Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C
 
 

 

HỌC CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊSU


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, điều nổi bất nhất là con người không ngừng lỗi phạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng thứ tha cho con người. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta có thể nói: cũng nhờ sự lỗi phạm ấy mà con người biết rõ hơn về Thiên Chúa và về chính bản thân mình: mình thì hết sức mỏng dòn và Thiên Chúa thì thật gần gũi và luôn thứ tha. Ước gì kinh nghiệm tâm linh này giúp mỗi người sống khiêm nhường, tin cậy phó thác hơn vào Thiên Chúa và và kiên trì hơn trong cầu nguyện. Trong lãnh vực quan trọng này, chúng ta có một vị tôn sư tuyệt vời là chính Chúa Giê-su. Hãy học với Người để biết cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho bản thân mình.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: St 18,20-32: Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp.

20 Khi ấy ĐỨC CHÚA phán: "Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! 21 Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết."

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng ĐỨC CHÚA còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa: "Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? " 26 ĐỨC CHÚA đáp: "Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó."

27 Ông Áp-ra-ham lại nói: "Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: 28 Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao? " Chúa đáp: "Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người." 29 Ông lại thưa một lần nữa: "Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm."

30 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm." 31 Ông nói: Con xin mạn phép thưa với Chúa: "Giả như tìm được hai mươi người thì sao? " Chúa đáp: "Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ." 32 Ông nói: "Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao? " Chúa đáp: "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm."

(2) Bài đọc 2: Cl 2,12-14: Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Chúa Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.

12 Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.

14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.”

(3) Bài Tin Mừng: Lc 11,1-13: Anh em cứ xin thì sẽ được.

1 Một hôm Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." 2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được? 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (St 18,20-32) là tường thuật về một cuộc “điều đình” rất sống động của tổ phụ Áp-ra-ham với Thiên Chúa để cứu thành Xô-đô-ma tội lỗi. Tác giả Thánh Kinh Híp-ri trình bày cuộc điều đình giống một cuộc “mặc cả” giữa hai đối tác làm ăn. Thật ra đó là một cuộc đối thoại thân mật giữa Áp-ra-ham và Gia-vê Thiên Chúa.

Qua đoạn Sách St 18,1-10a chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng rất dễ thương và gần gũi đến nỗi Thiên Chúa chấp nhận cho Áp-ra-ham mặc cả với Người khi kiên trì tìm hết mọi cách để cứu vót những con người và thành phố tội lỗi. Thiên Chúa cư xử như vậy vì thật lòng Thiên Chúa chẳng muốn một tội nhân nào phải hư mất.

(2) Bài đọc 2 (Cl 2,12-14) là những lời của Thánh Phao-lô giúp chúng ta nắm bắt lý do tại sao chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa: đó là những ân ban mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta: ơn được cùng chết và cùng sống lại với Chúa Ki-tô, ơn được thứ tha mọi tội lội và thiếu sót.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Cl 2,12-14 chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng ban ơn và thứ tha. Ơn được cùng sống và cùng chết với Chúa Ki-tô, ơn được thứ tha mọi lỗi lầm, sa ngã.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 11,1-13) là tường thuật của Lu-ca về việc Chúa Giêsu dậy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha và về sự tin tưởng và kiên trì cần có trong cầu nguyện.

Về kinh Lạy Cha, Tin Mừng Lu-ca nêu lên hai điều cầu xin liên quan tới Thiên Chúa và ba điều khác liên quan tới con người. Hai điều cầu xin liên quan tới Thiên Chúa là: “danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến”. Ba điều cầu xin liên quan tới con người là: “ngày nào có lương thực ngày ấy, được tha tội và không bị sa chước cám dỗ".

Về sự tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện thì Chúa Giê-su vừa giảng giải vừa đưa ra thí dụ cụ thể để thuyết phục người nghe xác tín hơn vào Lời Chúa, tin tưởng hơn vào lòng quảng đại của Thiên Chúa.

Qua Bài Phúc Âm Lc 11,1-13 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Thày Dạy về Cầu Nguyện. Theo giáo huấn và gương sáng của Người thì chúng ta phải quan tâm đến những gì có liên quan tới Thiên Chúa trước, và những gì liên quan tới chúng ta sau. Thế mới là cách sống của người con thảo hiếu đối với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta còn phải tin tưởng, phó thác và kiên trì trong cầu nguyện nữa, cậy dựa vào lời khẳng định chắc nịch của chính Chúa Giê-su: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được gói gọn trong lời này là: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Lời Chúa hôm nay mời tôi nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình:

  • Tôi có biết cầu xin cho “danh thánh Cha vinh hiển, triều đại cha mau đến” và tôi có biết cầu xin ơn tha tội, ơn không sa chước cám dỗ hay tôi có chỉ biết cầu xin những điều cần thiềt cho đời sống vật chất của mình mà thôi không?
  • Tôi có tin tưởng phó thác và kiên trì trong cầu nguyện không?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha". Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những người con hiếu thảo của Chúa và của Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển”. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa hãy dùng chúng con như công cụ làm cho danh thánh của Chúa được rạng ngời trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho Triều Đại Cha mau đến”. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa hãy dùng chúng con như công cụ làm cho Triều Đại Chúa mau đến trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa ban cho chúng con một cuộc sống no đủ về vật chất cũng như về tinh thần để chúng con có điều kiện phụng sự Chúa và giúp ích cho nhiều người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

5. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin tha tội cho chúng con". Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa đoái thương đến thân phận tỗi lỗi của chúng con mà thứ tha và cứu chuộc chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

6. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ". Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa đoái thương đến thân phận yếu đuối mỏng dòn của chúng con mà ngăn ngừa và hỗ trợ để chúng con không bị sa chước cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

7. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và của chúng con, chúng con hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con Chúa Giê-su là Tôn Sư về cầu nguyện. Chúng con xin dâng lên Chúa lòng trông cậy phó thác và kiên trì của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 15.07.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)