dongcong.net
 
 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

LM JUDE SICILIANO, OP

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2018

Lm Jude Siciliano, OP

Xuất Hành 12: 1-8, 11-14; Tv 116; 1Côrintô. 11: 23-26; Gioan 13: 1-15

Tôi có một người bạn hay để quên đâu đó chìa khóa xe hơi của mình. Để giúp anh ta không còn để quên nữa, anh ta mua một vòng chìa khóa có chíp điện tử và pin đính kèm. Được thiết kế bằng cách mỗi khi anh ta vỗ tay thì vòng khóa sẽ kêu tiếng “bip”. Và bây giờ khi nào anh ta quên chìa khóa anh ta vỗ tay rồi đi theo tiếng bíp của vòng khóa. Thật là một vật giúp cho trí nhớ. Nhưng, có một cách nhớ khác của chúng ta về phụng vụ tối nay mà không có cách nào dùng chip điện tử nhắc được. Có thể có một cách giúp chúng ta mà chúng ta đã lãnh nhận trong đời sống chúng ta là ký ức về Chúa Giêsu.

Trong bài đọc thứ 2, thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta, và điều gì Ngài muốn chúng ta làm trong trí nhớ của Chúa Giêsu. Thật dễ quên điều Chúa Giêsu dạy chúng ta. Thế giới cố gắng làm chúng ta hay quên. Trong một thế giới đầy quyền uy, đầy thắng lợi, đầy ý nghĩ về chính mình, chúng ta không có đủ sức giúp đỡ hay thúc đẩy để nhớ đến diều Chúa Giêsu dạy về tình yêu thương của Thiên Chúa cho chúng ta và ơn gọi của chúng ta để phục vụ kẻ khác. Chúng ta cần một điều giúp chúng ta nhở, và bí tích Thánh Thể làm chính điều đó. Thư thánh Phao lô hôm nay là đoạn đầu tiên viết về bửa Tiệc Ly, và lời truyền của Chúa Giêsu trên bánh và rượu.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ "Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy" Chúa Giêsu làm nhiều hơn là ra lệnh cho các môn đệ tiếp tục làm phép Thánh Thể. Ngài không chỉ bẻ bánh và rót rượu. Trong bánh bẻ ra và trong ly rượu Ngài tự bẻ mình và rót mình Ngài cho các ông. Ngài làm điều đó trong bủa Tiệc Ly là điều hy sinh chính mình Ngài cho các môn đệ, và bây giờ Ngài làm cho chúng ta.

Chúa Giêsu tiếp tục hy sinh chính Ngài, và Ngài luôn sẵn sàng khi chúng ta gặp đau khổ, khi cần được an ủi, khi chúng ta cần được tha thứ tội lỗi, khi chúng ta cần được hướng dẩn trên đường đời. Trong bí tích Thánh Thể Chúa Kitô thật sự có mặt ở giữa chúng ta, mặc dù những lúc chúng ta "quên" Ngài và "nhớ" những điều rối ren về đời sống trong thế gian. Thảo nào chúng ta cần trở lại bí tích Thánh Thể thường hơn. Chúng ta cần tu bổ trí nhớ hư hỏng của chúng ta. Khi chúng ta họp nhau trước Thánh Thể, chúng ta nhớ Chúa Giêsu sống và chết như thế nào. Khi chúng ta rước Thánh Thể chúng ta hy vọng Thánh Thể sẽ giúp thay đổi tận trong thâm tâm chúng ta và sẽ giúp chúng ta nhớ Chúa Giêsu nhập thể trong mình và máu của chúng ta nếu chúng ta nhớ "làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy".

Ngoài việc mừng Bí tích Thánh Thể đêm nay, chúng ta sẽ "nhở" Chúa Kitô nhiều nhất nếu đời sống chúng ta phản ảnh đời sống của Chúa Kitô, và chúng ta hy sinh chúng ta cho kẻ khác như Ngài đã làm. Chúng ta cần phải nhớ nhiều về Chúa Giêsu, và có nhiều điều về "sự hiện diện thật sự của Ngài" cần phải được xác lập trong lòng và trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Nếu muốn nhớ Ngài Chúng ta phải làm như thế nào:

- Hãy yêu thương bạn bè và cả kẻ thù
- Dạy cho tha nhân biết vể Triều Đại Thiên Chúa
- Hãy cố gắng thuyết phục những người chống đối Ngài, chống đối tình thương yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, mãi đến lúc Ngài chết.
- Không phản ứng với bạo lực khi Ngài đã bị hành hạ trong bạo lực.
- Hãy tha thứ luôn mãi
- Chữa lành cho những người bệnh hoạn, và đưa tay nâng đỡ người ô uế
- Hãy đón tiếp phường tội lỗi vào bàn ăn với Ngài
- Hãy quý trọng những người nghèo nhất và gọi họ là bạn
- Hãy an ủi người đau khổ và ưu phiền
- Hãy trao ban lương thực cho kẻ đói
- Hãy trở nên là máng xối ơn sủng của Thiên Chúa cho những ai muốn gặp Ngài.

Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói vói chúng ta "hãy làm như Thế để nhớ đên Thầy". Và chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ bẻ bánh và rót rượu đêm nay. Và làm như vậy chúng ta sẽ nhớ Chúa Giêsu đã sờ vào những đau khổ của đời sống chúng ta và đã hàn gắn vết thương cho chúng ta. Trong bửa tiệc này, chúng ta tiếp tục trên đường tránh xa tội lỗi, đi đến sự cứu rỗi; tránh xa nỗi cô đơn, đi đến sự hoàn tác trong thành phần của cộng đoàn đức tin này. Chúng ta sẽ nhớ Chúa Kitô bằng cách hiến dâng chúng ta để giúp những người bị ruồng bỏ trong thế gian.

Trong câu chuyện bửa Tiệc Ly thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa bửa tiệc này và đời sống hiến tế của Chúa Giêsu. Đêm nay chúng ta chú trọng về Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và thánh Phao lô nhắc chúng ta về "sự hiện diện thật sự" của Chúa Kitô trên thế gian, trong những nơi đói khát, không áo quần, đau ốm, bị tù tội. Khi "nhớ" đến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu là ai, và Ngài đã sống như thế nào. Trong bửa tiệc này, lối sống của Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong những người bé mọn ở giữa chúng ta. Chúng ta nhớ đên Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể được diễn tả qua đời sống chúng ta là thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô trong thế gian.

Trong phúc âm, thánh Gioan nói với các thính giả là giờ Chúa Giêsu Vượt Qua đã đến. Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa mới sẽ bị làm lễ vật hiến tế. Việc rửa chân cho các môn đệ nhắc chúng ta những ai đã chịu phép rửa của Chúa Giêsu, nhờ đó nên phần với Ngài. Thánh Gioan nói rõ là Chúa Giêsu "biết rõ là Thiên Chúa sẽ đặt mọi sự dưới uy quyền của Ngài". Chúa Giêsu dùng uy quyền đó như thế nào? Chắc hẵn không như thế gian dùng. Sau khi chúng ta nghe quyền uy của Chúa Giêsu, thánh Gioan nói ngay là Chúa Giêsu dùng việc thấp kém là rửa chân cho các môn đệ. Để Ngài trở nên là người Tôi Tớ trong việc Ngài hy sinh mạng sống mình để cho chúng ta sự sống.

Thánh Phêrô do dự vì ông ta hiểu việc chấp nhận để Chúa Giêsu rửa chân là chấp nhận ơn gọi như Chúa Giêsu là phục vụ. Thảo nào thánh Phêrô ngừng lại. Nhưng ông ta trở lại ngay ý nghĩ, và ngay cả khi ông ta không biết tại sao ông ta chấp nhận. Thánh Phêrô tin tưởng vào Chúa Giêsu để cho Ngài rứa chân cho ông ta.

Cả hai người, thánh Phaolô và thánh Gioan nói rõ lời Chúa Giêsu "anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" nghĩa là chúng ta dự phần vào Bí tích Thánh Thể, không những chỉ đêm nay mà mỗi lần chúng ta họp nhau nghe Lời Chúa và ăn bửa tiệc với nhau. Thảo nào thánh Phaolô tiếp tục khuyên bảo chúng ta "mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này là anh em loan truyền việc Chúa đã chịu chết cho đến khi Chúa trở lại". Qua việc chúng ta ăn và uống, đời sống Chúa Giêsu sẽ thấm nhập vào chúng ta, và chúng ta cũng được lãnh nhận quyền thánh Gioan nói là Chúa Giêsu đã có. Qua bửa tiệc này, đời sống của chúng ta là tôi tớ của Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta có thể " loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi Ngài trở lại".

Các Cha giảng nên cẩn thận: Việc chú trọng đến phụng vụ và Kinh Thánh đêm nay không phải về việc "lập Bí Tích truyền chức thánh cho linh mục". Nếu giảng về diều đó có thể tách xa các bài sách trong Kinh Thánh cho chúng ta. Và hơn nữa, giảng như vậy sẽ chú trọng đến việc truyền chức linh mục và làm cho những người có mặt không phải áp dụng vào đời sống qua những lời Kinh Thánh họ nghe. Chúng ta được gọi làm điều Chúa Giêsu đã làm là hy sinh mạng sồng mình để phục vụ kẻ khác.

Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ không phải là một cử chỉ tự hạ mình, nhưng là một cư chỉ thương yêu đối với người khác. Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta tự hạ mình xuống, nhưng là sống một đời sống yêu thương trong một thế giới thiếu tình thương. Chúng ta có thể hiểu trong việc rửa chân là một dịp để nhớ đến việc chúng ta dấn thân trong Bí Tích rửa tội để sửa soạn cho Bí Tích rửa tội vào ngày vọng Phục Sinh khi chúng ta lập lại lời thề hứa của chúng ta trong Bí Tích rửa tội của chúng ta. Chúng ta lãnh nhận đời sống của Chúa Giêsu. Đêm nay chúng ta dấn thân một lần nữa với sự trợ giúp của Bí Tích Thánh Thể này để phục vụ kẻ khác. Phụng vụ này phải như Chúa Giêsu là một cử chỉ yêu thương "cho đến cùng". Đó là việc hy sinh toàn diện của dời sống. Ai có thể làm điều đó được? Bởi riêng chúng ta, chúng ta không thể làm được. Vì thế chúng ta cần họp nhau để dự bửa tiệc này, bửa tiệc "nhớ" đến Chúa Kitô.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP


HOLY THURSDAY 2018
Exodus 12: 1-8, 11-14; Psalm 116; 1Cor. 11: 23-26; John 13: 1-15

I have a friend who keeps misplacing his car keys. So, to help his poor memory and to save a lot of time, he bought one of those key rings with a battery-powered device attached to it. It’s designed to beep when you clap your hands. Now, when my friend misplaces his keys, he claps his hands and follows the sound of the beep. A good help for a poor memory. But there is another kind of remembering that concerns us at our liturgy this evening and it isn’t helped by modern gadgetry, but by what has been passed on to us and what we have incorporated into our lives. It is the memory of Jesus.

In our second reading, Paul reminds us of what Jesus did for us and what he wants us to do in Jesus’ memory.” It is so easy to forget Jesus’ message, the world works hard to give us amnesia. In a power-laden, success-driven, ego-centered world, we don’t have much help or encouragement to remember Jesus’ teachings about God’s love for us and our vocation to serve others. We need a memory aide and the Eucharist is that for us. The selection from the First Letter to the Corinthians, is the earliest written account of the Last Supper and Jesus’ words of blessings over the bread and the cup of wine.

Jesus tells his disciples, “Do this in memory of me.” He is doing more than commanding them to continue celebrating the Eucharist. He is not only breaking bread and pouring out wine; in the broken bread and cup he is breaking and pouring himself for them. He is doing at the Last Supper what he had always done--- giving himself to his disciples—he does the same for us now.

He continues to give himself and make himself available when our broken spirits need healing, our sins forgiving, and our lives direction. In the Eucharist Christ is truly present to us, despite the times we have “forgotten” him and “remembered” the world’s distorted criteria for living. No wonder we have to return to this Eucharist so often, we need our damaged memories awakened and refocused. When we gather at Eucharist, we remember how Jesus lived and died. By receiving the Eucharist, we hope the transformation that is going on in us will continue and Jesus’ memory will become flesh and blood in our lives. So, we need to “Do this in remembrance of me.”

Besides our celebration of the Eucharist this evening, we will “remember” Christ best when our lives reflect his life and we give ourselves for others the way he did. We have much to remember about Jesus; and there is much about his “true presence” that needs to be enfleshed in our daily lives. We want to remember how he:

- loved both friends and enemies
- taught others about God’s reign
- kept trying, right up to his death, to persuade those who opposed him, of God’s love for all people
- resisted reacting with violence when violence was done to him
- forgave, over and over,
- healed the sick and touched the unclean
- welcomed sinners to his table
- treasured the poorest and called them friends
- comforted the grieving and sorrowing
- fed the hungry
- was a vehicle for God’s grace for all he met.


We remember that Jesus said to us, “Do this in remembrance of me.” And so we will. We will break bread and pour wine tonight and in doing this, we will remember how Jesus has touched our broken and poured-out spirits and made them whole. In this meal, we continue our journey away from sin, towards salvation; away from isolation to fuller membership and participation in this community of faith. We will remember Christ by dedicated ourselves in the way Jesus did, to the needs of our community of believers, and also to a broken and poured-out world.

In his narrative of the Last Supper, Paul is showing us the link between this meal and Jesus’ life of self-giving. Our focus tonight is on the body and blood of Christ and Paul reminds us about Christ’s “true presence” in the world---in the hungry, naked, thirsty, sick and imprisoned--- for in “remembering” Jesus at the Eucharist, we remember who he was and how he lived. In this meal, his way of living is to become ours. The Eucharist on our altar is a gift of discernment that enables us to see Christ’s presence in the least in our midst. Our remembering Jesus in our Eucharist takes concrete shape by our living as the body of Christ in our world.

In the gospel, John tells his readers that the hour of Jesus’ Passover has arrived. Jesus is the new Lamb of God who will be handed over in sacrifice. The washing of the feet reminds us that those who have received Jesus’ bath – Baptism – have a share in his heritage. John points out that Jesus was, “fully aware that God had put everything in his power....” How will Jesus use this power? Certainly not the way the world does. After we hear of Jesus’ power, John immediately tells us that Jesus takes up the humble task of washing his disciples’ feet. He is the Servant who, in giving away his life, gives us life.

Peter hesitates because he gets the point; to accept Jesus’ “washing” means to accept the same vocation Jesus had – service. No wonder Peter pauses, but he quickly recovers and, even though he has no clue what he is accepting, Peter trusts Jesus enough to let him wash his feet.

Both Paul and John make clear what Jesus’ words, “Do this in remembrance of me,” mean for us as we partake of the Eucharist, not only tonight, but each time we gather to hear the Word and share the meal. No wonder Paul goes on to advise us, “For as often as you eat his bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes.” Through our eating and drinking, the life of Jesus is deepened in us and we too receive the power John tells us Jesus had. Through this meal and our lives as Jesus’ servants, we now can “proclaim the death of the Lord until he comes.”

Caution to preachers. The focus of the liturgy and the scriptures tonight is not on “the institution or the priesthood.” Preaching on that theme risks being detached from the biblical texts provided for us. In addition, such a preaching will make the priesthood of the ordained the focus of the celebration and remove all those present from the obligation to hear and apply these scriptures to their lives – whether ordained or lay. We are all called to do what Jesus did, to lay down our lives in loving service for others.

What Jesus did by washing his disciples’ feet was not an act of self-degradation, but one of self-giving love. He is not calling us to humiliate ourselves, but to live a loving way in, what is too frequently, an unloving world. We can see in the foot washing a chance to reflect on our baptismal commitments and to prepare for the Vigil service when we will renew our promises. In our Baptism, we took on the life of Jesus. Tonight we recommit ourselves, with the help of this Eucharist, to the service of others. This service must, like Jesus’, be a loving “to the end.” It is a full time, lifetime commitment. Who can possibly do that? On our own, we can’t, that is why we gather for this renewal meal, this “remembering” of Christ.

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH -05-04-2012
Xuất hành 12: 1-8, 11-14; Tv 116; 1Cr. 11: 23-26;
 Gioan 13: 1-15
Lm. Jude Siciliano, OP

HÃY RỮA CHÂN CHO NHAU

Tin mừng đã tiến triển theo một hướng không thể  thay đổi được tới khoảnh khắc mà thánh Gioan gọi là “giờ”. Nay, trong bài đọc được chọn nói về Bữa Tiệc Ly, ngài nói với chúng ta rằng Đức Giêsu ý thức trọn vẹn về “giờ của Người đã đến”. Toàn bộ Tin mừng Gioan nhằm chuẩn bị cho khoảnh khắc này: Đức Giêsu bước vào những giây phút cuối đời của mình và, như đã hứa, chúng ta sẽ được nhìn thấy vinh quang của Người. Tối hôm nay, chúng ta cùng họp nhau nơi đây để bước vào Tam Nhật Thánh, ba ngày thánh của việc Đức Giêsu chịu khổ hình, chết và phục sinh. Chúng ta đang nghe những câu chuyện về nền tảng đức tin của ta và, qua những câu chuyện này, ta bước vào “giờ” của Đức Giêsu cùng với Người – chúng ta đang nhớ lại và cảm nghiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Chúng ta biết rõ câu chuyện này. Năm nào vào thứ năm Tuần Thánh nó cũng lặp lại. Không như những Chúa Nhật khác hay những đại lễ khác, Bài đọc hôm nay không theo một chu kỳ ba năm – đây là những bài đọc mà năm nào chúng ta cũng công bố khi cử hành lễ này. Chúng ta phải cẩn thận để khỏi bị ru ngủ bởi những gì là quen thuộc; sau cùng, những bài đọc này không đơn thuần chỉ là một sự lặp lại như chuyện cổ tích đời thường – nhưng qua đó chúng ta nghe được Lời Chúa được công bố một cách mới mẻ cho ngày hôm nay, trong cuộc sống của ta. “Giờ” của Đức Giêsu cũng là của chúng ta. Nghe lại bài Tin mừng một lần nữa, chúng ta nhìn thấy và để cho Người rửa chân cho chúng ta. Vì, như Người nói với ông Phêrô tham lam rằng: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa chân nữa; vì toàn thân người ấy đã sạch...”

Chúng ta đã tắm, là được thanh tẩy để vào trong đời sống của Đức Giêsu, chết và sống lại. chúng ta tin rằng qua Đức Giêsu, sự chết không còn nữa – nhưng sự sống thì có. Vì thế, khi chúng ta tề tựu trong buổi tối hôm nay để cử hành việc rửa chân, chúng ta nhớ lại lời của Đức Giêsu và một lần nữa đặt niềm xác tín nơi hạt mầm sự sống mà Người đã gieo trong chúng ta. Người đang sống trong chúng ta và chúng ta ngày càng lớn lên để trở thành môn đệ của Người. Nhưng chúng ta chưa là môn đệ thực sự của Người, vì chúng ta chưa hoàn toàn đón nhận và bước theo đường lối của Người, vì thế chúng ta cần phải để cho Đức Giêsu rửa chân cho chúng ta. Có thể chúng ta không cần tắm nữa, nhưng thực sự cần được Đức Giêsu rửa chân cho.

Chúng ta để cho Người rửa chân vì Người khăng khăng muốn làm điều đó, “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Chúng ta đã chung hưởng cuộc sống của Người, không phải cách trừu tượng. Nhưng, những dấu cụ thể của đời sống của Người phải được tỏ lộ ra qua đời sống của chúng ta. Những gì chúng ta nhận được thì cũng phải chia sẻ cho người khác, nếu không, thực sự, chúng ta đã không đón nhận hồng ân sự sống mà Đức Giêsu đã chiến thắng và mang lại cho chúng ta trong tuần này. Trong bữa ăn sau cùng với các môn đệ, Đức Giêsu cho chúng ta biết làm cách nào có thể sẻ chia cuộc sống của Người cho tha nhân, bằng cách rửa chân họ; bằng cách nhận lấy vai trò người phục vụ cho những lữ khách đang mỏi mệt. Chúng ta đón chào những người bị mỏi mệt trên hành trình, nhất là những ai bị gánh nặng cuộc sống đè bẹp, những người bị xua đuổi, không một chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta đón tiếp họ và mời họ dùng bữa rồi rửa chân cho họ - như Đức Giêsu đã làm.

Ngoài việc rửa chân cho các môn đệ, chúng ta còn biết Đức Giêsu đã làm gì trong bữa ăn – Người thiết lập Bí tích Thánh Thể. Tin mừng Nhất Lãm kể chi tiết việc thiết lập, mỗi Tin mừng nói một cách khác nhau. Cũng như chúng ta, những độc giả của Tin mừng Gioan thời đầu cũng hiểu rõ trình thuật về Thánh Thể. Họ không chỉ quen với những lối viết ấy, nhưng họ có lẽ còn là những người cử hành Thánh Thể cùng nhau vài thập kỷ. Hầu hết những người ấy, cũng như chúng ta, đều có thể đọc thuộc lòng lời Đức Giêsu: “Đây là mình Thầy… đây là chén máu Thầy… hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Những lời này vang vọng trong tâm trí chúng ta – nhất là mệnh lệnh sau cùng, “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Thánh Gioan biết những ai nghe trình thuật của ngài sẽ  có thể nhớ lại lời Đức Giêsu đã nói khi lập Bí tích Thánh Thể. Ngài cũng biết chúng ta sẽ nghe vọng lại Tin mừng Nhất Lãm, về việc nhớ đến Đức Giêsu. Gioan cũng dùng những lời  như thế trong trình thuật của mình, “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Trong những lời khác, “Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”. Thế nên chúng ta thắc mắc “Tôi nên nhớ đến Đức Giêsu như thế nào?” Phải chăng bằng cách cùng nhau cử hành Thánh Thể? Thánh Gioan trả lời: “Đúng, nhưng nhớ làm như những gì Đức Giêsu đã thực hiện trong bữa sau hết, Người rửa chân chúng ta”. Nếu chúng ta muốn cử hành Thánh Thể, không chỉ trong việc thờ phượng, nhưng trong đời sống thường nhật nữa, chúng ta phải trao tặng mình và máu của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, như Đức Giêsu đã làm và “rửa chân cho tha nhân”.

Mùa chay này, tôi đi giảng tĩnh tâm cho nhiều giáo xứ. Những xứ đạo này đa dạng về nguồn tài chánh, sắc tộc, dòng giống, vị trí địa lý, kiểu cách cử hành phụng vụ,… Nhưng, tôi  đã chứng kiến các môn đệ rửa chân cho những giáo dân ở xứ khác, và cả những người khách lạ. Được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Đức Kitô, họ đã tưởng nhớ người bằng việc khiêm tốn phục vụ tha nhân: làm hai nghề để nuôi con ăn học; đưa đón những người già cả, yếu đau đến nhà thờ; thu gom quần áo và thực phẩm cho người nghèo; thông tin và tư vấn cho những người nhập cư; đưa thiếu niên được nghỉ Tết  đến sửa nhà cho những người ở Appalachia…

Ngay trong việc cử hành Thánh Thể này, chúng ta được canh trong tân căn tính của Bí tích Rửa tội. Chúng ta là những người được mời gọi để nhớ đến Đức Kitô, Đấng đã thứ tha tội lỗi cho chúng ta và ban tặng chính Người cho chúng ta, làm lương thực dồi dào. Giờ đây chúng ta có thể sẵn sàng trao tặng sự phục vụ yêu thương cho người khác vì danh Người. Một số cộng đoàn tu trì lấy hình ảnh khăn lau và chậu rửa làm biểu tượng, như một sự nhắc nhớ hữu hình về ơn gọi của họ. Thực ra, khăn và chậu rửa, cũng như thập giá, chỉ là những gợi nhớ đối với tất cả Kitô hữu về những gì chúng ta cử hành hôm nay và trong mỗi Tiệc Thánh Thể: Đức Kitô đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì tha nhân.Tối nay, sau khi chúng ta đã lãnh nhận Mình và Máu Chúa và đã được rửa chân, chúng ta cũng sẽ được sai đi thi hành sứ vụ, rửa chân cho người khác.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ:: Anh em HV Đaminh Gò-Vấp

HOLY THURSDAY - April 5, 2012
Exodus 12: 1-8, 11-14; Psalm 116; 1Cor. 11: 23-26;
 John 13: 1-15
By: Jude Siciliano, OP

The gospel has been moving irreversibly towards the moment John calls "the hour." Now, in today’s selection from the Last Supper, he tells us that Jesus is fully aware "his hour had come." All of this gospel has been preparing us for this moment: Jesus is entering final moments of his life and, as promised, we are about to see his glory. We who are gathered together this evening are entering the Triduum, the three sacred days of Jesus’ suffering, death and resurrection. We are hearing the stories that are the foundation of our faith and, through them, entering Jesus’ "hour" with him – we are remembering and experiencing God’s profound love for us.

We know this story well. It comes each and every Holy Thursday. Unlike most other Sundays and feasts, we do not have a three-year cycle of readings for today – these are the same passages we get each year we celebrate this feast. We have to be careful not to be lulled by the familiar; after all, these stories are not merely a repetition of oft-told tales – through them we hear the Word of God proclaimed anew for this day in our lives. Jesus’ "hour" is ours as well. Hearing the gospel again we watch and allow him to wash our feet. For, as he tells the over-zealous Peter, "Whoever has bathed has no need except to have his [her] feet washed, for that one is clean all over...."

We have bathed, been baptized into Jesus’ life, death and resurrections. We believe that through Jesus, death does not have the final word – life does. So, as we gather this evening for the washing of the feet we recall Jesus’ words and once again put our trust in the seed of life he has planted in us. He is alive in us and we are growing more and more into his disciples. But we are not yet fully his disciples, for we have not completely accepted and walked in his ways, so we need to let Jesus wash our feet. We may not need to be bathed again, but we do need Jesus to wash our feet.

We let him wash our feet because he is adamant about doing it, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." We have inherited his life, not in some abstract way. Rather, concrete signs of his life must show themselves through our lives. What has been given us must be shared with others, otherwise, in truth, we have not accepted the gift of life Jesus won for us this week. At the meal with his disciples Jesus shows us how we can share his life with others, by washing their feet; by taking on the role of servant for life-weary travelers. We welcome those worn out by their journey, especially those who have had life pile on heavy burdens and those who are displaced, with no place to rest. We welcome them in and nourish them at table and wash their feet – just as Jesus did.

Besides washing the feet of his disciples, we know what else Jesus did at this meal – he instituted the Eucharist. The Synoptic gospels tell the details of the institution, each in its own way. Like us, the earliest readers of John’s gospel would be well versed in the eucharistic narrative. They would not only be familiar with the written accounts, they would have been celebrating Eucharist together for several decades. Most of them, like us, could recite Jesus’ words by heart, "This is my body...this is the cup of my blood...do this in memory of me." Those words echo in our memories – especially the last command, "Do this in memory of me."

John knew those who heard his account would recall Jesus’ words which instituted the Eucharist. He knew too we would hear the echoes from the Synoptics, about remembering Jesus. John has similar words in his account, "as I have done for you, you should also do." In other words, "Do this in memory of me." So we ask, "How should we remember Jesus?" Is it by celebrating Eucharist together? "Yes," John would respond, "But also remember what else Jesus did at supper that night, he washed our feet." If we want to celebrate Eucharist, not only in worship, but in daily life, we must give our body and blood, our lives, the way Jesus did and "wash one another’s feet."

I have spent this Lent preaching retreats in parishes. Those parishes vary in economic resources, ethnicity, races, geography, liturgical styles, etc. Still, I have seen disciples wash feet of other parishioners and of strangers. Nourished by the Body and Blood of Christ, they have remembered him by their humble service to others: working two jobs to get their children through school; driving elderly and sick members to church; collecting food and clothing for the poor; providing information and counseling for immigrants; taking teenagers on Spring break to repair homes in Appalachia, etc.

We are renewed in our baptismal identity at this Eucharist. We are those called to remember Christ, the One who forgives our sins again and gives us himself, food in abundance. Now we can be ready to offer loving service to others in his name. Some religious communities take as their emblem the towel and wash basin, a visual reminder of their call. Actually the towel and washbasin, like the cross, is just another reminder to all Christians what we celebrate this day and at each Eucharist: Christ came to serve and give his life for others. After we have received the Body and Blood of the Lord tonight and had our feet washed, then we are sent on our mission, to wash the feet of others.

Fr. Jude Siciliano, OP

Lm Jude -dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)