dongcong.net
 
 

Phục Sinh , năm B

April 10, 2015

212.  Chủ nhật II Phục Sinh -  năm B. 

Đặt tay vào cạnh sườn Thầy….và hãy tin
Mỗi tuần, rước Chúa vào lòng…nhưng chẳng tin

lung linh

Chủ nhật 2 Phục sinh, năm B trích đoạn Tin Mừng Gioan 20:24-28

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.
25
Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !”
Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
26
Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói :
Bình an cho anh em.”
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma :
“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.
Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
28
Ông Tô-ma thưa Người :
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”
29
Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Một cuộc đối thoại ngắn:

- Bạn có tin Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể không?
- Chắc chắn rồi. Giáo hội dạy như vậy. tôi tin 100% đấy
- Mà này phép Thánh thể là cái gì mà Chúa có thể ngự vào trong được???
- Ừ nhỉ, bấy lâu nay nghe riết… rồi mình cứ thi nhau mà cầu nguyện có khi rất sốt sắng – không chút thắc mắc nào cả:
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa ngự thật trong phép Thánh Thể.
Con thờ lạy Chúa đang ngự trong  phép Thánh Thể.
- Câu hỏi này cụ thể hơn: bạn có tin Chúa ngự qua hình bánh không?
- Đúng vậy, câu này dễ trả lời hơn. Bọn tớ hay nói : Chúa ngự trong hình bánh. Nhưng nếu nói rằng: Tôi tin Chúa ngự qua hình bánh sẽ chính xác hơn nhiều.
- Tốt lắm. Nhưng xin hỏi tiếp
bạn đã làm gì cụ thể để thể hiện niềm tin sắt đá của mình rằng:
Chúa ngự thật qua hình bánh??
Đặc biệt là sau khi rước Chúa…
- Ơ…Ơ… không ngờ một câu hỏi dễ đến thế…
lại khó tìm ra câu trả lời như vậy....

Xin chấm dứt ngang xương ở đây…
Mỗi người tự tìm ra câu trả lời cho chính mình…
Nhất là trong mùa Phục sinh này…

Nhớ ngày xưa, suốt thởi tiểu chủng viện…chúng tôi sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo..
Nhưng còn chuyện làm gì cụ thể để thực hành niềm tin của mình sau khi rước Chúa vào lòng hầu như chẳng ai trong chúng tôi quan tâm..
Chúng tôi chỉ lo chăm chỉ học hành…học tệ quá sẽ bị đuổi…!!!
Và chỉ cần làm những việc đạo đức hàng ngày như suy gẫm, đi lễ sàng, đọc kinh tối..
Thế là hết và đủ rồi…

 

Tâm linh vàođời - lung linh April 10, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)