dongcong.net
 
 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ga 20: 19-23
ĐÂNG PHÙ TRỢ

Chúa Giêsu về trời, thiên thần Gabriel đón hỏi Chúa rằng: Vậy mọi người có hiểu biết tình yêu của Ngài dành cho họ không? Chúa Giêsu trả lời : Không, chỉ có một nhóm nhỏ hiểu biết thôi. Thiên thần Gabriel giật mình lo ngại và hỏi Chúa: Vậy số còn lại làm sao họ có thể biết? Chúa Giêsu đáp rằng: Nhóm người đó sẽ nói với họ. Thiên thần nói nhưng nếu họ làm Ngài thất vọng hay nếu họ chán nản thì sao? Chúa có làm lại một chương trình khác không? Chúa nói: Ta hoàn toàn tin tưởng vào họ sẽ không để Ta thất vọng.

Sau khi Chúa về trời, Ngài đã sai Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để giúp các ngài đủ sức mạnh tiếp tục đi truyền rao chân lý tin mừng. Nhóm nhỏ 12 Tông đồ được Chúa ủy thác, họ như men trong bột. Họ đã tiếp tục đốt lên ngọn lửa mà Chúa trao ban để giúp lửa cháy lên lan tràn. Ngày Lễ Ngũ Tuần, ơn Chúa Thánh Thần như hình lưỡi lửa đáp xuống trên các Tông đồ. Các Ngài lãnh nhận tràn đầy sức mạnh và hăng hái ra đi rao giảng tin mừng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã chết và đã sống lại. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.

Chúa Thánh Thần là nguồn sinh lực đã khai mở Giáo Hội với một nguồn sức mới. Các Tông đồ được lãnh nhận những ân huệ khác nhau: người được ơn nói tiếng lạ, kẻ được ơn chữa bệnh, người nói tiên tri và người được ơn làm phép lạ. Mỗi người được ban cho tùy theo ơn Chúa Thánh Thần để sinh lợi ích chung cho Giáo Hội.

Chúa Giêsu đặt niềm tin tưởng và vào sự nhiệt thành của các Tông đồ, các môn đệ và những người tin theo Chúa. Biết rằng ngay từ những giây phút đầu tiên, Giáo Hội đã gặp phải biết bao gian khổ, chống đối, bắt bớ, tra tấn, giết chóc… nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thắng vượt tất cả. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong Hội Thánh qua các thế hệ. Giáo Hội vẫn nỗ lực không ngừng truyền rao chân lý Phúc âm. Hiện nay có gần hai tỷ người đã được nhận biết Chúa.

Hạt giống đức tin tiếp tục triển nở qua các thời đại. Mỗi người chúng ta hãy góp chút công sức để Giáo Hội được phát triển không ngừng. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm và ỷ lại vào người khác. Mỗi người đều lãnh những ơn khác nhau, kẻ nhiều người ít nhưng ai cũng lãnh nhận. Hãy cho nhưng không  những gì chúng ta sẽ lãnh nhận nhưng không. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống tràn ngập tâm hồn chúng con để chúng con ra đi làm nhân chứng cho Chúa.

Thi ca suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
15/May/2018
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. C
(Ga 20: 19-23)
LỄ HIỆN XUỐNG.


Chiều ngày thứ nhất trong tuần,
Cửa nhà đóng kín, thấm nhuần đau thương.
Sợ lo bắt bớ vấn vương,
Họp nhau cầu nguyện, tựa nương xum vầy.
Giê-su hiện đến nơi đây,
Bình an chúc phúc, chính Thầy hiện ra.
Xem tay lủng lỗ rách da,
Cạnh sườn đâm thấu, thứ tha tội đời.
Vui mừng xem thấy Ngôi Lời,
Phục sinh cõi chết, rạng ngời thánh nhan.
An bình ân sủng trao ban,
Sai đi khắp chốn, vạn ngàn khó nguy.
Thánh Thần đón nhận phát huy,
Các con tha tội, thực thi chữa lành.
Thứ tha tẩy sạch lòng thành,
Các con cầm tội, nhân danh Chúa Trời.
Tội kia cầm lại trong đời,
Khấn lòng thương xót, một thời sửa sai.
Hạ thân, Chúa chết vì ai?
Gọi người tội lỗi, mở khai tâm hồn.

Chúa Giêsu hoàn tất sứ mệnh dưới thế. Ngài hứa ban Thánh Thần như nguồn sinh lực để khai mở một hướng mới trong Giáo hội. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch an ủi và khôn ngoan. Ngài đã biến đổi các môn đệ từ những con người nhút nhát và sợ sệt trở nên những nhân chứng can đảm. Các môn đệ không còn sợ hãi, không sợ bắt bớ, tù đầy, không sợ đau khổ và không sợ chết nữa.

Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý và nguồn sự sống. Khi tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa đã thổi hơi sự sống vào thân xác các loài thụ tạo và các thụ tạo bắt đầu có sự sống. Hơi thở là sự sống. Khi tắt thở là chết. Mọi muông thú và con người đều cần có hơi thở để sống còn. Hơi thở là sự sống mà chúng ta lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần.

Truyện kể vui: Có một cha sở bị bệnh nặng phải có bình dưỡng khí để tiếp thở. Bà giúp việc khóc lóc than van và lo lắng cho ngài. Cha xin bà làm cho ngài một việc. Bà nói thưa cha việc gì cũng được, miễn sao cha khoẻ. Cha nói: xin bà bước ra, bà đang đạp lên ống dưỡng khí của tôi, tôi không thể thở được. Khí rất cần cho sự sống. Mỗi giây phút cuộc đời, chúng ta lãnh nhận hồng ân của Chúa, đó chính là ơn sự sống.

Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng: Thần Chân Lý sẽ đến dạy chúng con tất cả sự thật. Thần Chân lý là nguồn sự khôn ngoan không bao giờ vơi cạn. Như lời Kinh Thánh đã viết, đã trải qua mấy ngàn năm, nhưng lời Chúa vẫn như mới và vẫn còn tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn. Với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, lời Chúa có thể áp dụng mọi nơi, mọi thời và không bao giờ trở nên cổ hủ. Mỗi lần đọc lời Chúa, chúng ta suy niệm và sẽ có những thúc đẩy và hướng dẫn mới.

Thánh Phaolô viết rằng: Chúng ta không thể nói “Lạy Chúa” nếu không bởi ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong lòng Giáo Hội, luôn đổi mới và canh tân qua mọi thời đại. Ơn Chúa Thánh Thần giúp Giáo Hội tìm ra con đường thích hợp để thích ứng với cuộc sống mà không bị đi trong lầm lạc.

Chúa Giêsu đã thổi hơi và phán bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Các Tông đồ không làm việc gì mà không do Thánh Thần thúc đẩy họ. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần như nguồn sinh lực và bình an. Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Chúa đều chúc: Bình an cho các con. Lời chúc đó mang lại sự bình an đích thực trong tâm hồn. Trong thánh lễ linh mục chúc: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và anh chị em đi bình an.

THỨ HAI, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 9, 13-28).
TÔI TIN


Tranh dành quyền lợi thế gian,
Được thua hơn kém, ơn ban bởi trời.
Môn đồ luật sĩ đối lời,
Chịu thua ma quỉ, đổi đời bệnh nhân.
Quỷ câm đột nhập người dân,
Đẩy xô té ngã, nhiều lần khổ đau.
Cứng đờ bọt mép trắng phau,
Nghiến răng nghiến lợi, trước sau khó lường.
Môn đồ của Chúa xót thương,
Đức tin yếu kém, không đường giải vây.
Cầu xin Chúa Cả con đây,
Xua trừ quỉ dữ, lạy Thầy cứu cho.
Chúa đành ra lệnh đừng lo,
Hỡi thần câm điếc, khôn dò xuất ra.
Quyền năng cứu chữa thứ tha,
Đức tin vững mạnh, quỉ ma xa rời.

THỨ BA, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 9, 29-36).
KHIÊM HẠ


Âm thầm xuống núi vào làng,
Không cho ai biết, dọc đàng đón đưa.
Giê-su mạc khải lời xưa,
Con Người bị nộp, lật lừa giết đi.
Ghen tương chối bỏ thực thi,
Những điều Chúa dậy, từ bi sống đời.
Chu toàn sứ mệnh cao vời,
Hy sinh chịu chết, vì người trần gian.
Thứ ba sống lại khải hoàn,
Vinh quang chiếu sáng, phá tan ngục tù.
Môn đồ không hiểu chữ tu,
Hãm mình dẹp xác, khiêm nhu tâm hồn.
Đơn sơ hồn trẻ ôn tồn,
Hồn nhiên trong trắng, nên khôn chân thành.
Chúa thương trẻ nhỏ lòng thanh,
Ai mà đón tiếp, ơn lành phú ban.

THỨ TƯ, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 9, 37-39).
ỦNG HỘ


Ai không chống đối các con,
Họ đang ủng hộ, mỏi mòn đợi trông.
Lắng nghe im lặng lập công,
Nhân danh trừ quỉ, dù không theo Thầy.
Đừng ngăn cấm cản người nầy,
Họ không nói xấu, dựng xây hợp tình.
Bon chen cuộc sống tìm vinh,
Yêu thương đoàn kết, kết tình vẫn hơn.
Đường đời muôn nỗi cô đơn,
Ghét ghen chia rẽ, như đờn đứt giây.
Muôn người muôn mặt bủa vây,
Học khôn học khéo, như cây giữa rừng.
Tựa nương liên kết không ngừng,
Vươn thân cao lớn, xin đừng tách xa.
Con ơi hãy nhớ lời cha,
Thi hành sứ vụ, chạm va lẽ thường.

THỨ NĂM, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 9, 40-49).
CÕI SỐNG


Dù là ly nước tầm thường,
Giúp cho kẻ khó, dẫn đường cõi thiên.
Vì danh Thiên Chúa nhân hiền,
Kể công phúc đức, vào miền trường sinh.
Ai nên cớ phạm sinh linh,
Thà ràng cối đá, chịu hình khổ đau.
Tay con nên cớ lỗi nhau,
Thà rằng cắt bớt, đời sau hưởng nhờ.
Chân con dịp tội hững hờ,
Chặt chân vấp phạm, hưởng nhờ cõi sau.
Mắt con phạm lỗi trước sau,
Thà rằng móc mắt, sạch lau tội đời.
Dụ ngôn Chúa dạy tuyệt vời,
Hy sinh buông bỏ, Nước Trời ngay bên.
Muối đời ướp mặn vững bền,
Sống chung hòa thuận, cõi trên tìm về.

THỨ SÁU, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 10, 11-12).
KẾT HỢP


Vợ chồng nối kết tơ duyên,
Kết thành nên một, lời truyền Hóa Công.
Sống đời thánh đức hằng trông,
Gia đình hạnh phúc, thắm nồng tin yêu.
Mấy người Biệt Phái đặt điều,
Có nên ly dị, để chiều lòng dân.
Cứng lòng nhiễm thói gian trần,
Môi-sen chiều ý, đôi lần van xin.
Từ đầu Chúa đã đoái nhìn,
Cặp đôi nam nữ, kết tình không phai.
Vợ chồng kết nối cả hai,
Một thân một xác, sánh vai cuộc đời.
Không nên chống đối luật Trời,
Cuộc đời phân rẽ, xa rời vỡ tan.
Tình yêu vun đắp ơn ban,
Chúa thương chúc phúc, bên đàn con yêu.

THỨ BẢY, TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN
(Mc 10, 13-16).
TRẺ NHỎ


Tâm hồn trẻ nhỏ đơn sơ,
Tinh thần thơ bé, hằng mơ trong đời.
Chúa thương đám trẻ vui chơi,
Chạy đùa hớn hở, gọi mời thương yêu.
Đặt tay ban phúc thật nhiều,
Ai mà tiếp chúng, thiên triều sẽ ban.
Bất bình thái độ từ nan,
Khinh khi chối bỏ, lũ đàn trẻ thơ.
Chúa yêu trẻ nhỏ bơ vơ,
Ẵm ôm quí mến, vô bờ yêu thương.
Nước Trời đón nhận mở đường,
Tâm hồn thanh khiết, hoa hương cuộc đời.
Trở nên như trẻ rạng ngời,
Tấm lòng chân thật, nói lời dễ yêu.
Đường lên núi thánh cao siêu,
Giữ hồn thanh thoát, mỹ miều cao sang.

 

dongcong.net May 18, 2018

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)