dongcong.net
 
 

Suy niệm năm B

CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
(Ga 1, 35-42)

Nước Trời mầu nhiệm cao siêu,
Hóa thân hiện hữu, thiên triều trần gian.
Đất trời kết hợp ân ban,
Người Con thượng giới, tỏa lan thế trần.
Gio-an nhận biết chí nhân,
Ngài là Chiên Chúa, đến gần ngay bên.
Môn đồ hướng dẫn tiến lên,
Giã thầy theo Chúa, gọi tên từng người.
Nơi đâu Chúa sống ở đời?
Đến xem chỗ ở, Ngôi Lời có chi.
Bạc tiền của cải là gì?
Ban lời hằng sống, từ bi dịu dàng.
Quyền năng phép tắc vô vàn,
Nhìn sâu hiểu thấu, ngập tràn yêu thương.
Tông đồ Chúa chọn trên đường,
Bốn người nồng cốt, kiên cường bước theo.
Không nơi chỗ ở khó nghèo,
Tin mừng Cứu Độ, rắc gieo mọi miền.

Chúa Giêsu công khai ra rao giảng Tin mừng Nước Trời. Chúa đã sống âm thầm tại Nazarét khoảng 30 năm. Ngài đã sống từng giây phút để trải nghiệm tất cả những vui buồn sướng khổ của cuộc sống trần gian. Ngài đã trưởng thành trong mái ấm nơi miền quê Nazarét. Cung chung sống với cha mẹ là thánh Giuse và Đức Maria. Ngài sống rất khiêm nhượng như một người bình thường và ẩn dấu mầu nhiệm Nhập Thể.

Chúa Giêsu sinh ra trong nghèo khó và lớn lên nơi miền quê chất phác. Mỗi ngày Chúa đã quan sát và học hỏi tất cả những gì đã xảy ra chung quanh. Từ những việc phục vụ nơi đền thờ tới những công viêc đồng áng như chăn chiên, làm rẫy gieo trồng, cả những chi tiết nhỏ của công việc nội trợ gia đình. Từng chi tiết của cuôc sống đời thường đã trở thành những đề tài áp dụng cho tất cả các bài giảng của Ngài.

Giai đoạn rao giảng công khai, Ngài làm cho chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ngài là người vô tôi, Con Thiên Chúa, xếp hàng lãnh nhận phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Ngài hạ mình ngang hàng với tội nhân. Dáng bẻ bề ngoài, ai cũng như ai, nhưng trong bản tính cao thượng tuyệt đối của Ngài có cả nhân tính và thần tính. Ngài chính là Con Thiên Chúa và là Chúa tể cả vạn vật. Ngài tự hạ để cứu vớt nhân loại.

Qua phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu đã tỏ mình công khai với dân chúng và bắt đầu sứ vụ truyền rao lời Chân Lý Nước Trời. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Ngài cho mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa” và chính Cha của Ngài đã phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha". Chúa Giêsu đã vâng phục Cha và Ngài đã chọn con đường khiêm nhượng nghèo khó và đơn sơ để chu toàn sứ mệnh.

Mừng Lễ Chúa chịu phép rửa, mỗi người chúng ta hãy nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của chính mình. Hãy nhận biết thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Chúng ta hãy cậy dựa vào lòng từ bi nhân lành của Chúa. Chúng ta đã được mang danh Kitô hữu và được tháp nhập vào nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng ta hãy tiếp tục làm nhân chứng và truyền rao lời Chân Lý của Chúa cho mọi người chung quanh.

 

THỨ HAI, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 1, 1-6; Mc 1, 14-20).
MÔN ĐỒ
Thời gian đã mãn mong chờ,
Ăn năn sám hối, cậy nhờ đức tin.
Lòng người thao thức van xin,
Giê-su nhập thể, đoái nhìn thế nhân.
Gọi mời thay đổi canh tân,
Bỏ đàng gian dối, bước chân theo Ngài.
Hy sinh từ bỏ thần tài,
Ra khơi thả lưới, miệt mài chứng nhân.
Môn đồ cuộc sống thanh bần,
Giã từ tất cả, dự phần truyền rao.
Ngước nhìn thượng giới trên cao,
Xả thân theo Chúa, biết bao phúc lành.
Khổ đau thánh giá đã đành,
Hy sinh mạng sống, xưng danh Vua Trời.
Triều thiên vinh sáng cao vời,
Thiên đàng viên mãn, ngàn đời phúc vinh.

 

THỨ BA, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28).
UY QUYỀN
Hội đường giảng dạy tin vui,
Nhiều người kinh ngạc, tới lui ngắm nhìn.
Một người ô uế kêu xin,
Xin đừng tiêu diệt, tôi tin Chúa Trời.
Quỷ thần ranh mãnh đáp lời,
Quyền uy quát bảo, hết thời ra đi.
Hét la dằn vặt đọa trì,
Im đi ra khỏi, từ bi chữa lành.
Mọi người kinh ngạc thánh Danh,
Giê-su truyền lệnh, thi hành quyền uy.
Xuống trần thương xót cứu nguy,
Chữa lành hồn xác, phụ tùy niềm tin.
Nhiều người phục lạy van xin,
Chúa thương ghé mắt, đoái nhìn tội nhân.
Tin mừng tỏa sáng gian trần,
Danh Ngài tràn khắp, thế nhân mong chờ.

 

THỨ TƯ, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39).
CHỮA LÀNH
Nhạc gia cảm sốt trên giường,
Thầy trò thăm hỏi, cảm thương tuổi già.
Cầm tay Chúa chữa tại gia,
Bệnh tình biến mất, lòng bà sướng vui.
Bữa cơm thân thiện ngọt bùi,
Chân thành tiếp đãi, làm vui lòng người.
Xóm làng phấn chấn vui cười,
Chữa lành bệnh tật, rạng tươi cuộc đời.
Giáng ân quyền phép Ngôi Lời,
Phong cùi quỉ ám, một thời khổ đau.
Chúa thương chữa sạch rất mau,
Bệnh nhân tứ xứ, cùng nhau kéo về.
Xót thương cứu chữa chẳng nề,
Tình yêu cao quí, trọn thề hy sinh.
Tinh sương thanh lặng cầu kinh,
Xả thân dấn bước, tâm linh rạng ngời.

 

THỨ NĂM, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45).
PHONG CÙI
Người cùi quỳ lạy kêu xin,
Yêu thương cứu chữa, con tin vào Ngài.
Động lòng thương xót van nài,
Chúa ban khỏi bệnh, miệt mài cao rao.
Quên lời Chúa dặn đường nào,
Âm thầm kín miệng, bước vào thánh cung.
Chứng minh trình diện nhà chung,
Tạ ơn Thiên Chúa, báo cùng thầy cha.
Vui mừng phấn khởi hát ca,
Loan tin khắp chốn, reo la xóm làng.
Xôn xao muôn nẻo ngỡ ngàng,
Chúa đành dừng lại, ngoài hàng cửa công.
Tìm nơi vắng vẻ đồng không,
Truyền rao chân lý, đám đông tuốn về.
Chữa lành chúc phúc mọi bề,
Hồn trong thân sạch, cận kề Chúa yêu.

 

THỨ SÁU, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 4, 1-5.11; Mc 2, 1-12).
THA TỘI
Trong nhà ngoài ngõ tụ đông,
Nghe lời Chúa giảng, ngóng trông phúc lành.
Thân tâm bệnh hoạn hoành hành,
Chúa thương cứu giúp, tâm thành sạch trong.
Thân tàn bất toại hằng mong,
Bốn người thả xuống, giây tròng chõng treo.
Niềm vui kiên vững tin theo,
Uy quyền Chúa chữa, bệnh gieo xác phàm.
Thứ tha tội lỗi bất kham,
Chữa thân bất toại, thả giam tâm hồn.
Nhóm thầy Luật Sĩ tự tôn,
Ông này phạm thượng, lộng ngôn chống Trời.
Quyền năng Chúa Cả cao vời,
Có quyền tha tội, cứu đời trần ai.
Đứng lên vác chõng lên vai,
Hồn an xác mạnh, tương lai rạng ngời.

 

THỨ BẢY, TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
(Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17).
THU THUẾ
Lê-vi thu thuế làng dân,
Nhiều người ghét bỏ, thú trần gớm ghê.
Theo Ta, Chúa gọi trở về,
Thành môn đệ Chúa, làm nghề tín trung.
Đồng bàn tội lỗi ngồi chung,
Kẻ chê người trách, đi cùng tội nhân.
Nhóm người Biệt Phái phân trần,
Người lành sao lỡ, chung phần dân đen.
Chúa không phân biệt sang hèn,
Cứu người bệnh hoạn, thắp đèn rạng soi.
Lạc xa công khó tìm tòi,
Gọi về chính lối, Chúa đòi ăn năn.
Người lành kẻ thánh băn khoăn,
Xưng mình công chính, khó khăn tìm về.
Lê-vi dứt khoát mọi bề,
Ra đi theo Chúa, chẳng nề gian nan.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.

 

dongcong.net January 9, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)