dongcong.net
 
 

Suy Niệm của Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh MD

SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV B  THƯỜNG NIÊN

(Dnl 18:15-20; 1Cr 7:32-35; Mc 1:21-28)

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Trong câu chuyện Macco nói về Con Thiên Chúa, có việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên (Mc 1:16-20) và việc người đối đầu với ma quỉ (Mc 1:21-28). Những tiếng kêu gọi của các tiên tri (Is:1-13; Gr 1:14-19) là do Thiên Chúa bắt buộc, là mẫu mực để Chúa Giesu gọi các môn đệ. Đức Giesu không phải là ngôn sứ cô đơn, người có nhiều bạn đồng hành “cùng cộng tác với người” (Mc 3:14). Người đi vào cuộc sống của bốn vị đó, kêu gọi họ cam kết làm việc với Người. Người chỉ vắn gọn gọi họ: “Hãy theo ta” (Mc 1:17), thì ngay lập tức họ bỏ mọi sự và theo Người. 

LỜI CHÚA ĐẦY QUYỀN UY 

      Câu chuyên xẩy ra ở nhà nguyện Capernaum coi như khánh thành công tác mục vụ đầu tiên của Chúa Giesu, gồm chữa lành bệnh và đuổi ma quỉ. Câu chuyện phản ảnh tâm tư của dân Do Thái là khi Vương Quốc Thiên Chúa đến thì sự dữ sẽ tiêu tan. Sự dữ là ma quỉ giăng mắc như mang nhện, là những tâm hồn đen tối. Lời chúa Giesu có sức mạnh lôi cuốn đến độ con người vất bỏ mọi sự để đi theo người, ngay cả quyền lực của ma quỉ cũng bị khuất phục trước mặt Người. Chúa Giesu biểu người ta phải thay đổi tâm hồn, nhìn vào cuộc sống của mình với một cái nhìn mới và hãy tin tưởng vào Tin Mừng. Việc này không đơn giản chỉ là câu chuyện ở quá khứ mà nó còn tiếp tục kêu gọi, có sức mạnh và tính ngôn sứ cho chúng ta ngày nay. 

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI NÓI LỜI CHÚA 

      Bài đọc 1 ( Dnl 18:15-20) và bài phúc âm hôm nay (Mc 1:21-28) nêu lên vấn đề uy quyền của những người nói Lời Chúa. Các tiên tri quyền uy giảng dạy với uy quyền bởi vì chính Chúa đã đặt những lời ấy vào miệng họ. Trong bài đọc 1, Maisen nói với mọi người là Thiên Chúa sẽ gửi đến một thiên sứ thuộc hệ tộc Israel. Thiên Chúa truyền dạy mọi người phải lắng nghe vị thiên sứ này mà sau này chúng ta nhận ra đó là đức Giesu. 

      Chúa Giesu đã làm cho mọi người ở trong nhà nguyện Capernaum phải kinh ngạc vì lời giảng và uy quyền của người. Đức Giesu giảng giải với quyền uy, bởi vì người sống Lời Thiên Chúa. Tất cả chúng ta là những nhân chứng cho Lời Hằng Sống này là Chúa Giesu. Chúng ta không có quyền uy khi nói Lời Chúa mà đơn thuân chỉ là tuyên xưng Lời Người mà thôi. Mỗi thành viên của Giáo Hội, nhờ phép rửa và thêm sức, có nhiệm vụ ngôn sứ, là tiếng vang Lời Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm. Chúng ta phải bước ra, hòa đồng, sinh hoạt với cộng đồng và tuyên xưng Lời Chúa!! 

TIÊN TRI THẬT VÀ GIẢ 

      Các tiên tri thật thì đối nghịch với tình trạng ù lỳ hiện tại. Các ngài nhận ra và cảm thấy vô lý khi các vua chúa, các tư tế và những tiên tri giả cứ muốn ba hoa tô sơn vẽ phấn vấn đề. Các ngài chia sẻ tiếng than van của những người nghèo khó bị ức hiếp, của những bà góa, trẻ mồ côi, những kẻ bị tước đoạt, rồi các ngài nối kết lại thành những tiếng kêu đau khổ của những kẻ thiếu may mắn. Các ngài lột trần cả hệ thống sống, nhưng chỉ hệ thống mà các ngài thường xuyên bị vướng mắc. Các ngài cảm nghiệm sâu xa những sai lầm trong hệ thống đó, và các ngài đã làm tất cả mọi sự có thể để thay đổi từ nguồn gốc bên trong . 

      Các tiên tri thật thì  dùng uy quyền nói sự thật với những người quyền uy mà các ngài biết rõ ràng và thường xuyên ngay tại địa vị quyền lực của họ. Thường thường các tiên tri lại được tuyển dụng làm việc bới chính những kẻ mà các ngài  phản bác!  

ĐÔI LỜI KẾT 

      Chúng ta thử cố gắng nói lời “tiên tri” để gọi là thay đổi trong Giáo Hội. Hồng Y Avery Dulles, sj đã cho chúng tôi những tư tưởng này khi ngài còn là linh mục.  Cha đã nói rằng những người cải cách phải nói tiên tri. Điều này có thể rất thực, bởi vì bản chất của tiên tri là phải được hiểu đúng nghĩa của nó. Cha Dulles nói rằng thánh Thomas Aquinas đã phân biệt rõ ràng giữa tiên tri tác dụng trong Cựu Ước và tiên tri tác động trong Giáo Hội. Các tiên tri xưa được sai đến với hai mục đích: “thiết lập niềm tin và chỉnh đốn thái độ.”. Ngày nay thì “niềm tin đã được thiết lập, bởi vì mọi điều hứa trong cựu ước đã được hoàn thành nơi chúa Kito, nhưng tiên tri có mục đích chỉnh đốn thái độ thì không ngừng và chẳng bao giờ ngừng.” 

  Ngày naychúng ta nói Lời Chúa với uy quyền  thế nào? Chúng ta dùng quyền uy của chúng ta thế nào để làm lợi cho vương quốc nước trời? Lời nói, cử chỉ, sứ điệp và cuộc sống ngôn sứ của chúng ta ngày nay thế nào, trong Giáo Hội, trong gia đình, cộng đồng, xã hội và trên thế giới ?

 

Fleming Island, Florida

Jan 28, 2015

NTC

Faxvvy@aol.com

 

 

- dongcong.net - February 1, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)