Chúa Nhật XII Thường Niên Năm C
 
 

 

Gioan sinh ra để làm chứng
và dọn đường cho Chúa Cứu Thế

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong lịch sử Do Thái – Ki tô giáo có lẽ không nhân vật nào nổi bật cho bằng Gio-an Tẩy Giả. Và trong Lịch Phụng Vụ Các Chư Thánh của Giáo hội Công giáo, có lẽ không có gương mặt nào có sức lôi cuốn cho bằng Gio-an Tiền Hô. Thật vậy Gio-an Tẩy Giả (còn được gọi là Gio-an Tiền Hô) được sinh ra, lớn lên, hoạt động và kết liễu cuộc đời một cách rất đặc biệt. Có thể nói Gio-an được sinh ra và giáo dục cho một sứ mạng cao cả: đó là làm chứng và dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy tìm hiểu các bài Sách Thánh để hiểu biết, yêu mến và noi gương Thánh Gio-an nhiều hơn trong đời sống hằng ngày của mình.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Is 49,1-6: Bài ca thứ hai về người Tôi Trung.

1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. 3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang." 4 Phần tôi, tôi đã nói: "Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì." Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. 5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.

(2) Bài đọc 2: Cv 13, 22-26: Ông Phao-lô giảng cho người Do Thái.

22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đã cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta. 23 Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su. 24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. 25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.

26 "Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta".

(3) Bài Tin Mừng: Lc 1, 57- 66, 80: Gio-an Tẩy Giả chào đời, láng giềng chia vui.

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Is 49,1-6) là bài ca thứ 2 về Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Người Tôi Trung chẳng là ai khác mà là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu Người Tôi Trung là dân Ít-ra-en, là Gio-an Tẩy Giả, là mỗi Ki-tô hữu chúng ta.

Qua đoạn Sách Is 49,1-6 chúng ta thấy cách Thiên Chúa đối xử với người Tôi Trung của Người như thế nào. Có thể nói là Thiên Chúa hết lòng tin tưởng và yêu thương đối với Người Tôi Trung vì thế mà Thiên Chúa mới giao trọng trách và vinh dự lớn lao cho người ấy: “Này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”. Người Tôi Trung là chính Chúa Ki-tô, nhưng cũng là Gio-an Tẩy Giả và mỗi người Ki-tô hữu chúng ta.

(2) Bài đọc 2 (Cv 13, 22-26) là bài giảng của Thánh Phao-lô cho những người Do Thái đồng hương của ngài, trong đó Thánh Phao-lô nhắc đến hai nhân vật quan trọng là vua Đa-vít và Gio-an Tẩy Giả. Vua Đa-vít là tổ tiên của Chúa Cứu Thế. Gio-an Tẩy Giả là người dọn đường và giới thiệu Chúa Cứu Thế cho dân Ít-ra-en.

Trong đoạn Cv 13, 22-26 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su Ki-tô vừa là Thiên Chúa, vừa là người thuộc dòng dõi Đa-vít. Người là Đấng mà các Ngôn sứ đã loan báo, dân chúng đang mong chờ và Gio-an đến dọn đường. Người cao trọng hơn Gio-an bội phần: “Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 1,57-66.80) là bài tường thuật của Lu-ca về câu truyện cậu bé Gio-an sinh ra, chịu phép cắt bì và lớn lên như thế nào. Không chỉ cha mẹ cậu bé chăm sóc cho con của mình mà chính Thiên Chúa là Đấng quan phòng chăm lo cho cậu bé một cách đặc biệt: từ việc đậu thai cho đến việc đặt tên, cho đến môi trường sống trong và ngoài gia đình (hoang địa) để Gio-an được chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho sứ mạng làm chứng và dọn đường cho Đấng Mê-si-a.

Qua Bài Phúc Âm Lc 1,57- 66,80 chúng ta hình bóng của Thiên Chúa mà Gia-ca-ri-a và các Thánh thời Cựu Ước tôn thờ và chúc tụng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta”.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong hai câu Thánh Kinh này: "Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Thiết nghĩ Sống Sứ Điệp Lời Chúa của Lễ Sinh Nhật Gio-an Tẩy Giả là sống theo lối sống của chính Gio-an Tẩy Giả. Cụ thể là:

  • Rèn luyện cho có một tinh thần vững mạnh, dựa vào Lời Chúa và sức mạnh của Thánh Thần;
  • Tự nguyện khước từ tiện nghi vật chất, danh vọng, chức quyền và của cải trần gian để tâm hồn được nhẹ nhàng thanh thoát cho sứ mạng làm chứng và giới thiệu Chúa Giê-su cho người thời nay;
  • Sống khiêm tốn và quy hướng về Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng mình có sứ mạng làm chứng và giới thiệu cho anh em đồng bào.

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng đã ban cho Gio-an Tẩy Giả ơn gọi và sứ mạng dọn đường cho Con Một Chúa đến với dân Ít-ra-en ngày xưa. Chúa cũng ban cho chúng con ơn gọi sứ mạng dọn đường cho Con Một Chúa đến với đồng bào Việt Nam của chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn dũng cảm làm chứng và giới thiệu Con Một Chúa cho những người chúng con gặp hằng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng đã cho Gio-an Tẩy Giả được sống trong một khung cảnh gia đình ấm êm và trong hoang địa khắc khổ, thích hợp cho việc rèn luyện nhân cách và ơn gọi. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn biết chọn lựa và tìm kiếm những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển đời sống tâm linh và làm chứng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng đã ban cho Gio-an Tẩy Giả một tấm lòng khiêm nhường, tôn trọng chân lý, ý thức khoảng cách giữa ngài và Đấng Mê-si-a mà ngài loan báo và dọn đường. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhu, chân thật, luôn ý thức về sự thấp hèn của mình trước mặt Chúa và trước sứ vụ làm chứng cho Con Một Chúa.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 13.06.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)