dongcong.net
 
 


01. Để truyền giáo hữu hiệu

Tuy là người Bỉ, cha Vincent đã hiến trọn đời mình để truyền giáo tại Trung Quốc. Nhờ suy tư và cầu nguyện, cha đã tìm được phương pháp truyền giáo hữu hiệu cho một nước Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20 nhưng vẫn còn xa lạ với ánh sáng Tin mừng. Phương pháp của cha là: muốn đến với người Trung Hoa thì phải trở nên người Trung Hoa thực sự. Đó cũng là phản ảnh phương pháp mà Chúa Giêsu đã đề ra cho các môn đệ như được trình thuật trong Tin mừng hôm nay.

Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng, điều đầu tiên Chúa muốn nơi họ là lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. 72 môn đệ được sai đi tay không. Chúa cũng không ra lệnh cho họ đến các hội đường hay các ngã ba đường để rao giảng, nhưng là đến từng nhà và hội nhập vào đó, hiện diện như một phần tử trong gia đình, ăn những gì người ta dọn cho. Nhờ đó Tin mừng sẽ được đón nhận dễ dàng hơn, bởi vì Tin mừng không còn là sức mạnh áp đặt từ bên ngoài, mà là một sức sống từ người rao giảng truyền sang những người khác và đâm rễ sâu trong lòng họ.

Theo quan niệm Do thái, con số 72 hay 70 biểu trưng cho sự phổ quát. Hình ảnh 70 dân nước tụ tập tại núi Sinai để nghe lời Chúa là biểu trưng cho toàn thể địa cầu đón nhận lời Chúa. Chúa Giêsu cũng không dành riêng việc rao giảng Tin mừng cho các tông đồ, mà còn sai 72 môn đệ ra đi, nói khác đi Ngài muốn gởi sứ mạng rao giảng đến mỗi người chúng ta. Ước gì chúng ta luôn ý thức sứ mạng rao giảng đó, không những bằng lời nói, mà là bằng cuộc sống yêu thương và phục vụ.

Chân Lý

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)