Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
 
 


DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM B (04.12.2011)

[Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8] 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong những này, một số giáo phận đang ráo riết chuẩn bị việc nghênh đón Vị Đại Diện Tòa Thánh là Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đến thăm. Liệu chuyến thăm được nhiều người háo hức chờ đợi này có đem lại một luồng gió mới cho đời sống các giáo phận? Muốn thế, theo thiển ý của tôi, giáo quyền địa phương không chỉ nên quan tâm đến các buổi đón tiếp long trọng theo nghi thức và các buổi cử hành phụng vụ kéo dài mà nên dành nhiều thời gian cho các cuộc gặp gỡ, trao đổi, thảo luận giữa vị đại diện và các thành phần Dân Chúa và với chính quyền địa phương.

Tôi xin mạn phép lấy quang cảnh chuẩn bị tiếp đón vị đại diện Vatican làm gợi ý cho việc chuẩn bị đón mừng Thiên Chúa của Mùa Vọng nói chung và của Chúa Nhật II Mùa Vọng nói riêng.  Gio-an Tẩy Giả lớn tiếng hô hào dân chúng hãy đọn đường cho Thiên Chúa bằng cách thay đổi đời sống cho phù hợp với kế hoạch và thánh ý Thiên Chúa. Đời sống của dân Ít-ra-en thời Gio-an Bao-ti-xi-ta xuất hiện và đời sống giáo hội và xã hội Việt Nam hiện nay đầy dẫy những núi đồi, thung lũng, hố sâu, lồi lõm, quanh co cần được san phẳng và sửa sang cho thẳng để Thiên Chúa đến.

                             

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 40,1-5.9-11): Hãy mở một con đường cho Đức Chúa

(1) Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta:

(2) Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem,

và hô lên cho Thành:

thời phục dịch của Thành đã mãn,

tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt

gấp hai lần tội phạm.”

(3) Có tiếng hô:

"Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

(4) Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,

mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

(5) Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán."

(9) Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,

hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.

Cất tiếng lên, đừng sợ,

hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng:

"Kìa Thiên Chúa các ngươi!"

(10) Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng,

tay nắm trọn chủ quyền.

Bên cạnh Người, này công lao lập được,

trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

(11) Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,

tập trung cả đoàn dưới cánh tay.

Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,

bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

 

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Pr 3, 8-14): Chúng ta mong đợi trời mới đất mới

(8) Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. (9) Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. (10) Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các từng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu huỷ.

(11) Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao,(12) trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. (13) Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

(14) Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 1,1-8): Hãy sửa lối cho thẳng để Chúa đi

(1) Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: (2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: "Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. (3) Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi"

(4) Đúng theo lời đó, Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (5) Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong dòng sống Gio-đan.

(6) Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ông rừng. (7) Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong 3 Bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá ra Thiên Chúa qua/nhờ ngôn sứ I-sai-a, Thánh Phê-rô Tông Đồ Trưởng và Thánh Gio-an Tiền Hô:  

3.1.1 Thiên Chúa mà ngôn sứ I-sai-a loan báo là Đấng Thiên Chúa sẽ đến trong vinh quang. Người đến bởi vì Người luôn trung tín với Giao Ước: Chúa là Chúa của dân và dân là dân của Chúa! Người đến để đem hạnh phúc, bình an và thịnh vượng cho dân, vì thế, Người xứng đáng được dân ngóng chờ và chuẩn bị tiếp đón.

3.1.2 Thiên Chúa mà Tông đồ Trưởng Phêrô cảm nghiệm là Thiên Chúa trung tín với lời hứa là sẽ thực hiện cho những ai tin vào Người và cho cả nhân loại một công trình vĩ đại là TRỜI MỚI ĐẤT MỚI. Người không muốn ai phải chết, nhưng muốn mọi người sống đạo đức tinh tuyền và lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một của Người.  

3.1.3 Thiên Chúa mà Gio-an Tiền Hô loan báo và dọn đường là Thiên Chúa sẽ (thực sự là Người đã) đến nơi Con Một là Đức Giê-su Na-da-rét. Gio-an có sứ mạng loan báo và dọn đường cho Người là Đấng vô cùng cao trọng đến ngay cả một ngôn sứ lớn và quan trọng như Gio-an cũng không đáng cởi quai dép cho Người! Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần trong khi Gio-an chỉ làm phép rửa bằng nước.

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là “hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi" Cũng có nghĩa là hãy “trở nên tinh tuyền và không có gì đáng trách” và “lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết về Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.”

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn sống với Đấng ban ơn, như tạo vật sống với Đấng Tạo Hóa, như những người công chính trong dân Do-thái ngóng đợi Chúa Cứu Thế, như môn đệ sống với Thầy.

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

4.2.1 Tại sao phải dọn đường đón Chúa?   

Có hai lý do: con người cần Chúa và Thiên Chúa muốn đến & ở với con người:

(1o) Nhìn vào thế giới loài người nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng, chúng ta thấy con người và xã hội đang rất cần đến Thiên Chúa. Bên cạnh những mảng "sáng" là các điều tốt lành phù hợp với Ý Chúa, còn hiện rõ nhiều mảng "tối" đáng báo động. Nào là chiến tranh, khủng bố, hận thù, tranh giành quyền lực, nghèo đói, bệnh tật (nhất là hiv-aids và cúm gia cầm), áp bức bóc lột, buôn bán (ma túy, phụ nữ trẻ em và vũ khí). Nào là các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quĩ, chuyên quyền, bao che, dối trá, đồng lõa với tội ác, thiên tai đủ loại (động và lở đất, sóng thần, mưa bão, lụt lội).

Con người đang khát khao cuộc sống an bình, hài hòa, trong lành, yêu thương và hạnh phúc mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Nhưng điều mâu thuẫn là Thiên Chúa lại đang bị con người loại trừ một cách quyết liệt bằng ý thức hệ chính trị, chủ nghĩa duy vật vô thần, trào lưu văn hóa sự chết đề cao tiền bạc, khoa học, kỹ thuật và thân xác con người. Tất cả những thứ ấy tựu trung đều phản lại các giá trị đích thực của con người cũng là các giá trị cơ bản của Ki-tô giáo: công bình, bác ái, sự sống, giá trị tâm linh và siêu nhiên.

Riêng với các Ki-tô hữu thì chúng ta càng cần đến Chúa Giê-su Ki-tô vì: "Không có Thầy anh em không thể làm được gì"  và "Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14,6).  

(2o) Cả mạc khải Ki-tô giáo là một biểu lộ ý định và ước muốn của Thiên Chúa là đến và ở với loài người. Danh xưng cao quí và được Thiên Chúa mến chuộng nhất là “Em-ma-nu-en: Thiên Chúa ở cùng chúng ta! Thiên Chúa ở với con người!”

4.2.2 Chúng ta dọn đường đón Chúa bằng cách nào?

Ít nhiều chúng ta hiểu nghĩa bóng của các từ thung lũng, núi đồi, khúc quanh co, đường lồi lõm. Những từ này ám chỉ những tình trạng, những cách sống không phù hợp hoặc đối nghịch với Phúc Âm:

Thung lũng là những đam mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú,

Núi đồi là những lối sống kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn,

Khúc quanh co là những tâm địa không trung thực, giả hình, gian manh, xảo quyệt…,

Đường lồi lõm là cuộc sống đầy thiếu sót, yếu hèn, lỗi phạm, thiếu tin-cậy-mến đối với Thiên Chúa, thiếu bác-ái-yêu-thương đối với tha nhân.

Vậy để dọn đường đón Chúa, thì chúng ta

- trước hết phải nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn khó nghèo, siêu thoát, trong sạch, khiêm hạ, chân thật và sốt mến,

- kế đến là không ngừng rèn luyện bản thân để có được một tâm hồn như thế,

- và sau cùng là luôn lấy Phúc Am làm chuẩn mực để kiểm điểm và điều chỉnh đời sống của mình mỗi ngày.

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các quốc gia và các dân tộc đang phải sống thờ ơ với Thiên Chúa để các quốc gia và các dân tộc ấy sớm nhận thức được việc Thiên Chúa muốn đến với mọi người để họ được hưởng hạnh phúc thật.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.»  Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho mọi thành phần Dân Chúa, nhất là cho các vị lãnh đạo trong hàng giáo phẩm và giáo sĩ, để mọi Ki-tô hữu cố gắng thể hiện một đời sống tinh tuyền, trọn hảo trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho các tín hữu và gia đình thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người, mọi nhà trở thành những người dọn đường cho Chúa đi.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Kỳ thực Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu: cho những người sống thờ ơ với Thiên Chúa và say mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú trần gian để những người ấy sớm ăn năn hối cải mà khỏi bị diệt vong.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

CẢM NGHIỆM THIÊN CHÚA (2008)
LÀ CHA GIẦU LÒNG TỪ BI LÂN ÁI

THÔNG BÁO ĐẦU NĂM PHỤNG VỤ

Sang Năm Phụng Vụ Mới này (Năm B), các Bài “Sống Lời Chúa Hôm Nay” sẽ không chỉ tập trung vào bài Phúc âm để khám phá Chúa Giêsu là Ai và Người dạy điều gì như các bài trong Năm A vừa qua, mà sẽ lấy ý của cả 3 bài Thánh Kinh để phác họa Chân Dung của Thiên Chúa và khám phá ra Sứ Điệp của Lời Người.

Mong mọi người đồng tình với quan điểm trên và đón nhận sự chia sẻ của con trong Trang Sống Lời Chúa Hôm Nay năm 2005-2006 này.

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Vọng Năm B. Ý nghĩa và mục đích của Mùa Vọng là chuẩn bị tâm hồn dọn đường đón mừng Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Thật ra Thiên Chúa đã đến với nhân loại từ rất lâu rồi. Và Người luôn ở rất gần chúng ta, nên công việc của chúng ta là tỉnh thức tìm gặp Người và sống thân mật với Người. Các bài Thánh Kinh hôm nay sẽ giúp chúng ta trong công việc hệ trọng ấy.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa:

(1) Bài đọc 1: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7

(63,16b) Lạy ĐỨC CHÚA Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con. (17) Lạy ĐỨC CHÚA tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài hãy mau trở lại. (19b) Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.

(64,3) Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. (4) Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. (5) Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. (6) Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. (7) Thế nhưng, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm nên tất cả chúng con.

(2) Bài đọc 2: 2 Cr 1,3-9:

(3) Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. (4) Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.

(3) Bài Tin Mừng: Mc 13,33-37:

(33) Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (33) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết mọi người là: phải canh thức.

2.2 Trong ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

(1) Thiên Chúa trong kinh nghiệm tâm linh của ngôn sứ Isaia (1) là Vị Thiên Chúa thân thương, gần gũi, là Cha và là Đấng dựng nên con người. Vì thế mà có lúc Isaia tỉ tê tâm sự với Thiên Chúa: "Lạy ĐỨC CHÚA! Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con". Có lúc Isaia giận hờn và trách móc Chúa đã để cho dân Israel đi sai đường lạc lối và có “lòng chai dạ đá” không biết kính sợ Thiên Chúa: "Tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lò̀ng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài?". Nhưng Isaia cũng cảm nghiệm được rằng mình có thể hoàn toàn tin cậy, phó thác và ngóng đợi hành động của Chúa: "Chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình"- "Chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con"

(2) Thiên Chúa trong kinh nghiệm thiêng liêng của Tông đồ Phaolô là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an vì Người là Cha giầu lòng từ bi lân ái. Thánh Phaolô đã khám phá Thiên Chúa là Đấng như vậy, xuyên qua cuộc đời đầy gian nan thử thách, bị bắt bớ tra tấn và ngục tù. Hơn nữa Thánh Phaolô còn rút ra được bài học quý giá từ khám phá trên: ”Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.”

(3) Thiên Chúa do Chúa Giêsu mạc khải trong bài Tin Mừng Máccô hôm nay là như một Ông Chủ có kế hoạch, chương trình và đường lối riêng. Ông tín nhiệm đầy tớ, gia nhân mà giao nhà cửa, ruộng vườn, công việc cho mỗi người. Ông có việc phải đi xa nhưng một ngày nào đó Ông sẽ trở lại. Không ai biết được đó là ngày nào, vì Ông sẽ trở lại bất thình lình. Cho nên tốt nhất là ai nấy hãy chăm chỉ và chu toàn công việc được giao và luôn luôn tỉnh thức: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến"

2.3 Qua ba bài Sách Thánh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy sống tin cậy, phó thác, ngóng đợi và tỉnh thức để không bị lỡ mất cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa. Người là Đấng đã dựng nên chúng ta và hết sức gần gũi, thân thương với chúng ta. Người là Cha giầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta trong những lúc gian truân khốn khó.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

1. Nếu chúng ta thường sống thờ ơ với Thiên Chúa thì nay là lúc phải biết sống đặm đà tình con thảo với Người vì Người là Cha và là Chúa của chúng ta.

2. Nếu chúng ta vẫn sống trong âu lo, buồn phiền, đau khổ thì nay là lúc chúng ta củng cố lòng tin cậy, phó thác nơi Thiên Chúa vì Người là Cha giầu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa sẵn sàng nâng đỡ úi an.

3. Nếu chúng ta vẫn sống “bất cần” trong lãnh vực tâm linh và tham sân si trong đời sống trần thế thì nay là lúc chúng ta phải coi chừng và tỉnh thức vì Thiên Chúa xuất hiện lúc chúng ta chẳng ngờ!

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa, chúng con xưng tụng Chúa là Cha. Nhưng chúng con sống âu lo, sợ hãi và toan tính theo cách riêng của mình chứ chưa tin tưởng, phó thác hoàn toàn cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng con trong tay Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi lân ái, hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Thế nhưng chúng con vẫn sống âu lo, sợ hãi trước tương lai mà chúng con không nhìn thấy, trước những khó khăn vất vả chồng chất của cuộc đời.

Lạy Thiên Chúa là Đấng thường xuất hiện bất ngờ. Thế mà chúng con vẫn sống trong u mê, khờ dại mà chạy theo của cải, chức quyền, danh vọng và lạc thú hão huyền của trần gian. Chúng con chẳng tỉnh thức và chuẩn bị để gặp gỡ đón mừng Chúa.

Quả chúng con chưa xứng đáng là con, là môn đệ, là tín hữu của Chúa. Xin Chúa đoái thương ban ơn hoán cải và đổi mới cho chúng con trong Mùa Vọng này. Chúng con xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Sàigòn ngày 13.11.2005.
(Ghi nhớ ngày Cha Charles de Foucauld được Giáo hội phong Chân Phước)

Chú thích
(1) Ngôn sứ Isaia sống ở xứ Giuđa vào thế kỷ thứ VIII trước Công Nguyên tức thời dân Chúa bị phân chia thành hai nước: Bắc Nam. Sứ mạng của Isaia cũng như của các ngôn sứ khác là vạch cho dân Israel thấy lỗi lầm của họ, kêu gọi họ quay về với Thiên Chúa, sống trung thành với Người vì Người là Đức Chúa, là Cha, là Đấng Cứu độ, là Đấng luôn trung tín không bao giờ bỏ dân, cho dù dân có bất tín, bất trung và phản bội lời cam kết với Người.

 

PHẢI CHI NGÀI XÉ TRỜI MÀ XUỐNG…. 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B (30/11/2014)

[Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ 

Hôm nay, chúng ta bước vào Mùa Vọng Năm B. Ý nghĩa và mục đích của Mùa Vọng là các Ki-tô hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng Thiên Chúa xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Thật ra Thiên Chúa đã đến với nhân loại từ rất lâu rồi. Và Người luôn ở rất gần chúng ta, ở giữa chúng ta; nhưng có nhiều lúc chúng ta phải kêu lên như ngôn sứ I-sai-a: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” vì chung quanh chúng ta đầy dẫy những bất công, áp bức, tội ác và nghèo khổ và chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện và can thiệp của Người. 

Các bài Thánh Kinh hôm nay mời gọi chúng ta củng cố lòng tin vào Thiên Chúa và tăng cường sự thức tỉnh và nhẫn nại trông đợi sự can thiệp của Thiên Chúa vì Người là Đấng trung thành.                     

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH  

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7): Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.  

(63,16b) Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con; Đó là danh Ngài từ muôn thuở. (17) Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài hãy mau trở lại. (19b) Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan. 

(64,2b) Ngài ngự xuống: và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan! (3) Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. (4) Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con, nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. (5) Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi. (6) Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con. (7) Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con; chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm nên tất cả chúng con. 

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 1,3-9): Chúng ta mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mạc khải vinh quang của Người. 

(3) Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 

(4) Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. (5) Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. (6) Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, (7) khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. (8) Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. (9) Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 13,33-37): Anh em phải canh thức: anh em không biết khi nào chủ nhà đến. 

(33) Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. (34) Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. (33) Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. (36) Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ (37) Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết mọi người là: phải canh thức!” 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH 

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong 3 Bài Sách   Thánh hôm nay chứa đựng 3 cuộc khám phá và mạc khải về Thiên Chúa.

-Trước hết là sự khám phá Thiên Chúa của ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc 1: Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng sinh, là Cha và là Đấng dựng nên loài người:  Người rất thân thương, gần gũi với con người. Vì thế mà có lúc I-sai-a tỉ tê tâm sự với Thiên Chúa: "Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng Cứu chuộc chúng con". Có lúc I-sai-a giận hờn và trách móc Chúa đã để cho dân Ít-ra-en đi sai đường lạc lối và có “lòng chai dạ đá” không biết kính sợ Thiên Chúa: "Tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lò̀ng chúng con ra chai đá, chẳng biết kính sợ Ngài?". Nhưng I-sai-a cũng cảm nghiệm được rằng mình có thể hoàn toàn tin cậy, phó thác vào Chúa vì "chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình" 

- Kế đến là sự khám phá Thiên Chúa của Thánh Phao-lô Tông đồ dân ngoại trong bài đọc 2: Thiên Chúa, vì yêu thương, đã ban mọi ơn lành cho các tín hữu Cô-rin-tô và kêu gọi họ đi vào mối hiệp thông với Con Một Người là Đức Giê-su Ki-tô. 

- Sau cùng là Thiên Chúa do Chúa Giê-su mạc khải trong bài Tin Mừng Mác-cô hôm nay: Thiên Chúa là Ông Chủ có kế hoạch, chương trình và đường lối riêng. Ông tín nhiệm gia nhân, đầy tớ mà giao nhà cửa, ruộng vườn, công việc cho mỗi người. Ông có việc phải đi xa nhưng một ngày nào đó Ông sẽ trở lại. Không ai biết được đó là ngày nào, vì Ông sẽ trở lại bất thình lình. Cho nên tốt nhất là các gia nhân, đầy tớ chăm chỉ chu toàn công việc được giao và luôn luôn tỉnh thức: "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào ông chủ đến"  

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?) Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng ta, là Đấng cứu chuộc và là Cha chúng ta. Người gần gũi với chúng ta và giầu lòng từ bi lân ái nên luôn sẵn sàng nâng đỡ ủi an chúng ta trong những lúc gian truân khốn khó. Nhưng nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng là Người vắng bóng. Thật ra Người vẫn luôn có mặt nhưng chưa hành động theo nguyện vọng của chúng ta mà thôi. Giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy sống tin cậy, phó thác và tỉnh thức ngóng đợi để không bị lỡ mất cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa.

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn sống với Đấng ban ơn, như tạo vật sống với Đấng Tạo Hóa, như môn đệ sống với Thầy, như gia nhân, đầy tớ ngóng đợi chủ của mình trở về.

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

là chúng ta vững lòng trông cậy, kiên trì và tỉnh thức chờ đợi ngày/giờ Thiên Chúa tỏ mình ra, can thiệp với đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội cũng như giáo hội của chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó

5.1 «Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu xin cho các quốc gia và các dân tộc đang phải sống trong nghèo đói, chiến tranh, đàn áp để các quốc gia và các dân tộc ấy sớm được tự do, hòa bình và ấm no hạnh phúc.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.»  Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu xin cho mọi thành phần của Hội Thánh Công Giáo, nhất là cho các vị lãnh đạo Dân Chúa, để mọi Ki-tô hữu cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình, để sống yêu thương và cảm tạ.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu xin cho mọi người và mọi gia đình thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người, mọi nhà sống hiệp thông sâu sắc và trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa là Đấng yêu thương và trung thành.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Anh em hãy canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.» Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu xin cho những người sống thờ ơ với Thiên Chúa và say mê của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú trần gian để những người ấy sớm hoán cải và thay đổi cách sống, để không bị bất ngờ khi Thiên Chúa xuất hiện.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

November 19, 2014

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)