dongcong.net
 
 

Chúa nhật 5 mùa chay, năm B

March 19, 2015

208.  Chủ nhật 5 Mùa Chay -  năm B. 

Ngày 22 . 03 . 2015

Ông giám thị kiêm bà vú nuôi  !!!

tâm linh vào đời - Lung Linh

Mời quý vị nhâm nhi một vài suy tư khá nhức óc !!!!

Chủ nhật thứ Tư mùa Chay năm B, trích Tin mừng theo thánh Gioan 12:20-25

20 Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp.
21
Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng : “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.”
22
Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su.
23
Đức Giê-su trả lời : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh !

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,

thì nó vẫn trơ trọi một mình ;

còn nếu chết đi,

nó mới sinh được nhiều hạt khác.

25 Aiyêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ;

còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,

thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Người ta thường cho rằng con người có 2 phần: Thân xác và linh hồn

Nhưng nhà đạo ta còn có thêm một thành phần bí hiểm nữa

đó là ông giám thị kiêm bà vú nuôi.

Bằng chứng: Các linh mục đã gào thét khan cả cổ trên tòa giảng rằng:

Anh em hãy chăm sóc linh hồn mình cho cẩn thận và phải nuôi sống linh hồn minh bằng cách siêng năng chịu lễ…giống như chăm sóc thân xác anh em bằng những của ăn của uống hàng ngày…

Rõ ràng là phải có một ông giám thị kiêm bà vú nuôi  để vừa chăm sóc vừa nuôi nấng cả thân xác lẫn linh hồn

Tin mừng hôm nay nói trống không… với đại từ bất định: AI

Aiyêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ;

còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,

thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Chúng tôi cho rằng : Ai ở đây chính là ông giám thị kiêm bà vú nuôi 

người đứng mũi chịu sào

người chịu trách nhiệm chăm sóc cả thân xác lẫn linh hồn…

Nhưng một điều quái lạ hết sức…… xảy ra sau khi chết..

Thân xác biến thành tro bụi dù được mai táng hay hỏa thiêu..

chuyện này dĩ nhiên …chẳng người nào thắc mắc..

Nhưng còn linh hồn thì sao nhỉ??

Giả sử ông giám thị kiêm bà vú nuôi    chăm sóc linh hồn thật tốt bằng việc rước Chúa mỗi ngày, chăm chỉ làm việc đạo đức…siêng năng làm việc Tông đồ, bác ái..

Thì có thể linh hồn bay lên thiên đàng cả giường lẫn chiếu…!!!!

Nhưng khổ nỗi, chúng tôi cứ tin sái cổ rằng: Con người mình vốn yếu đuối dễ sa ngã, phạm tội liên tục…

Vì thế, linh hồn phải vào luyện ngục ít nhất là vài chục năm để thanh luyện trước khi hưởng mặt Chúa sáng láng tốt lành..

Ủa, sao lại không túm cổ ông giám thị kiêm bà vú nuôi  bắt chịu trách nhiệm…???

Sao không nhốt ông giám thị kiêm bà vú nuôi   vào luyện ngục 100 năm cho đáng tội ???

Ông giám thị kiêm bà vú nuôi chăm sóc linh hồn không nên thân….Chúa cứ phạt ông ta…sao lại phạt linh hồn???

Có lẽ vào giờ chết… Úm ba la… ông giám thị kiêm bà vú nuôi    biến vào hư không trong tích tắc …bỏ mặc linh hồn tôi cô đơn, khốn khổ trong lửa luyện hình…khóc lóc nghiến răng thầm trách ông giám thị kiêm bà vú nuôikhông dạy dỗ mình tử tế..

Thế thì trong dịp mùa chay này…

Chúng tôi phải xử trí ông giám thị kiêm bà vú nuôi  nào thế nào đây??????

-  Bắt ông giám thị kiêm bà vú nuôi  theo học khóa nhân bản vài tháng để phân định tốt xấu cho ra ngô ra khoai ???

-  Bắt ông giám thị kiêm bà vú nuôi  cấm phòng (tĩnh tâm)  vài tuần để trui rèn cho sắc bén và mạnh mẽ ???

-  Thuê một ông giám thị kiêm bà vú nuôi  bậc thầy khác

để dạy bảo ông giám thị kiêm bà vú nuôi  loạng quạng hiện nay của tôi???

Khổ nỗi, ông giám thị kiêm bà vú nuôi  không mặt mũi, không hình dạng làm sao bắt? làm sao thuê??

Xin các bậc cao minh chỉ giáo thêm …

Một câu hỏi tiếp theo còn quan trọng hơn nhiều

Người chăm sóc thân xác lẫn linh hồn

ông giám thị kiêm bà vú nuôi…loạng quạng hiện nay của tôi ???

ay cần phải có một ông MINH SƯ nào khác khôn ngoan hơn, tuyệt vời hơn ??

để giúp tôi ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. (1Pr 1: 9)

để giúp tôi đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (Ga 5:24)   

ngay khi còn đang sống sờ sờ trên trần gian này…

 

Tâm linh vàođời - lung linh March 19, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)