Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
 
 


Ca Khúc Khải Hoàn

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, chuẩn bị cho sự tiến vào thành Thánh Giêrusalem Thiên quốc. Giáo hội đặt lễ này vào ngày Chúa nhật, ngày Chúa phục sinh, ngày Chúa chiến thắng khải hoàn, chiến thắng tội ác và sự chết... Để từ đấy, mọi người tin vào Chúa sẽ cùng với Chúa chiến thắng tội ác của chính mình và thế gian, để cùng nhau vượt qua sự chết mà tiến vào thành thánh trên Trời...

Chúa tiến vào thành với dung mạo và cách thế như một vị Vua. Theo truyền thống Vua David và các vua Do Thái, Chúa cỡi trên lưng một con vật, dân chúng lấy áo choàng lót đường, với những nhành vạn tuế tung hô: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại vua Đavid, tổ phụ chúng ta đang tới. Hoan hô trên các từng trời!"

Nhưng Chúa chọn cỡi lừa là con vật tượng trưng cho hoà bình (thay vì chọn ngựa là con vật để lâm chiến). Chúa sẽ chiến đấu cho dân một vùng đất của hạnh phúc và trường tồn, bằng con đường hoà bình. Chúa đi giữa mùi hương xuân của những ngành lá ô-liu. Chúa sẽ lâm chiến cho Tình yêu. Trong trận chiến này, sẽ không có đổ máu của "kẻ thù" mà chỉ có máu hiến tế cho tình yêu - Trong ngày lễ này Giáo hội chọn những bài đọc về sự thương khó của Chúa. Vì đây là chiến đồ Chúa dành cho những người muốn theo Chúa chiến thắng cho công lý, hoà bình, và Tình yêu vĩnh cữu...:

- Vâng phục Thánh Ý Cha, cho đến chết, và chết trên thập giá: "Lạy Cha nếu có thể xin cất chén đắng này cho Con, nhưng đừng theo ý Con, mà cho ý Cha được trọn".

- Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu thí mạng sống vì ngưới mình yêu: "Đây là Mình Thầy...; Đây là Máu Thầy... Thầy sẽ thí mạng sống vì anh em,... Ai ăn Thịt và uống Máu Thầy thì sẽ sống muôn đời... Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy".

- "Hãy tĩnh thức và cầu nguyện, để đức tin của anh em không bị lung lạc, để khỏi sa chước cám dổ..."

- Họ vu cáo và đòi giết Chúa. Trên đường lên núi Sọ, Chúa ngã... không phải vì cây thập giá nặng nhưng vì lòng oặn đau về những tội lỗi loài người! Nhưng trên thập giá Chúa đã tha thứ cho kẻ trộm biết ăn năn, và tha thứ cho những người cáo gian và ra lịnh đóng đinh Chúa.

- Chúa luôn có Mẹ Maria đồng hành trong cuộc đời, nhất là khi Chúa đi vào đường thập giá và trút hơi thở cuối cùng...

- Chúa phó linh hồn trong tay Chúa Cha... Và trong Thần Khí, Chúa đã phục sinh... để vào lại vương quốc Tình yêu vĩnh cữu của Chúa Cha hằng sống...

Hãy cầm những cành lá vạn tuế và ngành ô-liu trong tay, vẫy mạnh và hô to: "Đây là đường lối tôi muốn theo, muốn chiến đấu và chiến thắng... như Chúa của tôi." Có thể nước mắt sẽ rơi trên những nhành lá hoà bình, nhưng hãy dũng cảm trong trận chiến của Tình yêu... Nước mắt của Tình yêu sẽ mang cho ta sự bình an đích thực và sức mạnh thay vì đắng cay của thù hận. Để cuối đường đời ta có thể nói như Chúa Giêsu: "Con phó linh hồn con trong tay Cha" rồi gục đầu phó thác cho Thần Khí và tiến thẳng vào Thiên quốc nơi Chúa dành sẵn cho những kẻ chiến thắng trong hoà bình....

Sr. Tố Nhung

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)