dongcong.net
 
 

CN7 PS Năm B

Xin cho chúng con nên một

Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi con con ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha, và gìn giữ những kẻ Cha đã trao cho Con, không một ai trong chúng bị hư mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn ở dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Xin thánh hóa chúng trong sự thật: Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian và vì chúng, Con đã tự hiến để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân ly."

Cha Joseph Burns là vị chủ chăn mới của ngôi nhà thờ nhỏ ở Kavirando, Phi Châu. Chủ nhật đầu tiên, ngài nhìn thấy một người què lết ra giữa lối đi của nhà thờ để tìm đường ra sau giờ Thánh Lễ. Một tháng sau, cha lại thấy người này xuất hiện trong nhà thờ. Sau Thánh Lễ, cha nói chuyện với anh:

-
Chào anh bạn, Tôi nghĩ là đã thấy anh một lần rồi.  
-
Con tên là Giuse Cabuno. Anh mỉm cười.  
-
Tôi thấy hài lòng thấy anh đi nhà thờ. Nhà anh ở cách đây bao xa?  
-
Con ở làng bên cạnh, cách đây 40 cây số. Cha Burns không tin. Ngài trợn mắt hỏi:  
-
40 cây số. Một người tàn tật như anh có thể lết được đoạn đường dài như vậy ư ? Con phải lết 40 cây số để đi lễ ư ?  
-
Vâng, thưa cha. Con rất tiếc là không thể đi lễ mỗi tuần. Một tháng một lần là điều tối đa con có thể làm được, vì con quá mệt. Cha Burns bèn đề nghị với anh:  
-
Lần sau, con cứ ở nhà. Cha sẽ qua làng con dâng Thánh Lễ, mỗi tháng một lần. Con có thể dự Thánh Lễ và Rước Mình Thánh Chúa tại nhà. Có lẽ, vài người láng giềng không Công Giáo của con cũng thích đến nữa.  

Từ đó, ngôi nhà tranh nhỏ bé của Giuse trở thành một nhà nguyện. Chúa Giêsu đến ngự ở đó. Nhiều bạn bè của Giuse cũng đến tham dự. Dần dà họ xây một ngôi nhà nguyện xinh xắn và một Linh Mục được phái đến sống với họ. Hơn một lần Giuse nghĩ trong lòng rằng chính nhờ những buổi đi lễ cực nhọc ở Kavirando mà Thánh Lễ được đưa đến một nơi mới, trên thế giới.

Lời cầu nguyện trong bài Tin Mừng hôm nay: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi con con ở với chúng". Nói lên lòng khao khát của Chúa Giêsu, Ngài muốn đến với mọi người. Những người có lòng nhiệt thành trước rồi đến những người được thấy tình người. Anh Giuse Cabuno, một người tàn tật với lòng thành và với cố gắng hết lực để làm vinh danh Chúa, đã được Chúa đáp lại mối thịnh tình của anh là gửi cha Joseph Burns đến cho anh và cho nhiều người trong làng anh nữa. Anh Giuse Cabuno đã làm vinh danh Chúa, khiến Chúa đáp lại mối thịnh tình của anh. Chắc khi trở về anh đã không ngớt cầu nguyện : "Lạy Chúa, con biết Chúa có kế hoạch, có mục đích và ý định trên cuộc đời của con. Con không biết kế hoạch của Chúa thế nào, nhưng từ nay con sẽ loan báo cho các bạn bè chòm xóm của con biết rằng Chúa đã dùng tôi cho mục đích của Chúa".

Lời cầu nguyện hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta về việc cầu nguyện. Có nhiều cách cầu nguyện:

-
Cầu nguyện riêng một mình như anh Giuse Cabuno với hy sinh của anh.  
-
Cầu nguyện theo nhóm trong gia đình, trong lớp học, trong hội đoàn...  
-
Cầu nguyện cộng đoàn như nhà thờ xóm đạo.  

Chúa cũng cầu nguyện bàng 3 cách này: Ngài lên núi một mình suốt đêm Ngài cầu nguyện với Chúa Cha (Lc.6:12). Ngài cũng đưa Phêrô, Giacobê, Gioan đi cầu nguyện với nhóm (Lc.9:28). Và theo thường lệ Chúa vào trong Hội Đường ngày Sabath để cùng dân chúng cầu nguyện (Lc.4:16). Vì thế không lạ, nhóm các môn đệ cùng đã cầu nguyện dưới 3 hình thức này: Phêrô cầu nguyện một mình trên mái nhà (Cv 10:9). Rồi chia thành nhóm nhỏ như bài đọc thứ nhất hôm nay. và họp thành cộng đoàn như (Cv 3:11).

Cầu nguyện riêng không theo một guôn mẫu, nhưng với lời đơn sơ của mình nói với Chúa như cảm nhận được Chúa ở gần như bạn. Cầu nguyện chung nhóm pha lẫn cả hai hình thức cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung. Cách tốt nhất cũng là lời lẽ của chính mình. Lời cầu nguyện từ trái tim chứ không nại vào bài vở. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầu nguyện.

Lm. Thu Băng, CMC

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)