dongcong.net
 
 

lễ mẹ dâng con chúa

LỄ mẹ dâng Chúa 2-2
TUỔI THƠ

 

LM. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

 

dongcong.net January 31, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)