dongcong.net
 
 

phục sinh , năm B

March 30, 2015

211.  Chủ nhật Phục Sinh -  năm B. 

Ngày 05 . 04 . 2015

Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết

Còn tôi, tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức

lung linh

Chủ nhật Phục Sinh, trích Tin mừng theo thánh Gio-an 20 : 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.
2
Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.
4
Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
5
Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.

6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,
7
và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.
8
Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
9
Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh,

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Theo niềm tin Công giáo, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Chẳng có gì phải bàn thêm vì chúng ta dựa vào nền tảng vững chắc Kinh Thánh,

Thầy Giêsu đã tuyên bố rõ ràng

-  Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (Mt 16:21)

-  Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết

và sau ba ngày sẽ sống lại. (Mc 8:31)

Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Người,

và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”   (Lc 18:33)

Đức Giê-su khẳng định : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11:25)

Nhưng còn chúng ta thì sao…

Kinh Thánh đã hướng dẫn rõ ràng qua một vài câu nền tảng:

-  Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (Ga 5:24)   

Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. (Ga 5:25)   

 

Trước hết muốn bước vào cõi sống, một trong những điều kiện căn bản đó là nghe lời Chúa

Trước kia, hầu như tôi nghe tai này qua tai kia….

Và tôi thường cho rằng

Lời này nói về Chúa Giêsu..không nói cho tôi

Lời kia nói về người ngooại tình..không nói cho tôi

Lời nọ nói về ông Phêrô..không nói cho riêng tôi

Lời khác nói về người pharisiêu…không nói cho mình

tôi

và bao nhiêu lời còn lại …đều nói cho những nhân vật trong Kinh Thánh

chứ chẳng liên quan gì tới tôi….

Vì thế tôi không quan tâm…đọc Kinh Thánh như vẹt..

Chia sẻ Lời Chúa như những ông mù sờ voi…

Lời Chúa chẳng dính dáng gì tới tôi hết…

Dù tôi đã treo một khung tranh to lớn tuyệt đẹp ngay trong phòng khách, trong đó nôi lên một câu Thánh Vịnh với kiểu chữ thư pháp bay bướm:

-  Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
          là ánh sáng chỉ đường con đi.  (Tv 119:105)   

Biết rồi..khổ lắm…nói mãi…

Nhưng vì không không chịu nghe cho kỹ…

Nên nhất định không chịu tin

Mà không tin thì lấy gì mà sống niềm Tin của mình…chết là cái chắc…

Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết,

          cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.  (Gc 2:26) 

Cuối cùng thì… mỗi lần Lễ Phục Sinh tới

            Chúng tôi được dịp rống lên:

           Chúa đã sống lại thật rồi..ALLELUIA..

Còn chuyện Ngài sống lại từ cõi chết thế nào…. là chuyện của Ngài

Chúng tôi hả???

Chúng tôi cứ tiếp tục chết lên chết xuống …sau hàng trăm lần lãnh bí tích hòa giải

Chúng tôi cứ tiếp tục chết miên man …

dù mỗi tuần, tôi đón nhận BÁNH HẰNG SỐNG vào trong căn nhà tồi tàn linh hồn của mình…

Kết luận u buồn như lời ru muôn thủa:

Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết

Còn tôi, tôi cứ tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tâm linh vàođời - lung linh March 30, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)