dongcong.net
 
 


101. Sự trưởng thành của Giáo Hội (Lc 8:4-15)

Theo Kỹ thuật canh tác thông thường, người nông dân cày xới đất trước, rồi mới gieo vãi hạt giống. Nhưng vào thời Chúa Giêsu, người nông dân Palestina xem ra đảo ngược phương pháp canh tác ấy khi họ gieo vãi rồi mới cày xới. Với kỹ thuật canh tác này dĩ nhiên người nông dân xem ra không nhọc công, nhưng lại phí phạm rất nhiều hạt giống.

Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh người nông dân và số phận của những hạt giống để nói về chính Ngài và sứ mệnh rao giảng của Ngài Lời Chúa vốn cũng là những hạt giống được gieo vãi. Cũng như những hạt giống rơi trên nhiều thứ đất khác nhau, lời Chúa cũng được tiếp nhận bằng nhiều cách khác nhau: có đám đông dân, chúng lắng nghe lời Ngài, có nhóm môn đệ bỏ mọi sự để đi theo Ngài, nhưng cũng không thiếu những kẻ chống đối và dẫn Ngài đến cái chết. Sứ mệnh của Ngài xem ra chấm dứt như một ngõ cụt, thế nhưng qua bài dụ ngôn này Ngài muốn khẳng định rằng cũng như người gieo giống cuối cùng đã thu hoạch được một vụ mùa tốt, thì cái chết của Ngài không phải là một thất bại, mà là điều cần thiết để khai sinh Giáo Hội, một Giáo Hối được khai sinh và lới lên trong âm thầm, khổ đau và bách hại; đồng thời Ngài cũng muốn khẳng định rằng chỉ Thiên Chúa mới có thể lượng định đước sức trưởng thành của Giáo Hội mà thôi.

Giữa những thử thách trong giai đoạn đầu, cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã đọc lại dụ ngôn này và đã hiểu rằng lời Chúa được gieo vãi trong lòng người không đương nhiên nẩy mầm và đơn hoa kết trái. Lời ấy cần được con người đón nhận một cách đại. Thiên Chúa là Đấng cứu rỗi con người, nhưng Ngài không thể cứu rỗi con người, nếu không có sự cộng tác của con người. Chúa Giêsu đã nói lên điều đó qua cuộc sống và cái chết của Ngài: cả cuộc sống của Ngài là một tiếng xin vâng tron vẹn với ý muốn Thiên Chúa, và cái chết của Ngàk là một thể hiện của chính quyền năng Thiên Chúa.

Điều con người cho là yếu đuối lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Đó phải là thước đo của chúng ta về đời sống Giáo Hội: sức mạnh của Giáo Hội có lẽ không thể hiện qua những con số, những thống kê, những biểu dương bên ngoài, nhưng sức mạnh ấy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin mà thôi.

Nguyện xin Chúa củng cố cái nhìn đức tin ấy, để chúng ta luôn biết nhận ra giá trị của những hạt giống được âm thầm gieo vãi từng ngày. Xin cho chúng ta xác tín rằng chính cuộc sống chứng tá âm thầm ấy là những hạt giống Chúa đang gieo vãi trong những người chung quanh chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)