dongcong.net
 
 

Chúa nhật 2 mùa chay, năm B

March 12, 2015

207.  Chủ nhật 3 Mùa Chay -  năm B. 

Ngày 15 . 03 . 2015

Tôi làm điều thiện

 Hay làm điều ác… ghét sự sáng

 

tâm linh vào đời - Lung Linh

Chủ nhật thứ Tư mùa Chay, trích Tin mừng theo thánh Gioan 3:14-21

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,
15
để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17
Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18
Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
20
Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
21
Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Đọc đoạn Tin mừng này,  phần đông chúng tôi thở phào nhẹ nhõm:

May quá, tôi chưa từng làm điều nào ác cả.

Còn chuyện ghét ánh sáng nghe có vẻ hơi vô lý

Chẳng ai trong chúng tôi ghét ánh sáng bao giờ…

Vì Chúa là ánh sáng …hóa ra chúng tôi ghét cả Chúa ư???

Chuyện không tưởng…Hoang đường !!

Nhưng rắc rối ở chỗ: Nếu chúng tôi  đến cùng ánh sáng

thì ắt là các việc của chúng tôi đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Chắc không???

Hầu hết chúng tôi không cảm nhận được điều này.

Tất các các việc chúng tôi đã thực hiện dù là những việc có vẻ đạo đức nhất như  chầu Mình Thánh Chúa, có vẻ thánh thiện nhất như Rước lễ…

Chúng tôi khó có thể xác tín được rằng những việc đạo đức này  đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Mà nếu không thực hiện trong Chúa thì hẳn là chúng tôi thực hiện trong bóng tối

hoặc sáng chẳng ra sáng, tối chẳng ra tối…

nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh…cứ  hâm hẩm làm sao ấy…. e rằng :

 Vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh,

nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3:16)   

Tóm lại, để có niềm xác tín : thực hiện trong Thiên Chúa.

Chúng tôi phải cảm cảm nhận thực sự Chúa đồng hành với mình..

không phải bằng tuyên bố oang oang cho thiên hạ biết...

mà chính là cảm nhận sống động lung linh trong ánh sáng nhiệm màu..

Nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,  (1Ga 1:7)  

Thực vậy, Chiếu theo đoạn Tin mừng trên…Nếu không có cảm nghiệm sống động về việc thực hiện trong Thiên Chúa.  

Thì dù làm gì đi nữa, việc có vẻ đạo đức nhất hoặc việc có vẻ thánh thiện nhất …

dù bề ngoài chẳng ác tí nào - Chúng tôi vẫn ở trong tình trạng đang làm điều ác !

Và tất nhiên là... dù chúng tôi chưa hề ghét ánh sáng bao giờ -  đã biết thế nào là đi trong ánh sáng bao giờ đâu mà ghét với thương ???

chúng tôi vẫn ở trong tình trạng đang ghét sự sáng !!!

 

Tâm linh vàođời - lung linh March 12, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)