dongcong.net
 
 


100. Tôn trọng phái nữ (Lc 8:1-3)

Luca là tác giả Tin mừng duy nhất đã ghị lại sự kiện có một nhóm phụ nữ đi theo Chúa trên bước đường truyền giáo của Ngài. Qua đó, tác giả Luca dường như muốn nêu bật hai ý tưởng. Trước hết là việc Chúa Giêsu muốn đánh đổ sự cấm kỵ của Cựu ước đối với phụ nữ. Một chi tiết được Luca ghi nhận đó là đa số những phụ nữ đi theo Chúa đều là những người đã từng bị quỉ ám. Hình ảnh này cho thấy thân phận của người phụ nữ trong quá khứ: họ là đối tượng của những cấm kỵ, là nạn nhân của những sức mạnh huyền bí hủy hoại cuộc đời và các chức năng của họ, bị nguyền rủa khi son sẻ. Đó là thân phận của người phụ nữ trong Cựu ước. Chữa lành những người phụ nữ bị quỉ á, quan tâm đến họ, nhất là nhận họ vào số những cộng tác viên của Ngài, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng Ngài đến là để giải phóng mọi người, trong đó có cả người phụ nữ.

Ý tưởng thứ hai mà Luca muốn nêu bật là sự hiện diện của một số phụ nữ trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Vào thời Chúa Giêsu, đó quả là một hành động cách mạng. Với cung cách riêng của họ, những người phụ nữ này cũng được đặt ngang hàng với các Tông đồ trong việc rao giảng Tin mừng. Cũng như các Tông đồ, họ là những chứng nhân và là những người đầu tiên loan báo việc Chúa sống lại. Như vậy, trong Giáo Hội Chúa Kitô, bất luận nam nữ, tuổi tác, điều kiện xã hội tất cả đều bình đẳng với nhau.

Giáo Hội nêu cao sự bình đẳng nam nữ, nhưng không hề chối bỏ sự khác biệt phái tính. Trong hành ngũ những người theo Chúa, có 12 người đàn ông được chọn làm Tông đồ, được trao cho chức linh mục, được đặt làm cột trụ Giáo Hội, chứ không phải những người phụ nữ. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng sự bình đẳng không xóa bỏ những khác biệt phái tính, và chính trong sự khác biệt ấy, nữ giới thi hành chức năng vốn không thể thay thế hoặc hoán đổi cho nhau. Sự khác biệt ấy chính là nền tảng của sự phong phú và bổ túc cho nhau giữa hai phái. Xét cho cùng, vấn đề không phải là tranh đấu cho sự bình đẳng giữa hai phái, mà là sống thế nào để đạt sự sung mãn trong nhân cách khác biệt của hai phái. Qua sự hiện diện và phục vụ của những người nữ đầu tiên đi theo Ngài trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đem lại acho chúng ta câu trả lời: chỉ khi nào sống yêu thương, phục vụ, con người mới đạt được sự sung mãn trong nhân cách của mình.
Ước gì các kitô hữu luôn biết lấy tình yêu và tinh thần phục vụ để vượt qua ngăn cách và xung đột do những khác biệt về phái tính, do xã hội, văn hóa, tôn giáo và ngay cả chính kiến tạo ra.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)