Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C
 
 

 

QUY PHỤC THIÊN CHÚA!

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Theo NHỮNG QUY LUẬT TỔNG QUÁT VỀ NĂM PHỤNG VỤ VÀ NIÊN LỊCH của Giáo Hội thì “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo; còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy và việc Sám Hối” (số 27). Như vậy Mùa Chay là thời gian đặc biệt để các tín hữu chúng ta chuẩn bị cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua bằng hành động cụ thể và thiết thực (a) tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy (b) Sám Hối.

(a) Tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy: Tưởng niệm không chỉ là nhớ lại, không chỉ là nghĩ tới hay nhắc đến mà còn là mừng, là sống nữa. Một trong các yếu tố mang tính quyết định của Bí Tích Thánh Tẩy là người dự tòng long trọng và công khai (a) tuyên bố từ bỏ ma quỷ, (b) đồng thời khẳng định lòng tin và sự quy phục của mình đối với Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất và là Cha, Con và Thánh Thần. Nói một cách khác là nhìn nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên tâm hồn và cuộc sống của mình.

(b) Sám Hối: Chúng ta là những tạo vật yếu đuối, mê muội và cứng đầu nên dễ sa chước cám dỗ và phạm tội khước từ Thiên Chúa, phủ nhận quyền thống trị yêu thương của Thiên Chúa và cắt đứt mối liên hệ mật thiết, có tính “sống còn” với Thiên Chúa là chính Sự Sống. Vì thế mà Mùa Chay là rất cần thiết, để chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa và tái quy phục Người, vì chỉ có như thế, chúng ta mới xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Con Một Thiên Chúa và được thừa hưởng Ơn Cứu Độ của Mầu Nhiệm ấy.

Các Bài Thánh Kinh hôm nay và của cả Mùa Chay sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn những chân lý ấy.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Đnl 26, 4-10: Lời tuyên xưng đức tin của dân được tuyển chọn

4 Ông Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Khi anh (em) đến dâng của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 5 Bấy giờ, anh (em) sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rằng: ‘Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi; tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. 9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con.’

“Anh (em) sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rồi anh (em) phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).”
.

(2) Bài đọc 2: Rm 10, 8-13: Người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô

8 Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

(3) Bài Tin Mừng: Lc 4,1-13: Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!" 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 ( Đnl 26,4-10) là những lời của ông Mô-sê giảng giải cho dân Ít-ra-en về cách họ phải đối xử với Thiên Chúa như thế nào cho tương xứng. Ông đã khéo léo nhắc lại cách vắn gọn lịch sử của dân và cách Thiên Chúa đã cứu dân khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa dân vào Đất Hứa. Nhờ có đất và sự quan phòng đầy thương yêu của Thiên Chúa mà dân mới có hoa mầu, lương thực, sữa và mật… Vì thế dân Ít-ra-en dâng lên Thiên Chúa của lễ đầu mùa là để tỏ lòng biết ơn và quy phục Vị Chúa Tể Vũ Trụ và Lịch Sử của họ.

Trong đoạn Đnl 26,4-10 trên, chúng ta khám phá ra nhiều nét đáng yêu trên dung mạo của Thiên Chúa: Trước hết Thiên Chúa là Đấng đã nghe thấy lời kêu than của những người bị áp bức. Kế đến Thiên Chúa là Đấng ra tay giải thoát họ. Sau cùng Thiên Chúa là Đấng đồng hành với dân trong suốt cuộc hành trình về & vào Đất Hứa. Trong biến cố Xuất Hành (cũng là Vượt Qua) của dân Ít-ra-en, Thiên Chúa tự mạc khải vừa là Đấng yêu thương, vừa là Đấng quyền năng. Đó cũng chính là Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm, tôn thờ và sống cùng!

(2) Bài đọc 2 (Rm 10,8-13) là những lời Thánh Phao-lô Tông đồ nói về đối tượng của niềm tin của các Ki-tô hữu. Đối tượng đó là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. So với những người Do Thái thì các Ki-tô hữu chúng ta đã tiến thêm được một bước trên con đường tìm kiếm, gặp gỡ và hiểu biết Thiên Chúa. Hay đúng hơn là mạc khải của Thiên Chúa đã chuyển sang một giai đoạn mới: Thiên Chúa tự mạc khải trong /qua Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô. Để xứng đáng với hồng ân vĩ đại ấy của Thiên Chúa, các Ki-tô hữu vừa phải tin (trong lòng) vừa phải tuyên xưng (ngoài miệng) bằng lời nói và việc làm.

Trong đoạn Rm 10,8-13 trên, chúng ta nhận ra Lời Thiên Chúa rất gần chúng ta, ở ngay bên, thậm chí ở trong chúng ta. Hơn nữa Lời ấy đã thành xác phàm và ở giữa chúng ta, làm bầu làm bạn và đồng hành với chúng ta, chuộc hết lỗi lầm của chúng ta để cho chúng ta được hòa giải và sống trong tình yêu của Cha. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô mà chúng ta tin trong lòng và tuyên xưng ra bên ngoài. Cách tuyên xưng thuyết phục nhất là sống theo giáo lý, mệnh lệnh, giới răn của Chúa.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 4, 1-13) là đoạn Phúc âm Lu-ca tường thuật cách sống động và tỷ mỷ về những cơn/đợt/chước cám dỗ mà quỷ đã bày ra với Chúa Giê-su trong hoang địa. Quỷ tìm hết mọi cách để kéo Chúa Giê-su ra khỏi vòng thân mật và đường lối của Thiên Chúa. Còn Chúa Giê-su thì nhất định không nhượng bộ Xa-tan một ly một tý nào. Của cải, vinh hoa, phú quý, lạc thú, quyền lực…. đối với Người, chả là gì cả, chả có gờ-ram nào hết! Trước sau Chúa Giê-su chỉ nghe Lời của Cha, chỉ thực hiện chỉ thị của Cha, chỉ tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Cha mà thôi!

Qua đoạn Phúc Âm Lc 4, 1-13 này, chúng ta thấy Chúa Giê-su quả là mẫu mực cho cách sống (từ suy nghĩ qua lời nói và đến hành động) quy phục Thiên Chúa với tất cả lòng yêu thương, trí sáng suốt và ý chí kiên cường. Chúng ta hãy học với Người để (a) không bị Xa-tan, thế gian và xác thịt lừa gạt hay gài bẫy và (b) để luôn được sống trong tình thân và sự quy phục Thiên Chúa.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là quy phục Thiên Chúa vì Lời Chúa đã dậy chúng ra rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét mình xem hàng ngày/tuần tôi sống với Thiên Chúa như thế nào:

  • Tôi có chạy đến với Thiên Chúa và kêu cầu Người mỗi khi tôi bị áp bức, bóc lột, đau khổ không? Hay tôi chạy đến thày bói, tử vi, tướng số, cầu cơ, bùa ngải, người đời để cậy nhờ trong những lúc gặp khó khăn, bế tắc như thế?
  • Tôi có cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng hết sức gần gũi, lắng nghe, ra tay cứu vớt và ban muôn vàn ơn cho tôi không?
  • Tôi có bái lạy và tôn thờ chỉ một mình Thiên Chúa như Người đáng được bái lạy và tôn thờ không (Vì Người là Chúa Tể Vũ Trụ Vạn Vật, là Đấng Giải Thoát, Cứu Chuộc, Quan Phòng và Ban Ơn)? Hay tôi tôn thờ chức quyền, danh vọng, lạc thú, của cải, ma quỉ trong cuộc sống của tôi?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể Vũ Trụ Vạn Vật, Chúa đã dạy chúng con qua ông Mô-sê: “Lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con!” Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con: mạng sống, gia đình, vợ/chồng con, đất đai, nhà cửa, tài sản, sức khỏe, công ăn việc làm, hoàn cảnh xã hội…

Chúng con xin lại cho Chúa tất cả những thứ ấy. Xin Chúa chúc phúc và thánh hóa những người thân thuộc và những của cải mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết dùng những ơn huệ Chúa ban mà làm vinh danh Chúa và sinh ích cho linh hồn chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng và Ban Ơn, Chúa Giê-su đã nhắc lại với chúng con: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con cơm ăn áo mặc và đã nuôi sống chim trời cá biển. Chúa còn ban cho chúng con Của Ăn Thần Linh là Lời Mạc Khải và Bánh Hằng Sống.

Xin Chúa dậy chúng con biết sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn và nhất là nhờ Lời và Mình Máu Thánh Chúa! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể Muôn Loài, là Đấng duy nhất đáng được bái lạy và tôn thờ, Chúa Giê-su đã dậy và đã sống Lời của Chúa: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con ơn nhận biết và thờ phượng Chúa. Chúng con xin quy phục Chúa và nhận Chúa làm Chúa, làm Vua của chúng con. Chúng con bái lạy và tôn thờ Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong sự che chở yêu thương và quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 07.02.2007

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)