dongcong.net
 
 

Suy niệm & Hiệp sống Tin Mừng - Lm Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
Đức Giêsu được thần khí xức dầu thiêng liêng

Lm. Đan Vinh
01/02/2005

Chúa nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa

Mc 1,6b-11

I.TÌM HIỂU LỜI CHÚA

Ý CHÍNH : ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC THẦN KHÍ XỨC DẦU THIÊNG LIÊNG ĐỂ TẤN PHONG LÀM ĐẤNG THIÊN SAI .

Hôm nay, để chuẩn bị sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và thiết lập Nước Trời Đức Giêsu đã được phong làm vua Mê-si-a. Đoạn Tin Mừng Mác-cô trình bày việc Đức Giê-su chịu phép rửa tương tự như trong một buổi lễ phong vương và gồm 3 nghi thức như sau :

  • Một là nghi thức tắm gội thanh tẩy : Đức Giêsu cũng được Gioan Tiền Hô làm phép rửa bằng cách dìm mình trong nước sông Gio-đan.
  • Hai là nghi thức xức dầu tấn phong : Đức Giêsu cũng được Thần Khí, qua hình ảnh một chim câu từ trời xuống đậu trên mình để xức dầu thiêng liêng tấn phong làm Vua Mê-si-a.
  • Ba là nghi thức tung hô công nhận : Đức Giêsu cũng được Chúa Cha công nhận là "Con rất yêu dấu".

2) CHÚ THÍCH :

- Khi ấy, Gioan rao giảng rằng : "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cỡi quai dép cho Người (Mc 1,6b-7) :

+ Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi : Gio-an là "Sứ giả của Giao Ước", có nhiệm vụ như Ê-li-a ngày xưa, là đến trước để chấn hưng mọi sự, để dọn đường cho Đức Chúa ngự đến (x. Ml 3,1-3.23-24). Mọi lời Gio-an rao giảng đều liên quan với Đấng Thiên sai. Tuy đến sau ông, nhưng Ngài lại đầy Thần Khí và sức mạnh của Đức Chúa để chiến thắng kẻ thù (x. Is 11,2; 49,25), cụ thể là sẽ chiến thắng cơn cám dỗ của Xa-tan (x. Mc 1,12-13).

+ Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người : Cởi quai dép là việc làm của nô lệ. Gio-an khiêm tốn nhận mình không đáng làm nô lệ cho Đấng Thiên sai sắp đến.

-Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần (Mc 1,8) :

+ "Phép rửa nhờ nước" : Khi chịu phép rửa này, nười chịu phép được Gioan dìm xuống nước sông Gio-đan "tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội" (x.Mc 1,4), và từ đây họ được gia nhập vào nhóm những người trông đợi Đấng Mê-si-a sắp đến.

+ "Phép rửa trong Thánh Thần" : Phép rửa này ám chỉ toàn bộ công trình cứu độ của Đức Giêsu. Những kẻ chịu phép rửa do Đức Giêsu thực hiện sẽ nhận được Thần Khí tuôn đổ vào lòng. Nhờ đó họ được sạch mọi vết nhơ tội lỗi, được tặng một quả tim mới bằng thịt biết yêu thương thay cho quả tim đã hóa ra chai đá (X. Is 44,3; Ed 11,18-20).

-Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Đức Giêsu từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình ( Mc 1,9-10) :

+ Đức Giêsu từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến và được Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan : Đúng như Gio-an đã loan báo, Đức Giêsu bắt đầu xuất hiện và trước hết Người đến với Gioan để được ông làm phép rửa cho. Gioan đã thi hành sứ mệnh tiền hô bằng việc làm phép rửa bằng nước sông Gio-đan cho Người.

+ Người liền thấy : Mác-cô tường thuật cuộc Thần Hiện của Đức Giêsu khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả như một thị kiến mà chỉ riêng mình Người mới trông thấy, khác với cuộc Thần Hiện do các tác giả Tin Mừng Mát-thêu, Lu-ca và Gioan ghi nhận (x. Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Ga 1,32-34).

+ Các tầng trời xé ra : Đây là sự đáp ứng lòng khát vọng của dân Is-ra-en và của nhân loại nói chung. Người ta chờ mong trời mở ra và Thiên Chúa sẽ xuống cứu độ dân Người. Hôm nay qua hiện tượng các tầng trời xé ra, Thiên Chúa bắt đầu thực hiện những lời Ngài đã hứa qua các ngôn sứ (x. Is 63,19b). Ngài sai Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-su, giống như Đức Chúa trong cuộc xuất hành đã ngự xuống trên con dân Ít-ra-en (x.Xh 19,11.18). Với việc trời xé ra, Đức Giêsu bắt đầu ra khỏi Na-da-rét để công khai thi hành sứ mệnh ban ơn cứu độ loài người đối lập với A-dam xưa (x.Rm 5,12-19).

+ Người liền thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình : Câu này nhắc tới sự kiện Thần Khí của Thiên chúa bay lượn trên mặt nước khi sáng tạo trời đất muôn vật (x. St 1,2), nhằm diễn tả một cuộc sáng tạo mới được thực hiện nơi Đức Giêsu, sau khi Gioan làm phép rửa cho Người. Thánh Thần xức dầu thiêng liêng tấn phong và giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Thiên sai khi ngự xuống trên Người dưới hình chim câu (x. Is 11,2; 42,1).

- Lại có tiếng từ trời phán rằng : "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" (Mc 1,11) :

Có tiếng từ trời phán : "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" : Qua câu này, Mác-cô muốn làm nổi bật dung mạo của Đức Giêsu : Người là Vua được xức dấu tấn phong để cai quản muôn dân (x. Tv 2,7); Người là Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha, được dâng hiến làm lễ vật trong hy lễ thập gía (x. St 22,2); Người là Tôi Trung của Thiên Chúa có nhiệm vụ rao giảng và thực hiện công việc giải thoát và cứu độ dân Is-ra-en (Is 42,1).

CÂU HỎI : Tại sao Đức Giêsu là "Đấng quyền thế hơn" lại xuất hiện như những tội nhân thống hối và xin chịu phép rửa của Gioan ?

TRẢ LỜI : Việc Đức Giêsu tự nguyện đến xin chịu phép rửa của Gioan không nhằm ăn năn sám hối tội lỗi như bao người khác, vì Người là Đấng vô tội (x. Dt 5,15b; 7,26). Nhưng qua hành động này, Người muốn chia sẻ thân phận yếu hèn và cảm thông với các tội nhân (x. Pl 2,6) để sau này sẽ chịu chết đền tội thay cho họ. Đàng khác, việc toàn thân Chúa Giêsu được Gioan dìm xuống nước sông Gio-đan, chính là hình bóng của phép rửa mà Người sẽ phải chịu trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh sau này (x.Rm 6,3-4). Và từ mầu nhiệm phục sinh, Chúa Giêsu thiết lập bí tích rửa tội để nhờ đó tái sinh các tín hữu và đổi mới họ nhờ nước và Thần Khí. Đây cũng là điều kiện để được gia nhập vào Nước Thiên Chúa (x. Ga 3,3-6; Tt 3,5). Ngoài ra, việc Đức Giêsu đến xin chịu phép rửa của Gioan còn là cơ hội để ông thi hành sứ mệnh tiền hô đi trước dọn đường và làm chứng cho Người. Người chịu phép rửa của Gioan để sẽ làm cho phép rửa bằng nước trở thành bí tích rửa tội trong Chúa Thánh Thần (x. Mc 1,8) và lửa (x. Lc 3,16; Cv 2,3-4).

II. HỌC SỐNG LỜI CHÚA

1) KHIÊM NHƯỜNG NHƯ ĐỨC GIÊ-SU VÀ GIO-AN TẨY GIẢ :

+ MỘT TÀI XẾ xe tải kia không dám cho xe chạy qua cầu, vì theo suy nghĩ của anh thì nóc chiếc xe tải cao hơn thành cầu tới một tấc. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết phải giải quyết thế nào thì có người đề nghị : xì các bánh xe cho bớt hơi xuống. Người ta làm theo và cuối cùng chiếc xe đã có thể đi qua cây cầu một cách an toàn. Xì hơi cho bánh xe xẹp bớt xuống cũng tương tự như thái độ nhún nhường. Trong giao tiếp với tha nhân, nếu "biết mình biết người, thì trăm trận trăm thắng !". Chính nhờ cư xử cách nhún nhường mà chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng đạt được kết quả trong mọi công việc.

+ ĐỨC GIÊSU phán : "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11,29). Ngài dạy: "Anh em gọi Thầy là "Thầy" là "Chúa", điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em" (x. Ga 13,14-15). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã khiêm nhường đến xin Gioan làm phép rửa cho mình, dù Người là Đấng vô tội không cần thanh tẩy (x.Mc 1,9). Còn Gioan Tiền Hô cũng biểu lộ sự khiêm nhường khi tuyên bố rằng : "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người" (Mc 1,7). Ong cũng khẳng định mình không phải là Đấng Ki-tô, mà chỉ là tiếng kêu trong hoang địa để dọn đường cho người ta đón Đấng Ki-tô sắp đến (x. Ga 1,20.23).

Ông còn nói về Đức Giê-su với các môn đồ rằng : "Người cần được nổi bật lên, còn tôi thì phải lu mờ đi" (x. Ga 3,30)

+ KHIÊM NHƯỜNG là một nhân đức nền tảng của Ki-tô giáo : Trước hết, khiêm nhường là thái độ tôn trông tha nhân. Nói ít nghe nhiều, tránh ba hoa khoe khoang thành tích, tránh phê bình người vắng mặt, kiên nhẫn lắng nghe người khác phê bình góp ý những khuyết điểm của mình, tránh đổ lỗi cho tha nhân nhưng biết nhận lãnh trách nhiệm : "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", sẵn sàng nói lời xin lỗi, luôn biết cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, biết cám ơn những ai giúp đỡ làm ơn cho mình, luôn ăn ở hiền lành và nhường nhịn tha nhân. Biết kiềm chế tính nóng giận và tránh to tiếng la rầy người dưới, luôn "Dĩ hoà vi quý", tránh "Bé xé ra to" hay "Chuyện không đáng gì mà làm cho ầm ĩ ". Sẵn sàng đi bước trước đến với tha nhân, tận tình phục vụ hết khả năng nhưng tránh để bị kẻ khác lợi dụng. Tránh thái độ "Thượng tôn hạ đạp", can đảm bênh vực những người yếu thế thân cô thế cô, dám chống lại cường quyền áp bức bóc lột, sẵn sàng bỏ ý riêng để vâng phục ý Chúa qua ý của Bề Trên và ý chung của tập thể.

2) CON LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA :

+ SỨC MẠNH CỦA TÌNH THƯƠNG : Tại một giáo xứ thuộc miền quê nước Pháp có hai vợ chồng kia làm nghề nông. Người chồng tên là A-lix và bà vợ là I-sa-ben và hai người hiếm muộn không có con. A-lix từ lâu đã không đến nhà thờ và còn mắc tật nghiện rượu. Nhiều lần say xỉn, A-lix còn phát ngôn bừa bãi, khích bác Chúa và các vị chủ chăn trong đạo. Rồi một ngày kia, sau một chầu rượu, A-lix đã bị té ngã và bán thân bất toại. Hoàn cảnh của hai vợ chồng thật là bi đát : Từ trước đến nay họ sống nhờ việc canh tác vườn cam tại cánh đồng cách nhà khoảng một cây số. Từ ngày A-lix bị liệt phải ngồi một chỗ, thì bà I-sa-ben phải gánh vác toàn bộ công việc : vừa lo chăm sóc cho chồng, lại vừa phải ra đồng làm việc. Mỗi sáng, sau khi giúp A-lix các việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng, bà dìu ông ngồi vào chiếc xe lăn, rồi vội vã ra đồng làm việc đến tối mới trở về nhà. Biết được hoàn cảnh của đôi vợ chồng này, Cha Sở đã ghé thăm và kêu gọi giáo dân trong giáo xứ quan tâm giúp đỡ. Các em thiếu nhi giáo lý thì phân công nhau đến đọc báo cho ông nghe, đẩy xe đưa ông đi dạo tại công viên gần nhà.. . Hàng tuần một bác sĩ là giáo dân trong xứ tình nguyện đến khám bệnh và giúp ông tập vật lý trị liệu để mau hồi phục. Vào lễ Giáng Sinh năm đó, khi Cha Sở đến thăm thì đột nhiên A-lix nói với Cha rằng : "Thưa Cha, con muốn xưng tội để được rước lễ vào lễ đêm hôm nay". Cha Sở còn chưa hết ngạc nhiên, thì ông lại nói tiếp : "Thưa Cha, đã 30 năm nay con không còn tin vào Chúa và cũng không đến nhà thờ. Nhiều lần con còn mượn chén rượu để khích bác nói xấu Cha. Thế mà khi con bị bệnh, Cha và bà con trong xứ không những không bỏ mặc con, mà lại còn tận tình giúp đỡ. Con cảm thấy Chúa đang hiện diện qua Cha và mọi người trong giáo xứ. Chính tình yêu mến Chúa mới có thể làm cho Cha, cho ông bác sĩ và bà con trong xứ sẵn sàng hy sinh bỏ ra nhiều thời giờ sức lực để đến thăm và giúp đỡ con, một kẻ tội lỗi đã bỏ Chúa và nhiều lần xúc phạm đến Ngài !. Do đó, giống như đứa con hoang đàng, hôm nay con quyết tâm trở về làm con cái Chúa. Xin Cha thương giúp con". Giáng Sinh năm ấy cả giáo xứ đều vui mừng đón nhận một người lạc xa Chúa trở về sinh hoạt trong cộng đoàn. Chính tình yêu mến Chúa, thể hiện qua việc làm hy sinh phục vụ người bất hạnh của cha sở và của giáo dân trong xứ, đã biến đổi một con người vô tín thù ghét Chúa trở thành một con chiên ngoan ngoãn trong đoàn chiên của Ngài.

+ NGÀY NAY, khi chịu phép Rửa Tội, mỗi tín hữu chúng ta sẽ được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa. Vậy ta phải ăn ở thế nào để Thiên Chúa cũng được hài lòng và có thể hãnh diện giới thiệu ta giống như đã nói về Chúa Giê-su sau khi chịu phép rửa của Gio-an rằng : "Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con".

III. HIỆP SỐNG NGUYỆN CẦU

1) LẠY CHÚA GIÊSU, thật là dễ hiểu khi người ta kéo đến sông Gio-đan để nghe lời Gio-an rao giảng và xin ông làm phép rửa để chuẩn bị tâm hồn chờ đon Đấng Thiên Sai. Nhưng con lại cảm thấy thật khó chấp nhận được việc Chúa mà cũng đến để xếp hàng chung với đám đông kia để xin chịu phép rửa giống như họ.

Nhưng hôm nay, nhờ Giáo Hội dạy bảo nên con mới hiểu được rằng : Chúa là đấng vô tội và thánh thiện tuyệt đối, nhưng đã đến xin Gio-an thanh tẩy là để ông thi hành sứ mệnh tiền hô, làm chứng Chúa là Đấng Thiên Sai trước mặt môn đồ của ông và toàn thể dân chúng. Chúa cũng muốn dạy chúng con bài học về khiêm nhường, một nhân đức nền tảng của các tín hữu chúng con.

Về phần con : Con đầy dẫy tội lỗi và khuyết điểm, thế mà con lại cảm thấy ngại ngùng khi đi xưng tội. Con thật là một người vô tài, thế mà con lại thích được nổi danh, được ca ngợi về tài năng và sự thánh thiện. Con thiếu khả năng, thế mà cứ muốn được nắm giữ các chức vụ then chốt trong cộng đoàn.. .

Lạy Chúa Giê-su, qua việc đến xin chịu phép rửa của Gio-an, Chúa muốn dạy chúng con bài học về đức khiêm nhường. Con xin dâng lên Chúa mọi tâm tư, tình cảm và con người con, xin Chúa thương đổ ơn Thánh Thần thánh hoá và biến đổi con ngày một nên giống Chúa hơn, Lạy Chúa Giê-su, "Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng", xin thanh tẩy con sạch mọi tội lỗi. Xin giúp con hoán cải để ngày một khiêm tốn hơn, xứng đáng được Chúa thứ tha tội lỗi và sẽ tôn vinh con trước toà Chúa Cha sau này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. -Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

2) LẠY THÁNH MẪU MA-RI-A, nhờ phép Rửa Tội, con đã được trở thành một tạo vật mới và nên con nuôi của Chúa Cha, thành môn đệ của Chúa Giê-su. Con luôn xác tín rằng : Chúa Cha hằng yêu thương con và muốn con được hưởng hạnh phúc.

Xin Mẹ thương giúp con biết noi gương Mẹ : Luôn sống hiếu thảo với Chúa Cha bằng việc năng thưa chuyện với Cha, sẵn sàng lắng nghe lời Cha phán dạy mỗi khi tham dự Thánh Lễ, qua lời chỉ dạy của các bậc Bề Trên và qua các biến cố may rủi xảy tới trong cuốc sống.. . Cho con tìm hiểu Thánh Ý Cha, và sẵn sàng "Xin Vâng” Ý Cha (x. Lc 1,38). Mỗi khi gặp phải điều gì trái ý, xin cho con biết cầu nguyện với Chúa Cha, như Chúa Giê-su đã thưa với Cha Ngài trước giờ khổ nạn : "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Lc 22,41-42)

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. - Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

 

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CN CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B-2015
Is 42,1-4.6-7; Cv 10.34-38; Mc 1,7-11

SỐNG KHIÊM HẠ ĐỂ NÊN CON THẢO  CỦA CHÚA CHA

I. HỌC LỜI CHÚA

1.TIN MỪNG: Mc 1,6b-11

(c 7) Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người: (c 8) Tôi làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. (c 9) Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. (c 10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. (c 11) Lại có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.


2.Ý CHÍNH : ĐỨC GIÊ-SU ĐƯỢC TẤN PHONG LÀM VUA MÊ-SI-A
Tin mừng Mác-cô trình bày việc Đức Giê-su được tấn phong làm Vua Mê-si-a tương tự như một lễ phong vương gồm 3 nghi thức như sau :

- Một là thanh tẩy : Đức Giê-su được Gio-an Tẩy Giả dìm trong nước sông Gio-đan.

- Hai là xức dầu : Đức Giê-su được Thần Khí, qua hình ảnh chim câu, từ trời đáp xuống trên mình để xức dầu thiêng liêng tấn phong làm Vua Mê-si-a.

- Ba là tung hô: Đức Giê-su cũng được Chúa Cha công khai thừa nhận là “Con rất yêu dấu” luôn làm mọi việc theo thánh ý Cha.


3.CHÚ THÍCH :

-C 7-8: +Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi :Gio-an là “Sứ giả của Giao Ước”, có nhiệm vụ như Ê-li-a ngày xưa : đến trước để chấn hưng mọi sự, hầu dọn đường cho Đức Chúa ngự đến (x. Ml 3,1-3.23-24). Mọi lời Gio-an rao giảng đều liên quan tới Đấng Thiên Sai. Tuy Đấng Thiên Sai đến sau Gio-an nhưng Người lại có đầy sức mạnh và Thần Khí của Đức Chúa để chiến thắng kẻ thù (x. Is 11,2), cụ thể là chiến thắng Xa-tan cám dỗ (x. Mc 1,12-13). +Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người : Cởi quai dép là việc làm của người nô lệ. Gio-an khiêm tốn nhận mình không đáng làm nô lệ cho Đấng Thiên Sai sắp đến. +Phép rửa nhờ nước: Khi chịu phép rửa này, người chịu phép được Gio-an dìm xuống sông Gio-đan như dấu hiệu“tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (x. Mc 1,4). Từ đây họ được gia nhập vào nhóm những người chuẩn bị đón Đấng Mê-si-a. +“Phép rửa trong Thánh Thần”: Phép Rửa này ám chỉ toàn bộ công trình cứu độ của Đức Giê-su. Những kẻ chịu phép rửa do Đức Giê-su thực hiện sẽ nhận được Thần Khí tuôn đổ vào lòng. Nhờ đó họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Họ sẽ được tặng một quả tim mới bằng thịt biết yêu thương, thay cho quả tim đã hóa ra chai đá (x. Is 44,3).

-C 9-10: +Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan : Đúng như lời Gio-an loan báo, Đức Giê-su đã xuất hiện và trước hết Người đến với ông Gio-an. Gio-an đã thi hành sứ mạng tiền hô khi làm phép rửa cho Người trong nước sông Gio-đan .+Người liền thấy: Mác-cô tường thuật cuộc Thần Hiện của Đức Giê-su lúc chịu phép rửa như một thị kiến mà chỉ riêng mình Người trông thấy, đang khi các Tin Mừng còn lại như Mát-thêu, Lu-ca và Gio-an lại tường thuật đúng như đã xảy ra (x. Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Ga 1,32-34). +Các tầng trời xé ra: Đây là sự đáp ứng của Thiên Chúa cho lòng khát vọng của dân Ít-ra-en và của nhân loại. Người ta chờ mong “trời mở ra và Thiên Chúa sẽ xuống cứu độ dân Người”. Hôm nay qua hiện tượng các tầng trời xé ra, Thiên Chúa bắt đầu thực hiện những lời Ngài đã hứa qua các ngôn sứ (x. Is 63,19b). Ngài sai Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giê-su, giống như Đức Chúa trong cuộc Xuất hành đã ngự xuống trên con dân Ít-ra-en (x. Xh 19,11.18). Với việc trời xé ra, Đức Giê-su bắt đầu ra khỏi Na-da-rét để công khai thi hành sứ mạng cứu độ loài người, đối lập với A-đam ngày xưa (x. Rm 5,12-19). +Người liền thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình: Câu này nhắc tới sự kiện Thần Khí của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước khi Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật (x. St 1,2), nhằm diễn tả một một cuộc sáng tạo mới được thực hiện nơi Đức Giê-su sau khi chịu phép Rửa. Thánh Thần xức dầu thiêng liêng tấn phong và giới thiệu Người là Đấng Thiên Sai, qua hình ảnh một con chim câu đậu xuống trên mình Người (x. Is 11,2 ; 42,1).

-C 11: +“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”: Qua câu này, Mác-cô muốn làm nổi bật dung mạo của Đức Giê-su : Người chính là Vua Thiên Sai, được xức dầu tấn phong để cai trị muôn dân (x. Tv 2,7) ; Người là Con Một yêu dấu của Chúa Cha, được dâng làm lễ vật hiến tế trong hy lễ thập giá (x. St 22,2);  Người là Tôi Trung của Thiên Chúa, có nhiệm vụ rao giảng và thực hiện ơn cứu độ dân Ít-ra-en (x. Is 42,1).

4.CÂU HỎI: Tại sao Đức Giê-su là “Đấng quyền thế hơn”  mà lại xuất hiện như một tội nhân khi đứng xếp hàng để xin Gio-an làm phép rửa?

ĐÁP : Việc Đức Giê-su tự nguyện đến xin chịu phép Rửa của Gio-an không phải để sám hối tội lỗi giống như bao người khác, vì Người là Đấng vô tội (x. Dt 5,15b; 7,26). Nhưng qua hành động này, Người muốn chia sẻ thân phận yếu hèn của các tội nhân và bày tỏ sự cảm thông với họ (x. Pl 2,6) và sau này Người sẽ chịu chết để đền tội thay cho họ.

Đàng khác, việc toàn thân Đức Giê-su được Gio-an dìm xuống nước sông Gio-đan, chính là hình ảnh của phép rửa mà chính Người sẽ trải qua trong cuộc Tử Nạn và Phục Sinh sau này (x. Rm 6,3-4). Từ mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Giê-su sẽ thiết lập bí tích Rửa Tội, để tái sinh các tín hữu trở nên con Thiên Chúa và đổi mới họ nhờ nước và Thần Khí. Đây là điều kiện cần có để được gia nhập vào Nước Thiên Chúa (x. Ga 3,3-6). Ngoài ra, đây còn là cơ hội để Gio-an Tẩy Giả thi hành sứ mạng tiền hô đi trước dọn đường và làm chứng về Người thực là Đấng Thiên Sai với dân Do thái. Cuối cùng, Đức Giê-su chịu phép rửa của Gio-an để biến đổi phép rửa bằng nước này trở thành bí tích Rửa Tội trong Thánh Thần (x Mc 1,8) và lửa (x Lc 3,16;Cv 2,3-4), để ban ơn cứu độ cho các tín hữu sau này.


II.SỐNG LỜI CHÚA

1.LỜI CHÚA: Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người” (Mc 1,7).

2.CÂU CHUYỆN: GIÁ TRỊ CỦA KHIÊM NHƯỜNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Một tài xế xe tải kia không dám cho xe chạy qua cầu, vì theo suy nghĩ của anh thì mui chiếc xe tải cao hơn thành cầu tới 10 phân. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết nên giải quyết thế nào, thì có người đề nghị : Hãy xì bớt hơi cho các bánh xe xẹp xuống. Anh tài xế liền làm theo lời khuyên ấy và cuối cùng chiếc xe của anh đã đi qua cầu an toàn. Xì hơi cho bánh xe xẹp bớt xuống cũng tương tự thái độ khiêm nhường. Trong giao tiếp với tha nhân, nếu “biết mình biết người, thì trăm trận trăm thắng !”. Chính nhờ cư xử nhún nhường mà chúng ta sẽ dễ dàng đạt được kết quả trong mọi công việc.


3.SUY NIỆM :
Tin mừng lễ Đức Giê-su chịu phép rửa hôm nay dạy chúng ta bài học về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giê-su. Người chính là Con Thiên Chúa đã đến lập cư giữa loài người và trở thành người phàm giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ không có tội. Khi đứng xếp hàng để được Gio-an dìm xuống dòng sông để chịu thanh tẩy bằng nước, Đức Giê-su đã thiết lập bí tích rửa tội để thanh tẩy các tín hữu chúng ta bằng Nước và Thánh Thần hầu ban ơn thánh biến hóa chúng ta trở nên con Thiên Chúa giống như Người. Từ nay chúng ta không còn phải là kẻ xa lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa. Qua bí tích Thánh Tẩy chúng ta đã được tháp nhập làm chi thể của đầu nhiệm thể là Đức Giê-su. Hơn nữa, chúng ta còn được tham phần vào ba chức vụ của Người là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chúng ta cần học tập hôm nay là sống khiêm hạ noi theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su và của vị tiền hô của Người là Gio-an:
1)Gương khiêm nhường của Đức Giê-su và của Gio-an:
Đức Giê-su đã dạy các môn đệ học tập noi gương khiêm nhường của Người như sau: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Người đã nêu gương khiêm nhường khi rửa chân hầu hạ các môn đệ và dạy bài học khiêm nhường như sau: “Anh em gọi Thầy là “Thầy” là “Chúa”, điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy là “Thầy” là “Chúa”. Vậy nếu Thầy là “Chúa” là “Thầy”, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (x. Ga 13,13-15). Hôm nay, Đức Giê-su còn thể hiện sự khiêm nhường qua việc Người đến xin Gio-an làm phép rửa cho mình, mặc dù Người hoàn toàn vô tội (x. Mc 1,9).
Về phần thánh Gio-an Tẩy Giả cũng đã biểu lộ nhân đức khiêm nhường qua lời tuyên bố trước mọi người hiện diện: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7). Ông cũng thể hiện sự khiêm nhường qua lời khẳng định mình không phải là Đấng Ki-tô mà chỉ là tiếng kêu trong hoang địa kêu gọi người ta chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Ki-tô sắp đến (x. Ga 1,20.23). Gio-an cũng chứng tỏ đức khiêm nhường qua lời đề cao Đức Giê-su  trước mặt các môn đồ như sau: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (x.Ga 3,30).
2) Chúng ta cần làm gì để thực hành nhân đức khiêm nhường? :
-Khiêm nhường trong lời nói: Hãy nói ít nghe nhiều; Không khoe khoang thành tích của mình; Không phê bình nói xấu người vắng mặt; Sẵn sàng xin lỗi khi mắc sai sót khiến tha nhân buồn bực; Kịp thời khen thưởng để động viên những cố gắng của người dưới; Can đảm bênh vực người yếu đuối bị ức hiếp.
-Khiêm nhường trong thái độ: Năng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và biết cám ơn những ai đã làm ơn cho mình; Luôn ăn ở hiền hòa và nhẫn nhịn tha nhân; Biết làm chủ tính nóng giận và không to tiếng la mắng người dưới; Luôn “dĩ hoà vi quí”, không “Bé xé ra to” như “chuyện không đáng gì mà làm ầm ĩ”; Sẵn sàng đi bước trước đến với tha nhân; Biết bỏ đi ý riêng của mình để vâng theo ý Chúa qua bề trên hay tập thể.
-Khiêm nhường trong cách ứng xử: Không đổ lỗi cho tha nhân nhưng “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”; Kiên nhẫn lắng nghe lời phê bình góp ý của người khác; Tận tình phục vụ tha nhân vô vụ lợi, nhưng khôn ngoan để không bị lợi dụng; Tránh thái độ “Thượng tôn hạ đạp”; Can đảm bênh vực những người “thân cô thế cô”; Khi bị thất bại không đổ lỗi cho người khác, nhưng sẵn sàng nhận phần trách nhiệm về mình; Khi thành công luôn quy nguyên nhân là do ơn Chúa và tập thể. Khi làm được việc tốt sẽ luôn tự nhủ mình: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).


4.THẢO LUẬN: Tuần này bạn sẽ làm gì để tập sống đức khiêm nhường noi gương Chúa Giê-su và thánh Gio-an Tẩy Giả?


5.NGUYỆN CẦU:
-LẠY CHÚA GIÊ-SU. Qua việc tình nguyện xếp hàng xin Gio-an làm phép rửa, Chúa muốn dạy chúng con thực thi đức khiêm nhường, là nền tảng của sự thánh thiện. Về phần con, con mang đầy những tội lỗi khuyết điểm, thế mà con lại thường tỏ thái độ ngại ngùng khi đi xưng tội. Con chỉ là một kẻ bất tài vô đức, thế mà con lại thích được nổi tiếng, được người đời khen ngợi về tài năng và lòng đạo đức. Con thực sự thiếu khả năng lãnh đạo, thế mà con muốn được nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tập thể...
-Lạy Chúa Giê-su, “Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, xin thanh tẩy con sạch mọi thói hư tật xấu, nhất là thói tự ái cao và tự mãn. Xin giúp con thành tâm hoán cải để ngày một ứng xử hiền lành khiêm tốn hơn, để đáng được ơn thứ tha tội lỗi và xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời đời sau.


X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH-HHTM

 


dongcong.net January 9, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)