Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C
 
 

 

CHÌA KHÓA MỞ VÀO TRỜI MỚI ĐẤT MỚI


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Từ ngàn năm xưa, người La Mã đã có phương câu: “Homo homini lupus” nghĩa là “người là sói của người”. Nhìn vào thực tế, ở tầm mức quốc tế, quốc gia rộng lớn cũng như ở tầm mức cá nhân nhỏ bé, chúng ta thấy người ta tìm hết mọi cách để chèn ép, giẫm đạp lên nhau, bóc lột nhau hết sức có thể, tranh giành của cải, quyền lực như những người khùng điên. Phải chăng vì thế mà khi nghe nói tới “trời mới, đất mới” thì đại đa số giáo dân đều nghĩ rằng hoặc đó là “chuyện ảo tưởng”, hoặc là “chuyện đời sau” chứ ở trên thế gian này, làm sao có chuyện “trời mới, đất mới”.

Nhưng Lời Chúa rành rành ra đó, không ai có thể chối cãi được: “Tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa” Lời Chúa còn khẳng định “Này đây Ta đổi mới mọi sự". Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” nhờ/bằng cuộc sống và cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng Thiên Chúa cũng “đổi mới mọi sự” nhờ/bằng con người và cuộc sống của chúng ta. Chìa khóa mà Chúa Giê-su trao để chúng ta cùng với Thiên Chúa “đổi mới mọi sự” là:

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau!”

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 14, 21b-27: Hai Tông đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông.

21 Hồi ấy, sau khi đã loan Tin Mừng cho thành Đéc-bê và nhận khá nhiều người làm môn đệ, ông Phao-lô Ba-na-ba trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.

(2) Bài đọc 2: Kh 21,1-5: Thiên Chúa lau sạch nước mắt họ.

1 Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."

5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật."

(3) Bài Tin Mừng: Ga 13,31-33a.34-35: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.

31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cv 14, 21b-27) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ miêu tả hoạt động của hai Tông Đồ Phao-lô và Bác-na-ba tại nhiều nơi như Đéc-bê, Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a, Pi-xi-đi-a, Pam-phy-li-a v.v…

Ở các nơi mà hai Tông Đồ hoạt động thì công việc chính của các ngài là xây dựng các cộng đoàn môn đệ tức các cộng đoàn nhìn nhận Chúa Giê-su là Chúa, tôn thờ Gia-vê là Thiên Chúa Duy Nhất và là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô. Những thành viên của các cộng đoàn môn đệ ấy sống điều răn mới mà Chúa Giê-su đã ban cho họ tức sống tình yêu thương huynh đệ với nhau, coi nhau như anh em một nhà!

Trong đoạn sách Cv 14, 21b-27 trên chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện và hành động hiệu quả của Thiên Chúa trong các tâm hồn và các cộng đoàn. Nếu không có Thiên Chúa hiện diện và hành động mạnh mẽ và hữu hiệu nơi các tâm hồn và trong các cộng đoàn thì các Tông Đồ Phao-lô và Ba-na-ba chẳng làm được gì, và các tín hữu vẫn chỉ là những cá nhân riêng lẻ, rời rạc và ích kỷ.

(2) Bài đọc 2 (Kh 21,1-5) là thị kiến của Tông Đồ Gio-an về Vương Quốc của Thiên Chúa giữa loài người. Vương Quốc ấy được gọi là trời mới đất mới, vì mọi sự, mọi người đã được chính Thiên Chúa đổi mới bằng sức mạnh của Thánh Thần. Vương Quốc ấy đến từ Thiên Chúa và được biểu trưng bằng hình ảnh huy hoàng của Thành thánh Giê-ru-sa-lem. Chính hình ảnh này cũng được nhân cách hóa thành một con người vừa đẹp đẽ vừa dễ thương là “cô dâu” chuẩn bị đón chàng rể.

Trong đoạn Sách Kh 21,1-5 trên, chúng ta thấy nổi bật tấm lòng và hành động yêu thương của Thiên Chúa đối với con người: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất".

(3) Bài Tin Mừng Ga 13,31-33a.34-35) là những lời dặn dò mà Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước giờ chia tay. Đặc biệt là Chúa Giê-su ban cho các môn đệ điều răn mới của Người là tình yêu thương huynh đệ. Vì những lời dặn dò và điều răn mới được trao ban trong một khoảnh khắc đặc biệt thì các môn đệ càng phải nhớ kỹ và thực thi nghiêm chỉnh!

Qua Bài Phúc Âm Ga 13,31-33a.34-35 chúng ta có được những lời di chúc, những lời trăn trối của Thầy và Chúa Giê-su Ki-tô của chúng ta: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau!"

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tóm gọn trong lời nhắn nhủ và di chúc của Chúa Giê-su: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau!”

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét mình về tình yêu thương huynh đệ mà tôi đang sống với những người trong cùng một nhà, một hội đoàn, một giáo xứ, một dòng tu, một giáo phận, một giáo hội:

  • Tôi có thât sự yêu thương, kính trọng những người thuộc cùng một nhà, một hội đoàn, một giáo xứ, một dòng tu, một giáo phận, một giáo hội của tôi không?
  • Tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi đang ở mức độ nào trong tâm hồn và đời sống của tôi?
  • Tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi có đủ mạnh mẽ và dễ nhận ra để khiến người khác nhận ra tôi là môn đệ của Chúa Ki-tô không?

(Để kiểm chứng tình yêu thương huynh đệ Ki-tô hữu của tôi: tôi thử làm một bài thực tập đơn sơ và thách thức này: tôi ghi ra trên giấy TÊN của tất cả những người mà tôi sẵn sàng hy sinh tất cả - thời giờ, của cải, tài năng, chức quyền… - vì họ. Tôi thử đếm xem được mấy người?)

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.”

Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa Sáng Tạo và Cứu Độ,
Chúa đã dùng các Tông Đồ để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và xây dựng Hội Thánh của Chúa ở khắp mọi nơi.
Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn làm tông đồ và xin Chúa cùng làm việc với chúng con trên mọi cánh đồng truyền giáo mà Chúa sai chúng con tới!
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 “Tôi là Gio-an, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa”

Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất và Lịch Sử,
Chúa đã ban cho chúng con “trời mới đất mới” không chỉ trong tương lai mà ngay trong hiện tại.
Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn được biến đổi nên tạo vật mới, từ tâm hồn, tư tưởng cho đến lời nói và hành động, để chúng con được là công dân xứng đáng của “trời mới đất mới”.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. “Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."

Lạy Thiên Chúa là Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng con.
Chúa đã ban cho chúng con ơn được ở cùng Chúa, được sống trong nhà Chúa, được làm dân của Chúa, được Chúa lau sạch nước mắt….
Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con một nhận thức sâu sắc về hạnh phúc mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con biết sống và thể hiện tấm lòng tri ân cảm tạ bằng những hành động hiếu thảo đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh,
Chúa đã ban cho chúng con Con Một Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô để chúng con dược Người yêu thương và được ban điều răn mới.
Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con đức bác ái yêu thương huynh đệ để chúng con sống với nhau như những người anh chị em ruột thịt, để mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa Giê-su Con Chúa và để chúng con có chìa khóa mở vào “trời mới đất mới” mà Chúa dành cho chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 24.04.2007

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)