dongcong.net
 
 


07. Con đường Thập giá

Sứ mệnh của Chúa Giêsu là một cuộc hành trình tiến về Giêrusalem, mà cao điểm là cái chết Thập giá và sự sống lại. Đó là một trong những chủ đề nổi bật của Luca mà Tin mừng hôm nay có thể gợi lên cho chúng ta. Nơi Đấng tự xưng "Ta là Đường," thì nói đến hành trình là nói đến đường, và như vậy sứ mẹnh của Đức Giêsu đã được thực hiện bằng con đường Thập giá dẫn đến vinh quang.

Đường đi là một trong những biểu tượng phổ quát nhất trong cuộc sống con người. Hệ thống đường xá là một trong những thể hiện của nền văn minh: nhìn vào các phương tiện giao thông,người ta có thể đánh giá được mức phát triển của một quốc gia, do đó đường xá là hạ tầng cơ sở cần thiết cho phát triển kinh tế.

Đường là để đi, và là để đến một nơi nào đó. Thành ra đường đi cũng là biểu trưng của cứu cánh con người. Con người sinh ra là để ra đi và tìm về cùng đích của mình, phải chăng đó không là ý nghĩa của chữ Đạo trong tôn giáo.

Khi tự xưng "Ta là Đường," Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta rằng chỉ trong Ngài, với Ngài, qua Ngài, con người mới có thể đạt được cứu cánh của mình. Nhưng con đường Đức Kitô vạch ra là con đường thập giá, là con đường đi qua sự chết. Từ nay có chết đi mới được sống đã trở thành định luật của cuộc sống, một định luật như thế xem ra không phải là điều tự nhiên đối với con người. Khi Chúa Giêsu loan báo cuộc tử nạn của Ngài, các môn đệ đã không thể hiểu và chấp nhận một ý tưởng như thế. Không điên rồ sao khi giữa lúc những thành công trước mắt đang hứa hẹn một tương lai sáng lạn, thì lại nói đến một cái chết nhục nhã tiêu biểu cho một thất bại thê thảm nhất.

Trong Tin mừng hôm nay, hai môn đệ Giacôbê và Gioan cũng đã phản ảnh sự chờ đợi và lý luận của các Tông đồ. Con đường Thập giá mà Chúa Giêsu chọn lựa là con đường của những chống đối: chống đối từ hàng lãnh đạo tôn giáo, từ đám đông dân chúng, và ngay cả từ những người Samari ngoại giáo. Vì không hiểu như thế, Giacôbê và Gioan đã có những phản ứng nhất là người khi xin Ngài khiến lửa từ trời xuống tiêu diện những người Samari không đón tiếp các ngài. Chính Phêrô cũng có cùng một phản ứng khi ông rút gươm chém đứt tai tên đầy tớ vị Thượng tế.

Bạo động là một khuynh hướng thông thường của con người, xuất phát từ ý chí muốn sống: "Vì sự sống của tôi, tôi cần phải loại trừ người khác, cách này hay cách khác." Chúa Giêsu đã đến để cải tạo con người và đem lại một định nghĩa mới về sự sống: sống đích thực là sống hiến thân cho người khác. Con người chỉ tìm lại bản thân bằng sự hy sinh quên mình cho tha nhân mà thôi, đó là chân lý đã được bày tỏ qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá.

Con đường Thập giá đã trở thành con đường của sự sống. Chúa Giêsu đã chứng tỏ điều đó qua cái chết của Ngài và mời gọi chúng ta đi trên đường sự sống ấy. Ngoài con đường Thập giá mà quên mình phục vụ là một thể hiện, sẽ không có con đường nào có thể dẫn con người đến sự sống và hạnh phúc đích thực.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)