dongcong.net
 
 

suy niệm, năm B

224.  Chủ nhật 14  Thường niên -  năm B. 

Ngày 05. 07 . 2015

Thầy Giêsu lấy làm lạ

vì tôi không tin.

 

 

Lung Linh

 

Chủ nhật 14 B Thường niên. Trích Tin mừng theo thánh Mac-cô 6 : 4-6

Đức Giê-su bảo họ :

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”

Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.

Người lấy làm lạ vì họ không tin.

 

Nếu đọc Kinh Thánh theo phương pháp CÁ NHÂN HÓA

Câu cuối cùng sẽ trở thành

Thầy Giêsu lấy làm lạ vì chúng tôi không tin.

Theo chương trình lớp Giáo Lý Khai tâm của Giáo phận Saigon .

Đã có những lối nhìn khá mới… trên lý thuyết:

Chúa dựng nên con giống Chúa      

Chúa Giêsu dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương      

Xin cho con càng lớn lên càng giống Chúa   

Nhưng tiếc một điều….. khi thực hành…lại rất xa vời viễn vông và cứng ngắc trong ngục tù hình thức.

Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.      

Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện.           

Con yêu mến nhà Chúa.

Thực vậy, đang rất gần gũi với tư tưởng:

Cha yêu thương…. Con càng giống Chúa.   

Thì lại quay ra kết luận

Ngự bên hữu Chúa Cha.

Có lẽ nhà soạn bài muốn tôn vinh Chúa Giêsu…nhưng chính tư tưởng  này lại biến thành bức tường ngăn cách chúng tôi với Chúa Giêsu xa xôi vạn dặm

Tại hại nhất là biến Chúa Giêsu thành tù nhân trong nhà tạm: Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện           

Thế rồi, người  ta tổ chức cho chúng tôi những buổi chầu Thánh Thể thật trang trọng uy nghiêm...với những mẫu chầu Thánh Thể rất đa dạng.

Cuối cùng kết luận thật vô duyên:

Thay vì yêu mến chính Chúa ..chúng tôi thi nhau yêu mến nhà Chúa

mà chúng tôi thường hiểu là yêu mến Hội Thánh

một kiểu yêu mến rất chung chung, rất luật lệ…rất lý thuyết…

 

Nói cách khác, trên lý thuyết người ta dạy chúng tôi phải tin rằng

Chúa dựng nên con giống Chúa

Chúa Giêsu dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương

Xin cho con càng lớn lên càng giống Chúa

Nhưng trong thực hành người ta lại tổ chức cho chúng tôi thi nhau đọc kinh, thi đua hát hỏng thật nhiệt tình..

mục đích để  thờ phượng ông Chúa ngự trong thánh thể ..

thậm chí tôn thờ một ông Chúa uy nghi cao sang quyền phép đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên Thiên Đình..

Hóa ra tuyên xưng niềm tin một đàng

Nhưng thực hành thì lại ra một nẻo chẳng dính dáng gì với niềm tin đã được học…

Chính vì thế, chúng tôi chỉ còn thấy một ông Chúa  thật xa lạ…

đầy vương quyền, uy lực và vinh quang trên chốn Thiên đình……..!!!!!!!

Nói theo đề bài:  
Chúa Giêsu hết sức ngạc nhiên….và lấy làm lạ
vì chúng tôi không còn dám tin rằng:
Càng lớn lên chúng  tôi càng giống Chúa…   

 

Tâm linh vàođời - lung linh July 4, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)