dongcong.net
 
 

Lễ Mình Máu Chúa Giêsu , năm B

June 14, 2015

220.  Lễ Mình Máu Thánh Chúa -  năm B. 
Ngày 07 . 06 . 2015


Việc rước Mình Máu Thánh Chúa 500 lần
Hầu như vô ích

 

Lung Linh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B. xin ghi lại một bài chia sẻ trên mạng rất hay kèm theo suy tư của Tamlinhvaodoi.
-0-0-0-
Muốn cho loài người tiếp nhận được Sự Sống của Chúa Giê-su thì phải làm cho họ nên một với Chúa Giê-su.
Thế nên, Chúa Giê-su lập nên bí tích Thánh Thể, hiến ban Thịt và Máu Người, dưới hình bánh rượu, làm của ăn cho nhân loại, để cho những ai lãnh nhận Mình Máu thánh Người thì được nên một với Người, được ở lại trong Người:“Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.”
Những ai “ở lại trong Chúa Giê-su và có Chúa Giê-su ở lại trong người ấy”, thì kẻ ấy nên một với Chúa Giê-su và tất nhiên Sự Sống của Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho người ấy.
Điều tuyệt vời là Sự Sống mà Chúa Giê-su thông ban cho những ai tiếp nhận Mình Máu Người, không phải là sự sống sinh vật có thể bị lụi tàn theo năm tháng mà là Sự Sống vĩnh cửu không bao giờ tàn phai.
“Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 51)
Thế là thông qua việc tiếp nhận Mình và Máu Chúa Giê-su khi rước lễ, con người được nên “cùng một thân mình, cùng một dòng máu” với Chúa Giê-su và do đó, Sự Sống thần linh của Chúa Giê-su sẽ được thông ban cho họ.
Họ sẽ được sống đời đời.
biến đổi con người thành Chúa Giê-su  
Ngoài ra, khi tiếp nhận Mình Máu thánh Chúa Giê-su trong Bí Tích thánh thể, chúng ta còn được biến đổi để nên một Giê-su khác. Thánh Giáo hoàng Lê-ô Cả khẳng định:
Thực thế, chúng ta thông phần Mình và Máu Chúa Ki-tô là để được biến thành Đấng chúng ta rước lấy.”
(Trích bài giảng của thánh Lê-ô cả giáo hoàng, trong bài đọc kinh sách ngày thứ tư, tuần 2 phục sinh)
Giáo huấn của Hội Thánh còn dạy cho biết nhờ tiếp nhận Mình Máu thánh Chúa Giê-su, chúng ta được thông phần Bản Tính Thiên Chúa:
“Khi bạn ăn uống Mình và Máu Đức Ki-tô, bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu.
Như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Ki-tô, có Mình Máu Người thấm nhập khắp toàn thân.
Nhờ vậy, theo lời thánh Phê-rô, chúng ta được thông phần Bản Tính Thiên Chúa.”
(trích bài giáo huấn cho các tân tòng tại Giê-ru-sa-lem trong bài đọc kinh sách ngày thứ bảy, tuần bát nhật phục sinh)
Lạy Chúa Giê-su,
Hồng ân Thánh Thể Chúa ban thật vô cùng lớn lao và quý báu nhưng tiếc thay, nhiều người không nhận biết nên tỏ ra hững hờ.
Xin cho tâm hồn chúng con tràn đầy hoan lạc trước hồng phúc vô giá và khao khát tiếp nhận hồng ân nầy với hết lòng cảm tạ tri ân.

-0-0-0-

Tamlinhvaodoi suy tư

Bài chia sẻ trên có 3 điều rất thú vị cần phải đào sâu: Nên một. Sống đời đời. Thông Phần Bản Tính Thiên Chúa.
1. NÊN MỘT.
Đây là chóp đỉnh của bí tích Thánh Thể.
Nói thì dễ lắm, nhưng thực tế thì sao nhỉ???
Sau 10 năm, tôi đã rước lễ khoảng hơn 500 lần..
Tôi đã NÊN MỘT được bao nhiêu phần trăm????
Tôi thực sự sống trong Chúa bao nhiêu phút trong 1 tuần????
Nếu không được 5 phút trong 1 tuần..
thì chuyện NÊN MỘT vẫn còn trên mây!!

2. SỐNG ĐỜI ĐỜI
 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 51)
Nghe khoái cả lỗ nhĩ !!!
Nói thì dễ lắm, nhưng thực tế thì sao nhỉ???
Ôi trời..Chính tác giả đã rất ngại ngùng trước món quà sự sống đời đời này
Nên đành phải hạ thêm chữ SẼ vào cho chắc ăn.
Họ SẼ được sống đời đời.
Chữ SẼ này không biết kéo dài bao lâu?????????????
Một năm??? Hai chục năm??? Bảy chục năm??? Hết cả đời này??? Đời sau???
Thế thì chuyện được sống đời đời  cũng SẼ vẫn còn trên mây!!

3. THÔNG PHẦN BẢN TÍNH THIÊN CHÚA

Đây là chủ đề mà Tamlinhvaodoi đã khơi mào một cuộc bút chiến …vào năm 2006…và lập lại năm 2010.
Nói đúng ra vì đây là chủ đề vừa hấp dẫn vừa mầu nhiệm..
nên Tamlinhvaodoi đã mạnh dạn khơi mào để quý vị cùng suy tư…
Lúc đầu, có 2 vị phản hồi…độc đáo.
-    Chúng tôi thấy đề tài Thiên Tính này quả thực rất mới mà hầu như đa số tín hữu Công giáo chưa hề nghĩ đến.
Riêng tôi, đến ngày hôm nay đã trên 70 tuổi rồi…mà chưa nghe ai nói đến bao giờ.
-   Chúc mừng Tâm linh Vào đời. Như vậy là bài của Tâm linh Vào đời về Thiên Tính của mỗi người đã được giới thức giả thấy hữu lý rồi đấy!
Một số người luôn giả thiết rằng cổ nhân là không sai lầm và cứ dựa vào cổ nhân để đả phá tất cả những suy nghĩ hay khám phá mới của hậu thế.
 Họ làm như công đồng Vat II phải lấy công đồng Vat I và các công đồng trước đó là đúng và không được thay đổi gì hết.
Họ quên rằng nhờ có nhũng con người suy tư và có những khám phá mới như Tâm Linh Vào đời mà Công đồng Vat II đã khác với và đúng hơn CĐ Vat I và các CĐ trước đó.
Cứ dựa vào những suy tư cũ được coi là chân lý bất biến thì sẽ chẳng có một tiến bộ nào trong khoa học, trong kỹ thuật và trong cả thần học.
Khi nói tới Thiên Tính chúng ta thường nghĩ rằng đó là Bản Tính Thiên Chúa ngàn trùng thánh đức vô biên, vô tận…
Một linh mục đã dựa vào thần học và bản thể học (Ontology) khẳng định rằng:
Thiên Chúa hay Đấng Tạo Hóa là Đấng vô biên, vô cùng (infinite Being) trong khi con người chỉ là tạo vật có giới hạn (finite being).
Như thế về mặt bản thể hay bản tính, Thiên Chúa không thể có chung một bản tính hay bản thể với con người  trong  bất cứ ý nghĩa nào, thần học căn bản hay giáo lý chân chính.
Làm sao người Kitô hữu, hay con người nói chung,  với  bản chất “vong thân” vì tội nguyên tổ,  lại  có thể có… 
“Thiên tính song song với bản tính “bị băng hoại” này được ???  
Tamlinhvaodoi  suy tư:
Nếu cứ nhắm mắt mà theo giáo huấn của linh mục thì chúng ta có thế vất cuốn Kinh Thánh xuống sông…
-  Lý do : Lời của thánh Phêrô chỉ là lừa bịp !!!???
đã biết Thiên tính KHÔNG THỂ song song với bản tính “bị băng hoại” này..
Tại sao Phêrô cứ cố mà viết để lừa bịp hậu thế sau này…???!!!!
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa.  (2Pr 1:4)
-  Lời của thầy Giêsu cũng vậy…toàn là lừa đảo !!!???
Làm sao NÊN MỘT được giữa Thiên tính và bản tính “bị băng hoại” này???
Thừa biết như thế, tại sao Thầy Giêsu lại liên tục nhắc đi nhắc lại ý nguyện nên một từ chương 14 tới hết chương 17 trong Tin mừng theo thánh Gioan
-  Anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy,
anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.  (Ga 14:19-20)
-   Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em (Ga 15:4)
Làm sao nên một được!!! Sao Thầy cứ cầu nguyện trong vô vọng.???
để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha
để họ cũng ở trong chúng ta. (Ga 17:21)
Tóm lại,
Dù đã rước Mình Máu Thánh Chúa hơn 500 lần trong 10 năm
-  Nếu không tập sống với Chúa ít nhất là được 5 phút trong 1 tuần..
thì chuyện NÊN MỘT vẫn còn trên mây!!
-  Không biết phải chờ Một năm??? Hai chục năm??? Bảy chục năm??? Hết cả đời này??? Đời sau??? ….để được sống đời đời.
Thế thì chuyện được sống đời đời  cũng SẼ vẫn còn trên mây!!

  • Nếu cứ cho rằng mình chỉ có bản tính băng hoại duy nhất

nên không thể hòa hợp được với Thiên Tính  của Đấng Chí Thánh là đức Kitô.
Thì chuyện THIÊN TÍNH   MÃI MÃI vẫn còn trên mây!!
Tạm kết luận: Như thế, việc rước Mình Máu Thánh Chúa hơn 500 lần trong 10 năm…….hầu như vô ích.

-0-0-0-0-

Vị nào thích nghiên cứu thêm về Thiên Tính ..
xin mời theo dõi cuộc bút chíến về chủ đề gay go này…

Số 122 Ngày 25.09.2010

Linh mục không có Thiên tính

Lời nói đầu
Thưa quý độc giả, Tamlinhvaodoi cố tình dùng tựa đề này để thu hút sự chú ý của linh mục may ra bài chia sẻ này mới lọt vào mắt xanh của các linh mục.
Trong Vào đời 119: Thiên tính của các tông đồ, Lm Ngô Tôn Huấn đã đặt một câu hỏi đầy thách thức:
Xin hỏi riêng  quí vị nào quá “thông thái” khám phả ra  con người “có thiên tính”, thì các Tông Đồ có “thiên tính” hay không??
Và nếu có thì  tại sao “thiên tính” ấy đã không giúp các ông đứng vữngtrong tình thân với Chúa mà lại yếu đuối đến nỗi chối Chúa phản Thầy như vậy?
Té ra họ vẫn là con người với những yếu đuối của nhân tính, phải không?
Rõ ràng là theo Lm Ngô Tôn Huấn: cỡ như các tông đồ còn không có Thiên Tính. Các linh mục đừng mong gì nhé. Các giáo dân lại càng đừng có mơ !!
Lần này, Lm Ngô Tôn Huấn và Tamlinhvaodoi lại có dịp bàn thêm về Thiên Tính

Lm Ngô Tôn Huấn

Không am hiểu thần học và giáo lý
Cũng liên quan đến vấn đề giáo lý và tín lý,  xin nói rõ một lần nữa về điều có người gọi là ‘thiên tính của người Kitô hữu, một “giải mã” tưởng tượng của người không am hiểu thần học và giáo lý của Giáo Hội,

 

Tâm Linh Vào Đời

Chắc chắn Phêrô và Giu-đa học chưa vượt quá tiểu học..lấy tư cách gì mà học thần học ngoài việc chuyên nghề đánh cá nơi biển hồ Ga-li-lê !!!
Những gì Phêrô viết đều là chia sẻ những kinh nghiệm sống của chính mình, chẳng quan tâm gì thần học đâu!!!
Phaolô khá hơn một chút những cùng lắm cũng chỉ học cỡ các luật sĩ thời đó chưa thể tương đương với các tiến sĩ thần học, tiến sĩ Kinh Thánh thời nay…

Lm Ngô Tôn Huấn

Không có trách nhiệm giảng dạy giáo lý, tín lý, thần  học và Kinh Thánh cho ai, nhưng cứ nói như người am hiểu chắc chắn và dạy dỗ người khác về sự sai lầm to lớn của mình.

Tâm Linh Vào Đời

Ngày xưa giáo dân chúng tôi cứ như người chờ sung rụng Giáo hội dạy gì chúng tôi cứ nhắm mắt vâng theo dù chẳng hiểu gì cả..
Nhưng tình hình hiện nay đã khác trước nhiều
Về mặt kiến thức
Có một số giáo dân đã từng đứng ra mờ những lớp cho linh mục thậm chí cho cả giám mục.
Giám mục Bùi Tuần đã từng tham dự một khóa tại Philippines do giáo dân hướng dẫn! Và phải làm bài bài tập kết thúc khóa..!!!
Có cả các nữ giáo sư thần học trong các Đại học nổi tiếng tại Hoa kỳ và một số các nước Châu Âu.
Về mặt Tâm linh, sống đạo thực sự
Hiện nay đã có một số giáo dân cùng nhau suy tư, chia sẻ, khám phá ra sự hiện diện sống động của Chúa ngay trong tâm mình.
Họ đã mạnh dạn chia sẻ những cảm nghiệm sống động rút ra ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.
Trong khi phần lớn các linh mục, như những máy casettes không hồn, chỉ giảng những gì đã học lý thuyết trong Đại chủng viện hoặc người khác đã soạn sẵn trong sách vở hay trên Internet.
Tamlinhvaodoi không dậy dỗ ai cả mà đơn giản là chỉ chia sẻ những gì mình cảm nhận được qua những kinh nghiệm sống động trong quá trình tập sống nên một với Chúa.
Cảm nhận thế nào thì nói lại như vậy, Ai đồng cảm thì vui vẻ đón nhận. Ai không đồng cảm xin bỏ ngoài tai một cách thoải mái.

Lm Ngô Tôn Huấn

Tôi khẳng định một lần nữa là không có tín lý (dogma) và giáo lý (doctrine) nào của Giáo Hội từ xưa đến nay dạy  là “người Kitô hữu có thiên tính” như ai đã “thông thái” hơn cả Giáo Hội khám phá ra.
Đây là sự sai lầm đưa đến lạc giáo (heresy) nếu không phục tiện mà kịp thời sửa sai.
Con người chỉ có hy vọng được “thông phần bản tính của Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian” này như Thánh Phêrô dạy mà thôi. (2 Pr 1:4)

Tâm Linh Vào Đời
Thật đáng tiếc, thánh Phêrô, vị Giáo hoàng nguyên thủy,  đã khẳng định: Chúng ta được thông phần Bản tinh Thiên Chúa trên giấy trắng mực đen trong thơ thứ hai chương 1 câu 4.
Ai trong chúng ta đều biết rằng: Tín lý và Giáo lý buộc phải rút nguồn từ Kinh Thánh chứ. Có thể nói Kinh Thánh là mẹ, tín lý (dogma) và giáo lý (doctrine) chỉ là những đứa con mà thôi.
Tín lý (dogma) và giáo lý (doctrine) chỉ là phương tiện để giải thích Kinh Thánh sao cho dễ hiểu hơn hoặc giúp giáo dân biết cách thực hiện những lời dạy trong Kinh Thánh.
Nếu không biết khai thác chủ đề tối quan trọng: thông phần bản tính của Thiên Chúa thì phải thú nhận rằng : Thật đáng tiếc biết bao!!!
Hèn chi đời sống đạo cúa chúng ta cứ hâm hẩm: nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh…..
vì chỉ thấy mình mang một bản tính băng hoại duy nhất!!!

Lm Ngô Tôn Huấn

Nhưng thông phần Thiên tính ở đây chỉ có nghĩa là được trở nên giống Chúa trong mọi sự tốt lành, thánh thiện cũng như được trọn vẹn vui hưởng Thánh Nhan Người, sau khi đã toàn thắng tội lỗi trong quyết tâm sống tin yêu Chúa trên trần thế này, cho đến hơi thở cuối cùng.  
Nghĩa là bao lâu còn sống trong thân xác có ngày phải chết này, thì bấy lâu chúng ta còn phải chiến đấu để thuộc về Chúa, sống theo đường lối của Chúa để xứng đáng là con cái Người, xứng đáng là Dân Thánh, là “Hàng tư tế vương giả “phát sinh từ Phép Rửa. 
Nhưng nếu ta không cộng tác với ơn Chúa để trở nên hoàn thiện mỗi ngày, thì những ơn ích lớn lao của Phép rửa và cả công cuộc cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, cũng sẽ trở nên vô ích vì con người còn có tự do, để cộng tác và bước đi theo Chúa hay khước từ Người sau khi được rửa tội và thêm sức.

Tâm Linh Vào Đời

Ôi trời đất ơi!!! Trong đoạn này, có nhiều điều cần phải suy nghĩ lại

Giống Chúa trong mọi sự tốt lành, thánh thiện
Thật là vô lý, Cây xấu bản tính băng hoại duy nhất không thể sinh ra quả tốt: Giống Chúa trong mọi sự tốt lành, thánh thiện

Sau khi đã toàn thắng tội lỗi 
Hoang đường !! Làm cách nào mà Lm có thể toàn thắng tội lỗi với cái bản tính băng hoại duy nhất chết tiệt này !!!
Bảo đàm suốt cả mười đời Lm cũng không thể thực hiện nổi đâu…vì ma quỷ thì mạnh mẽ, khi tấn công có khi nó dùng cả đạo binh  
Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.”  Mc 5:9
và luôn luôn kiên trì sàng anh em như sàng gạo cơ mà !!
  Rồi Chúa nói : “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. (Lc 22:31) 
trong khi con người của Lm thì yếu đuối quá sức… vì bản tính băng hoại duy nhất  luôn đè năng trên tâm hồn lẫn ý chí  của Lm !!
Khiến cho Lm luôn sống trong tâm tưởng:
Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều ác tôi không muốn thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng vì tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7: 19-20)
Vâng, bảo đàm suốt cả mười đời… Lm cũng không thể thực hiện nổi công cuộc toàn thắng tội lỗi đâu !!!

Quyết tâm sống tin yêu Chúa
Nếu tôi tin Chúa sống động ngay trong tâm mình, tôi có thể sống trong Chúa, yêu Chúa khá dễ dàng.
Nhưng nếu Tin Chúa trên trời, trong nhà thờ.. mà không dám tin Chúa ngay trong tâm mình thì không thể yêu nổi đâu!! Mà chỉ có thể kính sợ Chúa mà thôi.
Lúc này Chúa mang hình ảnh một ông Chúa quan tòa, hà khắc, vô cảm trước yếu đuối của con người..

Chiến đấu để thuộc về Chúa
Kitô hữu – Christian - có nghĩa là vốn có Đức Kitô, hay vốn thuộc về  Đức Kitô.
Sự thực hiển nhiên như vậy, nhưng Lm nhất định cho rằng mình chỉ có bản tính băng hoại duy nhất nên không thể hòa hợp được với Đấng Chí Thánh là đức Kitô.
Chính vì thế phải chiến đấu để thuộc về Chúa ..
nhưng thực tế thật phũ phàng.
Đã chiến đấu biết bao nhiêu năm qua nhưng Lm vẫn thấy mình yếu đuối trước sức mạnh của bản tính băng hoại duy nhất !!!
Vì thế chuyện chiến đấu để thuộc về Chúa gần hư vô vọng, chỉ để nói cho vui thôi!!!

Cộng tác với ơn Chúa
Cộng tác với ơn Chúa ??
Hay cộng tác với chính Chúa bằng cách tập sống trong Ngài ??
Cách nào mang lại hiệu quả tốt đẹp hơn??
Nếu cộng tác với ơn Chúa, chúng ta sẻ chỉ cảm nhận được Ơn Chúakhông thể cảm nhận chính Chúa!!
Tất nhiên là Sống với Chúa tốt đẹp, ích lợi hơn cả ngàn lần
so với việc Cộng tác với ơn Chúa.

Lm Ngô Tôn Huấn

Đây là thực tế không ai có thể phủ nhận được trong tiến trình muốn nên thánh nghĩa là được cứu rỗi nhờ công nghiệp của Chúa Kitô. 
Trong tinh thần và mục đích đó, Giáo Hội cầu nguyện như sau trong Thánh lễ Tạ Ơn, khi chủ tế hay phó tế pha chút nước vào chén rượu nho:
Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính (divinitatis=divinity) của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính(humanitatis=humanity) của chúng con.”
Như vậy, nếu đã có “thiên tính” thì còn cầu nguyện cho được “tham dự vào thần tính” làm gì nữa,
hỡi ai vẫn nhắm mắt  nói sai lầm là “con người có thiên tính”?

Tâm Linh Vào Đời

Xin hỏi: Lm đã dâng thánh lễ mấy ngàn lần rồi?
Mấy ngàn lần cầu xin cho được tham dự vào thần tính (divinitatis=divinity), nhưng hiện nay Lm đã tham dự vào thần tính bao nhiêu phần trăm rồi??
Hay Lm vẫn diễn trò:   Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.  (Mt 15:8)
Miệng Lm đọc cả ngàn lần, nhưng tâm trí Lm lại KHẲNG ĐỊNH rằng:
Khổ lắm!! không thể được!! vì bản tính băng hoại không thể nào có thể hòa hợp, hiệp nhất được với Thần Tính Thiên Chúa cao sang thánh thiện, ngàn trùng thánh đức…
Thế thì Lm cứ xin đi xin lại mãi làm gì một cách vô vọng như thế ???

Lm Ngô Tôn Huấn

Một lần nữa, ước mong người anh  em  bình tĩnh nghĩ lại và khiêm tốn nhìn nhận sai lầm của mình, nếu không muốn làm trò cười cho những người hiểu biết vô tình đọc những lý luận thiếu căn bản thần học và giáo lý của mình.
Tóm lại, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội đều được mong đợi  tuân thủ trọn vẹn những gì Giáo Hội dạy trong mọi phạm vi giáo lý, tín lý, luân lý, giáo luật, phụng vụ và bí tích.Ai không tôn trọng điều nào là tự ý mình tách ra khỏi Quyên Giáo Huấn ( Magisterium) của Giáo Hội và có nguy cơ lạc giáo (heresy) nếu dạy sai một giáo lý nào của Giáo Hội.
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Tâm Linh Vào Đời

Thiếu căn bản thần học và giáo lý
Như đã chia sẻ ở phần trên, Tamlinhvaodoi bắt chước Tông Đồ Phêrô, một lão đánh cá thất học, chẳng quan tâm gì tới thần học
mà chỉ quan tâm tới việc nhận ra Chúa sống động trong tâm hồn mình rồi tập sống với Chúa và chia sẻ những gì mình cảm nghiệm được mà thôi.
Chính  vì thế Tamlinhvaodoi rất tâm đắc với tâm tình của Pherô
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (2Pr 1:4)
Qua câu ngắn ngủi này Tamlinhvaodoi hiểu rằng:
Thông phần bản tính Thiên Chúa là một món quà rất quý báu và trọng đại màThiên Chúa đã tự nguyện ban tặng cho chúng ta.
sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

Một câu hỏi quyết liệt nảy sinh:
Làm cách nào để thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.???
Có 2 phương thế:
Phương thế nhân loại: khởi đi từ tâm tưởng bản tính băng hoại
Tôi phải cố gắng gồng mình, hết sức bình sinh để cộng tác với ơn Chúa..Nhưng chúng ta đã từng trải qua biết bao kinh nghiệm đắng cay thất bại tới 95%. May lắm mới thắng được khoảng chừng 5%.
Phương thế tâm linh: khởi đi từ mở lòng đón nhận chính Chúa vào lòng mình theo lối nhìn mới.
Mời quý vị ghé thăm trang web http://tamlinhvaodoi.netvà làm quen với những tâm tình tích cực trong mục Suy tư, Sống Đạo.
Một khi đã nhận ra Chúa sống trong mình  với sức mạnh thần thánh của Thần Khí Thiên Chúa phát xuất từ Bản Tính Chúa Cha
thì mọi vấn đề đều rõ như ban ngày như : Thiên Đàng, Thánh, ngay cả vấn đề Thiên Tính cũng sẽ đón nhận cực kỳ dễ dàng và một cách rất tự nhiên thoải mái như hít thở khí trời.
Thực vậy, lẽ ra nên chỉnh lại câu của thánh Pherô một sẽ dễ hiểu hơn nhiều:
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa,
Nhờđược thông phần bản tính Thiên Chúa, anh em sẽ dễ dàng thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (2Pr 1:4)
Thực vậy, nhờ được Chúa ban tặng món quà Thông phần bản tính Thiên Chúa, từ đó nhờ sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa, chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.
Xin được phép nhắc lại: việc thóat khỏi này là nhờ sức mạnh của chính Thần Khí Thiên Chúa chứ không phải nhờ vào việc cộng tác với Ơn Chúa một cách khơi khơi!!
Ai trong chúng ta mà chẳng có kinh nghiệm thất bại chua cay khi lâm vào cơn cám dỗ nặng nề.
Trước kia chúng tôi cảm nhận rất rõ. Lúc đó, chẳng thấy Ơn Chúa đâu cả mà chỉ còn nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt vang lên từ Bản tính băng hoại:
Không ăn thua gì đâu!!
Cứ việc thử một chút thôi mà…
Tới lúc ngã gục trong cơn cám dỗ thì đã muộn mất rồi !!!
Tất cả chỉ vì Bản tính băng hoại  đè nặng tâm trí chúng tôi.

Tách ra khỏi Quyền Giáo Huấn( Magisterium) của Giáo Hội và có nguy cơ lạc giáo (heresy)
Quyền huấn giáo được thể hiện cụ thể qua những khẳng định của Lm
Khổ một nỗi chúng tôi nhận thấy quá nhiều ngõ cụt trong những lời giáo huấn của ngài.
Nếu cứ dại dột nhắm mắt đi theo lời giáo huấn của ngài, chúng tôi thấy Chúa  cao sang quá, lạnh lùng quá và nhất là xa lạ quá.
-  Một đàng Chúa của ngài xa lạ như thế
-  Một đàng Chúa của nhóm Tamlinhvaodi gần gũi quá, ngay trong tâm mình, cùng sống với mình.
Không lẽ bây giờ ngài lại bắt chúng tôi vất bỏ, loại trừ Chúa với Thiên Tính của Chúa ra khỏi lòng mình…
để rồi phải nghe theo lời giáo huấn của ngài mà chỉ còn chấp nhận mình mang thân phận thấp hèn với bản tính băng hoại duy nhất chết tiệt này !!!
Chẳng ai dại như thế nhỉ??
Cuối cùng, có lẽ chúng tôi có thể Lạc giáo!!
Còn Lm thì Lạc Đạo (Logos)  theo ý nghĩa của Tin Mừng Gioan !!

TỔNG KẾT
Chúng tôi có thể dùng tư tưởng của Giáo hoàng Biển Đức để kết luận:
Thần học về Giáo hội cần tìm lại khởi điểm của nó trong thần học về Chúa Thánh Thần và những ân sủng của Ngài.
Chúa Kitô hiện diện trong Giáo hội,
nhưng Người hiện diện trong Chúa Thánh Thần,
"một hiện diện hết sức rộng mở và rất mực tự do, hiện diện đó chẳng những không loại trừ hình thái thể chế mà còn giúp cho hình thái đó biết đâu là giới hạn của mình cũng như không để cho nó bị đồng hóa với các thể chế thế gian" (tr.429).
Rõ ràng nhé. Ngài thích Chúa Kitô hiện diện trong Giáo hội.
Nhưng chúng tôi lại thích Người - Chúa Kitô - hiện diện trong Chúa Thánh Thần
Mà chúng tôi lại sống từ nguồn sống của Thánh Thần, nhờ sức mạnh Thánh Thần.
Như thế,  ai mới là kẻ đi lạc đây???


Tâm linh vàođời - lung linh June 14, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)