Lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội
 
 


SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

MẦU NHIỆM THẲM SÂU VƯỢT RA NGOÀI TRÍ KHÔN CON NGƯỜI
(LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI)

Trong bài giảng ngày đại lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (8/12/2015), ĐTC Phan-xi-cô thuyết giảng: “Trước hết, Đức Maria đã được thôi thúc để vui mừng về tất cả những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Ân sủng của Thiên Chúa đã bao phủ Mẹ, và làm cho Mẹ trở nên xứng đáng làm Mẹ Chúa Ki-tô. Đối với Mẹ, khi Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel bước vào nhà Mẹ, một mầu nhiệm thẳm sâu mà nó vượt ra ngoài bất cứ dung lượng nào của trí khôn, cũng đã trở nên nguyên cớ dẫn tới niềm vui, dẫn tới Đức Tin và dẫn tới sự trao hiến trọn vẹn cho Lời vừa được mạc khải cho Mẹ. Sự tràn đầy ân sủng có khả năng biến đổi con tim, và làm cho nó có khả năng thực hiện một bước đi, mà bước đi ấy rất vĩ đại vì nó làm thay đổi lịch sử nhân loại.” (nguồn: Vatican.net). Thử tìm hiểu xem “bước đi làm thay đổi lịch sử nhân loại” là thế nào? 

Bài đọc 1 hôm nay (St 3, 9.15-20) trình thuật việc ông bà Nguyên tổ nghe lời con rắn xúi giục đã ăn trái cấm, khiến “Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cầy cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, để canh giữ đường đến cây trường sinh.” Đến bài Tin Mừng (Lc 1, 26-38), Thánh sử Lu-ca trình thuật sự kiện “Truyền tin cho Đức Maria”. Nghe lời chào và chúc mừng của sứ thần, Đức Mẹ rất bối rối và hỏi lại: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng.” Sau khi được sứ thần giải thích thỏa đáng sự băn khoăn thắc mắc trước việc thụ thai Chúa Giê-su, Đức Maria đã trả lời sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Như vậy, hai bài đọc làm nổi bật hai cuộc đối thoại mà đối tượng chính là hai người phụ nữ, đã làm đảo lộn lịch sử loài người, thay đổi hẳn cục diện thế giới. 

Cuộc đối thoại thứ nhất giữa sứ giả của ma quỷ (con rắn) với bà E-và trong vườn địa  đàng: Rắn nói với Eva: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” Người đàn bà trả lời: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rắn nói: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." E-và nghe bùi tai, lại “thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.” Kết quả là: “Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng; họ mới kết lá vả làm khố che thân.” (St 3, 1-7). 

Và hậu quả tất yếu đến cho ông bà Nguyên tổ: “Với người đàn bà, Chúa phán: "Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi." Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó"… Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." (St 3, 16-19). 

Cuộc đối thoại thứ hai giữa sứ giả của Thiên Chúa (sứ thần Gáp-ri-en) với E-và Mới là Đức Maria nơi thành Na-da-ret (miền Ga-li-lê): “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!". Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-za-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Kết quả là: ”Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1, 28-38) 

So sánh hai cuộc đối thoại, thấy rõ một bên là sứ giả của quỷ dữ (con rắn) đầy ranh ma quỷ quyệt ẩn trong thái độ ngạo mạn coi thường cả Thiên Chúa lẫn đối tượng bị cám dỗ (E-và), còn một bên là sứ giả của Thiên Chúa (sứ thần) chân thành biểu lộ trong thái độ khiêm cung, kính trọng Thiên Chúa và cả người đối diện (Đức Maria). Cả hai đối tác đều gật đầu ưng thuận (Bà E-và thì mau mắn hái trái cây ăn và cón đưa cho chồng cùng ăn; Đức Maria tuy tỏ dấu băn khoăn, nhưng khi được giải thích đã khiêm tốn xưng mình là nữ tì của Thiên Chúa và “xin vâng”). Cái gật đầu mau mắn của E-và đã làm đảo lộn lịch sử loài người: Thay vì được an vui thảnh thơi sống trong vườn địa đàng thì bị đuổi ra ngoài, xa lìa Thiên Chúa, phải tự vật lộn với cuộc mưu sinh và đối mặt với biết bao ác hiểm của kẻ thù muôn kiếp là ma quỷ. Không những chỉ hai ông bà Nguyên tổ mà còn truyền tử lưu tôn tội lỗi tày trời đến thiên thu vạn đại. Còn cái gật đầu ưng thuận của Đức Maria bằng tiếng “xin vâng” thì lại thay đổi hẳn cục diện thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử loài người: Kỷ nguyên Cứu Độ. 

Cũng là gật đầu để đón nhận lương bổng hay ân hụê mà sao kết quả lại trái ngược nhau đến lạ lùng? Ấy cũng bởi vì “Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Rm 6, 23). Có tin thì mới gật đầu ưng thuận. Con người ta sống trên đời cần phải có niềm tin, bởi nếu thiếu nó thì cuộc sống thật vô vị. Có tin thì mới yêu đời, nên hai chữ “tin yêu” luôn đi đôi với nhau thành một từ ghép diễn tả tâm trạng vui sống của con người. Đến ngay cả những kẻ chán đời tìm đến cái chết cũng vẫn có một niềm tin. Họ tin rằng cái chết sẽ giúp họ giải thoát cơn bĩ cực sầu khổ tột cùng. Chính vì thế nên vấn đề đặt ra là lòng tin của người gật đầu đã đặt đúng chỗ chưa? Nên tin vào một vị Thần duy nhất là “Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa” hay là nên tin vào thần sông thần núi, thần cây đa cây đề, thần mưa thần gió, thần sấm thần chớp, thần bếp thần đất …? 

Nói đến vấn đề tin vào thần linh là nói đến thái độ cực đoan của những người tin. Họ tôn thờ những đối tượng mà họ tin như một ông chủ và sẵn sàng làm tôi tớ để mua chuộc cảm tình. Ấy cũng bởi vì con người được tự do tuyệt đối chọn cho mình một lối sống, hoặc chạy theo bả vinh hoa vật chất, hoặc sống một cuộc đời công bình chính trực. Nếu chẳng vậy thì vị Vua Công Chính, Vua Tinh Yêu đã chẳng dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6, 24). Hoá cho nên chỉ vì một niềm tin đặt không đúng chỗ, vì một cái gật đầu ưng thuận của “một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết” (Rm 5, 12). Nhưng Thiên Chúa cũng không vì thế mà bỏ rơi loài người. Người vẫn thương yêu đàn con cái trầm luân trong tội lỗi nhuốc nhơ, nên đã ban cho nhân loại một Người Nữ đặt niềm tin tuyệt đối vào Đấng Toàn Năng hằng hữu, để từ cái gật đầu khiêm nhường ưng thuận bằng hai tiếng “xin vâng”, đã đón nhận vào cung lòng một Trưởng Tử Thiên Cung nhập thể làm người cứu chuộc nhân thế. Thật đúng là: “Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã, mà sự chết thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.” (Rm 5, 17). 

Càng suy gẫm càng thấy rõ ràng 2 cái gật đầu của 2 người nữ đã quyết định vận mệnh con người. Chính vì thế nên xin đừng nghi ngờ, phân vân gì nữa, mà hãy mừng vui lên cùng với cái gật đầu thứ hai trong lịch sử loài người của “nữ tì Thiên Chúa”. Ấy cũng bởi vì “một mầu nhiệm thẳm sâu mà nó vượt ra ngoài bất cứ dung lượng nào của trí khôn con người” (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô như đã dẫn trên). Từ niềm hoan lạc được mạc khải, hãy cất cao giọng vinh tụng ca: “Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mạc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men.” (Rm 16, 25-27). Người Ki-tô hữu hãy hoan hỉ ngẩng cao đầu cất tiếng ngợi khen, để tiếp liền sau đó khiêm cung cúi đầu “xin vâng” theo Thánh ý Đấng Toàn Năng Hằng Hữu. 

Muốn được như vậy, xin hãy chạy đến cùng Đức Mẹ như lời khuyên của ĐTC Phan-xi-cô trong bài giảng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhễm (–nt–): “Xin hãy chạy đến nép mình trong áo Mẹ, cũng bởi vì ”Dưới áo choàng của Mẹ có chỗ cho tất cả mọi người, vì Mẹ là Mẹ Thương Xót. Trái tim Mẹ đầy dịu dàng đối với mọi con cái của Mẹ: sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng đã nhận xác thể từ Mẹ, và trở thành người Anh của chúng con, là Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ mọi người nam nữ. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm, khi nhìn lên Mẹ, chúng con nhận ra chiến thắng của Lòng Chúa Xót Thương trên tội lỗi và mọi hậu quả của nó; trong tâm hồn chúng con bừng lên niềm hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, được giải thoát khỏi mọi nô lệ, oán hận và sợ hãi. Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, chúng con cảm tạ Mẹ vì trong hành trình hòa giải này, Mẹ không để chúng con đi một mình, nhưng tháp tùng chúng con, ở cạnh và nâng đỡ chúng con trong mọi khó khăn. Chúc tụng Mẹ bây giờ và mãi mãi. Amen.” 

Ôi! “Lạy Thiên Chúa chí thánh, Chúa đã làm cho Trái Tim Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần, vì lời Ðức Trinh Nữ chuyển cầu, xin thương giúp chúng con cũng trở nên đền thờ Chúa ngự. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen. (lời nguyện lễ Trái rim Vô nhiễm Đức Mẹ – 8/12) 

JM. Lam Thy ĐVD.

 

8/12 Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ma quỉ ca tụng Mẹ Vô Nhiễm

Vào thời thánh Gioan Maria Vianney làm cha sở họ Ars, có 1 vụ quỉ ám rất nổi tiếng tại Pháp. Nạn nhân là 1 giáo dân công giáo tên là Antoine Gay.

Antoine Gay sinh ngày 31/5/1790 tại Lantenay, nhưng lớn lên dời về sống tại Lyon, miền trung nước Pháp, và qua đời tại đây ngày 13/6/1871. Trong thời trai trẻ, anh muốn dâng mình cho Chúa, nhưng nhiều ngăn trở khiến mãi đến năm 46 tuổi, Antoine mới thực hiện được ước nguyện. Anh vào đan viện Trappist tại Aiguebelle và lãnh nhận áo dòng trợ sĩ. Nhưng anh chỉ ở được 1 năm thì phải xuất dòng vì bị bệnh thần kinh. Thật ra đây chỉ là dấu hiệu bị ma quỉ quấy phá. Điều đáng nói trong cuộc đời của Antoine là anh sống thọ đến 81 tuổi, nhưng anh đã bị ma quỉ hành hạ đến hơn nửa đời người. Tên quỉ nhập vào anh xưng danh là Isacaron, tướng của các tên quỉ dơ bẩn. Rất nhiều lần, Isacaron bị bắt buộc phải ca tụng quyền năng của Thiên Chúa, của Đức Mẹ, của các thánh và khuyên bảo người ta sống tốt qua miệng ông Antoine Gay, người bị tên quỉ ám hại.

Sau nhiều năm khám nghiệm và chữa trị, người ta chắc chắn là Antoine Gay bị quỉ ám. Năm 1853, Antoine được dẫn đến xứ Ars để xin thánh Gioan Maria Vianney trừ quỉ. Vào Chúa Nhật mùng 4/12, thánh Vianney cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mặc dù lúc đó tín điều này chưa được tuyên bố.

Vậy mà thật lạ lùng, ngay sau thánh lễ, đến khi làm phép trừ quỉ, Antoine tự động chạy đến quì trước tượng Đức Mẹ, 2 tay dang hình thánh giá, đôi mắt đẫm lệ và qua môi miệng Antoine, ma quỉ bị bắt buộc long trọng tung hô Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội như sau:
“Lạy Đức Maria! Hỡi Đức Maria! Bà là kì công tuyệt diệu của bàn tay Thiên Chúa! Bà là thành quả trọng đại của điều Chúa làm nên.

“Hỡi Thụ tạo vô song, Bà làm cho toàn thể triều thần thiên quốc phải ngưỡng mộ, tán dương và tuân phục như là Mẹ Đấng Tạo Thành. Bà được nâng lên cao trên tất cả các thiên thần và toàn thể các thánh. Bà ngự bên ngai toà Thiên Chúa. Bà là đền thờ Thiên Chúa. Bà cưu mang trong dạ tất cả những gì là hùng dũng nhất, vĩ đại nhất, uy quyền nhất và đáng mến nhất!

“Hỡi Đức Maria, Bà tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết của Bà, Đấng đã dựng nên Bà. Bà vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ. Thật không gì có thể sánh ví được với Bà. Sau Thiên Chúa, Bà là tất cả những gì trọng đại nhất. Bà là người phụ nữ can trường nhất. 1 mình Bà, Bà có thể chúc tụng Thiên Chúa, trổi vượt hơn tất cả Triều thần thiên quốc hợp lại.

“Nơi Bà, không hề có 1 chút bợn nhơ. Tất cả những ai dám nói rằng Bà không thể vừa là Trinh Nữ vừa làm Mẹ, đều là những người nói lộng ngôn và ngu xuẩn! Bà được thụ thai mà không hề dính vết tội nguyên tổ. Bà thật là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

“Tôi xin chúc tụng Bà, hỡi Đức Maria! Nhưng hết mọi lời tôi chúc tụng Bà đều được Bà dâng lên Thiên Chúa, bởi vì, chính Ngài là Chủ Tể của mọi sự lành! Ngoài Trái Tim Con Chí Thánh của Bà ra, thì không hề có 1 trái tim nào khác, có thể sánh ví được với Trái Tim của Bà! Ôi Trái Tim tốt lành! Ôi Trái Tim trìu mến! Bà không bỏ rơi ai, ngay cả những kẻ vô ơn tệ bạc và cả những người mắc tội trọng! Trái Tim Bà đầy dịu hiền, ngay cả đối với những người tội lỗi, chỉ đáng bị trừng phạt, vậy mà Bà cũng xin cho họ được ơn thánh và lòng từ bi thương xót! Có biết bao kẻ tội lỗi nặng nề được nhờ Bà mà ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa!

“Ôi phải chi mọi người trên hoàn cầu đều nhận biết Bà. Nếu họ biết đánh giá đúng mức lòng trìu mến, quyền lực và lòng nhân hậu của Bà, thì không 1 ai trong họ bị hư mất! Tất cả những ai biết chạy đến kêu cầu Bà với trọn lòng tín thác và liên lỉ cầu xin Bà, thì dù họ ở trong tình trạng nào đi nữa, Bà cũng sẽ cứu giúp họ và Bà sẽ muôn đời chúc lành cho họ.

“Tôi bị bắt buộc hạ mình quì dưới chân Bà và xin Bà tha thứ về tất cả những xỉ nhục mà tôi làm cho người bị ám hại phải chịu. Tôi xin thú nhận rằng, hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là 1 trong những ngày lễ trọng đại nhất của Bà trong năm, mà Con Chí Thánh của Bà bắt buộc tôi phải nói rằng: Đây là ngày lễ trọng nhất trong tất cả những ngày lễ của Bà!”.

Một hôm có người hỏi Isacaron những phương thế nào giúp nên trọn lành, hắn liền nói: “Phải hết sức gớm ghét tội trọng. Đừng chủ ý phạm tội nhẹ. Luôn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Biết hạ mình khiêm tốn mọi ngày trong đời sống, bởi vì kiêu ngạo là tính xấu tệ hại nhất trong tất cả các tính xấu. Luôn nêu gương sáng và khuyên bảo những lời tốt lành. Hãm mình làm việc đền tội như vị Thánh Tiền Hô đòi hỏi. Và ai thánh thiện rồi thì càng phải trở nên thánh thiện hơn nữa!”.

Sau lời khuyên nhủ trên đây, Isacaron bị bắt buộc đọc to cho mọi người nghe, lời cầu nguyện dâng lên Trinh Nữ Maria, qua miệng của Antoine Gay: “Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu xin với trọn lòng tín cẩn, Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối Mẹ điều gì khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ dủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hoả ngục cũng không thể làm hại được con.

Một cách nào đó, Mẹ là Bà Chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp! Thế nhưng, Mẹ là người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt niềm hy vọng nơi Mẹ! Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa 3 Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi!

Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi người trên trái đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân từ và quyền năng của Mẹ! Điều mà con không thể làm được, con nguyện ước cho các thần thánh thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỉ bị bó buộc phải xưng tụng rằng: Mẹ là kì công của bàn tay Thiên Chúa, Mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay, Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỉ, và mọi sự đều phục tùng Mẹ!

Mẹ là loài thụ tạo vô song! Mẹ là người phụ nữ duy nhất vừa là Trinh Nữ vừa là Mẹ. Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh Cả Giuse, Mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, Mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiêng! Con hy vọng nơi Mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hoả ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹ đến muôn đời! Amen. Ước gì được như vậy!”

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội.

Truyện Ma Quỉ Trong Thế Giới Ngày Nay

December 6, 2017

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)