dongcong.net
 
 


05. Báo Thương Khó lần II

Qua Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy được những giây phút ngỡ ngàng của các môn đệ trên bước đường theo Chúa. Có lẽ các ông không khỏi băn khoăn tự hỏi không biết rồi đây Ngài sẽ dẫn đưa mình về đâu. Lý do vì lời loan báo thương khó lần thứ hai của Chúa. Vừa được dự phần vinh hiển qua phép lạ chữa lành một em bé bị quỉ ám, Chúa Giêsu lại nhắc cho các môn đệ nhớ đến thực tại là Ngài sẽ kết thúc cuộc đời trong đau khổ. Làm sao các môn đệ có thể hiểu được lời tiên báo này, vì ai lại đi tìm thất bại, ai lại dấn thân vào con đường đau khổ mà không cảm tháy sợ hãi. Nhưng dù không hiểu được ý nghĩa, các môn đệ vẫn không dám hỏi Chúa và vẫn tiến bước theo Chúa trong tin tưởng phó thác.

Nhưng nếu các môn đệ không biết rõ con đường theo Chúa sẽ dẫn tới đâu, thì Chúa Giêsu ý thức rõ con đường Ngài đi sẽ dẫn Ngài tới cái chết trên Thập giá. Chính vì thế Ngài nhấn mạnh, "Con Người sẽ phải bị nộp trong tay người đời." Tin mừng Luca thường dùng tiếng "phải" trong những lời nói của Chúa để ám chỉ Ngài luôn chú tâm thực thi thánh ý Chúa Cha. Lúc lên 12 tuổi, Ngài đã nói với cha mẹ ngài: "Thì tại sao tìm Con? Lại còn không biết là Con phải ở nơi nhà Cha Con sao?" Nơi khác, Ngài tuyên bố: "Ta còn phải rao giảng Tin mừng cho các thành khác nữa, vì đó là sứ mệnh của Ta."

Xin cho chúng ta luôn tin tưởng cậy trông để dõi bước theo Chúa, dù đôi khi chúng ta đi trong đêm tối, vì ý thức rằng chỉ có Chúa mới có lời ban sự sống và sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)