Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B
 
 

 

BÍ QUYẾT HẠNH PHÚC, CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG!

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trong chuyến về thăm Nước Ðức hồi tháng 9 vừa qua, đã nhắn nhủ những người đồng huơng của Ngài rằng:

“Các dân tộc Á Phi ngưỡng mộ trước những thành tích kỹ thuật và khoa học của chúng ta, nhưng đồng thời họ cũng kinh hoàng đứng trước một thứ lý lẽ hoàn toàn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi viễn tượng của con người, để rồi coi đó là hình thức cao cả nhất của lý trí, cần phải áp đặt cho nền văn hóa của Á Phi.” (1).

Lời và ý của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI trong lời phát biểu trên chỉ là tiếng dội (echo) của Lời Thánh Kinh trong Sách Ðệ Nhị Luật và Sách Phúc Âm theo Thánh Máccô mà Giáo Hội đọc trong Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Đnl 6,2-6: Anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên dông đảo.

2 Như vậy anh (em) cũng như con cháu anh (em) sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh (em), và anh (em) sẽ được sống lâu.3 Hỡi Ítraen, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh (em) sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh (em), đã phán với anh (em).

4 Nghe đây, hỡi Ítraen! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). 6 Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng.

(2) Bài đọc 2: Dt 7,23-28: Vị Thượng Tế thập toàn.

23 Anh em thân mến, lại nữa, trong dòng tộc Lêvi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. 24 Còn Đức Giêsu, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. 25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.

26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. 27 Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. 28 Vì Luật Môsê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

(3) Bài Tin Mừng: Mc 12,28-34: Ðiều răn đứng đầu (Mt 23,34-40; Lc 10,25-28).

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 29 Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

(1) Bài đọc 1 (Đnl 6,2-6) là một đoạn Sách Ðệ Nhị Luật chép lại những lời truyền của Môsê, nhà lãnh đạo, cho toàn dân Ítraen dân riêng của Thiên Chúa: Họ phải tuân giữ luật kính mến, tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, vì đó là bí quyết hạnh phúc, là chìa khóa tương lai và điều kiện để dân Ítraen sống lâu, sống hạnh phúc và phát triển thành một dân tộc đông đảo và hùng mạnh.

(2) Bài đọc 2 (Dt 7,23-28) là những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái, nói tiếp về Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế. Khẳng định của Thánh Phaolô không thể hiểu cách khác được: Chỉ một mình Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế vô tội, vẹn toàn, không cần phải làm chi để đền tội của mình (vì Người có tội gì đâu mà phải đền!). Nhưng Người đã tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời, để đền tội thay cho nhân loại.

(3) Bài Tin Mừng (Mc 12,28-34) là tường thuật của Thánh Máccô về cuộc trao đổi thân tình và cởi mở giữa Đức Giêsu và một kinh sư, về một chủ đề thần học rất quan trọng của Đạo Do Thái và cũng là của Kitô Giáo:

Mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất của Đạo Do Thái và của Kitô Giáo.
Mến Chúa là điều răn quan trọng nhất thì rõ rồi, không có gì phải bàn cãi.
Nhưng mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thì không phải là ai cũng thực hiện được.

Còn yêu người là điều răn quan trọng ngang bằng với điều răn mến Chúa thì quả là mới mẻ và là nét riêng của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế mà sau này Chúa Giêsu Kitô gọi đó là điều răn mới, điều răn riêng của Người: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (2).

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay cũng là Bí Quyết (đem lại) Hạnh Phúc và Chìa Khóa (mở vào) Đời Đời là:

Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn
& Yêu người (tha nhân) như chính mình.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Yêu Chúa và yêu tha nhân chút chút thì không thành vấn đề. Nhưng yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thì không dễ dàng gì! Cũng thế yêu tha nhân sơ sơ thì không khó khăn gì lắm, nhiều người làm được; nhưng yêu tha nhân như chính mình thì ít ai làm được, vì đòi người ta phải hy sinh rất nhiều.

Để kiểm chứng chúng ta tự đặt câu hỏi: Ngày hôm nay/trong tuần/tháng/năm này

-TÔI ĐÃ LÀM/HY SINH/HIẾN DÂNG NHỮNG GÌ CHO/VÌ THIÊN CHÚA?

-TÔI ĐÃ LÀM/ HY SINH/HIẾN DÂNG NHỮNG GÌ CHO/VÌ THA NHÂN?

Xét mình, chúng ta sẽ thấy còn ở rất xa so với đòi hỏi của Thiên Chúa! Từ đó, chúng ta sẽ khẩn cầu và rèn luyện trong kiên nhẫn và khiêm tốn hơn.

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng con,

Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã nhắc nhở chúng con nhớ Điều Răn cốt lõi của Đạo là mến Chúa yêu người.

Sinh ra làm người trong trần gian, Chúa đã thực hành luật ấy một cách tuyệt hảo.

Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã chỉ cho chúng con biết Bí Quyết Hạnh Phúc Thật là mến Chúa yêu người.

Sinh ra làm người trong trần gian, Chúa đã nắm vững bí quyết Hạnh Phúc ấy.

Chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con Chìa Khóa mở Cánh Cửa Đời Đời là mến Chúa yêu người.

Sinh ra làm người trong trần gian, Chúa đã dùng Chìa Khóa ấy mà trở lại Trời Cao sau khi hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó.

Chúng con xin Chúa giúp chúng con biết sống giống như Chúa đã sống, biết yêu giống như Chúa đã yêu. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
Atlanta (GA/USA) ngày 21.10.2006

…………
(1) Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, bài giảng cho hơn 250 ngàn tín hữu tham dự Thánh Lễ Sáng Chúa Nhật ngày 10.9.2006 tại Munich.
(2) Ga 13,34.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)