Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

74-YÊU THƯƠNG VÀ TỰ DO

-Luận lý của tự do
-Định nghĩa của tình thương....

Loài vật có một bản tính tuyệt diệu và sống nhất định theo bản năng không thay đổi này. Nhưng con người chúng ta thì có tự do, tự do là một đặc điểm và cũng là một hoa trái của tinh thần đó là một hồng ân của Thiên Chúa cho con người và tự do là điều kiện căn bản để tình yêu được chân thật. Không thể có tình yêu thật sự nếu bị ép buộc phải yêu thương và nếu yêu thương vì nhu cầu thì đây không phải là yêu thương mà là lợi dụng. Nếu yêu thương để có của cải giàu sang thì đó không phải là yêu thương nhưng là ích kỷ tình thương, để được trở nên đích thực và mang lại hạnh phúc thì cần phải giống như tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Đó là một tình thương chân thành không bắt buộc, không vụ lợi phát sinh từ một quyết định tự do. Chỉ có tự do mới gúp con người yêu thương thật sự.

Tự do và tình thương là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, tình thương là sức mạnh, là động lực cho cuộc sống. Tình thương liên kết chặt chẽ và được biểu lộ bằng những hành động cụ thể, tình thương là đối thoại, không có đối thoại tình thương sẽ dần dần tắt, tình thương là tin tưởng sự ngờ vực giết chết tình thương. Nếu bạn ngờ vực Thiên Chúa bạn không thể nào yêu mến ngài. Thiên Chúa không bao giờ phản bội bạn, Ngài luôn sẵn sàng hiểu bạn và sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi.

Làm sao mà bạn không thể tin tưởng và yêu mến một vị Thiên Chúa như thế, Thiên Chúa là Đấng vô cùng Ngài không cần một tạo vật nào cả để được thêm vinh quang nhưng Thiên Chúa vì tình thương muốn thông truyền sự sống, tình thương và hạnh phúc của Ngài cho con người. Chúng ta có sẵn sàng yêu mến Thiên Chúa chăng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta khả năng yêu thương và khả năng yêu thương này sẽ không được thoả mãn cho đến khi nào nó gặp được và yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu thương Ngài với tình con thảo, nghĩa là yêu thương Ngài trong tinh thần tự do. Ngài đã trao ban cho con người tự do và Ngài kính trọng tự do đó cho đến cùng; đến độ chấp nhận con người xúc phạm Ngài, trong suốt cả cuộc đời họ vì kính trọng tự do cho đến cùng nên Thiên Chúa chấp nhận cảnh con người tự lao mình vào chỗ hư mất. Ngài không bao giờ bắt buộc ai phải yêu thương Ngài mặc dù Ngài vẫn luôn luôn tận dụng mọi cách có thể để cứu rỗi con người, Ngài tận dụng mọi việc để gặp gỡ và chứng minh cho con người thấy được rằng Ngài yêu thương họ, Ngài yêu thương họ cho đến cùng. Nhưng Ngài không bao giờ bắt buộc ý chí tự do của họ, tình thương đòi hỏi có tự do.

Lạy Chúa xin thương soi sáng và hướng dẫn những quyết định trong đời sống con, cho con biết yêu thương Chúa thật lòng và sử dụng đúng đắn tự do Chúa đã ban cho con. Xin cho con luôn nhớ rằng Chúa đã dựng nên con cho Chúa và hướng về Chúa nên tâm hồn con thao thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.

Lạy Chúa xin thương hướng dẫn cuộc đời con trở về với Chúa. Xin cho con gặp được Chúa là Đường là Sự Thật và là sự Sống. Amen.

Vhd . July 17, 2013

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)