dongcong.net
 
 

Suy Niệm của Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh MD

December 23, 2014

NÀY CON TRẺ ĐÃ SINH RA….

HANUKKAH VÀ THIÊN CHÚA RA ĐỜI

Lễ nửa đêm Is 9:2-4,6-7; Tt2:11-14; Lc 2: 1-16

Lễ rạng đông Is 62:11-12; Tt 3:4-7; Lc 2:15-20

Lể ban ngày Is 52: 7-10; Hb 1:1-6; Ga 1:1-18

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Một trong những thói quen truyền thống của tôi và gia đình vào mùa Vọng và Giáng Sinh là đi dự hoặc nghe nhạc hòa tấu của Handel về đấng thiên sai.   Năm nay “Đêm Thiên Sai” không giống như những năm trước mà được thực hiện tại gia có đầy đủ con cháu và một số bạn bè.   

Lòng tôi rạo rực,  súc động khôn tả mỗi  khi lắng nghe lời tiên tri Isaiah qua các điệu nhạc hòa tấu của Handel về Giáng Sinh được trình diễn một cách tuyệt vời: “Hôm nay con trẻ đã sinh ra cho chúng ta. Hôm nay con một người đã giáng trần, và đất nước sẽ đè nặng trên vai người, tên người sẽ gọi là đấng Kỳ Diệu, là Cố Vấn tuyệt vời, là Thiên Chúa toàn năng, là Cha muôn đời, là Hoàng Tử của Hòa Bình” (Is 9:6). Những lời tuyệt diêu đó được lấy trong sách Isaiah và bài đọc I mà hàng năm chúng ta đã nghe vào lễ Nửa Đêm Vọng Giáng Sinh. 

Ngay trước chương 9, lời chứng của Isaiah đã làm chúng ta kinh hãi vì một viễn ảnh đen tối âm u và sầu buồn sẽ đổ xuống Judah và vương quốc phương Bắc của Israel. Cảnh ghê gớm này không phải là những lời cuối cùng của Isaiah. Một ánh sáng vĩ đại rực rỡ sẽ chiếu lên mảnh đất này. Những giòng mở đầu của chương 9 là chuyển đề từ bóng tối sầu buồn đến ánh sáng huy hoàng. “Nhưng sẽ không còn nỗi âm u dày đặc đêm tối đè lên những kẻ sầu muộn nữa. Hồi xưa người đem buốn rầu luận phạt trên đất Zebulun và Naphtali, nhưng sau này nó sẽ được chiếu sáng huy hoàng, óng ánh như nước biển cả, vượt qua những phần đất bên kia Jordan và Galille. Dân chúng đã đi trong đêm tối nay có ánh sáng soi đường chỉ lối để họ đi trong hân hoan mừng vui” (Is 9:1-2) 

Ánh sáng vĩ đại ấy sẽ chiếu rọi xuyên suốt bóng tối, đem mọi người ra khỏi cơn mê, nỗi bối rối hồ nghi và trống rỗng, khỏi bạo chúa hung tàn áp bức. Dân chúng trong những phần đất tối tăm chết chóc sẽ được ánh sáng soi đường chỉ lối. Những biểu tượng của áp bức Assyria như  gông kẹp cổ, ách đè vai, roi quất hành hạ, chiến xa, áo trận, tất cả sẽ bị phá hủy, chiến cụ được thay thế bằng hòa bình. 

Con trẻ ấy sinh ra được loan báo một cách thơ mộng bằng sao trời với mục đồng, chiên bò đến thờ lạy… sẽ có đầy đủ khôn ngoan của một Solomon, lòng dũng cảm và tình thương của một David, nhân đức của Maisen và các tổ phụ. Tóm lại con trẻ đó là vua Hezekiah. Các vua chúa đương thời của Judah sẽ bị giảm bớt quyền lực chinh chiến. 

Với tước hiệu “Cố vấn tuyệt vời”, tân vương sẽ không cần cố vấn như vua Ahaz lạc đường lầm lỗi. Với danh hiệu “Cha Muôn Đời”, nói lên đặc tính của lề luật. Isaiah cho thấy hình ảnh một vị vua không bao giờ thất bại về bất cứ phương diện nào.  

Uy quyền của vị vua này sẽ liên tục lớn mạnh và mang lại hòa bình vô tận “shalom” để ứng nghiệm lời hứa của David: “Nhà ngươi và vương quốc ngươi sẽ luôn luôn vững mạnh trước mắt ta; ngai ngươi sẽ được tồn tại đến muôn đời” (2Sm 7:16). Giáng Sinh của Người sẽ ảnh hưởng cã mặt xã hội lẫn chính trị. Vương quốc tương lai sẽ vượt lên trên mọi vương quốc thế gian bằng công lý, công bằng và lẽ phải, ngược lại với Judah đương thời của Isaiah (Is 5:7) cũng như của bất cứ một vương quốc trần thế nào khác. Sự phán xét, công lý, công bằng và ngay chính (9:7) đã giữ vững ngai David, được tóm gọi trong tiếng “ Shalom / Bình An” mà nguyên ngữ Do Thái có nghĩa là toàn thể, hòa điệu và trọn vẹn. Do kết quả của ngai tân vương này, dân chúng sẽ sống trong hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau và với thiên nhiên. 

Vì vậy, chẳng ngạc nhiên gì người Kito hữu và Giáo Hội đã phối hợp nỗi vui mừng ánh sáng và Giáng sinh tân vương của Isaiah vào lễ mừng Chúa Giesu giáng rần. Truyền thống Kito giáo và phụng vụ Giáng Sinh đã áp dụng những tước hiệu hoàng gia của Isaiah 9:6 cho con trẻ Bethlehem là “Emmanuel”, tức Ánh Sáng thật và Hòa Bình vĩnh cửu. 

Trong những năm trước, có lẽ chúng ta không cảm thấy cái đau sót của bóng tối giày đặc bao phủ thế giới? Năm nay, hãy thử nhìn vào thế giới, vào đất thánh, Iraq, Syria, một thảm cảnh kinh hoàng vì chiến tranh, chết chóc, đói khát, phải bỏ nhà cửa trốn chạy sự dữ và ác quỉ. Những địa danh mà đã một lần Thiên Chúa, các tổ phụ, tiên tri và chính đấng Thiên Sai đã đặt chân tới, nay là vùng đất của chết choc dã mạn, hận thù và bạo lực. Những Killing fields. Hãy nghĩ đến những bất ổn và tuyệt vọng đang xẩy ra vì sự xụp đổ  cơ cấu tổ chức kinh tế. Những cảm giác rùng rơn về bóng tối và mây mờ thường thường là mầm mống của những hành động ích kỷ riêng lẻ, ốc đảo của chúng ta thay vì là cộng đồng, chung của các dân tộc thực sự liên quan với nhau, cùng ưu tư một thống khổ chung của thế giới để biết yêu thương  đùm bọc nhau.  

Trong mùa lễ này, người Do Thái vẫn còn tiếp tục chờ mong đấng Thiên Sai đến. Người Kito hữu chúng ta mừng Giáng Sinh của đấng Thiên Sai trong lịch sử nhân loại. Nhưng cả người Do Thái lẫn Kito hữu đều được mời gọi vượt qua những biểu hiệu bề ngoài để đi vào những vấn đề sâu xa hơn. Chúng ta tiếp tuc chờ mong và thực tế hóa thế nào sự cứu chuộc mà đấng Thiên Sai sẽ mang lại? Bài sách tiên tri được đọc trong lễ Hanukka, vào Mùa Vọng và Lễ Giáng Sinh là bản hiệu triêu mới được gửi đi từ những nhà hội và giáo hội đến từng mỗi người chúng ta để mọi người tự hứa sẽ mang Ánh Sáng Thiên Chúa đến mọi quốc gia và nhận biết nhau như những thành viên cùng nhau hợp tác xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa. 

Cả Kito giáo lẫn Do Thái giáo cùng mừng lễ Giáng Sinh với một Hy Vọng chung “Xin cho Nước Người trị đến!” Chúng ta phải cùng nhau đọc kinh này thật lớn và rõ ràng trong những ngày đen tối mây mù bao phủ này, cho riêng chúng ta và mọi người trên khắp thế giới, đặc biệt dân Afghanistan, Iraq, Syria, đất thánh đang bị tan nát vì chiến tranh, thù hận, áp bức và sầu buồn, cũng như những người sống ở những miền khác đang đau khổ vì chiến tranh giặc giã, nghèo đói và bất công, đàn áp. 

Niềm ao ước chung của chúng ta có được hoa trái của Vương quốc Thiên Sai thúc dục chúng ta -những người Kito giáo và Do Thái giáo- sát nhập sự hiểu biết chung của chúng ta lại thành một, để nhận ra sự đổ vỡ chung kinh khủng của toàn thế giới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Biển Đức XVI đã chỉ dạy chúng ta qua lời nói, cử chỉ và hành động, không có gì và không ai có thể tách rời chúng ta khỏi sự liên kết hiệp thông với nhau. 

Câu tikkun ha’olam, tiếng Hebrew/Do Thái là chữa lành thế giới, sửa đổi, cải tạo và cứu chuộc –bao gồm cứu chuộc Israel, nhập thể trong con người đức Giesu, là công việc của Con Thiên Chúa, Chúa Cứu chuộc của chúng ta, hành động trong mỗi một người chúng ta. 

Fleming Island, Florida

Dec 22, 2014

NTC

Fxavvy@aol.com

 

- dongcong.net - December 23, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)