Thi ca suy niệm

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH, NĂM B

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

(Ga 24, 35-48)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. B (Lc 24, 35-48)
ĐỪNG SỢ


Khi hai môn đệ trở về,
Tâm hồn thanh thản, cận kề bên nhau.
Các ông kể sự trước sau,
Giê-su bẻ bánh, biến mau khỏi bàn.
Nhận ra Chúa đã khải hoàn,
Tâm tư thổn thức, hân hoan trong hồn.
Thầy đây, đừng sợ, lời đồn,
Phục sinh cõi chết, cao tôn vĩnh hằng.
Đừng lo bối rối nghĩ sằng,
Chân tay xương thịt, rõ ràng Thầy đây.
Chia phần ăn uống cùng Thầy,
Chứng minh sự thật, khởi xây Nước Trời.
Chu toàn ứng nghiệm tuyệt vời,
Mọi lời Kinh Thánh, trong đời Ngôi Hai.
Thi hành thánh ý thiên sai,
Chết đi sống lại, ngự ngai Vua trời.

Các Tông đồ cùng tụ họp chia xẻ niềm vui với nhau. Những ngày hoảng sợ và đau buồn đã dần qua. Các Tông đồ đã từ từ lấy lại niềm tin nơi Chúa. Trong khi các ngài đang thuật lại những lần Chúa đã hiện ra, Chúa Giêsu xuất hiện giữa các ông một lần nữa và xác tín rằng: Thầy đây, đừng sợ!

Tuy Chúa hiện ra nhiều lần nhưng các Tông đồ không hoàn toàn xác tín. Vì sau khi sống lại, Chúa không mang thân xác nặng nề như con người, mà là thân xác phục sinh như thiên thần. Lúc ẩn, lúc hiện, Chúa hiện ra dưới nhiều hình ảnh khác nhau. Lúc thì như người làm vườn, khi thì như người bạn đồng hành, khi thì như người chài lưới bên bờ hồ và các tông đồ không nắm bắt được một cách cụ thể. Đôi khi các ngài nửa ngờ, nửa tin. Các Tông đồ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không thể hiểu thấu vì sự chết và sự sống lại là một mầu nhiệm.

Sự sống lại của Chúa Giêsu đã hoàn toàn vượt trên mọi kinh nghiệm. Chúa sống đời sống mới và vượt ngoài khung cảnh vật chất. Chúa muốn chứng minh sự khác biệt giữa hồn ma và sự sống lại vinh hiển của Chúa. Ma làm gì có xương thịt như các con thấy Thầy có đây.

Chúa đã tiếp tục dùng Kinh Thánh để dạy dỗ các ông. Chúa phải bước qua đau khổ và phải chết đi mới bước qua sự sống mới. Hạt miến cần chôn vùi và tan rữa mới biến thành bông hạt. Đau khổ là một mầu nhiệm. Phục sinh vinh quang là một mầu nhiệm. Đau khổ chỉ hiểu được khi có sự vinh quang. Vinh quang chỉ hiểu được khi những đau khổ đã qua đi. Chúng ta không thể đi ra ngoài con đường mà Chúa đã đi qua. Qua thứ Sáu Tuần Thánh mới tới Chúa Nhật Phục Sinh. Phải qua đau khổ mới vào vinh quang.

Chúng ta không thể đi đường tắt tới vinh quang được. Nếu không có thánh giá và đau khổ sẽ không có vương miện chiến thắng. Chúa Kitô là đầu nhiệm thể, Ngài đã đi trọn con đường và hoàn tất hành trình về cõi sống. Ngài kêu mời chúng ta vác thập giá và bước theo Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến cùng đích là sự sống vĩnh cửu bên Ngài.

Chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng nơi Chúa Phục Sinh. Làm nhân chứng, không chỉ nói về sự kiện lịch sử Chúa đã sống lại. nếu chỉ nói, ai cũng nói được. Làm nhân chứng cho Chúa ở giữa dòng đời bằng chính cuộc sống và niềm tin. Chúng ta hãy là nhân chứng cho sự Phục Sinh qua cách sống, qua việc cư xử, qua lời nói và việc làm hằng ngày để mọi người chung quanh nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô Phục Sinh.

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. B (Lc 24, 35-48)
ĐỪNG SỢ


Khi hai môn đệ trở về,
Tâm hồn thanh thản, cận kề bên nhau.
Các ông kể sự trước sau,
Giê-su bẻ bánh, biến mau khỏi bàn.
Nhận ra Chúa đã khải hoàn,
Tâm tư thổn thức, hân hoan trong hồn.
Thầy đây, đừng sợ, lời đồn,
Phục sinh cõi chết, cao tôn vĩnh hằng.
Đừng lo bối rối nghĩ sằng,
Chân tay xương thịt, rõ ràng Thầy đây.
Chia phần ăn uống cùng Thầy,
Chứng minh sự thật, khởi xây Nước Trời.
Chu toàn ứng nghiệm tuyệt vời,
Mọi lời Kinh Thánh, trong đời Ngôi Hai.
Thi hành thánh ý thiên sai,
Chết đi sống lại, ngự ngai Vua trời.

THỨ HAI, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 22-29).
HÃY TIN


Đám người ăn bánh no nê,
Hôm sau muốn gặp, tìm về bến xưa.
Đôi thuyền rời bến lưa thưa,
Giê-su ở lại, còn chưa xuống thuyền.
Không tìm thấy Chúa ở trên,
Đám đông dân chúng, sang miền bên kia.
Gặp Người, họ hỏi tía lia,
Bao giờ Thầy đến, đừng lìa chúng con.
Biết rằng tìm kiếm héo hon,
Chỉ vì ăn bánh, cá ngon Thầy làm.
Chúa khuyên đừng có tham lam,
Ra công làm việc, cộng cam ở đời.
Hãy tìm những sự trên trời,
Nơi không mối mọt, ngàn đời khắc ghi.
Tin yêu phó thác phụ tùy,
Tôn thờ Thiên Chúa, từ bi sống đời.

THỨ BA, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 30-35).
MANNA


Làm sao xác tín vào Người,
Có chi dấu lạ, để đời chứng minh.
Xưa trong sa mạc cực hình,
Man-na rơi xuống, bình sinh một thời.
Cha ông ăn bánh bởi trời,
Người ban cho họ, ơn trời khắp nơi.
Chúa rằng bảo thật các ngươi,
Cha Ta ban bánh, sống đời thế gian.
Chúa cho sự sống tràn lan,
Đến từ thượng giới, đầy tràn phúc ân.
Hiệp lời cầu khẩn vì dân,
Ban cho bánh thánh, dự phần quang vinh.
Chính Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống, thần linh rạng ngời.
Những ai khao khát ơn trời,
Chúa thương nuôi dưỡng, trọn đời ấm no.

THỨ TƯ, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 35-40).
THẦN LƯƠNG


Chính Ta là bánh trường sinh,
Ai ăn sẽ sống, thần linh sáng ngời.
Thần lương ban xuống bởi trời,
Sẽ không hề đói, ai người ăn Ta.
Tình yêu cao quí hải hà,
Hiến mình tế lễ, thật là của ăn.
Các ngươi đã thấy tận căn,
Đa đoan lòng dạ, băn khoăn nghi ngờ.
Không tin Con Chúa hững hờ,
Chối từ ân phúc, vô bờ xót thương.
Ta từ trời xuống mở đường,
Ai tin sẽ sống, thần lương nuôi hồn.
Vâng lời thánh ý kính tôn,
Đấng sai Ta đến, vĩnh tồn thiên thu.
Sống đời phó thác khiêm nhu,
Vững tin vào Chúa, luyện tu sống đời.

THỨ NĂM, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 44-52).
BÁNH TRƯỜNG SINH


Ta là bánh sống đời đời,
Ai dùng thịt máu, Ngôi Lời Chúa Con.
Bánh thiêng ban xuống bởi trời,
Người nào đón nhận, sống đời trường sinh.
Cha yêu nhân loại hết tình,
Ban Con yêu dấu, hiến mình vì ta.
Cha Ta Đấng đã sai Ta,
Nghe lời giáo hóa, chính Cha tỏ bày.
Ngôi Lời mạc khải hôm nay,
Thần lương sự sống, lạ thay nhiệm mầu.
Từ trời ban xuống cao sâu,
Ẩn mình nhiệm thể, nguyện cầu kính tôn.
Bánh ban sự sống nuôi hồn,
Ai ăn sẽ sống, nên khôn ở đời.
Chúa luôn hiện diện mọi nơi,
Nhà chầu Thánh Thể, cùng người sẻ san.

THỨ SÁU, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 53-60).
THÁNH THỂ


Làm sao ăn thịt Con Người,
Những người Do-thái, gọi mời niềm tin.
Nhiệm mầu Bí tích cầu xin,
Không ai hiểu thấu, ngắm nhìn kính tôn.
Chúa ban Thịt Máu nuôi hồn,
Thông ban sự sống, xác hồn kết giao.
Thần lương cao quí trên cao,
Ai ăn sẽ sống, ngọt ngào tâm linh.
Nhân thần kết hợp vô hình,
Tràn ban sức sống, dưỡng sinh bởi trời.
Đức tin phó thác trong đời,
Nguồn ơn nhiệm lạ, cao vời Chúa ban.
Hợp chung bánh rượu hòa tan,
Trở nên Mình Máu, sẻ san cho người.
Xác thân nhân ái Ngôi Lời,
Nghiền tan hóa bánh, nuôi người trần gian.

THỨ BẢY, TUẦN 3 PHỤC SINH (Ga 6, 61-70).
SỰ SỐNG


Lời này nghe chói khó tin,
Môn đồ lẩm bẩm, nên xin rút về.
Người đời bắt bẻ khen chê,
Lòng tham dạ tối, ê chề thế gian.
Chối từ mầu nhiệm Chúa ban,
Mong tìm thỏa mãn, miên man trần đời.
Những lời mạc khải cao vời,
Chúa ban thần trí, cho người tin yêu.
Con Người thượng giới huyền siêu,
Biến thành nhục thể, toàn thiêu hiến mình,
Yêu thương nhân loại hết tình,
Chúa ban Thịt Máu, dưỡng sinh xác hồn.
Phê-rô cùng với đồng môn,
Một lòng tín thác, kính tôn Chúa Trời.
Theo ai dẫn lối vào đời,
Một Thầy một Chúa, gọi mời vững tin.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

April 17, 2018