Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B
 
 

 

CHỌN CHỖ RỐT HẾT VÌ TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B (22.10.2006)
(KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Ðiều tôi nghe được nhiều nhất trong những buổi trao đổi với một số anh em giáo dân trong nước cũng như ở Mỹ này là có một số linh mục và nhiều cán bộ giáo dân quá ham đề cao “cái tôi” trong khi hoạt động tông đồ nên làm hỏng cả đời sống và công cuộc Loan Báo Tin Mừng của cá nhân và cộng đoàn.

Nếu đó là sự thực thì thật đáng tiếc và đáng buồn nhưng không khó hiểu, vì phục vụ Thiên Chúa, Giáo Hội, anh chị em và tha nhân, như kẻ làm tôi không phải là chuyện dễ dàng. Cần được thấm nhuần tinh thần của Chúa Giê-su và được Thánh Linh hướng dẫn, người Kitô hữu - giáo sĩ hay giáo dân - mới có thể hiểu và sống giống như Chúa Giêsu là Ðấng đã “đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Is 53,10-11: Sứ mạng của người Tôi Trung của Thiên Chúa.

10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu. 11 Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

(2) Bài đọc 2: Dt 4,14-16: Đức Giêsu, vị Thượng Tế biết cảm thương.

16 Anh em thân mến, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

(3) Bài Tin Mừng: Mc 10,35-45: Hai người con ông Dêbêđê - Người làm đầu phải hầu hạ (Mt 20, 20-28).

35 Khi ấy, hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." 36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? " 37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." 38 Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? " 39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được."

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

(1) Bài đọc 1 (Is 53,10-11) là Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia nói về thân phận và vai trò của người tôi trung của Thiên Chúa.

Áp dụng sấm ngôn trên vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy các điều ấy đều đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Bằng hy sinh đau khổ và hiến tế của mình, Chúa Giêsu Kitô đã cứu độ muôn dân.

(2 Bài đọc 2 (Dt 4,14-16) là những lời của Thánh Phaolô nói với các tín hữu Do Thái về hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Vị Thượng tế siêu phàm. Vị Thượng tế này đã sống kiếp người trần và đã kinh qua nỗi khổ đau của thập giá, nên “biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta”.

Vì thế “chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin” và “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần”.

(3) Bài Tin Mừng (Mc 10,35-45) là tường thuật của Thánh Máccô về giáo huấn lần thứ 3 của Chúa Giêsu về người môn đệ. Ba lần giáo huấn đi liền sau 3 lần Chúa Giêsu loan báo cuộc Thương khó và Phục sinh. Nhưng giáo huấn ấy rất khó lọt vào tai các môn đệ. Bằng chứng là hai ông Giacôbê và Gioan đã “cả gan” yêu cầu Thầy cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả. Xin như thế chứng tỏ hai ông chẳng hiểu gì về đường lối của Thầy. Mà không chỉ có hai ông, cả 10 tông đồ khác cũng chẳng hiểu gì hơn.

Nhẫn nại và chịu đựng Chúa Giêsu giúp các môn đệ hiểu rằng theo Người không phải để làm vương làm tướng, ăn trên ngồi chốc, thống trị dân chúng mà là hạ mình xuống làm kẻ hầu hạ mọi người và hy sinh cho mọi người.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp mà Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô muốn dành cho chúng ta trong ba bài Sách Thánh hôm nay được cô đọng trong mấy câu mà chính Chúa Giêsu Kitô đã nói:

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Ðể thực hiện sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy kiểm điểm xem tư tưởng, quan niệm và cách sống và cách phục vụ của chúng ta xem chúng có phù hợp với Lời Chúa Giêsu dạy không?

* Nếu cách suy nghĩ, hành động và phục vụ của chúng ta đã ít nhiều phù hợp với sứ điệp của Lời Chúa thì chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển nếp sống ấy.

* Còn nếu cách suy nghĩ, hành động và phục vụ của chúng ta chưa phù hợp với sứ điệp của Lời Chúa thì chúng ta hãy cầu xin Ơn Chúa giúp sức và cố gắng điều chỉnh tư tưởng, quan niệm, cách sống và cách phục vụ của chúng ta cho phù hợp với Lời Chúa Giê-su dạy.

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Ðấng ở trên cao mà Chúa đã đi xuống và đã chọn chỗ rốt hết. “Từ chỗ rốt hết tại Bê-lem, Chúa đã tiếp tục sống ơn gọi kẻ rốt hết suốt cả cuộc đời. Từ xuống ít tới xuống nhiều. Từ thân phận kẻ bần cùng đến thân phận kẻ đầy tớ tôi đòi, và sau cùng tới thân phận kẻ bị án chết. Chúa đã chọn chỗ rốt hết, và đó là chọn lựa cứu độ của Chúa.”

Lạy Chúa Giêsu Kitô, “để cứu độ ai, sự có mặt của mình đã là một việc tốt, gần gũi họ là việc tốt hơn, chia sẻ thân phận của họ là việc còn tốt hơn nữa, và chết tủi nhục vì họ là việc không ai dám nghĩ tới. Chúa đã đi tới cùng tiến trình cứu độ ấy.”

Chúa đã cứu nhân loại bằng con đường đi xuống và bằng cách chọn chỗ rốt hết. Chúa đã dạy cho chúng con biết con đường đi xuống và chọn chỗ rốt hết chính là con đường và phương thế cứu độ bảo đảm nhất.

Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu chúng con, đã dậy chúng con như vậy. Xin Chúa thương ban cho chúng con:

* Ơn biết bước theo Chúa,
* Ơn biết sống giống Chúa,
* Ơn dám chọn chỗ rốt hết để chúng con được
* Ơn tham dự vào sứ vụ cứu độ của Chúa. Amen.

(Lời cầu nguyện này lấy cảm hứng và mượn ý mượn lời của Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, trong bài ÐƠN SƠ, THINH LẶNG, NHẬN CHỖ RỐT HẾT).

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
New Orleans (LA/USA) ngày 07.10.2006
Lễ Ðức Mẹ Mân Côi.

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)