dongcong.net
 
 


02. Nguy cơ của văn minh vật chất

Với viễn ảnh cơ chế thị trường, mức sống xem ra được nâng cao hơn, nhưng nhìn kỹ thì đang có nguy cơ suy đồi luân lý. Những ai có thao thức đều nhận ra rằng suy đồi luân lý là nguy cơ trầm trọng cho xã hội ngày nay, nhất là tại các đô thị. Đô thị thường là biểu hiện của văn minh vật chất, đồng thời là nơi tích tụ các suy đồi luân lý, và hậu quả của suy đồi ấy chính là sự vong thân của con người. Văn minh hưởng thụ là biểu lộ rõ nét tính ích kỷ nơi con người, mà càng chạy theo, con người càng tỏ ra dửng dưng với người khác. Sống chung trong một cao ốc, lên xuống cùng một cầu thang, láng giềng trong một khu phố, thế mà người ta vẫn có thể tỏ ra xa lạ với nhau. Đó là nét tiêu biểu trong cuộc sống đô thị: người ta no cơm ấm áo nhưng lại rét run thiếu tình người. Thành ra ngay từ thời Cựu ước, đô thị đã là đối tượng cảnh cáo của các tiên tri.

Dường như có hai lý do khiến các tiên tri thường lên tiếng chúc dữ cho các đô thị: một đàng các ngài không ngừng lôi kéo dân Israel trở lại tinh thần của thời du mục, ở đó họ đã được giao ước với thiên Chúa, đàng khác các ngài lên án gắt gao cuộc sống tại các đô thị, vì chúng đã tiêm nhiễm lối sống của dân ngoại, bái thờ ngẫu tượng và chìm dắm trong các lề thói vô luân. Sodoma Gomora, Tyro, Sidon đã trở thành biểu tượng của vô luân và sa đọa.

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu cũng đặt mình vào truyền thống các tiên tri để lên án gắt gao những thành phố nổi tiếng nhu Corazin, Betsaida, Capharnaum. Vào thời Chúa Giêsu, những thành phố này cũng là nơi tập trung của những sa đọa du nhập từ những thành phố ngoại giáo: con người tự mãn đến độ dửng dưng trước sứ điệp mà Ngài mang đến; con người được tạo dựng không phải để sống riêng lẻ, nó chỉ được kiện toàn bởi những tương quan nối kết với tha nhân mà thôi, nhưng Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở rằng chỉ có Thiên Chúa mới đem lại bí quyết địch thực cho sự thông hiệp giữa con người với nhau.
Cũng trong Tin mừng hôm nay, sau khi chúc dữ các thành phố sa đọa. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chỉ nhờ lắng nghe lời Ngài, con người mới có thể thông hiệp và hiệp nhất với nhau. Niềm tin là men nối kết con người với nhau, niềm tin là sức bật đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác, niềm tin là thuốc chữa trị con người khỏi vong thân. Phát triển kinh tế là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống; thế nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ăn no, hưởng thụ, mà tinh thần trống rỗng thì cũng chỉ là mẫu người què quặt kém phát triển mà thôi. Một cuộc sống sung mãn đích thực phải là cuộc sống trong đó giá trị tinh thần và luân lý được đặt vào hàng trọng yếu.

Phấn khởi trước những thay đổi về mặt luân lý, người kitô hữu cũng phải cảnh giác trước cạm bẫy của tiêu thụ, ích kỷ, khô cạn tình người mà lợi lộc kinh tế có thể bủa giăng khắp nơi.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)