Trường sinh bất tử
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT8/4/2015

Chúa Nhật XIX THƯỜNG NIÊN, năm B
Ga 6, 41-51

TRƯỜNG SINH BẤT TỬ

Con người sinh ra nơi trần gian này, ai cũng muốn được sống lâu, được kéo dài cuộc sống, được trường sinh, bất tử…Do đó, mỗi lần có người thân trong gia đình hay một người nào đó nơi thôn xóm qua đời, thì cái mộng bất tử đều tiêu tan…Con người từ trước đến nay đều tìm thuốc, tìm phương thế đề kéo dài cuộc sống. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu nói về cuộc sống trường sinh nhiều người đã tuôn đến nghe Ngài.

Thực tế, người Kitô hữu đang phải trải qua cuộc hành trình đức tin, cuộc lữ hành trần thế với bao thăng trầm, thử thách, đói có, khát có, thiên tai, bệnh hoạn vv…Người Kitô hữu luôn cần được nâng đỡ, dưỡng nuôi, chở che để vượt qua cuộc hành trình lâu dài này…Xưa Êlia được thiên thần hiện ra ban bánh lúa mạch để có sức đi tới núi của Chúa.Manna được Thiên Chúa cho rơi từ trời xuống nuôi dưỡng dân Do Thái có sức đi vào đất hứa. Chính Chúa Giêsu trước khi đi giảng đạo, đã vào sa mạc tĩnh tâm, cầu nguyện, ma quỷ đã lợi dụng sư nhịn ăn của Ngài để cám dỗ Ngài về cái đói. Nó bảo Ngài hãy khiến đá hóa thành bánh mà ăn. Bánh, lương thực là điều cần thiết để nuôi sống con người. Chúa Giêsu đã đi từ bánh thường đến việc hướng con người đến sự sống đời đời, đến bánh trường sinh. Trước đó, Chúa Giêsu đã làm cho bánh và cá hóa nên nhiều để nuôi nhiều ngàn người ăn, qua đó, Chúa hướng dân tới sự sống đời đời. Dân nghe được Lời Chúa, họ đã bị đánh động bởi tính tò mò, nên, họ đã thốt lên “ Xin ban cho chúng tôi thứ bánh đó “, Ngài đã tuyên bố mạnh mẽ với họ :” Tôi là bánh hằng sống “ ( Ga 6. 48 ).

Chúa Giêsu còn xác quyết :” Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống “ ( Ga 6, 51 ). Chúa đã xác nhận :” Ngài là bánh ban sự sống “. Người Pharisêu và phần đông người Do Thái không chấp nhận vì họ không có đức tin. Khi nói tới bánh trường sinh, chúng ta thường nghĩ ngay tới Bí Tich Thánh Thể mà quên đi rằng Lời Chúa là Tiệc Lời Chúa. Bởi vì trước khi linh mục truyền phép để Bánh và Rượu trở nên Mình Máu của Chúa thì phải qua phần Tiệc Lời Chúa. Lời Chúa rất quan trọng vì Chúa đã quả quyết :” Con người sống không nguyên bởi bánh mà còn bằng Lời Chúa do miệng Chúa phán ra “. Chính Chúa đã nói :” Thầy có những Lời ban sự sống đời đời “ ( Ga 6, 68 ).

Chúa Giêsu là bánh hằng sống vì Ngài là Đấng ban sự sống. Ngài là bánh bởi trời vì Ngài từ trời xuống. Ngài là bánh trường sinh vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng hằng sống. Chúa Giêsu là bánh ban sự sống vì Ngài đưa con người đến cùng Thiên Chúa là Đấng hằng sống. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu và ý thức rằng không phải đi nhà thờ, chịu lễ là đã có sự sống đời đời ngay đâu, nhưng Chúa còn đòi hỏi chúng ta tin vào Ngài bời vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Lãnh nhận Lời Chúa, rước lấy Mình và Máu Chúa là tốt nhưng Chúa còn đòi hỏi chúng ta tin, đi theo Người và chấp nhận con đường khổ giá của Ngài.

Do đó, lương thực vật chất hằng ngày là cần thiết để nuôi sống con người chúng ta, nhưng Chúa còn hướng chúng ta về sự sống đời đời, sự sống nhờ cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin và đi theo Chúa vì Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1. Manna do ai ban cho dân Do Thái trong sa mạc xưa ?
2. Bánh trường sinh là bánh gì ?
3. Tại sao Chúa Giêsu lại nói :” Tôi là bánh ban sự sống ? “.
4. Bàn Tiệc Lời Chúa là gì ?
5. Bàn Tiệc Thánh Thể là gì ?

 

July 25, 2015