jesus as the One anointed by the Holy Spirit and was inspired to say that the Lord will be the one baptizing people with the Holy Spirit and fire, not with just water as he did.  He was humble in his mission while emphasized that Our Lord Jesus and the Good News must be the center of the message of all who would wanted to be God’s witness… Are you ready to accept martyrdom?  Let us follow John’s example when we do our mission and proclaim God’s message! 

Rev. JP Minh Vũ

 

Xin chứng thực rằng :
Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn (Ga 1;34).

       Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Kitô cho nhân lọai. Gioan, một vị Thầy, vị Tiên tri trong dân Israel. Ông đựoc mọi người tôn vinh, nhiều người đã đến xin làm môn đệ của Ông. Hỏi ông xem mình phải làm gì để nhận được ơn cứu độ.  Ông rao giảng về nước Thiên Chúa và loan báo cho mọi người biết sẽ có đấng Thiên sai đến giải thóat cho dân Ngài. 

         Khi Đức Giêsu đến, ông liền lớn tiếng giới thiệu Người với dân chúng :”Đây là Chiên Thiên Chúa,đây Đấng xóa tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi “, và ông khẳng khái làm chứng :”Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép Rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai , thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và  tôi xin chứng thực rằng : Người ( Đức Giêsu ) là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn “  

      Lời chứng của Gioan không phải ai cũng có thể nói được. Gioan, một con người tự nhận là tiếng hô trong sa mạc. Sống một cuộc đời thanh bạch, chay tịnh để tìm biết ý Thiên Chúa, Đấng sẽ sai ông làm chứng. Một con người biết từ bỏ mọi sự để lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi từ trong cõi tĩnh lặng, trống không giữa trời và đất. Sống giữa tự nhiên, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo dệt bằng lông lạc đà. Ông rao giảng một thứ giáo lý mới, giúp cho mọi người nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa với nhân lọai. Ông giới thiệu một Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Ông đã nhận mình phải nhỏ đi để Đức Kitô được lớn lên. 

        Lạy Chúa, 

        Ngày hôm nay, trên thế giới này biết bao  người chưa nhận biết Chúa. Không ít người chối từ Chúa, không muốn có Chúa ở bên, vì sợ phải thiệt thòi về quyền lợi, về cuộc sống. Nhiều người sợ có Chúa thì bị “ám ảnh “ phải sống thánh thiện. Nhiều người khác cho rằng Tin Mừng của Chúa là một sự phiền nhiễu vì Lời Chúa chạm đến sự tự do phóng túng của con người, khiến con người không được thỏa mãn  hưởng thụ theo bản năng, sống cứ phải liên đới ràng buộc với người khác, không được thỏai mái ngay cả trong tâm tưởng. Nhưng Chúa đến chính là Người muốn con được giải thóat khỏi mọi ích kỷ, mọi cách sống tầm thường, giúp con trở nên một con người hòan thiện như Cha trên Trời. Người muốn con giới thiệu Chúa cho những người sống bên con. Nhưng giới thiệu Chúa cách nào? 

        Hình ảnh của Thánh Gioan, cách sống, thái độ sống của Ngài là mẫu gương cho con. Con có dám từ bỏ mình đi, khước từ những đam mê tội lỗi. Dám sống tinh thần nghèo khó hầu tìm gặp Chúa trong cõi sa mạc nội tâm, đón nhận Lời Người ? Có như thế con mới có cơ hội trở thành những tiếng kêu mời trong xã hội hôm nay.  Tiếng kêu ấy nhỏ thôi, nhưng là đến được với những người thân cận ngay trong gia đình, trong bạn bè mỗi ngày. Đến được với người hàng xóm cận lân, người đồng nghiệp  của con trong cuộc sống, nơi con học hành, làm việc, giữa chợ đời. Mỗi người, mỗi gia đình chúng con, như anh chị em tín hữu Hàn Quốc đang sống đạo. Để rồi lúc nào đó, con sẽ mời  thêm những được người bạn, những gia đình con quen biết, cùng tin nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa, tức là con đã từng bước giới thiệu được Chúa cho anh em đồng bào con trên đất Việt này. 

       Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ cố gắng mỗi ngày để theo Chúa. Xin Chúa đến với con . AMEN. 

      Fx Đỗ Công Minh. 2014

 

LÀM CHỨNG CHO CHÚA GIÊ-SU (Ga 1, 29-34) 

Trong các phiên tòa luôn có những nhân chứng, người ta cần nhân chứng để làm chứng nhân cho các cuộc điều tra xét xử. Thế nhưng, độ đáng tin của những người làm chứng ở mức độ nào mới là điều cần quan tâm. Có nhiều chứng giả dối, có những người làm chứng vì lợi ích của mình hoặc phe nhóm mình. Có những người không dám làm chứng dù biết đó là sự thật. Chứng của Gioan hoàn toàn khác với con người. Ông là người chính trực, uy tín, không luồn cúi, không xu nịnh. Thế nên dân Do Thái kính phục ông, họ tin ông và ông đã minh chứng cho họ: Đức Giê-su mới là Đấng Thiên sai muôn dân hằng mong đợi. 

Đây chiên Thiên Chúa… 

Hình ảnh con chiên bị sát tế mà Isaia đã nói đến trong cựu ước: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Tiên tri Giê-rê-mi-a cũng nói về Đấng cứu thế như sau: “Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!” (Gr 11,19). Máu chiên bò đổ ra để chuộc tội thay cho con người. Người ta bắt chiên sát tế rồi rảy máu lên mình để rửa sạch tội lỗi. Con chiên chết thay cho con người. Con vật vô tội đã gánh tội cho toàn dân. Hình bóng của con chiên mà dọc dài trong cựu ước đã được các tác  giả kinh thánh ghi nhận thì đây, trong giáo ước mới là Tân ước, Thánh Gioan đã chỉ cho dân Do Thái, con chiên bị sát tế chính là Đức Giê-su Ki-tô: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 29).Ngài là chiên vô tội đã bị hiến tế vì anh em, Ngài là Đấng mà Gioan Tẩy giả đã chỉ cho thấy khi xuất hiện, và dù có được làm phép rửa cho Chúa Giê-su thì Gioan cũng đã khẳng định: Ngài đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Chiên Thiên Chúa, một cụm từ nối kết giữa hai quan niệm của: Cựu ước và Tân ước, những gì trong Giao ước củ chưa thành toàn thì nay Giao ước mới đã kiện toàn trong Ngôi Hai Thiên Chúa: Đấng Messia mà muôn dân đợi mong. 

Đấng xóa tội trần gian… 

Con người bất tuân, tội lỗi xâm vào và đã làm cho con người vấp ngã. Trước mỗi tòa án, những tội nhân đều có luật sư bầu chữa.  Con người lấy ai đây để làm trạng sư trước tòa phán xét của Đấng ngàn trùng chí Thánh. Máu chiên bò là không thể, một ai đó trong dân đứng lên để biện hộ, cũng không xong. Chỉ có Đấng từ trời, và Đấng ấy không ai xa lạ mà chính là từ cung lòng của Cha là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đền thay tội lỗi cho muôn dân. Đấng mà Cai-pha đã nói tiên tri: “ Thà một người phải chết cho toàn dân được nhờ” ( Ga 18, 14). Hình ảnh con chiên hiền lành đã được cô đọng lại trong cái chết của Chúa Giê-su, Ngài vô tội mà đã gánh tội lỗi nhân gian. 

Cùng với Gioan, mỗi người cũng được mời gọi tham dự vào ba chức vụ: tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Giê-su trong ơn gọi của của mình.  Như là một điều kiện ắt phải có khi giới thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh,  thánh Gioan Tẩy giả làm chứng và giới thiệu Chúa cho hết thảy mọi người. Người Ki-tô hữu cũng can đảm làm chứng và chỉ Chúa Giê-su đang đi đến với nhân loại trong từng ngõ ngách của đời mình. 

Lm Giacobe Tạ Chúc

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)