Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

66-THỂ THAO VÀ HÒA BÌNH.

-Cuộc gặp gỡ hoàn cầu.
-Sức khoẻ mang lại hòa bình.....

Thế vận hội khai diễn tại Atlanta Hoa Kỳ đánh dấu đúng 100 năm thế vận hội đầu tiên. Chủ tịch uỷ ban thế vận hội là ông Antonio phát biểu về biến cố này như sau: Ngày 25/11/1892 tại trường đại học Sorbonne một thanh niên người Pháp tên Pierre de Coubertin đã đưa ra một lời kêu gọi có tính cách quốc tế đó là tái lập thế vận hội mà người Hy Lạp đã tổ chức vào năm 776 trước công nguyên.
Ngày 23-6/1894 lời kêu gọi trên đây đã đưa đến việc thành lập ủy ban thế vận hội và tái lập thế vận hội. Thế vận hội đầu tiên đã được tổ chức từ ngày 06 đến ngày 15 tháng 4/1896 với sự tham dự của 245 vận động viên đến từ 13 nước trên thế giới. Thế vận hội lần thứ 26 này sẽ khai diễn từ gnày 16/6/1996 đến ngày 04/8/1996 tại Atlanta Hoa Kỳ, sẽ qui tụ khoảng 10 ngàn vận động viên đại diện cho 197 ủy ban vận hội quốc gia. Sau một thế kỷ hiện hữu, thế vận hội vẫn trung thành với lý tưởng của các nhà sáng lập, tuy phải thích nghi với những đòi hỏi của xã hội đương đại chúng ta. Phong trào thế vận hội ngày nay gồm các ủy ban thế vận hội, các liên hiệp quốc tế và ủy ban quốc gia. Trước tiên, là một phong trào giáo dục và là một sức mạnh xã hội nhắm đến phúc lợi cho nhân loại. Tính giáo dục của thế vận hội được xây dựng trên những giá trị nhằm lấy thể thao phục vụ sự phát triển hài hòa của con người, với mục đích cổ võ xây dựng một xã hội hòa bình cũng như tất cả mọi thứ truyền thuyết nào, nhắm đến con người và sự phát triển của con người. Thế vận hội cũng có một nội lực, một sự thúc đẩy của tinh thần, nhằm lôi kéo con người đến gặp gỡ với chính bản thân, nhận ra những khả năng và giới hạn của mình, để thay đổi thế giới cần phải kinh qua một quá trình thu đổi con người, và dĩ nhiên, ở đây, chúng ta thấy được vai trò thiết lý của thể thao, chính là nhắm đến một lý tưởng, phát triển toàn diện con người, đó chính là lý tưởng mà thế vận hội luôn đề ra.

Trên đây là lý tưởng của thế vận hội được ông Antonio Samaran chủ tịch uỷ ban thế vận hội nhắc lại. Riêng Đức Hồng Y Piô Laguy tổng trưởng bộ giáo dục công giáo trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ tham dự thế vận hội lần thứ 26 này cũng đã kêu gọi như sau:

-Ngay từ mới được tái lập, nhờ nỗ lực của bá tước Pierre de Coubertin, thế vận hội vẫn luôn luôn được hiểu như là dịp quí báu để gặp gỡ đối thoại, tăng trưởng cá nhân. Qua các cuộc thi đấu, thế vận hội cũng luôn luôn được hiểu như là dịp thuận lợi để hiểu biết và nhìn nhận những giá trị của nhau, qua sự trao đổi những tài năng, và đặc điểm riêng của các nền văn hóa, tuy có khác nhau nhưng có thể sánh vai hài hòa với nhau hướng đến một dự án chung. Tuy nhiên, tôi cầu xin Chúa để biến cố vĩ đại, nhờ đó các bạn trẻ từ năm châu sẽ gặp gỡ nhau, sẽ đóng góp vào việc củng cố tinh htần đối thoại, cảm thông và thân thiện, mà cách riêng các bạn trẻ phải đeo đuổi và trao đổi”.

Vị tổng tưởng bộ giáo dục công giáo nhắc lại lời của Đức cố Giáo Hoàng Gioan 23 ngỏ với các lực sĩ tham dự thế vận hội tại Roma năm 1960 như sau: “Ước gì trong các cuộc thi đấu, người ta không chỉ nhắm đến thân xác như là hiện đích tối thượng của con người và ước gì sự đam mê thể thao không cản trở việc thực thi toàn diện, các nghĩa vụ riêng của mỗi người”.

Với những lời kêu gọi trên đây của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho sự thành tựu, của lý tưởng mà thế vận hội luôn đề ra. Amen.

vhd ( July 1, 2013 )

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)