Suy niệm của Lm. Jude Siliano

năm C Lm Jude Siciliano, OP

 

-

CN V THƯỜNG NIÊN C 07-02-2016
Isaia 6: 1-2a, 3-8;Tv137; 1 Côrintô 15: 1-11;
Luca 5: 1-11
Lm. Jude Siciliano, OP

LẠY CHÚA NÀY CON ĐÂY; XIN HÃY SAI CON ĐI

Không phải chỉ mình ông Phêrô "làm việc nặng nhọc suốt đêm". Nhiều người trong chúng ta cũng làm việc suốt đêm, hay làm việc gì nặng nhọc suốt ngày, và đến đêm không ngủ được. Chúng ta có thể cảm nhận được lời thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu trong lúc mệt mỏi, chán nản. Trong đời chúng ta có lúc chúng ta nói như thánh Phêrô trong phúc âm hôm nay "chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả".

Chúng ta đã hết sức cố gắng giữ hoà nhả trong tình yêu thương vợ chồng, nhưng rồi cũng đi đến tan rả; hay hết sức làm lụng để nuôi nấng gia đình trong lúc này quá nhiêu người thất nghiệp; hay hết sức dạy con cái về đức tin rồi gặp có đứa khi ra khỏi nhà không giữ đức tin nữa; hay sau những năm làm việc cực nhọc thân thể bị yếu mònsuy kiệt, hay tài chính vẫn thiếu hụt v. v… Chúng ta có nhiều suy nghĩ rất giống với thánh Phêrô và các bạn ông ta.

Thánh Phêrô không có thì giờ nhàn rổi nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy trên sườn đồi hay trong các hội đường. Hôm nay ông ta có nhiều việc phải lo nghĩ: ông ta phải nuôi gia đình, và lo việc làm ăn. Bởi thế, vì thánh Phê rô không đến với Chúa Giêsu được nên Chúa Giêsu đến với ông ta. Chúa Giêsu chọn thuyền của ông Phêrô để làm bục giảng để dạy cho dân chúng. Theo thánh Luca mô tả là "họ chen lấn nhau đến sát bên Chúa Giêsu để nghe Lời Thiên Chúa". Chúng ta, các giảng thuyết viên, chẳng phải mong muốn được có tình trạng như thế hay sao?: được bao nhiêu người chen lấn nghe giảng.  Chắc Chúa Giêsu đã nói điều gì làm cho dân chúng cảm thấy quan trọng đối với đời sống của họ. Thánh Phêrô không thể không nghe  lời Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu ngồi trên thuyền của ông ta. Lời Chúa Giêsu thật cảm động làm thánh Phêrô bằng lòng nghe lời Ngài mặc dù ông ta suốt đêm không bắt được cá. Thánh Phêrô tin vào lời Chúa Giêsu "chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá".

Đến đây, chúng ta có một điểm trong câu chuyện: chúng ta có một ngủỏ̀i làm việc vất vả trong đỏ̀i mà gặp thất bại và chán nản; Chúa Giêsu bủỏ́c vào đỏ̀i sống ngủỏ̀i đó, nói lỏ̀i  lôi kéo ngủỏ̀i đó đến vỏ́i Ngài. Phêrô nghe lỏ̀i đó, rồi đáp lại và thấy việc ông ta làm có hiệu quả: ông ta đánh đủọ̉c hai thuyền đầy cá. Câu chuyện này không có gì là không tụ̉ nhiên. Câu chuyện này nói về Chúa Giêsu gặp một ngủỏ̀i đang làm việc, và ngủỏ̀i đó đáp lại lỏ̀i Ngài bảo. Phêrô đi tủ̀ thất bại, không định hủỏ́ng đến thành quả, và biết phải làm gì. Phêrô trông thấy sụ̉ việc xãy ra và quyết lòng đi theo Ngủỏ̀i đã giiúp ông ta đánh đủọ̉c nhiều cá, và hỏn nủ̃a nói nhủ̃ng lỏ̀i đầy sụ̉ sống.

Nhủng, lúc đầu Phêrô do dụ̉. Ông ta cảm thấy mình không xủ́ng đáng ỏ̉ trủỏ́c mặt Đấng vủ̀a nói vỏ́i ông ta, và dạy một ngủỏ̀i đánh cá thạo nghề nhủ ông ta đánh cá. Bây giỏ̀ Chúa Giêsu nói có nhủ̃ng loại cá khác mà ông Phêrô và các bạn ông phải bắt. Chúa Giêsu dùng cùng một lủỏ́i là lỏ̀i Ngài nói để bảo các ông đánh cá  Có thể các ông đó không xủ́ng đáng, nhủng nếu các ông tin thật vào Chúa Giêsu chủ́ không tin vào sủ́c của họ thì họ sẽ bắt đủọ̉c nhiều cá. Bỏ̉i thế, họ không tin vào sủ́c riêng họ mà tin vào lỏ̀i Chúa, họ bỏ qua sự do dụ̉ mà đi theo Chúa Giêsu.

Đỏ̀i sống chúng ta bận rộn. Nhủ̃ng gì làm chúng ta bận tâm trong đêm tối không phải là nhủ̃ng điều không quan trọng. Nhủ̃ng điều đó là thành phần trong đỏ̀i sống của chúng ta và chúng ta phải lo lắng quan tâm đến. Nhủng, chúng ta có thể dùng nhủ̃ng điều khác giúp chúng ta chú trọng để quyết định phải làm gì.  Trong khi chúng ta biết là không có giải quyết nhanh chóng và dễ dàng cho nhủ̃ng việc đó, chúng ta vẫn muốn giủ̃ vủ̃ng tinh thần: chúng ta muốn sắp đặt theo giá trị, lo điều gì trủỏ́c và định hủỏ́ng trong đỏ̀i. Nói cách khác, chúng ta muốn tiếp tục nghe lỏ̀i Chúa Giêsu mỏ̀i gọi chúng ta theo Ngài và chúng ta vẫn muốn làm nhù̃ng việc đó trong khi chúng ta làm việc cụ̉c nhọc, trong nhủ̃ng lúc đen tối của cuộc đỏ̀i chúng ta.

Đỏ̀i sống bận rộn của thánh Phêrô trỏ̉ thành lúc "lắng nghe". Điều đó xãy ra khi ông ta dọn dẹp sủ̉a lủỏ́i sau một đêm không đánh đủọ̉c cá, để ngồi nghe Chúa Giêsu dạy. Trủỏ́c hết, ông ta trong số các ông khác nghe Chúa Giêsu. Đó là ngày chúng ta nghe Lỏ̀i Thiên Chúa trong cộng đoàn hôm nay trong phụng vụ. Tôi nghĩ là việc cộng đoàn lắng nghe làm bối cảnh cho việc ông Phêrô đủọ̉c Chúa Giêsu kêu gọi. Nhủ̃ng phụng vụ hằng tuần chúng ta cùng nhau chia sẻ là nỏi quan trọng cho cộng đoàn giáo hội. Chúng ta cùng nhau nghe Chúa Kitô nói vỏ́i chúng ta, và qua lỏ̀i đầy năng lụ̉c Ngài nói: chúng ta có thể bắt cá, vậy chúng ta hãy tìm đến nhủ̃ng ngủỏ̀i bị lạc lỏng và bối rối để giúp họ định hủỏ́ng và nhận định có nỏi chấ́́́́p nhận họ. Bây giỏ̀ sứ vụ chúng ta là đáp lại nhủ̃ng ngủỏ̀i nói nhủ thánh Phêrô "chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt đủọ̉c gì cả".

Nhủng, ngoài việc lắng nghe lỏ̀i Chúa Giêsu trong cộng đoàn, thánh Phêrô cũng nghe Chúa Giêsu nói ngay vỏ́i ông ta, mỏ̀i gọi ông ta theo Ngài trong đỏ̀i sống bận rộn của ông ta. Bỏ̉i thế, đỏ̀i sống hằng ngày của chúng ta cũng có thể là nỏi chúng ta nghe Lỏ̀i Chúa. Có lỏ̀i nói "hãy nghe đây". Tập lắng nghe trong kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Cũng nhủ khi chúng ta có một ngủỏ̀i bạn khôn ngoan nói sụ̉ thật mà chúng ta cần phải nghe phải không? Chúng ta có nghe lỏ̀i Kinh Thánh trong phụng vụ các ngày Chúa Nhật để áp dụng vào đỏ̀i sống chúng ta hay không? Mỗi khi chúng ta làm xong một việc bổn phận, chúng ta có ngủ̀ng lại hỏi "lạy Chúa bây giỏ̀ con phải làm gì?" và lắng nghe lỏ̀i Chúa đáp lại hay không? Chúng ta có bắt đầu mỗi ngày vỏ̀i quyết định cố gắng tìm gặp Chúa Kitô và nghe Ngài trong khi chúng ta làm việc hay không?

Trong bài phúc âm hôm nay có tuần tụ̉ nhiều sụ̉ việc: Trủỏ́c hết là có nhủ̃ng khó khăn và nhu cầu rồi đến lỏ̀i nói và dân chúng đáp lại. Việc họ đáp lại đem lại kết quả; rồi đến lỏ̀i nói khác và việc đáp lại mới làm nên sự khởi đầu một hành trình của cuộc sống. Nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu không cam đoan sẽ có thành quả, ít nhất là theo ý nghĩ và mong muốn của họ. Chúng ta có thể không đánh đủọ̉c thuyền đầy cá. Chúa Giêsu không nói rõ là đỏ̀i sống các môn đệ sẽ ra sao. Ngài không nói rõ vỏ́i ông Phêrô và các ông khác là việc bắt ngủỏ̀i có ý nghĩa gì. Các ông sẽ làm việc đó nhủ thế nào? Bắt đủọ̉c bao nhiêu mỏ́i gọi là thành quả? Cuộc đỏ̀i sống các ông bắt đầu hôm nay sẽ đủa các ông về đâu? Sẽ kết thúc nhủ thế nào? Nhiều câu hỏi mà tôi muốn đủọ̉c trả lỏ̀i trủỏ́c khi tôi ký nhận hợp đồng. Trái lại, Chúa Giêsu cho ông Phêrô và chúng ta sụ̉ hiện diện của Ngài trên đủỏ̀ng đi. Chúng ta sẽ không đi một mình. Chúng ta có bạn đồng hành, và Chúa Giêsu sẽ ỏ̉ giủ̃a chúng ta. Chúng ta tin tủỏ̉ng là trên cuộc hành trình Chúa Giêsu sẽ tiếp tục nói vỏ́i chúng ta, nhất là nhủ̃ng lúc chúng ta không còn tin tủỏ̉ng sau một đêm làm việc cụ̉c nhọc mà không có thành quả.

Thánh Phêrô trông thấy cá, nhủng ông ta thấy nhiều hỏn nủ̃a. Có một ngủỏ̀i vào đỏ̀i ông ta và hủỏ́ng dẫn ông ta đến thành quả, đến ý nghĩa cuộc đỏ̀i, đến hy vọng và thị kiến. Có một ngủỏ̀i làm cho ông ta ý thủ́c là ông ta không xa Thiên Chúa nhủ thế nào và tụ̉ riêng ông ta, đỏ̀i sống ông ta sẽ không làm đủọ̉c gì nhiều. Bỏ̉i thế ông ta nói đến việc ông ta không xủ́ng đáng, không phải vì ông ta cảm thấy tội lỗi nhiều, nhủng vi kinh nghiệm, và chúng ta cũng cảm thấy chúng ta cũng nhủ thế trủỏ́c mặt Đấng Thánh Thiện.

Ngôn sủ́ Isaia có kinh nghiệm về Thiên Chúa Tối Cao làm cho ông ta hoảng sọ̉. Cũng nhủ Thánh Phêrô, ông Isaia quỳ trủỏ́c Thiên Chúa cảm thấy mình không xủ́ng đáng trủỏ́c sụ̉ cảm thông của Thiên Chúa. Ông ta là một ngủỏ̀i vỏ́i "môi ô uế". Nhủng, đối vỏ́i Thiên Chúa đó không phải là điều cản trỏ̉. Sứ vụ của ông Isaia không dụ̉a vào việc ông ta có xủ́ng đáng hay không, nhủng dụ̉a vào Lỏ̀i của Thiên Chúa gọi và sai ông ta đi.  Ông ta thủa "Này tôi đây, xin Ngủỏ̀i sai tôi". Đó có thể là lỏ̀i kinh nguyện của chúng ta suốt tuần này. Mặc dù chúng ta cảm thấy xủ́ng đáng hay không, chúng ta hãy cầu nguyện giủ̃a đỏ̀i sống và xin thủa "Này con đây, xin hãy sai con".

Ngủỏ̀i Phi Châu có tục ngủ̃: đủ́ng gần một thủ lãnh bộ lạc là điều không tốt. Ông Simon Phêrô có thể có cảm giác nhủ vậy, và chúng ta cũng vậy.  Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta điều gì khi chúng ta chấp nhận lỏ̀i mỏ̀i gọi? Thiên Chúa muốn bao nhiêu? Tốt hỏn nủ̃a là Thiên Chúa muốn cho bao nhiêu? Thánh Phêrô và chúng ta chủa biết đủọ̉c câu trả lỏ̀i. Điều chúng ta biết bây giỏ̀ là lỏ̀i khuyến khích chúng ta "đủ̀ng sọ̉" và lỏ̀i mỏ̀i gọi theo Ngài, và hãy tín thác.

Chuyển ngữ FX. Trọng Yên, OP

 

5TH SUNDAY  -C-  February 7, 2016
Isaiah 6: 1-2a, 3-8; Psalm 138; I Corinthians 15: 1-11; Luke 5: 1-11
By Jude Siciliano, OP

Peter is not the only worker who has "worked hard all night." Many of us can identify with an Aall-night-labor@; something we have worked hard at all day and that still keeps us up at night. We can hear in Peter=s our own voice of fatigue, frustration and failure. There are times in our lives when we can say what Peter expresses in today=s gospel, Awe have caught nothing....@

We have: struggled to keep a relationship together, only to have it crumble; tried to support our families during these times of cutbacks; taught our children the faith, only to have them give it up when they left the house; come towards the end of our hard-working lives to find ourselves limited by physical or financial constraints, etc. With Peter and his partners, we have a lot on our minds and have much to preoccupy us.

Peter hasn't had the time or leisure to listen to Jesus preach on some hillside or local synagogue. He has important things to tend to on this day; he=s got a family to feed and a business to maintain. So, since Peter couldn't  go to Jesus, Jesus goes to him. He chooses Peter=s boat as his "pulpit."  From there Jesus preaches to the crowds, whom Luke describes as "pressing in on Jesus and listening to the word of God....@  Don=t we preachers envy that:  people pressing it to hear a preaching! Jesus must have been saying something they found important and applicable to their lives. Peter couldn't help hearing what Jesus was saying, after all, they were in the same boat. Jesus= words were so moving that Peter was willing to act against his experience, honed by years of fishing, and to trust Jesus= word. When he tells Peter, "Put out into the deep and lower your nets for a catch...,@ Peter does it.

Here is where we are at this point of the story: we have a working person whose life is frustrating and failing; into that life and world Jesus enters with a word that draws people to himself; Peter hears that word and responds to it and he discovers that his life bears fruit B the kind a fisherman would recognize, a huge catch.  This story is not ethereal or other-worldly. It=s about Jesus addressing a person in the midst of a busy day and that person responding to him. Peter goes from indirection and failure to purpose and bounty. He realizes what has happened and decides to follow the one who can catch fish for him and more B whose word bears life.

But Peter has initial hesitation. He feels unworthy in the presence of the one he has just heard speak and taught him, the experienced fishermen, how to catch fish.  Jesus now has other fish to capture; beginning with Peter and his companions. He uses the same net to catch these men he used to catch the fishBhis word. They may be unworthy, but if they trust, not in themselves but Jesus= word, they will be Acatching people.@ So, relying not on themselves but upon the Word, they put their hesitations aside and follow Jesus.

Our lives are busy. The things that concern us and keep our minds preoccupied during the night, are not superficial matters, they are an integral part of our lives and we need to tend to them. But we can use some help to keep us focused and guide our decisions. While we know there are no easy and quick solutions to the important issues we face, still we do want to keep our heads about us; we want a sense of priorities and direction. In other words, we want to continue hearing Jesus’ invitation to follow him and we want to do that as we toil through, the sometimes, very dark periods of our lives.

Peter=s busy life turned out to be a "listening place@ for him. It was while he was cleaning up after his laborious and unrewarding night=s work that he heard Jesus speak. First, he listens to Jesus, he was one among the many who were there that day. It=s the way we hear the Word of God in this community, at our liturgical celebration. I think that communal hearing set the stage for what Peter heard next B his personal call. These weekly celebrations we share with others is an important listening place for us as a church community. Together we hear Christ address us and, through his fruitful word, enable us to be his Afishing church,@ reaching out, as he did, to the lost and confused, to offer them direction and a place of acceptance. Our ministry now is to respond to those who say what Peter first said to Jesus, "We have worked hard all night and have caught nothing.@

But besides hearing Jesus in a communal setting, Peter also heard Jesus speak directly to him in the midst of his busy life with an invitation to follow him.  So, daily life can be our personal listening place to the Word. As the saying has it, "Listen up!@ Practice attentiveness to what we experience and hear each day.  For example, do we have a wise friend who speaks the truth we need to hear? Do we take the Scriptures we hear each Sunday and try to apply them to our lives?  When we complete a task or chore can we pause, take a breath and ask, "What next Lord?@ And listen for a response? Can we begin each day with a resolution to try to find Christ and listen to him while we work?

There is a sequence in today=s gospel. It starts with trouble and need; then words are spoken and people respond to what they hear.  Their response bears fruit; then another word is spoken and a new response is made B  a life-time journey begins. There is no guarantee of success for those who accepted Jesus= invitation, at least not in the usual ways we measure it. We may not come up with a boat load of fish. Jesus doesn=t spell out exactly what the lives of the new disciples will be like. ACatching people@ B hardly tells Peter and the others what that will be like.  How will they do it? How many Acatches@ will make a success? Where will this journey they are beginning take them? How will it end up? Lots of questions I would like answered before I would sign a lifetime contract. Instead, Jesus offers Peter and us his presence on the journey. We will not be on our own, we will have one another and he will be in our midst. We have confidence that along the way he will continue to speak a word, especially at the moments when we lose confidence after another all-night of fruitless labor.

Peter sees the fish, but he sees more. Here is someone who can enter into his life and direct him to bounty, meaning, vision and hope. Here is someone who makes him aware how far he is from God and how unfulfilling life on his own can be. So, he speaks his feelings of unworthiness, not out of an exaggerated or neurotic sense of guilt, but from the experience we too would have in the presence of the Holy One. 

Isaiah had an experience of the holy God that frightened him and also filled him with awe. Isaiah, like Peter kneeling before Jesus, experiences his own unworthiness and God=s compassion. Yes, he is Aa man of unclean lips.@ But for God that=s not an obstacle. Isaiah=s mission won=t depend on his own worthiness, but on the word of the One who is calling and sending. AHere I am,@ he responds to the voice of the Lord, Asend me.@ That might be our prayer throughout this week. Whether we feel worthy or not, from the midst of our daily lives we pray and trust our call and say, AHere I am, send me.@

The Africans have a proverb; AIt=s not too good to be near a chief.@ Simon Peter may have had feelings like that; so might we. What will God ask of us once we accept the invitation to draw close? How much does God want? Still better, how much does God want to give? The answer isn't provided yet, to Simon or us. All we have now is an encouraging word, ADon't be afraid@ and an invitation to follow and trust.

 

vhd ..